Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 539673-2021

Submission deadline has been amended by:  609751-2021
22/10/2021    S206

Romania-Buzău: Sewer construction work

2021/S 206-539673

Contract notice – utilities

Works

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: COMPANIA DE APA
National registration number: RO 22987337
Postal address: Strada: Haret Spiru, nr. 6
Town: Buzau
NUTS code: RO222 Buzău
Postal code: 120242
Country: Romania
Contact person: Raluca Mircea
E-mail: raluca.mircea@cabuzau.ro
Telephone: +40 238/720356
Fax: +40 238/726187
Internet address(es):
Main address: www.cabuzau.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129657
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Water

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

CL 3 Retele de canalizare in localitatile: Sapoca, Matesti, Cernatesti, Zarnestii de Slanic, Fulga, Beceni, Margariti, Valea Parului, Izvoru Dulce, Gura Dimienii, Dogari. Statie de epurare ape uzate in localitatea Beceni

Reference number: CL 3 POIM
II.1.2)Main CPV code
45232400 Sewer construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Contractul implica activitati de proiectare si executie pentru:

- Obiect 1.1 – Retele de canalizare in localitatea Sapoca

- Obiect 1.2 – Retele de canalizare in localitatea Matesti

- Obiect 2.1 – Retele de canalizare in localitatea Cernatesti

- Obiect 2.2 – Retele de canalizare in localitatea Zarnestii de Slanic

- Obiect 2.3 – Retele de canalizare in localitatea Fulga

- Obiect 3.1 – Retele de canalizare in localitatea Beceni

- Obiect 3.2 – Retele de canalizare in localitatea Margariti

- Obiect 3.3 – Retele de canalizare in localitatea Valea Parului

- Obiect 3.4 – Retele de canalizare in localitatea Izvoru Dulce

- Obiect 3.5 – Retele de canalizare in localitatea Gura Dimienii

- Obiect 3.6 – Retele de canalizare in localitatea Dogari

- Obiect 4.1 – Statie de epurare ape uzate in localitatea Beceni

Activitatile contractului includ:

a) Activitatile de proiectare fac referire la proiectul tehnic detaliat pentru retele de canalizare noi si statie de epurare. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi expertize, memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie.

b) Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei .

c) Lucrari de constructie.

d) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice.

e) Furnizarea si montarea de echipamente de laborator

f) Testare si punere in functiune.

g) Realizarea tuturor lucrarilor necesare pentru automatizarea si asigurarea integrarii echipamentelor din camp in SCADA local si transmiterea datelor in SCADA.

h) Monitorizarea functionarii lucrarilor si acordarea de asistenta/ consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Garantie, atunci cand este necesar.

i) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie de minim 1095 zile.

j) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului.

Valoarea estimata a achizitiei sectoriale este de: 103.987.079 lei fara T.V.A. Valoarea estimată a contractului nu include “cheltuieli diverse și neprevăzute”. Suma aferenta procentului de diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite in Devizul General este de 10.133.869 lei si nu este cuprinsa in valoarea estimata a contractului sectorial.

Numarul de zile până la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 36 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare, o singura data cu 21 de zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 103 987 079.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
31120000 Generators
39300000 Miscellaneous equipment
42961200 Scada or equivalent system
45000000 Construction work
45232152 Pumping station construction work
45232420 Sewage work
71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO222 Buzău
Main site or place of performance:

judetul Buzau

II.2.4)Description of the procurement:

Contractul de lucrari cuprinde proiectare si executie pentru:

Sector 1: UAT SAPOCA – Retele de canalizare in localitatile Sapoca, Matesti:

Obiect 1.1: Retele de canalizare in localitatea Sapoca

- Retea de canalizare noua, ape uzate menajere, cu conducte din PVC, SN8, Dn 250 mm, L=19.913 m;

- Camine de vizitare aferente retelei de canalizare - 628 bucati;

- Statii de pompare a apelor uzate – 5 bucati;

- Conducte de refulare aferente statiilor de pompare, din PEID, PN 10, De 90 mm, L = 1.236 m;

- Conducte de refulare aferente statiilor de pompare, din PEID, PN 10, De 110 mm, L = 404 m;

- Racorduri noi la consumatori, realizate din conducte din PVC, SN8, Dn 160 mm – 712bucati;

- Integrarea noilor obiecte propuse in sistemul SCADA

Obiect 1.2: Retele de canalizare in localitatea Matesti

- Retea de canalizare noua, ape uzate menajere, cu conducte din PVC, SN8, Dn 250 mm, L= 13.478 m;

- Camine de vizitare aferente retelei de canalizare -376 bucati ;

- Statii de pompare a apelor uzate – 3 bucati;

- Conducte de refulare aferente statiilor de pompare, din PEID, PN 10, De 90 mm, L = 1.210 m;

- Conducte de refulare aferente statiilor de pompare, din PEID, PN 10, De 140 mm, L = 2.224 m;

- Racorduri noi la consumatori, realizate din conducte din PVC, SN8, Dn 160 mm – 640 bucati;

- Integrarea noilor obiecte propuse in sistemul SCADA.

Sector 2: UAT CERNATESTI – Retele de canalizare in localitatile Cernatesti, Zarnestii de Slanic, Fulga:

Obiect 2.1: Retele de canalizare in localitatea Cernatesti

- Extindere retea de canalizare ape uzate menajere, cu conducte din PVC, SN8, Dn 250 mm, L= 5.864 m;

- Camine de vizitare aferente retelei de canalizare - 207 bucati;

- Statii de pompare a apelor uzate – 2 bucati;

- Conducte de refulare aferente statiilor de pompare, din PEID, PN 10, De 90 mm, L = 988 m;

- Racorduri noi la consumatori, realizate din conducte din PVC, SN8, Dn 160 mm – 483 bucati;

- Integrarea noilor obiecte propuse in sistemul SCADA.

Obiect 2.2: Retele de canalizare in localitatea Zarnestii de Slanic

- Retea de canalizare noua, ape uzate menajere, cu conducte din PVC, SN8, Dn 250 mm, L= 13.926 m;

- Camine de vizitare aferente retelei de canalizare - 399 bucati;

- Statii de pompare a apelor uzate – 5 bucati;

- Conducte de refulare aferente statiilor de pompare, din PEID, PN 10, De 90 mm, L = 734 m;

- Racorduri noi la consumatori, realizate din conducte din PVC, SN8, Dn 160 mm – 495 bucati;

- Integrarea noilor obiecte propuse in sistemul SCADA.

Obiect 2.3: Retele de canalizare in localitatea Fulga

- Retea de canalizare noua, ape uzate menajere, cu conducte din PVC, SN8, Dn 250 mm, L= 5.603 m;

- Camine de vizitare aferente retelei de canalizare -180 bucati ;

- Statii de pompare a apelor uzate – 2 bucati;

- Conducte de refulare aferente statiilor de pompare, din PEID, PN 10, De 90 mm, L = 1.580 m;

- Racorduri noi la consumatori, realizate din conducte din PVC, SN8, Dn 160 mm – 185 bucati;

- Integrarea noilor obiecte propuse in sistemul SCADA

Sector 3: UAT BECENI – Retele de canalizare in localitatile Beceni, Margariti, Valea Parului, Izvoru Dulce, Gura Dimienii, Dogari:

Obiect 3.1: Retele de canalizare in localitatea Beceni

- Retea de canalizare noua, ape uzate menajere, cu conducte din PVC, SN8, Dn 250 mm, L= 6.852 m;

- Camine de vizitare aferente retelei de canalizare - 195 bucati;

- Statii de pompare a apelor uzate – 4 bucati;

- Conducte de refulare aferente statiilor de pompare, din PEID, PN 6, De 90 mm, L = 332 m;

- Conducte de refulare aferente statiilor de pompare, din PEID, PN 6, De 125 mm, L = 212 m;

- Conducte de refulare aferente statiilor de pompare, din PEID, PN 6, De 180 mm, L = 1.059 m;

- Racorduri noi la consumatori, realizate din conducte din PVC, SN8, Dn 160 mm – 260 bucati;

- Integrarea noilor obiecte propuse in sistemul SCADA.

Obiect 3.2: Retele de canalizare in localitatea Margariti

- Retea de canalizare noua, ape uzate menajere, cu conducte din PVC, SN8, Dn 250 mm, L= 4.033 m;

- Camine de vizitare aferente retelei de canalizare - 107 bucati;

- Statii de pompare a apelor uzate – 2 bucati;

- Conducte de refulare aferente statiilor de pompare, din PEID, PN 6, De 90 mm, L = 236 m;

- Conducte de refulare aferente statiilor de pompare, din PEID, PN 6, De 125 mm, L = 165 m;

- Racorduri noi la consumatori, realizate din conducte din PVC, SN8, Dn 160 mm – 180 bucati;

- Integrarea noilor obiecte propuse in sistemul SCADA.

Obiect 3.3: Retele de canalizare in localitatea Valea Parului

- Retea de canalizare noua, ape uzate menajere, cu conducte din PVC, SN8, Dn 250 mm, L= 5.273 m;

- Camine de vizitare aferente retelei de canalizare -142 bucati ;

- Statii de pompare a apelor uzate – 3 bucati;

- Conducte de refulare aferente statiilor de pompare, din PEID, PN 6, De 90 mm, L = 443 m;

- Conducte de refulare aferente statiilor de pompare, din PEID, PN 6, De 160 mm, L = 1.453 m;

- Racorduri noi la consumatori, realizate din conducte din PVC, SN8, Dn 160 mm – 238 bucati;

- Integrarea noilor obiecte propuse in sistemul SCADA.

Obiect 3.4: Retele de canalizare in localitatea Izvoru Dulce

- Retea de canalizare noua, ape uzate menajere, cu conducte din PVC, SN8, Dn 250 mm, L= 10.296 m;

- Camine de vizitare aferente retelei de canalizare - 263 bucati;

- Statii de pompare a apelor uzate – 3 bucati;

- Conducte de refulare aferente statiilor de pompare, din PEID, PN 6, De 90 mm, L = 803 m;

- Conducte de refulare aferente statiilor de pompare, din PEID, PN 6, De 110 mm, L = 1218 m;

- Racorduri noi la consumatori, realizate din conducte din PVC, SN8, Dn 160 mm – 347 bucati;

- Integrarea noilor obiecte propuse in sistemul SCADA.

Obiect 3.5: Retele de canalizare in localitatea Gura Dimienii

- Retea de canalizare noua, ape uzate menajere, cu conducte din PVC, SN8, Dn 250 mm, L= 6.409 m

- Camine de vizitare aferente retelei de canalizare - 182 bucati;

- Statii de pompare a apelor uzate – 4 bucati;

- Conducte de refulare aferente statiilor de pompare, din PEID, PN 6, De 90 mm, L = 613 m;

- Conducte de refulare aferente statiilor de pompare, din PEID, PN 6, De 110 mm, L = 400 m;

- Racorduri noi la consumatori, realizate din conducte din PVC, SN8, Dn 160 mm – 299 bucati;

- Integrarea noilor obiecte propuse in sistemul SCADA.

Obiect 3.6: Retele de canalizare in localitatea Dogari

- Retea de canalizare noua, ape uzate menajere, cu conducte din PVC, SN8, Dn 250 mm, L= 2.659 m;

- Camine de vizitare aferente retelei de canalizare - 85 bucati;

- Statie de pompare a apelor uzate – 1 bucata;

- Conducta de refulare aferenta statiei de pompare, din PEID, PN 6, De 90 mm, L = 335 m;

- Racorduri noi la consumatori, realizate din conducte din PVC, SN8, Dn 160 mm – 115 bucati;

- Integrarea noilor obiecte propuse in sistemul SCADA

Sector 4: UAT BECENI – Statie de epurare ape uzate in localitatea Beceni:

Obiect 4.1: Statie de epurare ape uzate in localitatea Beceni

- Capacitatea statiei va fi de 2394 LE. Apa epurata va fi deversata in raul Slanic.

Pentru toate obiectivele de investitie mai sus mentionate se vor executa urmatoarele activitati:

- Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice.

- Furnizarea si montarea de echipamente de laborator

- Testare si punere in functiune.

- Realizarea tuturor lucrarilor necesare pentru automatizarea si transmiterea datelor, in SCADA local si SCADA regional.

- Monitorizarea functionarii lucrarilor si acordarea de asistenta/ consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Garantie, atunci cand este necesar.

- Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie de minim 1095 zile.

- Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Perioada de garantie acordata lucrarii (exprimata in luni) / Weighting: 15
Price - Weighting: 85
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 913
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor

II.2.14)Additional information

A se citi Clauza suspensiva.

Intrarea în vigoare a prezentului Contract de Lucrări este sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că semnarea contractului este condiționată de obținerea aprobării Comisiei Europene a Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria sa de operare, în cadrul Programului Operațional Infrastru... detalii pe www.e-licitatie.ro

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinta nr. 1.

Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasaca in situatiile prevazute la art.177, art.178 si art.180 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura (Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii), cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc.

Aceste documente sunt:

o Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

o Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentarii acestora.

o Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art.180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

o Alte documente edificatoare, dupa caz. Cerinta nr. 2 - Evitarea conflictului de interese

Ofertantii, asociatii, terti sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasaca in situatiile prevazute la art. 72 si 73 din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Operatorii economici (ofertanti/ terti sustinatori/ subcontractori) vor prezenta, fiecare, DUAE completat cu informatiile aferente situatiei lor si Formular 11. DECLARATIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 72 și 73 din Legea nr. 99/2016..

Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt prezentate in declaratia conducatorului autoritatii contractante, parte a dosarului achizitiei publice si sunt urmatoarele: Simona Savulescu - Director General, Dragomir Vasii - Director Economic, Alexandrina Panait - Control Financiar Preventiv, Cornel Prahoveanu - Responsabil Compartiment Juridic, Mircea Raluca - Manager Departament Logistica, Nedelcu Cristina - sef DIFE, Zoita Manuela Claudia - administrator, Salcutan Alexandru - administrator, Bogdan Ion - administrator, Hinta Petrus - administrator.

Nota 1: Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 177, 178 şi 180 din Legea 99/2016, care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere in conformitate cu prevederile art 184 din legea 99/2016. Nota 2: Formularele si/sau documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc, de fiecare membru al asocierii (in cazul unei asocieri), si, daca e cazul, de catre subcontractant si de catre tertul sustinator. Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii – eliberat de autoritati din tara de origine (certificate, caziere judiciare, sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva) prin care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local la momentul prezentarii acestora, în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.

În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor

prevăzute sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 177, 178 şi 180, Persoanele juridice straine pot prezenta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

Operatorii economici participanți la procedură (ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii ) trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Documente de confirmare:

- Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE , respectiv Certificat constatator emis de ONRC din care sa reiasa ca ofertantul are in domeniul de activitate, activitatile ce fac obiectul principal al prezentului contract sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta care dovedesc o forma de inregistrare/atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa reiasa ca ofertantul are in domeniul de activitate, activitatile ce fac obiectul principal al prezentului contract, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.

Documentele emise în alta limba, trebuie sa fie însotite de traducerea autorizata în limba româna.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Specificati cifra de afaceri medie anuala1. Media cifrei anuale globala de afaceri din ultimii trei ani (2018, 2019, 2020) trebuie sa fie mai mare sau egala cu 100.000.000 lei. In cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Fiecare operator economic (ofertant unic / ofertant asociat) va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea economica si financiara.2. Tert SustinatorIn cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. In conformitate cu art.198 din Legea nr.99/2016 operatorul economic si tertul/tertii sustinator/sustinatori vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului sectorial. Fiecare tert sustinator va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea economica si financiara. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. De asemenea tertul / tertii sustinatori / sustinator nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 72 și 73 din Legea nr. 99/2016. Tertul sustinator va raspunde în solidar cu ofertantul, în mod neconditionat, fata de autoritatea contractanta pentru neexecutarea oricarei obligatii asumate de ofertant, în baza contractului sectorial şi pentru care acesta din urma a primit sustinerea economica si financiara conform prezentului angajament, renuntând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune și discutiune.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Se va completa DUAE de catre operatorii participanti la procedura cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc.Aceste documente sunt:- Bilanturile contabile pentru anii 2018, 2019, 2020, vizate si inregistrate de organele competente sau orice document echivalent din care sa rezulte cifra de afaceri (ex. rapoarte de audit financiar întocmite de entități specializate, sau balanțe de verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care situațiile aferente anului financiar încheiat nu au fost încă definitivate conform prevederilor legislației incidente în domeniu).Nota: In cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, formularele si documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al grupului. Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul respectiv2. Operatorul economic (tertul/ tertii sustinatori financiari) va completa informatiile corespunzatoare din documentul DUAE.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc.Aceste documente sunt:- Bilanturile contabile pentru anii 2018, 2019, 2020, vizate si inregistrate de organele competente sau orice document echivalent din care sa rezulte cifra de afaceri (ex. rapoarte de audit financiar întocmite de entități specializate, sau balanțe de verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care situațiile aferente anului financiar încheiat nu au fost încă definitivate conform prevederilor legislației incidente în domeniu). Operatorul economic va prezenta odata cu oferta - angajamentul ferm al terțului susținător, completat conform Formular nr. 3 – Angajament ferm privind sustinerea financiara a ofertantului. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul în care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Cerința nr.1 - Experiența similară componenta executie Ofertantul va furniza dovada că în ultimii 5 ani, raportați la data-limită de depunere a ofertelor, a finalizat lucrări de construire /reabilitare/modernizare/extindere rețele de canalizare in lungime de minim 19 km în cadrul a maxim 3 contracte de proiectare și execuție /executie lucrari. Cerința nr.2 - Experiența similară componenta proiectare Ofertantul trebuie să fi prestat în ultimii 3 ani, raportați la data-limită de depunere a ofertelor, în cadrul a maxim 3 contracte, servicii de proiectare pentru construire /reabilitare/modernizare/extindere rețele de canalizare in lungime de minim 19 km. Nota: 1. Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la termenului limita de depunere a ofertelor prevazut Anuntul de participare. In cazul decalarii termenului limita de depunere a ofertelor, limita inferioară a perioadei solicitata in vederea demonstrarii experientei similare se extinde cu perioada de timp aferentă decalării. 2. Pentru conversia in RON, daca situatiile sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual de referinta publicat de BNR pentru anul respectiv. Terti sustinatori Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 196 din Legea 99/2016, cu modificari si completari ulterioare. In conformitate cu art.198 din Legea nr.99/2016 operatorul economic si tertul/tertii sustinator/sustinatori vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului sectorial. Tertul / tertii sustinatori nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. De asemenea tertul / tertii sustinatori / sustinator nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 72 și 73 din Legea nr. 99/2016. Tertul sustinator va raspnde in mod solidar cu ofertantul, in mod neconditionat, fata de Entitatea Contractanta pentru neexecutarea oricarei obligatii asumate de Ofertant, in baza contractului sectorial si pentru care acesta din urma a primit sustinerea tehnica si profesionala conform prezentului angajament, renuntand in acest sens, definitiv si irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune si discutiune.

Proportia de subcontractare Informatii privind partea/partile din contract pe care operatorul economic urmeaza sa le subcontracteze. Ofertantul are dreptul sa subcontracteze o parte/parti din contract. Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Ofertantul va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la subcontractanti. Subcontractantul/subcontractantii propusi nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 72,73, 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE de catre operatorii participanti (ofertant unic, ofertant asociat, lider, tert sustinator, subcontractant) la procedura cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc: Pentru contractele de lucrari: -extrase relevante ale contractului/ documente/ certificate ( ex. procesul-verbal de recepție finală / procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, certificate de predare-primire, recomandări, certificări de bună execuție, certificate constatatoare) care să ateste faptul că lucrările au fost executate în conformitate cu normele legale în domeniu și că au fost duse la bun sfârșit și/sau alte documente din care sa reiasă: beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizează obiectul lucrării), perioada (inclusiv data încheierii contractului) și locul execuției lucrărilor. Pentru contractele de serviciide proiectare : extrase relevante ale contractului/ documente/ certificate ( ex. procesul-verbal de aprobare a documentatiei, la nivel PT, de catre Beneficiarul investitiei) care să ateste faptul că serviciile au fost prestate în conformitate cu normele legale în domeniu și că au fost duse la bun sfârșit. Vor fi acceptate documente care atesta atat serviciile si lucrarile receptionate partial cat si serviciile si lucrarile receptionate la sfarsitul prestarii si executiei si documentul care confirmă recepţionarea respectivelor servicii/lucrări în perioada de referinţă, luand in calcul toată valoarea/cantitatea care face obiectul respectivului document, în condiţiile în care acestea sunt integrate într-un livrabil/obiect de construcţie cu funcţionalitate independentă. Nota: In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, cerinta privind experienta similara se poate indeplini prin cumul iar documentele solicitate care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate de cei care indeplinesc aceasta cerinta. Operatorul economic va prezenta odata cu oferta, angajamentul ferm al terțului susținător conform Formular nr. 6 Angajament ferm privind sustinerea tehnica. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexa la respectivul angajament. Nedepunerea odată cu oferta a angajamentului ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE. In functie de resursele puse la dispozitie de catre tertul sustinator (daca e cazul) acesta va prezenta formularele si/sau documentele solicitate la cerinta respectiva.

Se va completa DUAE de catre fiecare subcontractant in conformitate cu Notificarea ANAP nr.240/2016. Operatorul economic va prezenta odata cu oferta acordul de subcontractare.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Ofertantul va constitui o garantie pentru participare, in conf. cu prevederile art. 42 din Hot nr. 394/2016, în cuantum de 1.000.000Lei. In cazul in care ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei prin virament bancar,aceasta trebuie virata in contul COMPANIA DE APA SA BUZAU nr. RO29 BTRL 0100 1202 J109 32XX, deschis la BANCA TRANSILVANIA Suc. BUZAU. Dovada constituirii garantiei se va posta obligatoriu in SEAP, pana la data limita de depunere a ofertelor. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 180 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Pentru constituirea garantiei sub forma unui instrument de garantare, ofertantul va respecta Formular nr. 1. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia emisa în alta limba decât româna va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna. Pentru o garantie de participare depusa in alta moneda decat lei, echivalenta se va face la cursul BNR valabil la data publicarii Anuntului de Participare in SEAP.

Eventualele neconcordante legate de cuantum, forma si perioada de valabilitate se solutioneaza conform art. 138 pct. (3) din Hotărârea 394/2016.

Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA si se constituie conform art. 45 si 46 Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale din 02.06.2016 aprobate prin Hotărârea nr. 394/2016. Garantia de buna executie se constituie nu mai târziu de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului sectorial (art 45 al 3 din din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale). Pentru constituirea garantiei de buna execut... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Intrarea în vigoare a prezentului Contract de Lucrări este sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că semnarea contractului este condiționată de obținerea aprobării Comisiei Europene a Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria sa de operare, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), Proiect finanțat prin Contractul de Finanațare nr. 301/23.12.2019, încheiat între Compania de Apa SA Buzau (beneficiara finanțării) și Ministerul Fondurilor Europene, Proiect din care derivă direct necesitatea lucrărilor ce fac obiectul prezentului Contract. Semnarea contractului se va face în termen de maxim 6 luni (termen estimat de Compania de Apa SA Buzau pentru obținerea finanțarii) de la data la care ofertantul declarat câștigător este în drept să semneze contractul, respectiv în perioada de valabilitate a ofertelor și a garanției de participare.

În situația în care, indiferent de motive, Comisia Europeană nu va aproba in termenul de mai sus, Proiectul derulat de Compania de Apa SA Buzau, Beneficiarul își rezervă dreptul de a nu incheia contractul, iar Antreprenorul întelege că Beneficiarul nu poate fi considerat răspunzător pentru vreun prejudiciu apărut în cazul neîncheierii Contractului de Lucrări, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Beneficiarul a fost notificat asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Antreprenorul acceptă prezenta clauza suspensiva, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă. Efectele prezentei clauze suspensive vor înceta de îndată ce Comisia Europeană va aproba Proiectul, Beneficiarul angajându-se ca în termen de 7 (șapte) zile de la intrarea în posesie a respectivului document, să înștiințeze Antreprenorul cu privire la semnarea contractului

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/12/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 15/06/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 15/12/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

comisia de evaluare

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

- Ofertantii au obligatia de a analiza cu atentie Documentatia de Atribuire si sa pregateasca oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si specificatiile tehnice continute in aceasta Documentatie.

- Se recomanda ofertantilor sa inspecteze locatia proiectului si imprejurimile pentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuliala si riscul, datele necesare pentru a pregati oferta. Vizitele de amplasament se vor efectua in a 15-a zi de la data publicarii anuntului de participare in SEAP. Operatorii economici interesati vor fi prezenti la sediul entitatii in ziua mentionata, la ora 9.30.

Participantii la vizita amplasamentelor isi vor asigura mijloacele de transport in vederea efectuarii vizitei. In urma participarii la vizita amplasamentului va fi incheiat un proces verbal intre operatorii economici participanti si autoritatea contractanta.

- Mentionam faptul ca pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici, trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica.

- Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SEAP.

- Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana.

- Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site -ul www.e-licitatie.ro.

- Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea „solicitari de clarificare/intrebari/comunicari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice.

- Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de „lista clarificari notificari si decizii” a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro.

- Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea „solicitari de clarificare/intrebari/comunicari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea „solicitari de clarificare/intrebari/comunicari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica extinsa valida, bazata pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul semnarii ofertei in conformitate cu prevederile legale referitoare la semnatura electronica.

- În cazul ofertanţilor (persoane fizice sau juridice) de altă naţionalitate decât cea română, documentele vor fi transmise în limba în care au fost emise, însoţite de traducere autorizata a acestora în limba română.

- Durata de executie este de 913 zile (de la data emiterii ordinelor de incepere a lucrarilor), din care 180 zile proiectare si 733 zile executie. Perioada de Garantie este de minim 1095 zile. In vederea completarii de catre operatorii economici interesati, DUAE se va accesa de pe urmatorul link: www.e-licitatie.ro.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform art 8 si urmatoarele din Legea 101/2016 actualizata.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: COMPANIA DE APA
Postal address: str Spiru Haret, nr 6
Town: Buzau
Postal code: 120242
Country: Romania
E-mail: raluca.mircea@cabuzau.ro
Telephone: +40 238720356
Fax: +40 238445786
Internet address: www.cabuzau.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021