Services - 539461-2021

22/10/2021    S206

Poland-Rozprza: Refuse and waste related services

2021/S 206-539461

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 186-483190)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Rozprza
Postal address: Al. 900-lecia 3
Town: Rozprza
NUTS code: PL713 Piotrkowski
Postal code: 97-340
Country: Poland
Contact person: Joanna Zająć
E-mail: zamowienia@rozprza.pl
Telephone: +48 446496108
Fax: +48 446158006
Internet address(es):
Main address: http://www.rozprza.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Rozprza

Reference number: IZP.271.1.10.2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services

Section VI: Complementary information

VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 186-483190

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.4
Instead of:

Szacunkowa ilość odpadów komunalnych:

1) zmieszanych (niesegregowanych i pozostałych po segregacji) w ilości 1043,96 Mg;

2) segregowanych w ilości 762,65 Mg w tym:

a) szkło w ilości 329,58 Mg;

b) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, opakowania z metali w ilości 293,18 Mg;

c) papier w ilości 64,97 Mg;

d) odpady biodegradowalne w ilości 74,92 Mg.

Read:

Szacunkowa ilość odpadów komunalnych:

1) zmieszanych (niesegregowanych i pozostałych po segregacji) w ilości 1134 Mg;

2) segregowanych w ilości 822,76 Mg w tym:

a) szkło w ilości 329,58 Mg;

b) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, opakowania z metali w ilości 293,18 Mg;

c) papier w ilości 95 Mg;

d) odpady biodegradowalne w ilości 105 Mg.

Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 26/10/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 03/11/2021
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 26/10/2021
Local time: 11:00
Read:
Date: 03/11/2021
Local time: 11:00
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 24/12/2021
Read:
Date: 01/01/2022
VII.2)Other additional information: