Services - 539262-2021

22/10/2021    S206

Poland-Szczecin: Supervision of building work

2021/S 206-539262

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 184-479154)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
Postal address: al. Bohaterów Warszawy 33
Town: Szczecin
NUTS code: PL Polska
Postal code: 70-340
Country: Poland
Contact person: Iwona Gabska
E-mail: igabska@gddkia.gov.pl
Telephone: +48 914325320
Internet address(es):
Main address: www.gddkia.gov.pl
Address of the buyer profile: www.gddkia.gov.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Budowa drogi S6 Koszalin – Słupsk, Odcinek 2

Reference number: O.Sz.D-3.2410.42.2021
II.1.2)Main CPV code
71247000 Supervision of building work
II.1.3)Type of contract
Services

Section VI: Complementary information

VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 184-479154

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 25/10/2021
Local time: 10:50
Read:
Date: 03/11/2021
Local time: 10:50
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 21/02/2022
Read:
Date: 02/03/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 25/10/2021
Local time: 11:00
Read:
Date: 03/11/2021
Local time: 11:00
VII.2)Other additional information: