Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539461-2021

22/10/2021    S206

Poland-Rozprza: Refuse and waste related services

2021/S 206-539461

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 186-483190)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Rozprza
Postal address: Al. 900-lecia 3
Town: Rozprza
NUTS code: PL713 Piotrkowski
Postal code: 97-340
Country: Poland
Contact person: Joanna Zająć
E-mail: zamowienia@rozprza.pl
Telephone: +48 446496108
Fax: +48 446158006
Internet address(es):
Main address: http://www.rozprza.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Rozprza

Reference number: IZP.271.1.10.2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services

Section VI: Complementary information

VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 186-483190

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.4
Instead of:

Szacunkowa ilość odpadów komunalnych:

1) zmieszanych (niesegregowanych i pozostałych po segregacji) w ilości 1043,96 Mg;

2) segregowanych w ilości 762,65 Mg w tym:

a) szkło w ilości 329,58 Mg;

b) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, opakowania z metali w ilości 293,18 Mg;

c) papier w ilości 64,97 Mg;

d) odpady biodegradowalne w ilości 74,92 Mg.

Read:

Szacunkowa ilość odpadów komunalnych:

1) zmieszanych (niesegregowanych i pozostałych po segregacji) w ilości 1134 Mg;

2) segregowanych w ilości 822,76 Mg w tym:

a) szkło w ilości 329,58 Mg;

b) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, opakowania z metali w ilości 293,18 Mg;

c) papier w ilości 95 Mg;

d) odpady biodegradowalne w ilości 105 Mg.

Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 26/10/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 03/11/2021
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 26/10/2021
Local time: 11:00
Read:
Date: 03/11/2021
Local time: 11:00
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 24/12/2021
Read:
Date: 01/01/2022
VII.2)Other additional information: