Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539529-2021

22/10/2021    S206

Czechia-Karlovy Vary: Architectural, engineering and surveying services

2021/S 206-539529

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
National registration number: 01312774
Postal address: Chebská 48/73
Town: Karlovy Vary
NUTS code: CZ041 Karlovarský kraj
Postal code: 360 06
Country: Czechia
Contact person: Eliška Bešťáková
E-mail: e.bestakova@spucr.cz
Telephone: +420 355311623
Internet address(es):
Main address: http://spucr.cz
Address of the buyer profile: https://zakazky.spucr.cz

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

KoPÚ v k.ú. Štítary u Krásné, k.ú. Vlkovice u M.L, k.ú. Martinov u M.L a k.ú. Prameny.

Reference number: 2VZ20096/2014-529101
II.1.2)Main CPV code
71250000 Architectural, engineering and surveying services
II.1.3)Type of contract
Services
II.2)Description
II.2.1)Title:

Část 1 - KoPÚ v k.ú. Štítary u Krásné, Obec Krásná

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
71250000 Architectural, engineering and surveying services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ041 Karlovarský kraj
Main site or place of performance:

Karlovarský kraj, okres Cheb, obec Krásná, k.ú. Štítary u Krásné

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Předmět plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Štítary u Krásné (část 1), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., v platném znění, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytýčení hranic nových pozemků dle požadavků vlastníků. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 69
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2021/S 203-530869

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 404113
Lot No: 1
Title:

Část 1 - KoPÚ v k.ú. Štítary u Krásné, Obec Krásná

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
06/01/2016
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: GEOREAL spol. s r.o.
National registration number: 40527514
Postal address: Hálkova 1059/12
Town: Plzeň
NUTS code: CZ032 Plzeňský kraj
Postal code: 301 00
Country: Czechia
E-mail: georeal@georeal.cz
Telephone: +420 377237343
Internet address: http://georeal.cz
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 1 209 500.00 CZK

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167811
Fax: +420 542167112
Internet address: http://www.uohs.cz
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167811
Fax: +420 542167112
Internet address: http://www.uohs.cz
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
71250000 Architectural, engineering and surveying services
VII.1.2)Additional CPV code(s)
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: CZ041 Karlovarský kraj
Main site or place of performance:

Karlovarský kraj, okres Cheb, obec Krásná, k.ú. Štítary u Krásné

VII.1.4)Description of the procurement:

Předmět plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Štítary u Krásné (část 1), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., v platném znění, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytýčení hranic nových pozemků dle požadavků vlastníků. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 69
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 35 392.50 CZK
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: GEOREAL spol. s r.o.
National registration number: 40527514
Postal address: Hálkova 1059/12
Town: Plzeň
NUTS code: CZ032 Plzeňský kraj
Postal code: 301 00
Country: Czechia
E-mail: georeal@georeal.cz
Telephone: +420 377237343
Internet address: http://georeal.cz
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Snížení počtu měrných jednotek u fakturačního celku 3.4. dle skutečně zpracovaného počtu MJ.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

Fakturace dle skutečně zaměřených jednotek.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 1 277 675.00 CZK
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 1 248 425.00 CZK