Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 539700-2021

22/10/2021    S206

Poland-Puchaczów: Construction work for tunnels, shafts and subways

2021/S 206-539700

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance
National registration number: PL 7130005784
Postal address: Bogdanka 21-013 Puchaczów Polska
Town: Puchaczów
NUTS code: PL814 Lubelski
Postal code: 21-013
Country: Poland
Contact person: Katarzyna Widyńska
E-mail: kwidynska@lw.com.pl
Telephone: +48 814625037
Fax: +48 814625007
Internet address(es):
Main address: www.lw.com.pl
Address of the buyer profile: http://www.lw.com.pl
I.6)Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonanie wyrobisk korytarzowych dla rozcinki ściany 2/VIII/391 etap 1 w polu Stefanów” (roboty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych)

Reference number: 3661/EZP/KWI/2021
II.1.2)Main CPV code
45221200 Construction work for tunnels, shafts and subways
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wyrobisk korytarzowych dla rozcinki ściany 2/VIII/391 etap 1 w polu Stefanów” (roboty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych) zgodnie z SWZ.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Lowest offer: 39 696 834.00 PLN / Highest offer: 48 217 028.60 PLN taken into consideration
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. w Bogdance 21-013 Puchaczów, pole Stefanów.

II.2.4)Description of the procurement:

Zgodnie z zapisami SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 152-405561
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Wykonanie wyrobisk korytarzowych dla rozcinki ściany 2/VIII/391 etap 1 w polu Stefanów” (roboty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych)

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
12/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ZOK Sp. z o. o.
National registration number: 633-100-09-65
Postal address: ul. Boczna 24
Town: Jastrzębie-Zdrój
NUTS code: PL229 Gliwicki
Postal code: 44-335
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Grupa Carbon Sp. z o. o.
National registration number: 505-012-49-13
Postal address: ul. Stafanii Pawlak 30
Town: Łęczna
NUTS code: PL814 Lubelski
Postal code: 21-010
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Przedsiębiorstwo Robót Górniczych Carbon Sp. z o.o.
National registration number: 505-012-55-39
Postal address: ul. Stefanii Pawlak 30
Town: Łęczna
NUTS code: PL814 Lubelski
Postal code: 21-010
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: MF Machinery Sp. z o.o.
National registration number: 505-012-66-39
Postal address: ul. Niecała 6/12
Town: Lublin
NUTS code: PL814 Lubelski
Postal code: 20-080
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 39 678 552.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587701
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587701
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w Części I SWZ Rozdział XX -odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Lublinie.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587701
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021