Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539345-2021

22/10/2021    S206

Poland-Warsaw: IT services: consulting, software development, Internet and support

2021/S 206-539345

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 181-470255)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Centrum e-Zdrowia
Postal address: ul. Stanisława Dubois 5A
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-184
Country: Poland
Contact person: Anna Napiórkowska
E-mail: wzp@cez.gov.pl
Internet address(es):
Main address: www.cez.gov.pl
Address of the buyer profile: https://www.cez.gov.pl/zamowieniapubliczne/aktualne

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Świadczenie usługi utrzymania Projektu pn. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (Projekt P1) i jego rozwój

Reference number: WRZ.270.159.2021
II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usługi utrzymania Projektu pn. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (Projekt P1) i jego rozwój.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 2 do SWZ - Istotne postanowienia umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 181-470255

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.6
Instead of:

Oferta musi zachować ważność do: 21/02/2022

Read:

Oferta musi zachować ważność do: 07/03/2022

Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 25/10/2021
Local time: 11:00
Read:
Date: 08/11/2021
Local time: 11:00
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 25/10/2021
Local time: 12:00
Read:
Date: 08/11/2021
Local time: 12:00
VII.2)Other additional information: