Services - 539349-2021

22/10/2021    S206

Poland-Wrocław: Engineering design services for the construction of civil engineering works

2021/S 206-539349

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 184-479249)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu działająca jako pełnomocnik Gminy Wrocław
Postal address: ul. Bolesława Prusa 75-79
Town: Wrocław
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Postal code: 50-316
Country: Poland
Contact person: Dział Zamówień
E-mail: przetarg@mpk.wroc.pl
Telephone: +48 713250818
Fax: +48 713250802
Internet address(es):
Main address: www.mpk.wroc.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany rozjazdów i remontu torowisk we Wrocławiu.

Reference number: KU.241/pn50_2021/AR
II.1.2)Main CPV code
71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest "Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany rozjazdów i remontu torowisk we Wrocławiu".

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz Załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowiące jej integralną część.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 184-479249

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 22/10/2021
Local time: 09:00
Read:
Date: 29/10/2021
Local time: 09:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 22/10/2021
Local time: 09:30
Read:
Date: 29/10/2021
Local time: 10:00
VII.2)Other additional information: