Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539385-2021

22/10/2021    S206

Slovakia-Bratislava: System and support services

2021/S 206-539385

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 156-413348)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
National registration number: 00156582
Postal address: Matúškova
Town: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS code: SK01 Bratislavský kraj
Postal code: 83316
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Ján Prišegem
E-mail: iscur@uksup.sk
Telephone: +421 259880425
Internet address(es):
Main address: https://www.uksup.sk/sk
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/253

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Centrálny údajový repozitár ÚKSÚP a zlepšenie eGov služieb ÚKSÚP

II.1.2)Main CPV code
72250000 System and support services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je vytvorenie a zavedenie komplexného Informačného systému Centrálny údajový repozitár v

rozsahu podľa uvedeného opisu predmetu zákazky a zabezpečenie migrácie údajov z aktuálnych zdrojov, ich čistenie,

konsolidáciu, vytvorenie príslušných registrov v rámci IS CÚR, zabezpečenie kvality údajov, harmonizáciu údajov

registrov voči referenčným údajom a publikáciu datasetov registrov so zabezpečením ochrany osobných údajov,

vytvorenia koncových služieb pre nasledovný rozsah registrov:

- Centrálny register odrôd (CRO);

- Register dodávateľov a uznávania množiteľného materiálu;

- Register dovozcov a výrobcov rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov;

- Register krmivárskych podnikov;

- Vinohradnícky register;

- Register ovocných sadov a chmeľníc

- Register certifikovaných hnojív a register vzájomne uznaných hnojív;

- Register spotreby hnojív;

- Register v ekologickej poľnohospodárskej výrobe;

- Register spotreby prípravkov na ochranu rastlín;

- Register prípravkov na ochranu rastlín (integrácia existujúceho registra IS CÚR);

- Register typov a skúšok aplikačných zariadení používaných v rastlinnoochranárskej starostlivosti.

Predmet obstarávania vychádza zo štúdií uskutočniteľnosti vymenovaných, ktorého podrobný opis tvorí prílohu 17

súťažných podkladov.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 156-413348

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV: POSTUP
Place of text to be modified: IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Instead of:
Date: 20/10/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 02/11/2021
Local time: 10:00
Section number: IV: POSTUP
Place of text to be modified: IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Instead of:
Date: 20/10/2021
Local time: 13:00
Read:
Date: 02/11/2021
Local time: 13:00
VII.2)Other additional information:

Všetci záujemcovia zaregistrovaní v systéme EVO budú upozornení notifikačným e-mailom systému EVO o zmene súťažných podkladov. Súťažné podklady so zapracovanými zmenami budú zverejnené na portáli www.evo.gov.sk a v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk.