Supplies - 539608-2020

11/11/2020    S220

Hungary-Kaposvár: Pharmaceutical products

2020/S 220-539608

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
National registration number: EKRSZ_52346772
Postal address: Tallián Gyula utca 20–32.
Town: Kaposvár
NUTS code: HU232 Somogy
Postal code: 7400
Country: Hungary
Contact person: Moizs Mariann PhD
E-mail: foigtitk@kmmk.hu
Telephone: +36 82501300
Fax: +36 82412321
Internet address(es):
Main address: http://www.kmmk.hu/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000506722020/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000506722020/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Közforgalmú patika termékbeszerzés

Reference number: EKR000506722020
II.1.2)Main CPV code
33600000 Pharmaceutical products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Közforgalmú patika termékbeszerzése forgalmazási keretszerződés keretében az alábbiak szerint: Ajánlatkérő intézményében működő lakossági gyógyszerellátást végző vényforgalmú gyógyszertárak részére különféle vényköteles és vény nélkül kapható gyógyszerek és egyéb készítmények (beleértve a magisztrális készítményeket és alapanyagokat is) beszerzése mindösszesen nettó 2 489 365 234 HUF / 12 hónap keretösszegben.

Ajánlattevő hétköznaponta legalább egy szállítást köteles vállalni.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Specialitások 1.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33711540 Para-pharmaceutical creams or lotions
15865000 Herbal infusions
33631600 Antiseptics and disinfectants
33196000 Medical aids
33690000 Various medicinal products
33750000 Baby care products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU232 Somogy
Main site or place of performance:

Szigethy-Gyula Gyógyszertár (7400 Kaposvár Tallián Gyula u. 20-32.).

II.2.4)Description of the procurement:

Közforgalmú patika termékbeszerzése forgalmazási szerződés keretében az alábbiak szerint: Ajánlatkérő intézményében működő lakossági gyógyszerellátást végző vényforgalmú gyógyszertár részére különféle vényköteles és vény nélkül kapható gyógyszerek és egyéb készítmények (beleértve a magisztrális készítményeket és alapanyagokat is) beszerzése mindösszesen nettó 2 489 365 234 HUF /12 hónap keretösszegben, részenként az alábbiak keretösszegekben: 1. rész: Specialitások 1. - gyári gyógyszerkészítmények és gyógytápszerek nettó 1 457 216 205,- HUF / 12 hónap keretösszegben. Ajánlatkérő a termékeket szükségletei szerinti gyakorisággal és tartalommal eseti megrendelés útján hívja le. Az ajánlattevő sem mennyiségben, sem értékben nem határozhat meg minimum egységet az egy szállítási időpontra rendelhető termékekkel kapcsolatban. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a megkötésre kerülő szerződés alapján valamennyi terméket úgy köteles leszállítani, hogy azok szavatossága (felhasználhatósága) a mindenkor hatályos szakmai és minőségbiztosítási előírásoknak megfeleljen. A termékek csomagolásán minden esetben jól láthatóan fel kell tüntetni a termékek felhasználásának idejét (a szavatossági idő lejártát); ennek hiányában az Ajánlatkérőként szerződő fél a leszállított termék átvételét megtagadhatja. Ajánlatkérő kizárólag három hónap vagy ettől hosszabb időtartamú szavatossággal rendelkező terméket vesz át, a termék kiszerelését is figyelembe véve. A szállításához szükséges göngyölegeket saját költségére az ajánlattevőként szerződő fél köteles biztosítani. Az Ajánlatkérőként szerződő fél köteles legkésőbb a leszállított terméktételek felhasználását követően a göngyölegeket a nyertes ajánlattevőként szerződő fél részére visszaadni. A csomagoláson a szavatossági lejáratot és a tárolás módját jól láthatóan meg kell jelölni. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a termék forgalomba hozatali engedélyében meghatározott lejárati idejű termékeket szállíthat. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a termékeket szükség szerint göngyölegben, vagy a szállítás módjának, illetőleg az előírásoknak megfelelően úgy köteles csomagolni, hogy azt a szállítás során semmilyen károsodás, sérülés ne érje. Az Ajánlatkérőként szerződő fél kizárólag az előzőekben meghatározott előírásoknak megfelelő csomagolású terméket vesz át. A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a különleges kezelést igénylő terméktételeket (pl. gyógyszerek egyes esetei) az előírásoknak megfelelően (pl. hűtve) kell szállítania. A szerződés teljesítéséhez kapcsolódó költségek, mint a szállítás és csomagolás költsége, az ajánlati ár részét képezi, ezen költségeket külön megtérítési igényként a nyertes ajánlattevő nem követelheti az Ajánlatkérőként szerződő féltől. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a megkötésre kerülő szerződés időbeli hatálya alatt köteles forgalmazói jogosultságot biztosítani az Ajánlatkérőként szerződő fél számára a 2/2008. (I. 8.) EüM rendeletben foglaltak szerint. A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Hétköznap naponta legalább kettő vagy annál több kiszállítás biztosítása / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Szombati kiszállítás biztosítása / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Nagykereskedői árkedvezmény mértéke sávonként (%-ban) / Weighting: 50
Price - Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Ajánlatkérő meghiúsulási kötbért alkalmaz (visszaigazolt, de késedelmesen vagy le nem szállított termékek

Nettó vételárának 20 %-a).

Fizetési feltételek: eseti megrendelésenként (rész)számla benyújtható (HUF), kifizetésre a Ptk. 6:130. § (1) és

(2) bek., Kbt. 27/A., a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek., az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. § és az ÁFA tv. irányadó.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Specialitások 2.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
15865000 Herbal infusions
33196000 Medical aids
33631600 Antiseptics and disinfectants
33690000 Various medicinal products
33700000 Personal care products
33711540 Para-pharmaceutical creams or lotions
33750000 Baby care products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU232 Somogy
Main site or place of performance:

Szigethy-Gyula Gyógyszertár (7400 Kaposvár Tallián Gyula u. 20-32.)

II.2.4)Description of the procurement:

Közforgalmú patika termékbeszerzése forgalmazási szerződés keretében az alábbiak szerint: Ajánlatkérő intézményében működő lakossági gyógyszerellátást végző vényforgalmú gyógyszertár részére különféle vényköteles és vény nélkül kapható gyógyszerek és egyéb készítmények (beleértve a magisztrális készítményeket és alapanyagokat is) beszerzése mindösszesen nettó 2 489 365 234 HUF /12 hónap keretösszegben, részenként az alábbiak keretösszegekben: 2. rész: Specialitások 2. - gyári gyógyszerkészítmények nettó 862 765 235,- HUF / 12 hónap keretösszegben. Ajánlatkérő a termékeket szükségletei szerinti gyakorisággal és tartalommal eseti megrendelés útján hívja le. Az ajánlattevő sem mennyiségben, sem értékben nem határozhat meg minimum egységet az egy szállítási időpontra rendelhető termékekkel kapcsolatban. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a megkötésre kerülő szerződés alapján valamennyi terméket úgy köteles leszállítani, hogy azok szavatossága (felhasználhatósága) a mindenkor hatályos szakmai és minőségbiztosítási előírásoknak megfeleljen. A termékek csomagolásán minden esetben jól láthatóan fel kell tüntetni a termékek felhasználásának idejét (a szavatossági idő lejártát); ennek hiányában az Ajánlatkérőként szerződő fél a leszállított termék átvételét megtagadhatja. Ajánlatkérő kizárólag három hónap vagy ettől hosszabb időtartamú szavatossággal rendelkező terméket vesz át, a termék kiszerelését is figyelembe véve. A szállításához szükséges göngyölegeket saját költségére az ajánlattevőként szerződő fél köteles biztosítani. Az Ajánlatkérőként szerződő fél köteles legkésőbb a leszállított terméktételek felhasználását követően a göngyölegeket a nyertes ajánlattevőként szerződő fél részére visszaadni. A csomagoláson a szavatossági lejáratot és a tárolás módját jól láthatóan meg kell jelölni. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a termék forgalomba hozatali engedélyében meghatározott lejárati idejű termékeket szállíthat. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a termékeket szükség szerint göngyölegben, vagy a szállítás módjának, illetőleg az előírásoknak megfelelően úgy köteles csomagolni, hogy azt a szállítás során semmilyen károsodás, sérülés ne érje. Az Ajánlatkérőként szerződő fél kizárólag az előzőekben meghatározott előírásoknak megfelelő csomagolású terméket vesz át. A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a különleges kezelést igénylő terméktételeket (pl. gyógyszerek egyes esetei) az előírásoknak megfelelően (pl. hűtve) kell szállítania. A szerződés teljesítéséhez kapcsolódó költségek, mint a szállítás és csomagolás költsége, az ajánlati ár részét képezi, ezen költségeket külön megtérítési igényként a nyertes ajánlattevő nem követelheti az Ajánlatkérőként szerződő féltől. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a megkötésre kerülő szerződés időbeli hatálya alatt köteles forgalmazói jogosultságot biztosítani az Ajánlatkérőként szerződő fél számára a 2/2008. (I. 8.) EüM rendeletben foglaltak szerint. A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Hétköznap naponta legalább kettő vagy annál több kiszállítás biztosítása / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Szombati kiszállítás biztosítása / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Nagykereskedői árkedvezmény mértéke sávonként (%-ban) / Weighting: 50
Price - Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Ajánlatkérő meghiúsulási kötbért alkalmaz (visszaigazolt, de késedelmesen vagy le nem szállított termékek

Nettó vételárának 20 %-a).

Fizetési feltételek: eseti megrendelésenként (rész)számla benyújtható (HUF), kifizetésre a Ptk. 6:130. § (1) és

(2) bek., Kbt. 27/A, a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek., az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. § és az ÁFA tv. irányadó.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Egyéb termékek

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33711540 Para-pharmaceutical creams or lotions
15865000 Herbal infusions
33196000 Medical aids
33631600 Antiseptics and disinfectants
33690000 Various medicinal products
33700000 Personal care products
33750000 Baby care products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU232 Somogy
Main site or place of performance:

Szigethy-Gyula Gyógyszertár (7400 Kaposvár Tallián Gyula u. 20-32.)

II.2.4)Description of the procurement:

Közforgalmú patika termékbeszerzése forgalmazási szerződés keretében az alábbiak szerint: Ajánlatkérő intézményében működő lakossági gyógyszerellátást végző vényforgalmú gyógyszertár részére különféle vényköteles és vény nélkül kapható gyógyszerek és egyéb készítmények (beleértve a magisztrális készítményeket és alapanyagokat is) beszerzése mindösszesen nettó 2 489 365 234 HUF /12 hónap keretösszegben, részenként az alábbiak keretösszegekben: 3. rész: Egyéb termékek - étrend-kiegészítők és kozmetikumok nettó 72 955 963,- HUF / 12 hónap keretösszegben. Ajánlatkérő a termékeket szükségletei szerinti gyakorisággal és tartalommal eseti megrendelés útján hívja le. Az ajánlattevő sem mennyiségben, sem értékben nem határozhat meg minimum egységet az egy szállítási időpontra rendelhető termékekkel kapcsolatban. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a megkötésre kerülő szerződés alapján valamennyi terméket úgy köteles leszállítani, hogy azok szavatossága (felhasználhatósága) a mindenkor hatályos szakmai és minőségbiztosítási előírásoknak megfeleljen. A termékek csomagolásán minden esetben jól láthatóan fel kell tüntetni a termékek felhasználásának idejét (a szavatossági idő lejártát); ennek hiányában az Ajánlatkérőként szerződő fél a leszállított termék átvételét megtagadhatja. Ajánlatkérő kizárólag három hónap vagy ettől hosszabb időtartamú szavatossággal rendelkező terméket vesz át, a termék kiszerelését is figyelembe véve. A szállításához szükséges göngyölegeket saját költségére az ajánlattevőként szerződő fél köteles biztosítani. Az Ajánlatkérőként szerződő fél köteles legkésőbb a leszállított terméktételek felhasználását követően a göngyölegeket a nyertes ajánlattevőként szerződő fél részére visszaadni. A csomagoláson a szavatossági lejáratot és a tárolás módját jól láthatóan meg kell jelölni. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a termék forgalomba hozatali engedélyében meghatározott lejárati idejű termékeket szállíthat. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a termékeket szükség szerint göngyölegben, vagy a szállítás módjának, illetőleg az előírásoknak megfelelően úgy köteles csomagolni, hogy azt a szállítás során semmilyen károsodás, sérülés ne érje. Az Ajánlatkérőként szerződő fél kizárólag az előzőekben meghatározott előírásoknak megfelelő csomagolású terméket vesz át. A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a különleges kezelést igénylő terméktételeket (pl. gyógyszerek egyes esetei) az előírásoknak megfelelően (pl. hűtve) kell szállítania. A szerződés teljesítéséhez kapcsolódó költségek, mint a szállítás és csomagolás költsége, az ajánlati ár részét képezi, ezen költségeket külön megtérítési igényként a nyertes ajánlattevő nem követelheti az Ajánlatkérőként szerződő féltől. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a megkötésre kerülő szerződés időbeli hatálya alatt köteles forgalmazói jogosultságot biztosítani az Ajánlatkérőként szerződő fél számára a 2/2008. (I. 8.) EüM rendeletben foglaltak szerint. A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Hétköznap naponta legalább kettő vagy annál több kiszállítás biztosítása / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Szombati kiszállítás biztosítása / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Nagykereskedői árkedvezmény mértéke sávonként (%-ban) / Weighting: 50
Price - Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Ajánlatkérő meghiúsulási kötbért alkalmaz (visszaigazolt, de késedelmesen vagy le nem szállított termékek

Nettó vételárának 20 %-a).

Fizetési feltételek: eseti megrendelésenként (rész)számla benyújtható (HUF), kifizetésre a Ptk. 6:130. § (1) és

(2) bek., Kbt. 27/A, a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek., az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. § és az ÁFA tv. irányadó.

II.2)Description
II.2.1)Title:

GYSE termékek

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
15865000 Herbal infusions
33196000 Medical aids
33631600 Antiseptics and disinfectants
33690000 Various medicinal products
33700000 Personal care products
33711540 Para-pharmaceutical creams or lotions
33750000 Baby care products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU232 Somogy
Main site or place of performance:

Szigethy-Gyula Gyógyszertár (7400 Kaposvár Tallián Gyula u. 20-32.)

II.2.4)Description of the procurement:

Közforgalmú patika termékbeszerzése forgalmazási szerződés keretében az alábbiak szerint: Ajánlatkérő intézményében működő lakossági gyógyszerellátást végző vényforgalmú gyógyszertár részére különféle vényköteles és vény nélkül kapható gyógyszerek és egyéb készítmények (beleértve a magisztrális készítményeket és alapanyagokat is) beszerzése mindösszesen nettó 2 489 365 234 HUF /12 hónap keretösszegben, részenként az alábbiak keretösszegekben: 4. rész: GYSE termékek - gyógyászati segédeszközök, kötszerek, inkontinencia betétek, stoma zsákok nettó 89 553 387,- HUF / 12 hónap keretösszegben. Ajánlatkérő a termékeket szükségletei szerinti gyakorisággal és tartalommal eseti megrendelés útján hívja le. Az ajánlattevő sem mennyiségben, sem értékben nem határozhat meg minimum egységet az egy szállítási időpontra rendelhető termékekkel kapcsolatban. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a megkötésre kerülő szerződés alapján valamennyi terméket úgy köteles leszállítani, hogy azok szavatossága (felhasználhatósága) a mindenkor hatályos szakmai és minőségbiztosítási előírásoknak megfeleljen. A termékek csomagolásán minden esetben jól láthatóan fel kell tüntetni a termékek felhasználásának idejét (a szavatossági idő lejártát); ennek hiányában az Ajánlatkérőként szerződő fél a leszállított termék átvételét megtagadhatja. Ajánlatkérő kizárólag három hónap vagy ettől hosszabb időtartamú szavatossággal rendelkező terméket vesz át, a termék kiszerelését is figyelembe véve.

A szállításához szükséges göngyölegeket saját költségére az ajánlattevőként szerződő fél köteles biztosítani. Az Ajánlatkérőként szerződő fél köteles legkésőbb a leszállított terméktételek felhasználását követően a göngyölegeket a nyertes ajánlattevőként szerződő fél részére visszaadni. A csomagoláson a szavatossági lejáratot és a tárolás módját jól láthatóan meg kell jelölni. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a termék forgalomba hozatali engedélyében meghatározott lejárati idejű termékeket szállíthat. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a termékeket szükség szerint göngyölegben, vagy a szállítás módjának, illetőleg az előírásoknak megfelelően úgy köteles csomagolni, hogy azt a szállítás során semmilyen károsodás, sérülés ne érje. Az Ajánlatkérőként szerződő fél kizárólag az előzőekben meghatározott előírásoknak megfelelő csomagolású terméket vesz át. A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a különleges kezelést igénylő terméktételeket (pl. gyógyszerek egyes esetei) az előírásoknak megfelelően (pl. hűtve) kell szállítania. A szerződés teljesítéséhez kapcsolódó költségek, mint a szállítás és csomagolás költsége, az ajánlati ár részét képezi, ezen költségeket külön megtérítési igényként a nyertes ajánlattevő nem követelheti az Ajánlatkérőként szerződő féltől. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a megkötésre kerülő szerződés időbeli hatálya alatt köteles forgalmazói jogosultságot biztosítani az Ajánlatkérőként szerződő fél számára a 2/2008. (I. 8.) EüM rendeletben foglaltak szerint. A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Hétköznap naponta legalább kettő vagy annál több kiszállítás biztosítása / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Szombati kiszállítás biztosítása / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Nagykereskedői árkedvezmény mértéke sávonként (%-ban) / Weighting: 50
Price - Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Ajánlatkérő meghiúsulási kötbért alkalmaz (visszaigazolt, de késedelmesen vagy le nem szállított termékek

Nettó vételárának 20 %-a).

Fizetési feltételek: eseti megrendelésenként (rész)számla benyújtható (HUF), kifizetésre a Ptk. 6:130. § (1) és

(2) bek., Kbt. 27/A, a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek., az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. § és az ÁFA tv. irányadó.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Magisztrális alapanyagok

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
15865000 Herbal infusions
33196000 Medical aids
33631600 Antiseptics and disinfectants
33700000 Personal care products
33711540 Para-pharmaceutical creams or lotions
33750000 Baby care products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU232 Somogy
Main site or place of performance:

Szigethy-Gyula Gyógyszertár (7400 Kaposvár Tallián Gyula u. 20-32.)

II.2.4)Description of the procurement:

Közforgalmú patika termékbeszerzése forgalmazási szerződés keretében az alábbiak szerint: Ajánlatkérő intézményében működő lakossági gyógyszerellátást végző vényforgalmú gyógyszertár részére különféle vényköteles és vény nélkül kapható gyógyszerek és egyéb készítmények (beleértve a magisztrális készítményeket és alapanyagokat is) beszerzése mindösszesen nettó 2 489 365 234 HUF /12 hónap keretösszegben, részenként az alábbiak keretösszegekben: 5. rész: Magisztrális alapanyagok - gyógyszerkészítéshez szükséges alapanyagok nettó 5 675 195,- HUF / 12 hónap keretösszegben. Ajánlatkérő a termékeket szükségletei szerinti gyakorisággal és tartalommal eseti megrendelés útján hívja le. Az ajánlattevő sem mennyiségben, sem értékben nem határozhat meg minimum egységet az egy szállítási időpontra rendelhető termékekkel kapcsolatban. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a megkötésre kerülő szerződés alapján valamennyi terméket úgy köteles leszállítani, hogy azok szavatossága (felhasználhatósága) a mindenkor hatályos szakmai és minőségbiztosítási előírásoknak megfeleljen. A termékek csomagolásán minden esetben jól láthatóan fel kell tüntetni a termékek felhasználásának idejét (a szavatossági idő lejártát); ennek hiányában az Ajánlatkérőként szerződő fél a leszállított termék átvételét megtagadhatja. Ajánlatkérő kizárólag három hónap vagy ettől hosszabb időtartamú szavatossággal rendelkező terméket vesz át, a termék kiszerelését is figyelembe véve. A szállításához szükséges göngyölegeket saját költségére az ajánlattevőként szerződő fél köteles biztosítani. Az Ajánlatkérőként szerződő fél köteles legkésőbb a leszállított terméktételek felhasználását követően a göngyölegeket a nyertes ajánlattevőként szerződő fél részére visszaadni. A csomagoláson a szavatossági lejáratot és a tárolás módját jól láthatóan meg kell jelölni. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a termék forgalomba hozatali engedélyében meghatározott lejárati idejű termékeket szállíthat. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a termékeket szükség szerint göngyölegben, vagy a szállítás módjának, illetőleg az előírásoknak megfelelően úgy köteles csomagolni, hogy azt a szállítás során semmilyen károsodás, sérülés ne érje. Az Ajánlatkérőként szerződő fél kizárólag az előzőekben meghatározott előírásoknak megfelelő csomagolású terméket vesz át. A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a különleges kezelést igénylő terméktételeket (pl. gyógyszerek egyes esetei) az előírásoknak megfelelően (pl. hűtve) kell szállítania. A szerződés teljesítéséhez kapcsolódó költségek, mint a szállítás és csomagolás költsége, az ajánlati ár részét képezi, ezen költségeket külön megtérítési igényként a nyertes ajánlattevő nem követelheti az Ajánlatkérőként szerződő féltől. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a megkötésre kerülő szerződés időbeli hatálya alatt köteles forgalmazói jogosultságot biztosítani az Ajánlatkérőként szerződő fél számára a 2/2008. (I. 8.) EüM rendeletben foglaltak szerint. A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Hétköznap naponta legalább kettő vagy annál több kiszállítás biztosítása / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Szombati kiszállítás biztosítása / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Nagykereskedői árkedvezmény mértéke sávonként (%-ban) / Weighting: 50
Price - Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Ajánlatkérő meghiúsulási kötbért alkalmaz (visszaigazolt, de késedelmesen vagy le nem szállított termékek

Nettó vételárának 20 %-a).

Fizetési feltételek: eseti megrendelésenként (rész)számla benyújtható (HUF), kifizetésre a Ptk. 6:130. § (1) és

(2) bek., Kbt. 27/A, a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek., az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. § és az ÁFA tv. irányadó.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Csomagoló anyagok

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
37000000 Musical instruments, sport goods, games, toys, handicraft, art materials and accessories
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU232 Somogy
Main site or place of performance:

Szigethy-Gyula Gyógyszertár (7400 Kaposvár Tallián Gyula u. 20-32.).

II.2.4)Description of the procurement:

Közforgalmú patika termékbeszerzése forgalmazási szerződés keretében az alábbiak szerint: Ajánlatkérő intézményében működő lakossági gyógyszerellátást végző vényforgalmú gyógyszertár részére különféle vényköteles és vény nélkül kapható gyógyszerek és egyéb készítmények (beleértve a magisztrális készítményeket és alapanyagokat is) beszerzése mindösszesen nettó 2 489 365 234 HUF /12 hónap keretösszegben, részenként az alábbiak keretösszegekben: 6. rész: Csomagoló anyagok - gyógyszertári csomagolóanyagok nettó 1 199 249,- HUF / 12 hónap keretösszegben. Ajánlatkérő a termékeket szükségletei szerinti gyakorisággal és tartalommal eseti megrendelés útján hívja le. Az ajánlattevő sem mennyiségben, sem értékben nem határozhat meg minimum egységet az egy szállítási időpontra rendelhető termékekkel kapcsolatban. A szállításához szükséges göngyölegeket saját költségére az ajánlattevőként szerződő fél köteles biztosítani. Az Ajánlatkérőként szerződő fél köteles legkésőbb a leszállított terméktételek felhasználását követően a göngyölegeket a nyertes ajánlattevőként szerződő fél részére visszaadni. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a termékeket szükség szerint göngyölegben, vagy a szállítás módjának, illetőleg az előírásoknak megfelelően úgy köteles csomagolni, hogy azt a szállítás során semmilyen károsodás, sérülés ne érje. Az Ajánlatkérőként szerződő fél kizárólag az előzőekben meghatározott előírásoknak megfelelő csomagolású terméket vesz át. Ajánlatkérő kizárólag három hónap vagy ettől hosszabb időtartamú szavatossággal rendelkező terméket vesz át, a termék kiszerelését is figyelembe véve. A szerződés teljesítéséhez kapcsolódó költségek, mint a szállítás és csomagolás költsége, az ajánlati ár részét képezi, ezen költségeket külön megtérítési igényként a nyertes ajánlattevő nem követelheti az Ajánlatkérőként szerződő féltől. A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Hétköznap naponta legalább kettő vagy annál több kiszállítás biztosítása / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Szombati kiszállítás biztosítása / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Nagykereskedői árkedvezmény mértéke sávonként (%-ban) / Weighting: 40
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Ajánlatkérő meghiúsulási kötbért alkalmaz (visszaigazolt, de késedelmesen vagy le nem szállított termékek

Nettó vételárának 20 %-a).

Fizetési feltételek: eseti megrendelésenként (rész)számla benyújtható (HUF), kifizetésre a Ptk. 6:130. § (1) és

(2) bek., Kbt. 27/A, a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek., az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. § és az ÁFA tv. irányadó.

Ajánlatkérő az ajánlatokat az 1-6. részek tekintetében a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja alapján értékeli, vagyis a legjobb ár-érték arány értékelési szempont értékelési szempont alapján kívánja kiválasztani a nyertes ajánlattevőt.

Az értékelés módszerei 1-6. rész esetében:

1. részszempont: Hétköznap naponta legalább kettő vagy annál több kiszállítás biztosítása (igen/nem)

Súlyszám: 5

Az értékelés módszere: Az értékelés módszere: pontkiosztás

Megajánlható értékek: igen vagy nem

Igen válasz abban az esetben adható, amennyiben Ajánlattevő hétköznap naponta legalább kettő vagy annál több kiszállítást vállal

Amennyiben ezen feltétel nem biztosított, Ajánlatkérő 0 pontot ad.

Megajánlott érték Pontszám

Nem 0

Igen 10

2. részszempont: Szombati kiszállítás biztosítása

Súlyszám: 5

Az értékelés módszere: Az értékelés módszere: pontkiosztás

Megajánlható értékek: igen vagy nem

Igen válasz abban az esetben adható, amennyiben Ajánlattevő szombaton is vállal szállítást. Amennyiben ezen feltétel nem biztosított, Ajánlatkérő 0 pontot ad.

Megajánlott érték Pontszám

Nem 0

Igen 10

3. részszempont: Nagykereskedői árkedvezmény mértéke sávonként (%-ban)

Súlyszám: 50

A nagykereskedői árkedvezmény alatt Ajánlatkérő a tárgyhónapban összesített eseti megrendelések értékéhez képest az ajánlattevőként szerződő fél által havi utólagos jóváírással biztosított kedvezmény mértékét érti százalékban megadva, legfeljebb egy tizedesjegy pontossággal az alábbiak szerint:

3.1. nettó 1,- HUF - nettó 20 000 000,- HUF közötti havi összesített eseti megrendelés érték esetén biztosított nagykereskedői árkedvezmény mértéke [súlyszám: 5];

3.2. nettó 20 000 001,- HUF - nettó 50 000 000,- HUF közötti havi összesített eseti megrendelés érték esetén biztosított nagykereskedői árkedvezmény mértéke [súlyszám: 15];

3.3. nettó 50 000 001,- HUF havi összesített eseti megrendelés érték elérése vagy meghaladása esetén biztosított nagykereskedői árkedvezmény mértéke [súlyszám: 30];

Az értékelés módszere egyenes arányosítás az alábbiak szerint:

P = Avizsgált / Alegjobb * (Pmax - Pmin) + Pmin,

Ahol

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma,

Pmax: a pontskála felső határa,

Pmin: a pontskála alsó határa,

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme,

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

4. részszempont: Ajánlati ár (mindenkori nagykereskedői ár %-ában) [súlyszám: 40]

Ezen értékelésre kerülő ajánlati elem megadása tekintetében a jelen közbeszerzési dokumentumok I. fejezet 6. pontjában foglaltak az irányadóak. Ebből adódóan ezen ajánlati elem értékelése nem terjed ki a társadalombiztosítási támogatással érintett termékekre, amelyeket az ajánlattevő az eseti megrendelés teljesítésekor érvényes hatósági áron köteles szállítani. Az értékelés módszere fordított arányosítás, azaz az az ajánlati elem kapja a legtöbb pontot, amely a legalacsonyabb értéket tartalmazza. Az ajánlati ár legfeljebb egy tizedesjegy pontossággal ajánlható meg. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 100 %-nál kedvezőtlenebb érték nem ajánlható meg. A pontszám kiszámításának képlete az alábbi:

P = Alegjobb / Avizsgált * (Pmax - Pmin) + Pmin,

Ahol

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma,

Pmax: a pontskála felső határa,

Pmin: a pontskála alsó határa,

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme,

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

A közbeszerzési eljárásban nem lehet AT, ALV, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) szerinti bármely kizáró ok fennáll, vagy részéről az a közbeszerzési eljárás során következik be. A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. r.) 2. § szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a Korm. r. 4. §, illetve 6.§. szerint kitöltött EEKD (Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum) formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani. Ajánlatkérő köteles elfogadni a Korm. r. 7. § szerinti formanyomtatványt is. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontjában és a Kbt. 64.§-ában foglaltakra. Az ajánlatba továbbá csatolni kell ajánlattevő 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát is (nemleges tartalommal is). A Kbt. 69. § (4)-(7) bek, alkalmazása esetén AT a kizáró okok fenn nem állását az alábbiak szerint köteles igazolni: a Korm. r. 1-8. § a)- ia) és j) -o) pontjai, a 10. § (1) bek. a) - ga) és h) l) pontjai és (2) bek., 12-16.§-ai irányadóak,továbbá a Kbt. 62.§ (1) bek. kb) tekintetében a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonost szükséges megjelölnie cégszerű (vagy más, joghatás kiváltására alkalmas módon megtett) nyilatkozatában, a Kbt. 62.§ (1) bek. kc) pontja szerinti nyilatkozatban akként szükséges nyilatkozni cégszerűen (vagy más, joghatás kiváltására alkalmas módon megtetten), hogy a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, és ezek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll-e. Ha AT, közös AT-k bármelyike cégjegyzék adatainak bejegyzésével kapcsolatosan változásbejegyzési eljárás van folyamatban, csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás. Ha ilyen eljárás nincs folyamatban, erről az ajánlatban cégszerűen nyilatkozni szükséges. Irányadó továbbá a Kbt. 69.§ (11a) bekezdése.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

P/1. AT a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel a Kbt. 69. § (4)- (7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani valamennyi - a vizsgált időszakban - pénzforgalmi számláját vezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot, melyben az alábbi adatok szerepelnek: - számlavezető pénzügyi intézmény neve és székhelye, - számlanyitás dátuma, adott esetben a számla megszüntetésének időpontja, - a vezetett számla száma, - arra vonatkozó nyilatkozat, hogy az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy évben AT számláján 30 napon túli sorba állítás előfordult-e. (ha a vizsgált időszakban került megnyitásra, vagy megszüntetésre valamely számla, úgy értelemszerűen ezen időszakra vonatkozóan szükséges az adott számla tekintetében nyilatkozni). Ha AT az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éves időszakon belül jött létre, illetve kezdte meg működését, úgy AK elfogadja az ezen időszakból származó, fentiek szerinti igazolást is, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. AK sorba állítás alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti fogalmat érti. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerinti esetben a jelen pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. A Az alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. AT vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. r.2. § (5) bekezdése szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani azzal, hogy AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, tehát elegendő a IV. szakaszban az alfa pont kitöltése. AT ezen irat(ok) tekintetében - adott esetben - alkalmazhatja a 321/2015. (X. 30.) Korm. r.19. § (7) bek-ben foglaltakat. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a gazdasági és pénzügyi alkalmasság megállapítására. Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, amíg az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Az alkalmassági követelményeknek AT a Kbt. 65. § (7) bek-ben foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, ekkor irányadó a Kbt. 65.§ (8) bekezdése, alkalmazandó a Kbt. 67. § (3) bek. és a Kbt. 65.§ (12) bekezdése.

Minimum level(s) of standards possibly required:

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő valamennyi rész esetében, ha bármelyik pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy évben (vagy amennyiben ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éves időszakon belül jött létre, illetve kezdte meg működését, így ettől az időponttól kezdődően az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjáig terjedő időszakban) 30 napon túli sorba állítás előfordult.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerinti esetben alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlatkérő által - kiegészítő tájékoztatásban közölt - megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal nem képes igazolni pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Ajánlattevőnek, ha az előírt alkalmassági követelményeket más szervezet kapacitásaira támaszkodva felel meg, alkalmaznia kell a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltakat. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a gazdasági és pénzügyi alkalmasság megállapítására. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglaltakra, amely a Ptk. 6:419. § szerinti kezességvállalásra kötelezi a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot igazoló szervezetet. Ajánlatkérő továbbá felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglaltakra.

Folyt.: igazolási mód: AK köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/ 2015. (X. 30.) Korm. r.7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - EEKD-t nyújt be, ha az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák AK által az eljárás során megkövetelt alkalmassági követelményeket; az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Irányadó továbbá a Kbt. 69.§ (11a) bekezdése. Amennyiben AT több részre is ajánlatot kíván tenni, így a fenti dokumentumo(ka)t elegendő egy alkalommal és nem részenként külön-külön benyújtani.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

M/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontjára tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén az 1., 2., 4. és 5. rész tekintetében köteles benyújtani cégszerű nyilatkozatát arról, hogy a megajánlott termékek mindegyike rendelkezik azon minőségtanúsító és megfelelőséget igazoló bizonyítványokkal, magyar hatósági engedélyekkel, melyek a forgalomba hozáshoz szükségesek, továbbá, hogy az 1., 2. és 5. rész esetében megfelelő minőségügyi rendszerben előállított, a hivatalos gyógyszerkönyvi vagy az OGYÉI által megadott valamennyi előírásnak megfelelő termék, a 4. rész tekintetében az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által megadott valamennyi előírásnak megfelelő termék került megajánlásra.

M/2. Minden rész esetében Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) Bekezdés a) pontjára tekintettel, a 21. § (1a) szerint a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három év (azaz ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) közbeszerzés tárgya szerinti (1. rész: Specialitások 1. - gyári gyógyszerkészítmények és/vagy gyógytápszerek, 2. rész: Specialitások 2. - gyári gyógyszerkészítmények, 3. rész: Egyéb termékek - étrend-kiegészítők és/vagy kozmetikumok, 4. rész: GYSE termékek - gyógyászati segédeszközök és/vagy kötszerek és/vagy inkontinencia betétek és/vagy stoma zsákok, 5. rész: Magisztrális alapanyagok - gyógyszerkészítéshez szükséges alapanyagok, 6. rész: Csomagoló anyagok - gyógyszertári csomagolóanyagok legjelentősebb szállításainak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése szerinti. Tartalommal a 22. § (1) bekezdésében) előírt módon igazolva, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3a) bekezdésében foglaltakra. A nyilatkozatban vagy igazolásban legalább fel kell tüntetni a szerződés tárgyát (a leszállított áruk megjelölését, különösen a közbeszerzés elvárt tárgyára tekintettel), a teljesített ellenértéket, teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja, év,hó, nap); a szerződést kötő másik fél nevét, címét, és a részéről információt nyújtó személy nevét és telefonszámát vagy e-mail címét, és nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja szerint a bemutatott szállítás(ok)nak a vizsgált három éves időszakban kell befejezettnek lennie, és a bemutatott szállítás megkezdésének a felhívás feladását megelőző hat évben kellett megtörténnie. A 321 /2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A.§ alapján ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt teljesítés (mennyiségben) a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Ajánlattevő ezen irat(ok) tekintetében - adott esetben - alkalmazhatja a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakat. Az ajánlatba az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Korm. rendelet 2. §(5) bek szerint az ajánlatkérő által kiadott és a Korm.r. 5. §(1) bek szerint kitöltött formanyomtatványt (EEKD) köteles az ajánlattal együtt benyújtani azzal, hogy ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, tehát elegendő a IV. szakaszban az alfa pont kitöltése. Irányadó továbbá a Kbt. 69.§ (11a) bekezdése. A referencia igazolható egy vagy több szállításból származó szerződéssel.

Minimum level(s) of standards possibly required:

M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az 1., 2., 4. és 5. rész tekintetében megajánlott termékek mindegyike nem rendelkezik azon minőségtanúsító és megfelelőséget igazoló bizonyítványokkal, magyar hatósági engedélyekkel, melyek a forgalomba hozáshoz szükségesek, továbbá ha az 1., 2. és 5. rész esetében megajánlott termékek nem megfelelő minőségügyi rendszerben előállított, a hivatalos gyógyszerkönyvi vagy az OGYÉI által megadott valamennyi előírásnak nem megfelelő termékek, a 4. rész tekintetében megajánlott termékek az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által megadott valamennyi előírásnak nem felelnek meg.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (azaz ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) a közbeszerzés tárgyából (1. rész: gyári gyógyszerkészítmények és/vagy gyógytápszerek; 2. rész: gyári gyógyszerkészítmények; 3. rész: étrend-kiegészítők és/vagy kozmetikumok; 4. rész: gyógyászati segédeszközök és/vagy kötszerek és/vagy inkontinencia betétek és/vagy stoma zsákok; 5. rész: gyógyszerkészítéshez szükséges alapanyagok; 6. rész: gyógyszertári csomagolóanyagok) összességében az

1. rész esetén: 1 020 051 343,- Ft-ot

2. rész esetén: 603 935 664,- Ft-ot

3. rész esetén: 51 069 174,- Ft-ot

4. rész esetén: 62 687 371,- Ft-ot

5. rész esetén: 3 972 636,- Ft-ot

6. rész esetén: 839 474,- Ft-ot elérő értékű szerződésszerűen teljesített referenciával. Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy annak időbeli hatálya az eljárást megindító felhívás feladásáig még nem járt le, úgy Ajánlatkérő a vizsgált időintervallumon belül teljesített szállítás(ok)ra vonatkozó szerződéses mennyiséget veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során. Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb feladatok teljesítését is magában foglalja, Ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzés tárgya szerinti, Teljesített szerződéses mennyiséget veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során. A jelen pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés egy vagy több, a közbeszerzés tárgya szerinti szerződés bemutatásával is igazolható. Az 1. és 2. rész tekintetében Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy mindkét részre történő ajánlattétel esetén a nagyobb mennyiségű referenciakövetelménynek való megfelelés igazolása elegendő Ajánlattevő alkalmasságának megállapításához, amennyiben a referencia tárgya: gyári gyógyszerkészítmények. Az M/1. és M/2. alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Ajánlattevőnek, ha az előírt alkalmassági követelményeket más szervezet kapacitásaira támaszkodva felel meg, alkalmaznia kell a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltakat. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki és szakmai alkalmasság megállapítására. Az ajánlatban a Kbt. 65. § (7) bekezdés második fordulata alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó - joghatás kiváltására alkalmas formában kiállított - okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésében foglaltakra.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Ajánlattevőnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a megkötésre kerülő szerződés hatálya alatt közvetlenül vagy közvetve általa meghirdetett valamennyi akciós áron való értékesítést az adott időszakban Ajánlatkérő részére történő szállításokra kiterjeszti. A teljesítésre a 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet, különösen 5. §-a irányadó. A számla a szerződésszerű (rész)teljesítést követően utólagosan kerülhet benyújtásra (az eseti megrendelés alapján leszállított termék tekintetében). Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése a szerződésszerű részteljesítést követően, átutalással, számla ellenében, magyar forintban történik. Ajánlatkérő meghiúsulási kötbért alkalmaz (visszaigazolt, de késedelmesen vagy le nem szállított termékek nettó vételárának 20 %-a). Fizetési feltételek: eseti megrendelésenként (rész)számla benyújtható (HUF), kifizetésre a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek., a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek., az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. § és az ÁFA tv. irányadó.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 5
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/12/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 10/12/2020
Local time: 12:00
Place:
Information about authorised persons and opening procedure:

Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. §-a szerint történik.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. A kommunikáció 424/2017. (XII. 19.) Korm.r (EKR rendelet) 2. §. és a Kbt. 40.§ (1) bek. alapján az EKR-ben történik. 2. AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdését. Az ajánlat részeként benyújtandó: Kbt. 66. § (6) a) és b) nyilatkozat, nemleges tartalommal is; Kbt. 66.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozat (elektronikus űrlap), Kbt. 65. § (7) szerinti nyilatkozat az ott jelölt tartalommal, adott esetben nemleges nyilatkozat; adott esetben a közös ajánlattevők közötti megállapodás a Kbt. 35.§ és a közbeszerzési dokumentumok előírásai és a Kbt. 35.§ (2a) bekezdés előírásai szerint; a Kbt. 44. § szerint az üzleti titok elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozat indoklással az EKR rendelet 11.§ (4) bek. szerint; 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 13.§-a szerinti dokumentumok ill. nemleges nyilatkozat; aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldánya ill. ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintája. 3. Irányadó a Kbt. 35.-36.§-a és a Kbt. 25.§ (3) és (4) bekezdése (AT, alvállalkozó, KAPA szerv). 4. Az összegezésre a Kbt. 79.§, a szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (6) és (8) bekezdés, az eljárással kapcsolatos határidőkre a közép-európai idő az irányadó. 5. Minden alkalmassági feltétel és igazolás a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbb. 6. Kbt.35.§(8) bekezdése szerinti szervezet alapítása kizárt. 7. Eljáró faksz: Dr. Ujhelyi Zsuzsanna 00966 8. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját. 9. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál AT-nek a referenciánál a teljesítés napján érvényes, a MNB által meghatározott devizaárfolyamok alkalmazandók, és az átszámítást tartalmazó irat az ajánlathoz csatolandó. 10. Jelen közbeszerzési eljárás a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet alapján folyamatba épített ellenőrzéssel érintett. 11. Idegen nyelvű irat csatolása mellett az AT általi magyar nyelvű fordítása is csatolandó (vagyis olyan fordítás, amely tekintetében AT képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek - melyről a nyilatkozat csatolása EKR űrlap útján szükséges!) 12. AK felhívja a figyelmet, hogy .az ajánlati ár legfeljebb egy tizedesjegy pontossággal ajánlható meg. 13. Mivel a beszerzés tárgya központosított - országos, regionális -, illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért AK a következő bontó feltételt köti ki: AK szerződéses kötelezettséget kizárólag a PTK 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben, összevont közbeszerzési eljárásban, vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési el-járás keretében, keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből AK-nek semmilyen hátrányos következménye nem származhat. 14. A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: Mindegyik bírálati részszempont esetében: Az ajánlati ár (mindenkori nagykereskedői ár %-ában): fordított arányosítás, a felhívás szerinti 1. -2. értékelési részszempont pontkiosztás, a felhívás szerinti 3. értékelési részszempont egyenes arányosítás útján kerül értékelésre a kd-ban foglaltak szerint,.Adható pontszám: 0-10 pont. 15. Összeférhetetlen és nem vehet részt a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 25. § (3) És (4) bek. szerint bármely összeférhetetlenségi körülmény fennáll. 16. Ajánlattevő munkanapokon legalább napi egy szállítást köteles biztosítani.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A Kbt. 148. § szerint. Folyt.VI.3.:15. 17. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és rendeleti, különösen a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet irányadók. 18. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http:// nekszt.hu/tamogatas. 19. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.20. A késedelmi kamat Ptk. 6:155. § (1) bek. szerint. Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme a magyar forint. Felmondás, elállás: Kbt. 143. § (1)-(3), Ptk. 6:213. § szerint. 21. Ajánlatkérő kizárólag három hónap vagy ettől hosszabb időtartamú szavatossággal rendelkező terméket vesz át, a termék kiszerelését is figyelembe véve. 22. A Kbt. 35.§ (8) bek. szerinti szervezet alapítása kizárt. 23. Ajánlatkérő a Kbt. 104-105. § alapján keretmegállapodás megkötésre érdekében folytatja le az eljárást, amelynek eredményeként a Kbt. 105. § (2) bekezdés a) pontja alapján az adott rész tekintetében megkötésre kerülő forgalmazási keretszerződésből közvetlenül, eseti megrendelés útján kívánja lehívni a szerződés időbeli hatálya alatt a keretösszeg erejéig a termékeket Az eseti megrendelés közvetlen megrendelést jelent, amely egyúttal a keretmegállapodásos eljárás második részének minősül. Ajánlatkérő az eseti megrendelést minden esetben az eljárás értékelési szempontja szerint legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat ajánlattevőjeként szerződő félnek küldi meg legelőször, amely félnek vissza kell igazolnia, hogy az eseti megrendelést képes-e a szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesíteni. Ha igen, az Ajánlatkérő ezen szerződő féltől rendeli meg az adott terméket. Ha nem, Ajánlatkérő az eseti megrendelést az eljárás értékelési szempontja szerint második legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat ajánlattevőjeként szerződő félnek küldi meg, amely félnek vissza kell igazolnia, hogy az eseti megrendelést képes-e a szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesíteni. Ha igen, az Ajánlatkérő ezen szerződő féltől rendeli meg az adott terméket. Ha nem, Ajánlatkérő az eseti megrendelést az eljárás értékelési szempontja szerint harmadik legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat ajánlattevőjeként szerződő félnek küldi meg, amely félnek vissza kell igazolnia, hogy az eseti megrendelést képes-e a szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesíteni. Ha igen, az Ajánlatkérő ezen szerződő féltől rendeli meg az adott terméket. Ha nem, Ajánlatkérő az eseti megrendelést az eljárás értékelési szempontja szerint negyedik legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat ajánlattevőjeként szerződő félnek küldi meg, amely félnek vissza kell igazolnia, hogy az eseti megrendelést képes-e a szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesíteni. Ha igen, az Ajánlatkérő ezen szerződő féltől rendeli meg az adott terméket. Ha nem, Ajánlatkérő az eseti megrendelést az eljárás értékelési szempontja szerint ötödik legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat ajánlattevőjeként szerződő félnek küldi meg, amely félnek vissza kell igazolnia, hogy az eseti megrendelést képes-e a szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesíteni. Ha igen, az Ajánlatkérő ezen szerződő féltől rendeli meg az adott terméket. Ha nem, Ajánlatkérő az adott termékre vonatkozó eseti megrendelését visszavonja. Az eseti megrendelésre vonatkozó egyéb szabályokat a keretszerződés tervezete tartalmazza. Ajánlatkérő a Kbt. 104. § (3) bekezdése alapján felhívja a figyelmet arra, hogy a keretmegállapodásban részes ajánlattevőket ajánlattételi, illetve szerződéskötési kötelezettség terheli. Ajánlatkérő továbbá felhívja a figyelmet arra, hogy közös ajánlattevők az eljárás második részében is közös ajánlattevőként járhatnak el, tehát önállóan nem nyújthat be a közös ajánlattevők egyik tagja sem ajánlatot az eseti megrendelésre.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/11/2020