Services - 539274-2021

22/10/2021    S206

Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2021/S 206-539274

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2021/S 183-476386)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Trafikstyrelsen
CVR-nummer: 27186386
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V.
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Heidi Katja Petersen
E-mail: hekap@oes.dk
Telefon: +45 21226153
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b1f11f94-ec92-4916-95f0-6a254d168e09/homepage

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af rammeaftale om konsulentrådgivningsydelser inden for jernbanesikkerhed

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den udbudte rammeaftale angår rådgivningsbistand til Trafikstyrelsen inden for jernbanesikkerhed og interoperabilitet på jernbaneområdet, herunder teknisk bistand til styrelsens myndighedsbehandling.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/10/2021
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 183-476386

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 25/10/2021
Tidspunkt: 13:00
Læses:
Dato: 02/11/2021
Tidspunkt: 13:00
Afsnit nummer: IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 25/10/2021
Tidspunkt: 13:00
Læses:
Dato: 02/11/2021
Tidspunkt: 13:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

Som følge af offentliggørelse af supplerende oplysninger i form af bilag 6.1 til rammeaftalen, Trafikstyrelsens Informationssikkerhed, forlænges tilbudsfristen med 5 dage til tirsdag den 2. november 2021, kl. 13:00. Fristen for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet forlænges tilsvarende, se udbudsbetingelser Version 2.