Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539281-2021

22/10/2021    S206

Poland-Krakow: Engineering design services for the construction of civil engineering works

2021/S 206-539281

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 168-440091)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
National registration number: PL21
Postal address: ul. Głowackiego 56
Town: Kraków
NUTS code: PL21 Małopolskie
Postal code: 30-085
Country: Poland
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Telephone: +48 124465810
Fax: +48 124465702
Internet address(es):
Main address: http://www.zdw.krakow.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim: VeloRudawa (VRu) (...) - z uwagi na brak miejsca cała nazwa podana w sekcji II.1.4.

Reference number: ZDW-DN-4-271-52/21
II.1.2)Main CPV code
71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Cała nazwa zamówienia (w związku z z niewystarczającą ilością miejsca w sekcji II.1.1. nie było możliwe wskazanie tam pełnej nazwy zamówienia, przez co została ona wskazana w niniejszym punkcie):

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim: VeloRudawa (VRu) – odcinek łączący trasę VeloRudawa z m. Czerna na terenie gminy Krzeszowice – opracowanie dokumentacji projektowej.

Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwych organów na prowadzenie robót w oparciu o obowiązujące przepisy prawa dla odcinka trasy rowerowej łączącej trasę VeloRudawa z m. Czerna na terenie gminy Krzeszowice o długości ok. 5 km, jak również opracowanie projektów stałej organizacji ruchu trasy rowerowej jako szlaku turystycznego dla odcinka trasy o długości ok. 6 km wraz z uzyskaniem ich zatwierdzenia.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 168-440091

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:

Data: 25/10/2021

Czas lokalny: 10:00

Read:

Data: 27/10/2021

Czas lokalny: 10:00

Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:

Oferta musi zachować ważność do: 22/01/2022

Read:

Oferta musi zachować ważność do: 24/01/2022

Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:

Data: 25/10/2021

Czas lokalny: 12:00

Read:

Data: 27/10/2021

Czas lokalny: 12:00

VII.2)Other additional information: