Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 539761-2021

22/10/2021    S206

Poland-Warsaw: Food, beverages, tobacco and related products

2021/S 206-539761

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Przedsiębiorstwo Państwowe "PORTY LOTNICZE"
Postal address: ul. Żwirki i Wigury 1Miejscowość
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-906
Country: Poland
Contact person: Rafał Gołąbek
E-mail: r.golabek@ppl.pl
Telephone: +48 226501807
Fax: +48 226501833
Internet address(es):
Main address: www.polish-airports.com
Address of the buyer profile: https://ppl.bip.gov.pl/search/publiccontracts/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://portal.smartpzp.pl/ppl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Airport-related activities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Sekretariatów, Salonów VIP oraz Executive.

Reference number: 123/PN/ZP/TLLZP/21
II.1.2)Main CPV code
15000000 Food, beverages, tobacco and related products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Sekretariatów, Salonów VIP oraz Executive.

2. Szczegółowe wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia zawarte są w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa nabiału

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
15000000 Food, beverages, tobacco and related products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

P. P. „Porty Lotnicze” przy ul. Żwirki i Wigury 1 lub ul. Komitetu Obrony Robotników 49 lub innego miejsca w Warszawie wskazanego przez Zamawiającego, a także P.L. Zielona Góra i P.L. Warszawa – Radom

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajdują się w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamówienie będzie realizowane od dnia 01.01.2022 roku przez okres 24 miesięcy lub do wyczerpania maksymalnej wartości umowy w zależności od tego które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.

W sytuacji gdyby realizacja dostaw nie mogła być wykonywana od dnia 01.01.2022 r. świadczenie przedmiotu zamówienia rozpocznie się z dniem następnym po dniu zawarcia umowy. Nie m to jednak wpływu na termin zakończenia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa przekąsek

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
15000000 Food, beverages, tobacco and related products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

P. P. „Porty Lotnicze” przy ul. Żwirki i Wigury 1 lub ul. Komitetu Obrony Robotników 49 lub innego miejsca w Warszawie wskazanego przez Zamawiającego, a także P.L. Zielona Góra i P.L. Warszawa – Radom

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajdują się w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamówienie będzie realizowane od dnia 01.01.2022 roku przez okres 24 miesięcy lub do wyczerpania maksymalnej wartości umowy w zależności od tego które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.

W sytuacji gdyby realizacja dostaw nie mogła być wykonywana od dnia 01.01.2022 r. świadczenie przedmiotu zamówienia rozpocznie się z dniem następnym po dniu zawarcia umowy. Nie m to jednak wpływu na termin zakończenia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa napojów bezalkoholowych

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
15000000 Food, beverages, tobacco and related products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

P. P. „Porty Lotnicze” przy ul. Żwirki i Wigury 1 lub ul. Komitetu Obrony Robotników 49 lub innego miejsca w Warszawie wskazanego przez Zamawiającego, a także P.L. Zielona Góra i P.L. Warszawa – Radom

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajdują się w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamówienie będzie realizowane od dnia 01.01.2022 roku przez okres 24 miesięcy lub do wyczerpania maksymalnej wartości umowy w zależności od tego które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.

W sytuacji gdyby realizacja dostaw nie mogła być wykonywana od dnia 01.01.2022 r. świadczenie przedmiotu zamówienia rozpocznie się z dniem następnym po dniu zawarcia umowy. Nie m to jednak wpływu na termin zakończenia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa słodyczy, kawy i herbaty

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
15000000 Food, beverages, tobacco and related products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

P. P. „Porty Lotnicze” przy ul. Żwirki i Wigury 1 lub ul. Komitetu Obrony Robotników 49 lub innego miejsca w Warszawie wskazanego przez Zamawiającego, a także P.L. Zielona Góra i P.L. Warszawa – Radom

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajdują się w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamówienie będzie realizowane od dnia 01.01.2022 roku przez okres 24 miesięcy lub do wyczerpania maksymalnej wartości umowy w zależności od tego które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.

W sytuacji gdyby realizacja dostaw nie mogła być wykonywana od dnia 01.01.2022 r. świadczenie przedmiotu zamówienia rozpocznie się z dniem następnym po dniu zawarcia umowy. Nie m to jednak wpływu na termin zakończenia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa piwa

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
15000000 Food, beverages, tobacco and related products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

P. P. „Porty Lotnicze” przy ul. Żwirki i Wigury 1 lub ul. Komitetu Obrony Robotników 49 lub innego miejsca w Warszawie wskazanego przez Zamawiającego, a także P.L. Zielona Góra i P.L. Warszawa – Radom

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajdują się w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamówienie będzie realizowane od dnia 01.01.2022 roku przez okres 24 miesięcy lub do wyczerpania maksymalnej wartości umowy w zależności od tego które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.

W sytuacji gdyby realizacja dostaw nie mogła być wykonywana od dnia 01.01.2022 r. świadczenie przedmiotu zamówienia rozpocznie się z dniem następnym po dniu zawarcia umowy. Nie m to jednak wpływu na termin zakończenia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa wina

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
15000000 Food, beverages, tobacco and related products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

P. P. „Porty Lotnicze” przy ul. Żwirki i Wigury 1 lub ul. Komitetu Obrony Robotników 49 lub innego miejsca w Warszawie wskazanego przez Zamawiającego, a także P.L. Zielona Góra i P.L. Warszawa – Radom

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajdują się w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamówienie będzie realizowane od dnia 01.01.2022 roku przez okres 24 miesięcy lub do wyczerpania maksymalnej wartości umowy w zależności od tego które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.

W sytuacji gdyby realizacja dostaw nie mogła być wykonywana od dnia 01.01.2022 r. świadczenie przedmiotu zamówienia rozpocznie się z dniem następnym po dniu zawarcia umowy. Nie m to jednak wpływu na termin zakończenia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa alkoholi wysokoprocentowych

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
15000000 Food, beverages, tobacco and related products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

P. P. „Porty Lotnicze” przy ul. Żwirki i Wigury 1 lub ul. Komitetu Obrony Robotników 49 lub innego miejsca w Warszawie wskazanego przez Zamawiającego, a także P.L. Zielona Góra i P.L. Warszawa – Radom

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajdują się w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamówienie będzie realizowane od dnia 01.01.2022 roku przez okres 24 miesięcy lub do wyczerpania maksymalnej wartości umowy w zależności od tego które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.

W sytuacji gdyby realizacja dostaw nie mogła być wykonywana od dnia 01.01.2022 r. świadczenie przedmiotu zamówienia rozpocznie się z dniem następnym po dniu zawarcia umowy. Nie m to jednak wpływu na termin zakończenia.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Dla części części 5, 6 i 7 Wykonawca musi wykazać, że posiada wydane na podstawie art. 9¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) aktualne zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi (odpowiednio do przedmiotu zamówienia: dla cz. 5. o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo, zgodnie z art. 91 ust. 1 pkt 1 tej ustawy; dla cz.6. o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu, z wyjątkiem piwa, zgodnie z art. 91 ust. 1 pkt 2 tej ustawy; dla cz. 7. o zawartości powyżej 18% alkoholu zgodnie z art. 91 ust. 1 pkt 3 tej ustawy).

2. Dla części 1-4 Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualną decyzję właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej zatwierdzającej:

• środki transportu do przewożenia artykułów poszczególnego asortymentu wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 2020 poz. 2021);

• zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowi kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 poz. 2021).

Jeżeli decyzja nie będzie potwierdzała posiadania uprawnień dotyczących środków do transportu żywności, Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić inne dokumenty dotyczące środków transportu potwierdzające spełnianie wymagań określonych w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz rozporządzeniu 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 2 ustawy tj. Formularz jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia - cześć IV "Kryteria kwalifikacji", sekcja "alfa".

Minimum level(s) of standards possibly required:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,

- dla części nr 1 – zrealizowali/realizują w ciągu kolejnych 12 miesięcy dostawy art. spożywczych w tym nabiału o łącznej wartości co najmniej 80 000,00 złotych brutto,

- dla części nr 2 – zrealizowali/realizują w ciągu kolejnych 12 miesięcy dostawy o łącznej wartości co najmniej 60 000,00 złotych brutto polegające na dostawie artykułów spożywczych.

- dla części nr 3 - zrealizowali/realizują w ciągu kolejnych 12 miesięcy dostawy o łącznej wartości co najmniej 350 000,00 złotych brutto polegające na dostawie artykułów spożywczych.

- dla części nr 4 - zrealizowali/realizują w ciągu kolejnych 12 miesięcy dostawy o łącznej wartości co najmniej 300 000,00 złotych brutto polegające na dostawie artykułów spożywczych.

- dla części nr 5 - zrealizowali/realizują w ciągu kolejnych 12 miesięcy dostawy o łącznej wartości co najmniej 60 000,00 złotych brutto polegające na dostawie alkoholi.

- dla części nr 6 - zrealizowali/realizują w ciągu kolejnych 12 miesięcy dostawy o łącznej wartości co najmniej 150 000,00 złotych brutto polegające na dostawie alkoholi.

- dla części nr 7 - zrealizowali/realizują w ciągu kolejnych 12 miesięcy dostawy o łącznej wartości co najmniej 150 000,00 złotych brutto polegające na dostawie alkoholi.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

1. Wykonawca obowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości;

1.1. dla części 1 – 3 000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych)

1.2. dla części 2 – 2 500,00 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset złotych)

1.3. dla części 3 – 15 000,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

1.4. dla części 4 – 11 000,00 zł. (słownie: jedenaście tysięcy złotych)

1.5. dla części 5 – 2 500,00 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset złotych)

1.6. dla części 6 – 6 500,00 zł. (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych)

1.7. dla części 7 – 6 000,00 zł. (słownie: sześć tysięcy)

2. Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % maksymalnego wynagrodzenia brutto.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określić postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania, wskazać pełnomocnika, wyliczać wszystkich Wykonawców,którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie,których oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego będą zobowiązani przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zawiera SWZ, zamieszczona pod adresem internetowym wskazanym w punkcie I.3 ogłoszenia.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/11/2021
Local time: 10:00
Place:

Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" ul. Komitetu Obrony Robotników 49, 02-146 Warszawa (budynek Sonata)

Information about authorised persons and opening procedure:

1. Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.

2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Czwarty kwartał 2023 r.

VI.3)Additional information:

1. Zamawiający (zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy) wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie następujących dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 108 i 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Pracy i technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w „sprawie podmiotowych środków dowodowych (...)”:

— par. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a i b – w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy,

— par. 2 ust. 1 pkt 2 – w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy,

— par. 2 ust. 1 pkt 6 – w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,

— par. 2 ust. 1 pkt 4 – w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy,

— par. 2 ust. 1 pkt 5 – w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,

— oświadczenia na formularzu JEDZ w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5 i 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w par. 4 ww. rozporządzenia.

3. Zamawiający, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, działając na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie wykazu wykonanych usług wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie.

4. Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

- Formularz „Oferta” (załącznik nr 1 do SWZ),

- Specyfikacja ilościowo – cenowa (załącznik nr 1a do SWZ)

- Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Zobowiązanie, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów zgodnie z zapisem w SWZ,

- Dowód wniesienia wadium,

- Pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty (zgodnie z SWZ),

- Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców (zgodnie z SWZ).

- Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ).

5. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odowławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odowławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021