Works - 539730-2021

22/10/2021    S206

Hrvatska-Zagreb: Objekti za obradu otpadnih voda

2021/S 206-539730

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 144-384021)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 54189804734
Poštanska adresa: Koledovčina ulica 1
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR0 Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Antonija Šešerinac
E-pošta: antonija.seserinac@viozz.hr
Telefon: +385 13492100
Telefaks: +385 13492104
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.viozz.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izgradnja UPOV-a III. stupnja pročišćavanja kapaciteta 12.200 ES i uređaja za solarno sušenje mulja

Referentni broj: E-8-MV-RA-21
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45232421 Objekti za obradu otpadnih voda
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda III. stupnja pročišćavanja kapaciteta 12.200 ES i uređaja za solarno sušenje mulja u okviru Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
19/10/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 144-384021

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 25/10/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 12/11/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 25/10/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 12/11/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: