Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 539737-2021

22/10/2021    S206

Denmark-Solrød: Water-treatment work

2021/S 206-539737

Voluntary ex ante transparency notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Solrød Vandværk Amba.
Postal address: Engvangen 14
Town: Solrød Strand
NUTS code: DK032 Sydjylland
Postal code: 2680
Country: Denmark
Contact person: Lars Schindhelm
E-mail: LAS@ramboll.dk
Internet address(es):
Main address: https://solrodvand.dk/
I.6)Main activity
Water

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

CARIXⓇ blødgøringsanlæg til Solrød Vandværk Amba

II.1.2)Main CPV code
45232430 Water-treatment work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Solrød Vandværk har et ønske om at blødgøre deres drikkevand til forbrugerne på en driftssikker og bæredygtig måde og ønsker derfor at etablere et CARIXⓇ blødgøringsanlæg.

Det forbrugerejede Solrød Vandværk agter på baggrund af en forbrugerundersøgelses ønske om, etablering af central bæredygtig blødgøring af drikkevandet. Centralt for valg af blødgøringsmetode har været ønske om, at metoden skal være bæredygtig ved, ikke at anvende kemikalier i processen samt at afledning af spildevand fra regenering af filterne sker uden samtidig udledning af kemikalier. På denne baggrund er det valgt at anvende den patenterede CARIX-metoden, der anvender CO2 i processen og hvor spildevandet kun indeholder de fjernede stoffer fra drikkevandet.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 30 000 000.00 DKK
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45000000 Construction work
45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK022 Vest- og Sydsjælland
Main site or place of performance:

Solrød

II.2.4)Description of the procurement:

Solrød Vandværk har et ønske om at blødgøre deres drikkevand til forbrugerne på en driftssikker og bæredygtig måde og ønsker derfor at etablere et CARIXⓇ blødgøringsanlæg.

Det forbrugerejede Solrød Vandværk agter på baggrund af en forbrugerundersøgelses ønske om, etablering af central bæredygtig blødgøring af drikkevandet. Centralt for valg af blødgøringsmetode har været ønske om, at metoden skal være bæredygtig ved, ikke at anvende kemikalier i processen samt at afledning af spildevand fra regenering af filterne sker uden samtidig udledning af kemikalier. På denne baggrund er det valgt at anvende den patenterede CARIX-metoden, der anvender CO2 i processen og hvor spildevandet kun indeholder de fjernede stoffer fra drikkevandet.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

CARIXⓇ anlægget er et patenteret blødgøringsanlæg som leveres af Krüger/Veolia.

CARIXⓇ blødgøring er bæredygtig blødgøring fordi,

● Forbrugerne sparer energi og bruger mindre sæbe og færre rengøringsmidler

● Der anvendes CO2, der kan være et spildprodukt fra andre industriprocesser (Carbon

Capture), således at udledningen af CO2 samlet set reduceres.

● Der tilsættes ikke stoffer/salte til drikk

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • The procurement falls outside the scope of application of the directive
Explanation:

CARIXⓇ anlægget er et patenteret blødgøringsanlæg som leveres af Krüger/Veolia.

CARIXⓇ blødgøring er bæredygtig blødgøring fordi,

● Forbrugerne sparer energi og bruger mindre sæbe og færre rengøringsmidler

● Der anvendes CO2, der kan være et spildprodukt fra andre industriprocesser (Carbon

Capture), således at udledningen af CO2 samlet set reduceres.

● Der tilsættes ikke stoffer/salte til drikkevandet.

● Miljøet (recipienten) skånes for tilførelse af salt (NaCl)

På baggrund af en forbrugerundersøgelse blev det valgt at opnå ovenstående fordele og derfor vælge den patenterede CARIX-metoden, der anvender CO2 i processen og hvor spildevandet kun indeholder de fjernede stoffer fra drikkevandet.

Der er ikke er andre aktører på markedet, hvor det er muligt at levere/opfylde CARIX metoden.

Ordregiver gennemfører derfor ikke en udbudsforretning med den viden, at der kun er én, Krüger, der kan byde på opgaven.

Ordregiver vil med denne § 4 bekendtgørelse skabe forudgående gennemsigtighed om, at Ordregiver har til hensigt at indgå kontrakt med Krüger vedr. nærværende opgave.

I henhold til § 4 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 (Lov om Klagenævnet for Udbud) agter Solrød Vand Amba således at indgå kontrakt med Krüger A/S tidligst efter 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort.

IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information

Section V: Award of contract/concession

Title:

CARIXⓇ blødgøringsanlæg til Solrød Vandværk Amba

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of contract award decision:
18/10/2021
V.2.2)Information about tenders
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Krüger A/S
National registration number: 57446412
Postal address: Gladsaxevej 363
Town: Søborg
NUTS code: DK021 Østsjælland
Postal code: 2860
Country: Denmark
The contractor/concessionaire will be an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internet address: www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: § 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171,stk.4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens §185,stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk. § 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, vorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Præcise oplysninger om klagefrister: Klagefrister fremgår af § 7 i lov nr. 492 af 12.05.2010 med senere

ændringer, om håndhævelse af udbudsreglerne mv.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internet address: www.naevneneshus.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021