Varer - 539271-2018

07/12/2018    S236    - - Varer - Bekendtgørelse om indgåede kontrakter - Offentligt udbud 

Danmark-Slagelse: Medicinske forbrugsmaterialer

2018/S 236-539271

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Slagelse Kommune
29188505
Rådhuspladsen 11
Slagelse
4200
Danmark
Kontaktperson: Anne Frederiksen
Telefon: +45 58573434
E-mail: afred@slagelse.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.slagelse.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193892

I.1)Navn og adresser
Faxe Kommune
29188475
Frederiksgade 9
Haslev
4690
Danmark
E-mail: Kommunen@faxekommune.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.faxekommune.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193892

I.1)Navn og adresser
Greve Kommune
44023911
Rådhusholmen 10
Greve
2670
Danmark
E-mail: Raadhus@greve.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.greve.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193892

I.1)Navn og adresser
Guldborgsund Kommune
29188599
Parkvej 37
Nykøbing F.
4800
Danmark
E-mail: Kommunen@guldborgsund.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.guldborgsund.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193892

I.1)Navn og adresser
Holbæk Kommune
29189447
Kanalstræde 3
Holbæk
4300
Danmark
E-mail: post@holb.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.holbaek.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193892

I.1)Navn og adresser
Kalundborg Kommune
29189595
Holbækvej 141 B
Kalundborg
4400
Danmark
E-mail: kalundborg@kalundborg.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kalundborg.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193892

I.1)Navn og adresser
Køge kommune
29189374
Torvet 1
Køge
4600
Danmark
E-mail: raadhus@koege.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.koege.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193892

I.1)Navn og adresser
Lejre Kommune
29188548
Møllebjergvej 4
Hvalsø
4330
Danmark
E-mail: post@lejre.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.lejre.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193892

I.1)Navn og adresser
Næstved Kommune
29189625
Rådhuset, Teatergade 8
Næstved
4700
Danmark
E-mail: naestved@naestved.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.naestved.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193892

I.1)Navn og adresser
Odsherred Kommune
29188459
Nyvej 22
Højby
4573
Danmark
E-mail: kommune@odsherred.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.odsherred.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193892

I.1)Navn og adresser
Ringsted
18957981
Sct. Bendtsgade 1
Ringsted
4100
Danmark
E-mail: ringsted@ringsted.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ringsted.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193892

I.1)Navn og adresser
Roskilde kommune
29189404
Rådhusbuen 1
Roskilde
4000
Danmark
E-mail: kommunen@roskilde.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.roskilde.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193892

I.1)Navn og adresser
Slagelse kommune
29188505
Rådhuspladsen 9
Slagelse
4200
Danmark
E-mail: slagelse@slagelse.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.slagelse.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193892

I.1)Navn og adresser
Solrød Kommune
68534917
Solrød Center 1
Solrød Strand
2680
Danmark
E-mail: kommune@solrod.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.solrod.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193892

I.1)Navn og adresser
Sorø Kommune
29189994
Rådhusvej 8
Sorø
4180
Danmark
E-mail: soroekom@soroe.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.soroe.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193892

I.1)Navn og adresser
Stevns Kommune
29208654
Rådhuspladsen 4
Store Heddinge
4660
Danmark
E-mail: stevns@stevns.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.stevns.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193892

I.1)Navn og adresser
Vordingborg
29189676
Valdemarsgade 43
Vordingborg
4760
Danmark
E-mail: vordingborg@vordingborg.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.vordingborg.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193892

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kateterhjælpemidler til borgere omfattet af § 112 i den Danske Servicelov

Sagsnr.: 330-2018-57590
II.1.2)Hoved-CPV-kode
33140000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omhandler levering af kateterhjælpemidler på bevilling til borgere i 16 kommuner. Kateterhjælpemidler bevilges ud fra en individuel vurdering jf. Servicelovens § 112. Borgerne har jf. lovgivningen frit valg af leverandør.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33141200
33141240
85312320
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

Region Sjælland.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omhandler en rammeaftale på levering af kateterhjælpemidler til borgere med en bevilling. Bevillingen gives ud fra en individuel vurdering jf. Servicelovens § 112. Borgerne har jf. lovgivningen frit valg af leverandør. Tilbudsgiver kan forvente at skulle håndtere et varierende antal bevillinger - for tiden ca. 4 700. Det frie leverandørvalg udgør i dag anslået mindre end 3% af den samlede omsætning.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 200-453803
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Kateterhjælpemidler til borgere omfattet af § 112 i den Danske Servicelov

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Bevillingshaveren skal kunne afgive sin bestilling via tilbudsgivers hjemmeside, via e-mail, telefon, via nye tekniske løsninger, som tilbudsgiver udvikler, eksempelvis en app-løsning, der kan supplere eksisterende bestillingsmuligheder.

Det skal også være muligt for bevillingshaveren eller plejepersonalet at genbestille kateterhjælpemidler via læsevenlige, portofrie genbestillingskort. Genbestillingskort skal indeholde afkrydsningsfelter til de bevilgede produkter.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

- Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage. Dette regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation,

- Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt,

- Hvis klagen handler om overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens § § 191 og 192, klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen,

- Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og § § 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen,

- Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen,

- Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til Klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.),

- Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/12/2018