Works - 539733-2021

22/10/2021    S206

România-Suceava: Lucrări generale de construcţii de conducte

2021/S 206-539733

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Lucrări

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2021/S 177-462313)

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: ACET S.A. Suceava
Număr naţional de înregistrare: RO713519
Adresă: Strada: Eminescu Mihai, nr. 5
Localitate: Suceava
Cod NUTS: RO215 Suceava
Cod poștal: 720183
Țară: România
Persoană de contact: Groza Stefan
E-mail: secretariat@acetsv.ro
Telefon: +4 0230206315
Fax: +4 0230520941
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.acetsv.ro/
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Constructia retelelor de apa si apa uzata din localitatea Mitocu Dragomirnei cod – SV – CL-18

Număr de referinţă: 16701/18.08.2021
II.1.2)Cod CPV principal
45231100 Lucrări generale de construcţii de conducte
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

In cadrul contractul de lucrari „Constructia retelelor de apa si apa uzata din localitatea Mitocu Dragomirnei” sunt propuse:

1. Lucrari in Sistemul de alimentare cu apa:

Obiectul 1 - Conducta de aductiune Mitocu Dragomirnei, cu o lungime de 5387 m;

Obiect 2 – Gospodarie de apa, care include:

Sub-obiect 2.1 Rezervoare de inmagazinare metalice, supraterane, 2 x 300 mc;

Sub-obiect 2.2 Statie de clorinare - Clorinare cu hipoclorit de sodiu;

Sub-obiect 2.3 Statie de pompare;

Sub-obiect 2.4 Gura de deversare si disipator de energie in cascada;

Obiect 3 – Retea de alimentare cu apa, cu o lungime de 17.792 m;

Obiect 4 – Statii pompare apa potabila (2 buc.)

2. Lucrari in Sistemul de canalizare:

Obiect 5 – Retea de canalizare menajera cu o lungime de 18446 m;

Obiect 6 – Statii pompare apa uzata (4buc.) si conducte de refulare L = 1361 m;

Lucrarile se refera la:

a) Lucrari de constructie

b) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice

c) Testare si punere in functiune

d) Monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar

e) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor (perioada de garantie) de 36 luni, respectiv 1095 zile

f) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului

Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor /candidaturilor este de 25 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel:

- cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 25 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire, (inclusiv a prezentului caiet de sarcini), prin care se indica o anume origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricație, un standard, o autorizare /certificare/atestare, un serviciu sau o cerinta se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea „sau echivalent”.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
19/10/2021
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 177-462313

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.7
În loc de:
Data: 01/11/2021
A se citi:
Data: 22/11/2021
Numărul secţiunii: IV.2.2
În loc de:
Data: 01/11/2021
A se citi:
Data: 22/11/2021
Numărul secţiunii: IV.2.6
În loc de:
Data: 02/05/2022
A se citi:
Data: 30/05/2022
VII.2)Alte informații suplimentare: