Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 539727-2021

22/10/2021    S206

Hrvatska-Split: Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju

2021/S 206-539727

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 074-189740)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Nacionalni registracijski broj: 56826138353
Poštanska adresa: Hercegovačka 8
Mjesto: Split
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Poštanski broj: 21000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Jadranka Duvančić
E-pošta: jadranka.duvancic@vik-split.hr
Telefon: +385 21546100
Telefaks: +385 21546100
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.vik-split.hr
Adresa profila kupca: www.vik-split.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

AGLOMERACIJA SPLIT-SOLIN, REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I VODOOPSKRBE GRADA SOLINA I OPĆINA PODSTRANA, KLIS I DUGOPOLJE (Ugovor 4)

Referentni broj: 2021-AURSS/03
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45231300 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I VODOOPSKRBE GRADA

SOLINA I OPĆINA PODSTRANA, KLIS I DUGOPOLJE

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
19/10/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 074-189740

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: I.1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Glavna adresa: (URL) (4)
Umjesto:
Glasi:
Broj odjeljka: I.1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Nacionalni registracijski broj (OIB): (5)
Umjesto:
Glasi:
Broj odjeljka: I.1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Poštanska adresa: (6)
Umjesto:
Glasi:
Broj odjeljka: I.1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Mjesto: (7)
Umjesto:
Glasi:
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 27/10/2021
Lokalno vrijeme: 09:00
Glasi:
Datum: 03/11/2021
Lokalno vrijeme: 09:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 27/10/2021
Lokalno vrijeme: 09:00
Glasi:
Datum: 03/11/2021
Lokalno vrijeme: 09:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: