Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 539671-2021

Submission deadline has been amended by:  580489-2021
22/10/2021    S206

Czechia-Prague: Mechanical installations

2021/S 206-539671

Contract notice – utilities

Works

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: ČEZ, a. s.
National registration number: 45274649
Postal address: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53
Town: Praha
NUTS code: CZ01 Praha
Postal code: 140 53
Country: Czechia
Contact person: Mgr. Jan Dubský
E-mail: jan.dubsky@cez.cz
Telephone: +420 792330821
Internet address(es):
Main address: http://www.cez.cz
Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/CEZ
I.1)Name and addresses
Official name: ČEZ Distribuce, a. s.
National registration number: 24729035
Postal address: Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02
Town: Děčín
NUTS code: CZ042 Ústecký kraj
Postal code: 405 02
Country: Czechia
E-mail: jan.dubsky@cez.cz
Internet address(es):
Main address: https://www.cezdistribuce.cz/
I.1)Name and addresses
Official name: Elektrárna Dětmarovice, a.s.
National registration number: 29452279
Postal address: Dětmarovice, Dětmarovice č.p. 1202, PSČ 735 71
Town: Dětmarovice
NUTS code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Postal code: 735 71
Country: Czechia
E-mail: jan.dubsky@cez.cz
Internet address(es):
Main address: http://www.cez.cz
I.1)Name and addresses
Official name: ČEZ Energetické služby, s.r.o.
National registration number: 27804721
Postal address: Ostrava Vítkovice, Výstavní 1144/103, PSČ 703 00
Town: Ostrava
NUTS code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Postal code: 703 00
Country: Czechia
E-mail: jan.dubsky@cez.cz
Internet address(es):
Main address: http://www.cez.cz
I.1)Name and addresses
Official name: Severočeské doly a.s.
National registration number: 49901982
Postal address: Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01
Town: Chomutov
NUTS code: CZ042 Ústecký kraj
Postal code: 430 01
Country: Czechia
E-mail: jan.dubsky@cez.cz
Internet address(es):
Main address: https://www.sdas.cz/
I.1)Name and addresses
Official name: Energotrans, a.s.
National registration number: 47115726
Postal address: Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 00
Town: Praha
NUTS code: CZ01 Praha
Postal code: 14000
Country: Czechia
E-mail: jan.dubsky@cez.cz
Internet address(es):
Main address: http://www.cez.cz
I.1)Name and addresses
Official name: ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.
National registration number: 25938924
Postal address: Křižíkova 788/2, 500 03 Hradec Králové
Town: Hradec Králové
NUTS code: CZ052 Královéhradecký kraj
Postal code: 500 03
Country: Czechia
E-mail: jan.dubsky@cez.cz
Internet address(es):
Main address: http://www.cez.cz
I.1)Name and addresses
Official name: ČEZ ICT Services, a. s.
National registration number: 26470411
Postal address: Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4
Town: Praha
NUTS code: CZ01 Praha
Postal code: 14053
Country: Czechia
E-mail: jan.dubsky@cez.cz
Internet address(es):
Main address: http://www.cez.cz
I.1)Name and addresses
Official name: Revitrans, a.s.
National registration number: 25028197
Postal address: Důlní čp. 429, 418 01 Bílina
Town: Bílina
NUTS code: CZ042 Ústecký kraj
Postal code: 41801
Country: Czechia
E-mail: jan.dubsky@cez.cz
Internet address(es):
Main address: https://www.revitrans.cz/
I.1)Name and addresses
Official name: SD - Kolejová doprava, a.s.
National registration number: 25438107
Postal address: Tušimice 7, 432 01 Kadaň
Town: Kadaň
NUTS code: CZ042 Ústecký kraj
Postal code: 432 01
Country: Czechia
E-mail: jan.dubsky@cez.cz
Internet address(es):
Main address: https://www.sd-kd.cz/
I.1)Name and addresses
Official name: PRODECO, a.s.
National registration number: 25020790
Postal address: Důlní 437, Mostecké Předměstí, 418 01 Bílina
Town: Bílina
NUTS code: CZ042 Ústecký kraj
Postal code: 418 01
Country: Czechia
E-mail: jan.dubsky@cez.cz
Internet address(es):
Main address: https://www.prodeco.cz/
I.1)Name and addresses
Official name: ČEZ Teplárenská, a. s.
National registration number: 27309941
Postal address: Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ 25101
Town: Říčany
NUTS code: CZ020 Středočeský kraj
Postal code: 25101
Country: Czechia
E-mail: jan.dubsky@cez.cz
Internet address(es):
Main address: https://www.cezteplarenska.cz/
I.1)Name and addresses
Official name: ČEZ Prodej, a.s.
National registration number: 27232433
Postal address: Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 14053
Town: Praha
NUTS code: CZ01 Praha
Postal code: 14053
Country: Czechia
E-mail: jan.dubsky@cez.cz
Internet address(es):
Main address: http://www.cez.cz
I.1)Name and addresses
Official name: Telco Pro Services, a. s.
National registration number: 29148278
Postal address: Duhová 1531/3, Michle, 140 00 Praha 4
Town: Praha
NUTS code: CZ01 Praha
Postal code: 14000
Country: Czechia
E-mail: jan.dubsky@cez.cz
Internet address(es):
Main address: https://www.telcoproservices.cz/
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://nen.nipez.cz/profil/CEZ
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://nen.nipez.cz/profil/CEZ
I.6)Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Komplexní implementace systémů technické ochrany a systémů elektrické požární signalizace

II.1.2)Main CPV code
45350000 Mechanical installations
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních implementací STO a EPS v objektech ve vlastnictví či užívání zadavatele a zajištění výkonu činností projektového manažera, činností BOZP, PO a OŽP, případně činností stavbyvedoucího dle požadavku a jménem zadavatele

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45350000 Mechanical installations
45343000 Fire-prevention installation works
45310000 Electrical installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ0 Česko
II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních implementací STO a EPS v objektech ve vlastnictví či užívání zadavatele a zajištění výkonu činností projektového manažera, činností BOZP, PO a OŽP, případně činností stavbyvedoucího dle požadavku a jménem zadavatele

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Požadavky na kvalifikaci jsou specifikovány v zadávací dokumentaci.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Podmínky financování jsou uvedeny v závazném návrhu rámcové dohody, který je součástí zadávací dokumentace.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 8 years:

Jedná se o rámcovou dohodu zadavatele zadávajícího sektorové veřejné zakázky, doba trvání takové rámcové dohody může dle § 169 odst. 1 ZZVZ činit až 8 let

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/11/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

V případě této veřejné zakázky se jedná o jednací řízení s uveřejněním dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ), které probíhá ve dvou fázích. Nejprve dodavatelé podávají žádost o účast v daném zadávacím řízení, kterou doručí zadavateli ve lhůtě dle bodu IV.2.2) tohoto oznámení spolu s doklady prokazujícími splnění kvalifikace. Následně budou dodavatelé, kteří splní kvalifikaci, vyzváni k podání předběžných nabídek zpracovaných dle zadávací dokumentace zadavatele. Lhůta pro podání předběžných nabídek bude stanovena ve výzvě k podání nabídek zaslané příslušným dodavatelům. Zadavatel si vyhrazuje v souladu § 61 odst. 8 ZZVZ, že o předběžných nabídkách nemusí být jednáno, a že veřejná zakázka může být zadána již na základě předběžné nabídky. Zadavatel si v souladu s § 170 ZZVZ vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021