Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539314-2021

22/10/2021    S206

Hungary-Debrecen: Engineering design services

2021/S 206-539314

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 171-446360)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
National registration number: 15735588209
Postal address: Piac Utca 20.
Town: Debrecen
NUTS code: HU321 Hajdú-Bihar
Postal code: 4024
Country: Hungary
Contact person: Paróczai Bernadett
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Telephone: +36 52511550
Fax: +36 52511552
Internet address(es):
Main address: http://www.debrecen.hu
Address of the buyer profile: http://www.debrecen.hu

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Nagyerdei Tréningpálya tervezése

Reference number: EKR001067422021
II.1.2)Main CPV code
71320000 Engineering design services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

A Nagyerdei Tréningpálya megvalósításához szükséges vázlattervi, engedélyezési, illetve kiviteli tervdokumentáció, árazatlan és árazott tervezői költségbecslések és költségvetések elkészítése tervezési szerződés keretében.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 171-446360

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.4
Place of text to be modified: A közbeszerzés ismertetése
Instead of:

Tervezési feladat:

A Nagyerdei tréningpálya létrehozásának célja, hogy a méltán népszerű debreceni parkerdő és környezete mellett, a városba érkező látogatóknak és az itt lakóknak egy színvonalas, egyedi tematikájú sportolási és rekreációs lehetőség nyíljon a kiemelkedő természeti értékekkel rendelkező Nagyerdő területén.

A Nagyerdő projekttel érintett része népszerű a futók és kerékpárosok körében, ezt kívánjuk kiegészíteni olyan több edzettségi szintű sportolók, sportolni vágyók által is végezhető feladatokkal szegélyezett útvonallal, amely közelebb hozza a szabadtéri sportolás lehetőségét a hobbi sportolók, illetve a gyermekes családok részére új, egyedi szolgáltatással bővítve a terület turisztikai palettáját.

A NATURA2000 érintettségre való tekintettel Tervező feladata olyan tervdokumentáció elkészítése, amely alapján a tervezett kivitelezési tevékenység, a kiemelt jelentőségű természetvédelmi területre jelentős hatással ne legyen.

A tervezési feladatrészek:

A tervezési feladat magában foglalja a

- vázlattervi,

- engedélyezési valamint

- kiviteli tervdokumentációt.

Tervezési fejezetek:

1.Tájépítészeti fejezet

2.Sporttechnikai fejezet

3.Erdészeti fejezet

4.Környezetvédelmi fejezet

5.Útépítési fejezet

6.Grafikai fejezet

1. Útvonalak

A projekt keretein belül két helyszínen tervezett egy-egy útvonal kialakítása.

1. útvonal: kb. 7,5 km

a „temető-sarká”-tól az Idősek háza melletti tisztásig, funkcióját tekintve aktívabb, többnyire sport célú kisebb mértékben rekreációs állomásokat foglal magában,

2. útvonal: kb. 2,5 km

a Kartács utca felől az első erdei nyiladékon túlnyomórészt rekreációs és ismeretterjesztő célokat szolgálna, itt a sport funkció kevesebb hangsúlyt kapna.

2. Tréningpálya elemek:

A két útvonal mentén 26 db funkcionális tréningpálya elem, 11 db játszóhely, 1db gyerek farönk akadálypálya minimum 350m hosszon, 1db farönk paralel akadálypálya minimum 100m hosszon 2 db „erdei tanterem”, 8 db tornadekk telepítése tervezett.

Tervező feladata az útvonal mentén funkcionális feladatok végzésére alkalmas egyedi szabadtéri sport- és játszóeszközök gyártmánytervének elkészítése, telepítési módjának, feltételeinek meghatározása.

Az eszközök anyaghasználata során elsődleges szempontok a természetes anyagok használata, és az időtálló vandálbiztos kivitel. Az elhelyezés során a természetes terep megváltoztatása kerülendő.

3. Pihenők, esőbeállók:

A tervezési feladat részét képezi a fejlesztési területen pihenőpadok, piknik asztalok (összesen 62 db), hulladékgyűjtők (38 db), valamint 11 db egyedi esőbeálló elhelyezése, azok gyártmánytervének elkészítése, telepítési módjának, feltételeinek meghatározása.

A berendezések és esőbeállók anyaghasználata során elsődleges szempontok a természetes anyagok használata, és az időtálló vandálbiztos kivitel. Az elhelyezés során a természetes terep megváltoztatása kerülendő.

4. Bemutató és információs táblák:

Tervező feladata a tréningpálya állomásain a végzendő feladatok leírását tartalmazó hozzávetőlegesen 35 db többnyelvű tábla helyének meghatározása, valamint a táblák tartalmának grafikai tervezése.

Tervező feladata a fejlesztési területen információs és útjelző táblák helyének meghatározása, valamint a táblák tartalmának grafikai tervezése.

5. Infrastruktúra, parkolók:

A fejlesztéssel érintett területen közművesítés nem tervezett.

30 db parkolóhely biztosítása, illetve kialakítása tervezett.

A tervezési feladat részét képezi a beszerzendő, telepítendő eszközök listájának teljeskörű specifikációval ellátott összeállítása.

Számszerű mennyiségi adatok:

Tréningpálya elemek:

# 26 db funkcionális tréningpálya elem,

# 11 db játszóhely,

# 1 db gyerek farönk akadálypálya,

# 1 db farönk paralel akadálypálya

# 2 db „erdei tanterem”,

# 8 db tornadekk.

Egyéb elemek:

# 62 db pihenőpad, illetve piknik asztal,

# 11 db esőbeálló,

# 38 db hulladékgyűjtő,

# 35 db információs tábla,

# infrastruktúra fejlesztés.

A terveket .dwg és .pdf/A formátumban, a szöveges dokumentumokat digitális aláírással ellátott .pdf/A formátumban, szerkeszthető .doc/.docx formátumban, valamint az árazott és árazatlan költségvetést (vázlattervi szinten költségbecslést) .pdf és szerkeszthető .xls/.xlsx formátumban kell szállítani.

A végleges dokumentációt - mely tartalmazza a vázlattervi, engedélyezési és kivitelezési terveket a jogszabály szerinti tartalommal - 4 darab papír-, 1 darab írásvédett DVD, valamint 1 darab digitális (pendrive) példányban kell szállítani.

A kiviteli tervek esetében költségvetés készítendő árazott és árazatlan formában.

A tervdokumentáció szállítási határideje:

# Vázlatterv: tervezési szerződés hatálybalépését követő 30 naptári nap.

# Engedélyezési tervdokumentáció: a vázlattervi dokumentáció megrendelő általi jóváhagyását követő 60 naptári nap.

# Kiviteli tervdokumentáció: az engedélyezési tervdokumentáció megrendelő általi jóváhagyását követő 45 naptári nap.

# Az erdészeti, valamint természetvédelmi hatósági engedély véglegessé válásától számított 10 naptári nap áll a tervező rendelkezésére a hatósági engedélyben megfogalmazott kitételek kiviteli tervekre való átvezetésére.

A végszámla kiállítására a kivitelezési tervdokumentáció leszállítását és Ajánlatkérő általi elfogadását követően, kizárólag a végleges hatósági engedélyek megléte és az abban foglaltak átvezetése esetén, illetve azt követően kerülhet sor.

A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Read:

Tervezési feladat:

A Nagyerdei tréningpálya létrehozásának célja, hogy a méltán népszerű debreceni parkerdő és környezete mellett, a városba érkező látogatóknak és az itt lakóknak egy színvonalas, egyedi tematikájú sportolási és rekreációs lehetőség nyíljon a kiemelkedő természeti értékekkel rendelkező Nagyerdő területén.

A Nagyerdő projekttel érintett része népszerű a futók és kerékpárosok körében, ezt kívánjuk kiegészíteni olyan több edzettségi szintű sportolók, sportolni vágyók által is végezhető feladatokkal szegélyezett útvonallal, amely közelebb hozza a szabadtéri sportolás lehetőségét a hobbi sportolók, illetve a gyermekes családok részére új, egyedi szolgáltatással bővítve a terület turisztikai palettáját.

A NATURA2000 érintettségre való tekintettel Tervező feladata olyan tervdokumentáció elkészítése, amely alapján a tervezett kivitelezési tevékenység, a kiemelt jelentőségű természetvédelmi területre jelentős hatással ne legyen.

A tervezési feladatrészek:

A tervezési feladat magában foglalja a

- vázlattervi,

- engedélyezési valamint

- kiviteli tervdokumentációt.

Tervezési fejezetek:

1.Tájépítészeti fejezet

2.Sporttechnikai fejezet

3.Erdészeti fejezet

4.Környezetvédelmi fejezet

5.Útépítési fejezet

6.Grafikai fejezet

1. Útvonalak

A projekt keretein belül két helyszínen tervezett egy-egy útvonal kialakítása.

1. útvonal: kb. 7,5 km

a „temető-sarká”-tól az Idősek háza melletti tisztásig, funkcióját tekintve aktívabb, többnyire sport célú kisebb mértékben rekreációs állomásokat foglal magában,

2. útvonal: kb. 2,5 km

a 22225 helyrajzi számú Szanatórium utca Kartács utca felőli végpontjától számított első erdei nyiladékon túlnyomórészt rekreációs és ismeretterjesztő célokat szolgálna, itt a sport funkció kevesebb hangsúlyt kapna.

2. Tréningpálya elemek:

A két útvonal mentén 26 db funkcionális tréningpálya elem, 11 db játszóhely, 1db gyerek farönk akadálypálya minimum 350m hosszon, 1db farönk paralel akadálypálya minimum 100m hosszon 2 db „erdei tanterem”, 8 db tornadekk telepítése tervezett.

Tervező feladata az útvonal mentén funkcionális feladatok végzésére alkalmas egyedi szabadtéri sport- és játszóeszközök gyártmánytervének elkészítése, telepítési módjának, feltételeinek meghatározása.

Az eszközök anyaghasználata során elsődleges szempontok a természetes anyagok használata, és az időtálló vandálbiztos kivitel. Az elhelyezés során a természetes terep megváltoztatása kerülendő.

3. Pihenők, esőbeállók:

A tervezési feladat részét képezi a fejlesztési területen pihenőpadok, piknik asztalok (összesen 62 db), hulladékgyűjtők (38 db), valamint 11 db egyedi esőbeálló elhelyezése, azok gyártmánytervének elkészítése, telepítési módjának, feltételeinek meghatározása.

A berendezések és esőbeállók anyaghasználata során elsődleges szempontok a természetes anyagok használata, és az időtálló vandálbiztos kivitel. Az elhelyezés során a természetes terep megváltoztatása kerülendő.

4. Bemutató és információs táblák:

Tervező feladata a tréningpálya állomásain a végzendő feladatok leírását tartalmazó hozzávetőlegesen 35 db többnyelvű tábla helyének meghatározása, valamint a táblák tartalmának grafikai tervezése.

Tervező feladata a fejlesztési területen információs és útjelző táblák helyének meghatározása, valamint a táblák tartalmának grafikai tervezése.

5. Infrastruktúra, parkolók:

A fejlesztéssel érintett területen közművesítés nem tervezett.

30 db parkolóhely biztosítása, illetve kialakítása tervezett.

A tervezési feladat részét képezi a beszerzendő, telepítendő eszközök listájának teljeskörű specifikációval ellátott összeállítása.

Számszerű mennyiségi adatok:

Tréningpálya elemek:

# 26 db funkcionális tréningpálya elem,

# 11 db játszóhely,

# 1 db gyerek farönk akadálypálya,

# 1 db farönk paralel akadálypálya

# 2 db „erdei tanterem”,

# 8 db tornadekk.

Egyéb elemek:

# 62 db pihenőpad, illetve piknik asztal,

# 11 db esőbeálló,

# 38 db hulladékgyűjtő,

# 35 db információs tábla,

# infrastruktúra fejlesztés.

A terveket .dwg és .pdf/A formátumban, a szöveges dokumentumokat digitális aláírással ellátott .pdf/A formátumban, szerkeszthető .doc/.docx formátumban, valamint az árazott és árazatlan költségvetést (vázlattervi szinten költségbecslést) .pdf és szerkeszthető .xls/.xlsx formátumban kell szállítani.

A végleges dokumentációt - mely tartalmazza a vázlattervi, engedélyezési és kivitelezési terveket a jogszabály szerinti tartalommal - 4 darab papír-, 1 darab írásvédett DVD, valamint 1 darab digitális (pendrive) példányban kell szállítani.

A kiviteli tervek esetében költségvetés készítendő árazott és árazatlan formában.

A tervdokumentáció szállítási határideje:

# Vázlatterv: tervezési szerződés hatálybalépését követő 30 naptári nap.

# Engedélyezési tervdokumentáció: a vázlattervi dokumentáció megrendelő általi jóváhagyását követő 60 naptári nap.

# Kiviteli tervdokumentáció: az engedélyezési tervdokumentáció megrendelő általi jóváhagyását követő 45 naptári nap.

# Az erdészeti, valamint természetvédelmi hatósági engedély véglegessé válásától számított 10 naptári nap áll a tervező rendelkezésére a hatósági engedélyben megfogalmazott kitételek kiviteli tervekre való átvezetésére.

A végszámla kiállítására a kivitelezési tervdokumentáció leszállítását és Ajánlatkérő általi elfogadását követően, kizárólag a végleges hatósági engedélyek megléte és az abban foglaltak átvezetése esetén, illetve azt követően kerülhet sor.

A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
Instead of:
Date: 19/10/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 02/11/2021
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
Instead of:
Date: 19/10/2021
Local time: 12:00
Read:
Date: 02/11/2021
Local time: 12:00
VII.2)Other additional information:

Az ajánlati felhíváson kívül a közbeszerzési dokumentumok részét képező Tervezési program is módosult. A módosított közbeszerzési dokumentumok az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül, elektronikusan elérhetőek a módosító hirdetmény megjelenésének napjától.