Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 539733-2021

22/10/2021    S206

Romania-Suceava: General construction work for pipelines

2021/S 206-539733

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 177-462313)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: ACET S.A. Suceava
National registration number: RO713519
Postal address: Strada: Eminescu Mihai, nr. 5
Town: Suceava
NUTS code: RO215 Suceava
Postal code: 720183
Country: Romania
Contact person: Groza Stefan
E-mail: secretariat@acetsv.ro
Telephone: +4 0230206315
Fax: +4 0230520941
Internet address(es):
Main address: http://www.acetsv.ro/
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Constructia retelelor de apa si apa uzata din localitatea Mitocu Dragomirnei cod – SV – CL-18

Reference number: 16701/18.08.2021
II.1.2)Main CPV code
45231100 General construction work for pipelines
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

In cadrul contractul de lucrari „Constructia retelelor de apa si apa uzata din localitatea Mitocu Dragomirnei” sunt propuse:

1. Lucrari in Sistemul de alimentare cu apa:

Obiectul 1 - Conducta de aductiune Mitocu Dragomirnei, cu o lungime de 5387 m;

Obiect 2 – Gospodarie de apa, care include:

Sub-obiect 2.1 Rezervoare de inmagazinare metalice, supraterane, 2 x 300 mc;

Sub-obiect 2.2 Statie de clorinare - Clorinare cu hipoclorit de sodiu;

Sub-obiect 2.3 Statie de pompare;

Sub-obiect 2.4 Gura de deversare si disipator de energie in cascada;

Obiect 3 – Retea de alimentare cu apa, cu o lungime de 17.792 m;

Obiect 4 – Statii pompare apa potabila (2 buc.)

2. Lucrari in Sistemul de canalizare:

Obiect 5 – Retea de canalizare menajera cu o lungime de 18446 m;

Obiect 6 – Statii pompare apa uzata (4buc.) si conducte de refulare L = 1361 m;

Lucrarile se refera la:

a) Lucrari de constructie

b) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice

c) Testare si punere in functiune

d) Monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar

e) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor (perioada de garantie) de 36 luni, respectiv 1095 zile

f) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului

Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor /candidaturilor este de 25 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel:

- cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 25 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire, (inclusiv a prezentului caiet de sarcini), prin care se indica o anume origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricație, un standard, o autorizare /certificare/atestare, un serviciu sau o cerinta se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea „sau echivalent”.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 177-462313

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 01/11/2021
Read:
Date: 22/11/2021
Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 01/11/2021
Read:
Date: 22/11/2021
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 02/05/2022
Read:
Date: 30/05/2022
VII.2)Other additional information: