Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539387-2021

22/10/2021    S206

Czechia-Prague: Planting and maintenance services of green areas

2021/S 206-539387

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 181-470445)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
National registration number: 03447286
Postal address: Řásnovka 770/8
Town: Praha
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 11000
Country: Czechia
Contact person: Mgr. Pavlína Trhalová
E-mail: trhalova@chrenek-kotrba.cz
Telephone: +420 221875402
Internet address(es):
Main address: https://www.tsk-praha.cz/wps/portal
Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/TSK

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Běžná údržba komunikační zeleně

II.1.2)Main CPV code
77310000 Planting and maintenance services of green areas
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Předmětem částí 1 až 14 veřejné zakázky je běžná údržba komunikační zeleně na příslušné části (vymezeném území) hl. m. Prahy, a to především zeleně, která se nachází v okolí pozemních komunikací ve správě zadavatele. Předmětem části 15 této veřejné zakázky je provádění seče komunikační zeleně, resp. liniové vegetace (trávy a keřů), a to zejména podíl silnic I. a II. třídy, na celém území hl. m. Prahy.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 181-470445

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Instead of:
Date: 24/11/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 25/11/2021
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7)
Instead of:
Date: 24/11/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 25/11/2021
Local time: 10:00
VII.2)Other additional information:

Zadavatel uveřejnil na svém profilu Změnu zadávací dokumentace č. 2 ze dne 19. 10. 2021, a to včetně příloh.