The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 539300-2022

03/10/2022    S190

Netherlands-Velserbroek: Natural gas

2022/S 190-539300

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
National registration number: 542016276
Postal address: Rijksweg 501
Town: VELSERBROEK
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 1991AS
Country: Netherlands
Contact person: Maarten Nijman
E-mail: maarten.nijman@pwn.nl
Telephone: +31 235413333
Internet address(es):
Main address: http://www.pwn.nl
I.6)Main activity
Water

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

levering gas aan PWN, Dunea en Oasen

II.1.2)Main CPV code
09123000 Natural gas
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

levering van gas in de periode 1-10-2022 tot en met 31-12-2023.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 192 315.00 EUR
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
II.2.4)Description of the procurement:

Op jaarbasis circa 11.200 MWh

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • No tenders or no suitable tenders/requests to participate in response to a procedure with prior call for competition
Explanation:

PWN heeft op 17 juni 2022 een aanbesteding gepubliceerd voor “levering gas aan PWN, Dunea en Oasen 2022-2025”. Zie Tenderned nummer 366123 en Tender Electronic Daily PB/S nummer 2022/S 119-336542.

De startdatum van de opdracht is 1-10-2022, dit i.v.m. het tussentijds beëindigen van de leveringsovereenkomst met de huidige leverancier.

Op deze aanbesteding zijn geen inschrijvingen ingediend.

PWN heeft vervolgens een belronde bij verschillende leveranciers gedaan, gevraagd waarom er geen inschrijving is gedaan en gepolst of er alsnog belangstelling is in de opdracht.

Hieruit is gebleken dat er maar 1 partij, Vattenfall Sales Nederland N.V. bereid en in staat is om per 1-10-2022 de opdracht cq de levering van gas te starten.

In verband met de bijzondere marktomstandigheden / volatiele markt is, zodra dit mogelijk was, de aanbieding / offerte dagelijks herzien en gold een zeer korte gestanddoeningstermijn, waardoor het niet mogelijk is om een vooraankondiging van 20 kalenderdagen te doen.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

levering gas aan PWN, Dunea en Oasen

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
31/08/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Vattenfall Sales Nederland N.V.
National registration number: 09105390
Postal address: Hoekenrode 8
Town: Amsterdam
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 1102 BR
Country: Netherlands
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 192 315.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Noord-Holland
Town: Haarlem
Country: Netherlands
E-mail: kanton.rb-nho.haarlem@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/09/2022