Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 539730-2021

22/10/2021    S206

Hrvatska-Zagreb: Objekti za obradu otpadnih voda

2021/S 206-539730

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 144-384021)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 54189804734
Poštanska adresa: Koledovčina ulica 1
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR0 Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Antonija Šešerinac
E-pošta: antonija.seserinac@viozz.hr
Telefon: +385 13492100
Telefaks: +385 13492104
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.viozz.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izgradnja UPOV-a III. stupnja pročišćavanja kapaciteta 12.200 ES i uređaja za solarno sušenje mulja

Referentni broj: E-8-MV-RA-21
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45232421 Objekti za obradu otpadnih voda
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda III. stupnja pročišćavanja kapaciteta 12.200 ES i uređaja za solarno sušenje mulja u okviru Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
19/10/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 144-384021

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 25/10/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 12/11/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 25/10/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 12/11/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: