Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539502-2021

22/10/2021    S206

Bulgaria-Varna: Construction supervision services

2021/S 206-539502

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Obshtina Varna
National registration number: 000093442
Postal address: bul. General Kolev 92, et.5
Town: Varna
NUTS code: BG331 Варна / Varna
Postal code: 9000
Country: Bulgaria
Contact person: Mariela Cherkezova
E-mail: op@varna.bg
Telephone: +359 52820838
Fax: +359 52820838
Internet address(es):
Main address: www.varna.bg
Address of the buyer profile: http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=683

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна ”

Reference number: 00081-2018-0023
II.1.2)Main CPV code
71520000 Construction supervision services
II.1.3)Type of contract
Services
II.2)Description
II.2.1)Title:

Упражняване на строителен надзор на обект „Пътна автомобилна рампа на АМ "Хемус" - качване от бул. "Ат. Москов", от О.Т. 1100 до О.Т. 1105, по плана на ПЗ "Метро", р-н Вл. Варненчик, гр. Варна

II.2.2)Additional CPV code(s)
71520000 Construction supervision services
71521000 Construction-site supervision services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG331 Варна / Varna
Main site or place of performance:

На територията на Община Варна

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

При изпълнение на поръчката следва да се извърши Упражняване на строителен надзор на обект „Пътна автомобилна рампа на АМ "Хемус" - качване от бул. "Ат. Москов", от О.Т. 1100 до О.Т. 1105, по плана на ПЗ "Метро", р-н Вл. Варненчик, гр. Варна

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in days: 752
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2019/S 188-458043

Section V: Award of contract/concession

Contract No: Д19001740ВН
Title:

Упражняване на строителен надзор на обект „Пътна автомобилна рампа на АМ "Хемус" - качване от бул. "Ат. Москов", от О.Т. 1100 до О.Т. 1105, по плана на ПЗ "Метро", р-н Вл. Варненчик, гр. Варна

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
17/09/2019
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: ДЕМА ЕООД
National registration number: 103760963
Postal address: ул.Партений Зографски № 32
Town: Варна
NUTS code: BG331 Варна / Varna
Postal code: 9000
Country: Bulgaria
E-mail: dema_r@abv.bg
Telephone: +359 884247599
Fax: +359 884247599
The contractor/concessionaire is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 41 623.69 BGN

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

чл.197, ал.1 от ЗОП

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
71520000 Construction supervision services
VII.1.2)Additional CPV code(s)
71521000 Construction-site supervision services
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: BG331 Варна / Varna
Main site or place of performance:

На територията на Община Варна

VII.1.4)Description of the procurement:

При изпълнение на поръчката следва да се извърши Упражняване на строителен надзор на обект „Пътна автомобилна рампа на АМ "Хемус" - качване от бул. "Ат. Москов", от О.Т. 1100 до О.Т. 1105, по плана на ПЗ "Метро", р-н Вл. Варненчик, гр. Варна

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
End: 22/12/2021
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 41 623.69 BGN
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: ДЕМА ЕООД
National registration number: 103760963
Postal address: ул.Партений Зографски № 32
Town: Варна
NUTS code: BG331 Варна / Varna
Postal code: 9000
Country: Bulgaria
E-mail: dema_r@abv.bg
Telephone: +359 884247599
Fax: +359 884247599
The contractor/concessionaire is an SME: no
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

На основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП: Изменя се срока на договора в чл. 4, ал.1, както следва:Срок на договора : до 22.12.2021 г.

предходен анекс 1 -№ Д19001740ВН_004ВН/ 26.10.2020г. На основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП: Изменя се срока на договора в чл. 4, ал.1, както следва:Срок на договора : до 07.10.2021г. ; Допълва се чл. 1, ал. 1, със следния текст:-Упражняване на строителен надзор, съгласно ЗУТ, вкл. изготвяне на окончателен доклад, съгласно чл. 168, ал.6 от ЗУТ на допълнителни СМР във връзка направената промяна по време на строителството съгласно чл.154 от ЗУТ

предходен анекс 2 -№ Д19001740ВН_007ВН/ 07.12.2020г. На основание чл.116, ал.1, т.7 от ЗОП: смяна управител

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

На основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, във връзка с констатирани в процеса на изпълнение на строителните дейности по горецитирания проект на обект за интервенция „Пътна автомобилна рампа на АМ „Хемус” - качване от бул. „Атанас Москов”, от О.Т.1100 до О.Т.1105, по плана на ПЗ „Метро”, р-н Владислав Варненчик, гр. Варна“ непредвидени обстоятелства, които Възложителя не е могъл да предвиди на етап изготвянето на техническия проект и са възникнали впоследствие, а именно: допълнително възникнала необходимост от попълване на имоти в кадастралната карта на град Варна, което изисква технологично време

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 41 623.69 BGN
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 41 623.69 BGN