Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 539769-2021

Submission deadline has been amended by:  598715-2021
22/10/2021    S206

Poland-Warsaw: Petroleum and distillates

2021/S 206-539769

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Poczta Polska Spółka Akcyjna
Postal address: UL. Rodziny Hiszpańskich 8
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 00-940
Country: Poland
Contact person: Poczta Polska S.A., Biuro Zamówień, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
E-mail: przetargi.pi@poczta-polska.pl
Telephone: +48 226565749
Internet address(es):
Main address: www.poczta-polska.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Postal services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sprzedaż paliw ciekłych i płynu do spryskiwacza, świadczenie usługi mycia pojazdów oraz uiszczanie opłat za przejazd drogami płatnymi w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych.

Reference number: BZA.2600.395.2021
II.1.2)Main CPV code
09130000 Petroleum and distillates
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest:

• sprzedaż Zamawiającemu przez Wykonawcę paliw płynnych,

• sprzedaż Zamawiającemu przez Wykonawcę płynu do spryskiwacza,

• świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi mycia pojazdów,

w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych,

• uiszczanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego opłat za przejazd autostradami płatnymi i drogami ekspresowymi płatnymi, których obowiązek uiszczenia powstał w wyniku użycia kart paliwowych.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sprzedaż paliw ciekłych, świadczenie usługi mycia pojazdów oraz uiszczanie opłat za przejazd drogami płatnymi w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
09130000 Petroleum and distillates
30163100 Agency fuel cards
50112300 Car-washing and similar services
63712210 Highway toll services
09134100 Diesel oil
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL84 Podlaskie
Main site or place of performance:

Białystok

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż paliw ciekłych, świadczenie usługi mycia pojazdów oraz uiszczanie opłat za przejazd drogami płatnymi w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający może jednostronnym oświadczeniem zmniejszyć:

1) ilość oleju napędowego „standardowego” oraz „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych”,

2) liczbę myć w zakresie usługi mycia pojazdów,

3) wysokość uiszczanych opłat za przejazd autostradami płatnymi i drogami ekspresowymi płatnymi,

w zakresie i na zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1a do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sprzedaż paliw ciekłych, świadczenie usługi mycia pojazdów oraz uiszczanie opłat za przejazd drogami płatnymi w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
09130000 Petroleum and distillates
30163100 Agency fuel cards
50112300 Car-washing and similar services
63712210 Highway toll services
09134100 Diesel oil
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Main site or place of performance:

Ełk

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż paliw ciekłych, świadczenie usługi mycia pojazdów oraz uiszczanie opłat za przejazd drogami płatnymi w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający może jednostronnym oświadczeniem zmniejszyć:

1) ilość oleju napędowego „standardowego” oraz „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych”,

2) liczbę myć w zakresie usługi mycia pojazdów,

3) wysokość uiszczanych opłat za przejazd autostradami płatnymi i drogami ekspresowymi płatnymi,

w zakresie i na zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1a do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sprzedaż paliw ciekłych, świadczenie usługi mycia pojazdów oraz uiszczanie opłat za przejazd drogami płatnymi w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych.

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
09130000 Petroleum and distillates
30163100 Agency fuel cards
50112300 Car-washing and similar services
63712210 Highway toll services
09134100 Diesel oil
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Main site or place of performance:

Lisi Ogon

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż paliw ciekłych, świadczenie usługi mycia pojazdów oraz uiszczanie opłat za przejazd drogami płatnymi w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający może jednostronnym oświadczeniem zmniejszyć:

1) ilość oleju napędowego „standardowego” oraz „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych”,

2) liczbę myć w zakresie usługi mycia pojazdów,

3) wysokość uiszczanych opłat za przejazd autostradami płatnymi i drogami ekspresowymi płatnymi,

w zakresie i na zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1a do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sprzedaż paliw ciekłych, świadczenie usługi mycia pojazdów na podstawie kart paliwowych.

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
09130000 Petroleum and distillates
30163100 Agency fuel cards
50112300 Car-washing and similar services
09134100 Diesel oil
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Main site or place of performance:

Włocławek

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż paliw ciekłych, świadczenie usługi mycia pojazdów na podstawie kart paliwowych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający może jednostronnym oświadczeniem zmniejszyć:

1) ilość oleju napędowego „standardowego” oraz „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych”,

2) liczbę myć w zakresie usługi mycia pojazdów,

w zakresie i na zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1b do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sprzedaż paliw ciekłych, świadczenie usługi mycia pojazdów na podstawie kart paliwowych.

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
09130000 Petroleum and distillates
30163100 Agency fuel cards
50112300 Car-washing and similar services
09134100 Diesel oil
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Main site or place of performance:

Elbląg

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż paliw ciekłych, świadczenie usługi mycia pojazdów na podstawie kart paliwowych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający może jednostronnym oświadczeniem zmniejszyć:

1) ilość oleju napędowego „standardowego” oraz „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych”,

2) liczbę myć w zakresie usługi mycia pojazdów,

w zakresie i na zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1b do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sprzedaż paliw ciekłych, świadczenie usługi mycia pojazdów na podstawie kart paliwowych.

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
09130000 Petroleum and distillates
30163100 Agency fuel cards
50112300 Car-washing and similar services
09134100 Diesel oil
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL63 Pomorskie
Main site or place of performance:

Gdynia

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż paliw ciekłych, świadczenie usługi mycia pojazdów na podstawie kart paliwowych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający może jednostronnym oświadczeniem zmniejszyć:

1) ilość oleju napędowego „standardowego” oraz „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych”,

2) liczbę myć w zakresie usługi mycia pojazdów,

w zakresie i na zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1b do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sprzedaż paliw ciekłych, świadczenie usługi mycia pojazdów oraz uiszczanie opłat za przejazd drogami płatnymi w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych.

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
09130000 Petroleum and distillates
09134100 Diesel oil
30163100 Agency fuel cards
50112300 Car-washing and similar services
63712210 Highway toll services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL63 Pomorskie
Main site or place of performance:

Pruszcz Gdański

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż paliw ciekłych, świadczenie usługi mycia pojazdów oraz uiszczanie opłat za przejazd drogami płatnymi w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający może jednostronnym oświadczeniem zmniejszyć:

1) ilość oleju napędowego „standardowego” oraz „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych”,

2) liczbę myć w zakresie usługi mycia pojazdów,

3) wysokość uiszczanych opłat za przejazd autostradami płatnymi i drogami ekspresowymi płatnymi,

w zakresie i na zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1a do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sprzedaż paliw ciekłych, świadczenie usługi mycia pojazdów na podstawie kart paliwowych.

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
09130000 Petroleum and distillates
09134100 Diesel oil
50112300 Car-washing and similar services
30163100 Agency fuel cards
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL63 Pomorskie
Main site or place of performance:

Słupsk

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż paliw ciekłych, świadczenie usługi mycia pojazdów na podstawie kart paliwowych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający może jednostronnym oświadczeniem zmniejszyć:

1) ilość oleju napędowego „standardowego” oraz „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych”,

2) liczbę myć w zakresie usługi mycia pojazdów,

w zakresie i na zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1b do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sprzedaż paliw ciekłych, świadczenie usługi mycia pojazdów na podstawie kart paliwowych.

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
09130000 Petroleum and distillates
09134100 Diesel oil
50112300 Car-washing and similar services
30163100 Agency fuel cards
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL21 Małopolskie
Main site or place of performance:

Nowy Sącz

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż paliw ciekłych, świadczenie usługi mycia pojazdów na podstawie kart paliwowych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający może jednostronnym oświadczeniem zmniejszyć:

1) ilość oleju napędowego „standardowego” oraz „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych”,

2) liczbę myć w zakresie usługi mycia pojazdów,

w zakresie i na zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1b do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sprzedaż paliw ciekłych, świadczenie usługi mycia pojazdów na podstawie kart paliwowych.

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
09130000 Petroleum and distillates
09134100 Diesel oil
50112300 Car-washing and similar services
30163100 Agency fuel cards
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL21 Małopolskie
Main site or place of performance:

Tarnów

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż paliw ciekłych, świadczenie usługi mycia pojazdów na podstawie kart paliwowych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający może jednostronnym oświadczeniem zmniejszyć:

1) ilość oleju napędowego „standardowego” oraz „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych”,

2) liczbę myć w zakresie usługi mycia pojazdów,

w zakresie i na zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1b do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sprzedaż paliw ciekłych, świadczenie usługi mycia pojazdów oraz uiszczanie opłat za przejazd drogami płatnymi w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych.

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
09130000 Petroleum and distillates
09134100 Diesel oil
30163100 Agency fuel cards
50112300 Car-washing and similar services
63712210 Highway toll services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL21 Małopolskie
Main site or place of performance:

Niepołomice

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż paliw ciekłych, świadczenie usługi mycia pojazdów oraz uiszczanie opłat za przejazd drogami płatnymi w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający może jednostronnym oświadczeniem zmniejszyć:

1) ilość oleju napędowego „standardowego” oraz „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych”,

2) liczbę myć w zakresie usługi mycia pojazdów,

3) wysokość uiszczanych opłat za przejazd autostradami płatnymi i drogami ekspresowymi płatnymi,

w zakresie i na zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1a do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sprzedaż paliw ciekłych, świadczenie usługi mycia pojazdów na podstawie kart paliwowych.

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
09130000 Petroleum and distillates
09134100 Diesel oil
50112300 Car-washing and similar services
30163100 Agency fuel cards
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Bielsko - Biała

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż paliw ciekłych, świadczenie usługi mycia pojazdów na podstawie kart paliwowych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający może jednostronnym oświadczeniem zmniejszyć:

1) ilość oleju napędowego „standardowego” oraz „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych”,

2) liczbę myć w zakresie usługi mycia pojazdów,

w zakresie i na zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1b do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sprzedaż paliw ciekłych, świadczenie usługi mycia pojazdów na podstawie kart paliwowych.

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
09130000 Petroleum and distillates
09134100 Diesel oil
50112300 Car-washing and similar services
30163100 Agency fuel cards
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Częstochowa

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż paliw ciekłych, świadczenie usługi mycia pojazdów na podstawie kart paliwowych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający może jednostronnym oświadczeniem zmniejszyć:

1) ilość oleju napędowego „standardowego” oraz „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych”,

2) liczbę myć w zakresie usługi mycia pojazdów,

w zakresie i na zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1b do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sprzedaż paliw ciekłych, świadczenie usługi mycia pojazdów na podstawie kart paliwowych.

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
09130000 Petroleum and distillates
09134100 Diesel oil
50112300 Car-washing and similar services
30163100 Agency fuel cards
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL52 Opolskie
Main site or place of performance:

Opole

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż paliw ciekłych, świadczenie usługi mycia pojazdów na podstawie kart paliwowych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający może jednostronnym oświadczeniem zmniejszyć:

1) ilość oleju napędowego „standardowego” oraz „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych”,

2) liczbę myć w zakresie usługi mycia pojazdów,

w zakresie i na zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1b do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sprzedaż paliw ciekłych, świadczenie usługi mycia pojazdów na podstawie kart paliwowych.

Lot No: 15
II.2.2)Additional CPV code(s)
09130000 Petroleum and distillates
09134100 Diesel oil
50112300 Car-washing and similar services
30163100 Agency fuel cards
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Rybnik

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż paliw ciekłych, świadczenie usługi mycia pojazdów na podstawie kart paliwowych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający może jednostronnym oświadczeniem zmniejszyć:

1) ilość oleju napędowego „standardowego” oraz „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych”,

2) liczbę myć w zakresie usługi mycia pojazdów,

w zakresie i na zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1b do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sprzedaż paliw ciekłych, świadczenie usługi mycia pojazdów oraz uiszczanie opłat za przejazd drogami płatnymi w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych.

Lot No: 16
II.2.2)Additional CPV code(s)
09130000 Petroleum and distillates
09134100 Diesel oil
50112300 Car-washing and similar services
63712210 Highway toll services
30163100 Agency fuel cards
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Zabrze

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż paliw ciekłych, świadczenie usługi mycia pojazdów oraz uiszczanie opłat za przejazd drogami płatnymi w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający może jednostronnym oświadczeniem zmniejszyć:

1) ilość oleju napędowego „standardowego” oraz „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych”,

2) liczbę myć w zakresie usługi mycia pojazdów,

3) wysokość uiszczanych opłat za przejazd autostradami płatnymi i drogami ekspresowymi płatnymi,

w zakresie i na zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1a do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sprzedaż paliw ciekłych, świadczenie usługi mycia pojazdów na podstawie kart paliwowych.

Lot No: 17
II.2.2)Additional CPV code(s)
09130000 Petroleum and distillates
09134100 Diesel oil
50112300 Car-washing and similar services
30163100 Agency fuel cards
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL81 Lubelskie
Main site or place of performance:

Biała - Podlaska

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż paliw ciekłych, świadczenie usługi mycia pojazdów na podstawie kart paliwowych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający może jednostronnym oświadczeniem zmniejszyć:

1) ilość oleju napędowego „standardowego” oraz „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych”,

2) liczbę myć w zakresie usługi mycia pojazdów,

w zakresie i na zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1b do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sprzedaż paliw ciekłych, świadczenie usługi mycia pojazdów oraz uiszczanie opłat za przejazd drogami płatnymi w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych.

Lot No: 18
II.2.2)Additional CPV code(s)
09130000 Petroleum and distillates
09134100 Diesel oil
30163100 Agency fuel cards
50112300 Car-washing and similar services
63712210 Highway toll services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL72 Świętokrzyskie
Main site or place of performance:

Kielce

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż paliw ciekłych, świadczenie usługi mycia pojazdów oraz uiszczanie opłat za przejazd drogami płatnymi w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający może jednostronnym oświadczeniem zmniejszyć:

1) ilość oleju napędowego „standardowego” oraz „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych”,

2) liczbę myć w zakresie usługi mycia pojazdów,

3) wysokość uiszczanych opłat za przejazd autostradami płatnymi i drogami ekspresowymi płatnymi,

w zakresie i na zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1a do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sprzedaż paliw ciekłych, świadczenie usługi mycia pojazdów oraz uiszczanie opłat za przejazd drogami płatnymi w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych.

Lot No: 19
II.2.2)Additional CPV code(s)
09130000 Petroleum and distillates
09134100 Diesel oil
30163100 Agency fuel cards
50112300 Car-washing and similar services
63712210 Highway toll services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL81 Lubelskie
Main site or place of performance:

Lublin

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż paliw ciekłych, świadczenie usługi mycia pojazdów oraz uiszczanie opłat za przejazd drogami płatnymi w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający może jednostronnym oświadczeniem zmniejszyć:

1) ilość oleju napędowego „standardowego” oraz „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych”,

2) liczbę myć w zakresie usługi mycia pojazdów,

3) wysokość uiszczanych opłat za przejazd autostradami płatnymi i drogami ekspresowymi płatnymi,

w zakresie i na zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1a do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sprzedaż paliw ciekłych, świadczenie usługi mycia pojazdów oraz uiszczanie opłat za przejazd drogami płatnymi w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych.

Lot No: 20
II.2.2)Additional CPV code(s)
09130000 Petroleum and distillates
09134100 Diesel oil
30163100 Agency fuel cards
50112300 Car-washing and similar services
63712210 Highway toll services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Main site or place of performance:

Radom

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż paliw ciekłych, świadczenie usługi mycia pojazdów oraz uiszczanie opłat za przejazd drogami płatnymi w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający może jednostronnym oświadczeniem zmniejszyć:

1) ilość oleju napędowego „standardowego” oraz „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych”,

2) liczbę myć w zakresie usługi mycia pojazdów,

3) wysokość uiszczanych opłat za przejazd autostradami płatnymi i drogami ekspresowymi płatnymi,

w zakresie i na zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1a do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sprzedaż paliw ciekłych, świadczenie usługi mycia pojazdów na podstawie kart paliwowych.

Lot No: 21
II.2.2)Additional CPV code(s)
09130000 Petroleum and distillates
09134100 Diesel oil
50112300 Car-washing and similar services
30163100 Agency fuel cards
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL81 Lubelskie
Main site or place of performance:

Zamość

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż paliw ciekłych, świadczenie usługi mycia pojazdów na podstawie kart paliwowych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający może jednostronnym oświadczeniem zmniejszyć:

1) ilość oleju napędowego „standardowego” oraz „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych”,

2) liczbę myć w zakresie usługi mycia pojazdów,

w zakresie i na zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1b do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sprzedaż paliw ciekłych oraz uiszczanie opłat za przejazd drogami płatnymi w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych.

Lot No: 22
II.2.2)Additional CPV code(s)
09130000 Petroleum and distillates
09134100 Diesel oil
30163100 Agency fuel cards
63712210 Highway toll services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL71 Łódzkie
Main site or place of performance:

Łódź

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż paliw ciekłych oraz uiszczanie opłat za przejazd drogami płatnymi w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający może jednostronnym oświadczeniem zmniejszyć:

1) ilość oleju napędowego „standardowego” oraz „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych”,

2) wysokość uiszczanych opłat za przejazd autostradami płatnymi i drogami ekspresowymi płatnymi,

w zakresie i na zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1c do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sprzedaż paliw ciekłych na podstawie kart paliwowych.

Lot No: 23
II.2.2)Additional CPV code(s)
09130000 Petroleum and distillates
09134100 Diesel oil
30163100 Agency fuel cards
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL71 Łódzkie
Main site or place of performance:

Piotrków Trybunalski

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż paliw ciekłych na podstawie kart paliwowych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający może jednostronnym oświadczeniem zmniejszyć ilość oleju napędowego „standardowego” oraz „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych”,

w zakresie i na zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1d do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sprzedaż paliw ciekłych na podstawie kart paliwowych.

Lot No: 24
II.2.2)Additional CPV code(s)
09130000 Petroleum and distillates
09134100 Diesel oil
30163100 Agency fuel cards
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL71 Łódzkie
Main site or place of performance:

Sieradz

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż paliw ciekłych na podstawie kart paliwowych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający może jednostronnym oświadczeniem zmniejszyć ilość oleju napędowego „standardowego” oraz „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych”,

w zakresie i na zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1d do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sprzedaż paliw ciekłych, świadczenie usługi mycia pojazdów oraz uiszczanie opłat za przejazd drogami płatnymi w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych.

Lot No: 25
II.2.2)Additional CPV code(s)
09130000 Petroleum and distillates
09134100 Diesel oil
30163100 Agency fuel cards
50112300 Car-washing and similar services
63712210 Highway toll services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL43 Lubuskie
Main site or place of performance:

Gorzów Wielkopolski

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż paliw ciekłych, świadczenie usługi mycia pojazdów oraz uiszczanie opłat za przejazd drogami płatnymi w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający może jednostronnym oświadczeniem zmniejszyć:

1) ilość oleju napędowego „standardowego” oraz „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych”,

2) liczbę myć w zakresie usługi mycia pojazdów,

3) wysokość uiszczanych opłat za przejazd autostradami płatnymi i drogami ekspresowymi płatnymi,

w zakresie i na zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1a do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sprzedaż paliw ciekłych, świadczenie usługi mycia pojazdów oraz uiszczanie opłat za przejazd drogami płatnymi w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych.

Lot No: 26
II.2.2)Additional CPV code(s)
09130000 Petroleum and distillates
09134100 Diesel oil
50112300 Car-washing and similar services
63712210 Highway toll services
30163100 Agency fuel cards
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Main site or place of performance:

Komorniki

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż paliw ciekłych, świadczenie usługi mycia pojazdów oraz uiszczanie opłat za przejazd drogami płatnymi w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający może jednostronnym oświadczeniem zmniejszyć:

1) ilość oleju napędowego „standardowego” oraz „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych”,

2) liczbę myć w zakresie usługi mycia pojazdów,

3) wysokość uiszczanych opłat za przejazd autostradami płatnymi i drogami ekspresowymi płatnymi,

w zakresie i na zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1a do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sprzedaż paliw ciekłych, świadczenie usługi mycia pojazdów oraz uiszczanie opłat za przejazd drogami płatnymi w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych.

Lot No: 27
II.2.2)Additional CPV code(s)
09130000 Petroleum and distillates
09134100 Diesel oil
30163100 Agency fuel cards
50112300 Car-washing and similar services
63712210 Highway toll services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Main site or place of performance:

Konin

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż paliw ciekłych, świadczenie usługi mycia pojazdów oraz uiszczanie opłat za przejazd drogami płatnymi w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający może jednostronnym oświadczeniem zmniejszyć:

1) ilość oleju napędowego „standardowego” oraz „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych”,

2) liczbę myć w zakresie usługi mycia pojazdów,

3) wysokość uiszczanych opłat za przejazd autostradami płatnymi i drogami ekspresowymi płatnymi,

w zakresie i na zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1a do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sprzedaż paliw ciekłych, świadczenie usługi mycia pojazdów na podstawie kart paliwowych.

Lot No: 28
II.2.2)Additional CPV code(s)
09130000 Petroleum and distillates
09134100 Diesel oil
50112300 Car-washing and similar services
30163100 Agency fuel cards
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Main site or place of performance:

Leszno

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż paliw ciekłych, świadczenie usługi mycia pojazdów na podstawie kart paliwowych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający może jednostronnym oświadczeniem zmniejszyć:

1) ilość oleju napędowego „standardowego” oraz „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych”,

2) liczbę myć w zakresie usługi mycia pojazdów,

w zakresie i na zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1b do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sprzedaż paliw ciekłych, świadczenie usługi mycia pojazdów oraz uiszczanie opłat za przejazd drogami płatnymi w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych.

Lot No: 29
II.2.2)Additional CPV code(s)
09130000 Petroleum and distillates
09134100 Diesel oil
30163100 Agency fuel cards
50112300 Car-washing and similar services
63712210 Highway toll services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Main site or place of performance:

Ostrów Wielkopolski

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż paliw ciekłych, świadczenie usługi mycia pojazdów oraz uiszczanie opłat za przejazd drogami płatnymi w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający może jednostronnym oświadczeniem zmniejszyć:

1) ilość oleju napędowego „standardowego” oraz „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych”,

2) liczbę myć w zakresie usługi mycia pojazdów,

3) wysokość uiszczanych opłat za przejazd autostradami płatnymi i drogami ekspresowymi płatnymi,

w zakresie i na zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1a do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sprzedaż paliw ciekłych, świadczenie usługi mycia pojazdów oraz uiszczanie opłat za przejazd drogami płatnymi w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych.

Lot No: 30
II.2.2)Additional CPV code(s)
09130000 Petroleum and distillates
09134100 Diesel oil
30163100 Agency fuel cards
50112300 Car-washing and similar services
63712210 Highway toll services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL43 Lubuskie
Main site or place of performance:

Zielona Góra

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż paliw ciekłych, świadczenie usługi mycia pojazdów oraz uiszczanie opłat za przejazd drogami płatnymi w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający może jednostronnym oświadczeniem zmniejszyć:

1) ilość oleju napędowego „standardowego” oraz „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych”,

2) liczbę myć w zakresie usługi mycia pojazdów,

3) wysokość uiszczanych opłat za przejazd autostradami płatnymi i drogami ekspresowymi płatnymi,

w zakresie i na zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1a do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sprzedaż paliw ciekłych, świadczenie usługi mycia pojazdów oraz uiszczanie opłat za przejazd drogami płatnymi w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych.

Lot No: 31
II.2.2)Additional CPV code(s)
09130000 Petroleum and distillates
09134100 Diesel oil
30163100 Agency fuel cards
50112300 Car-washing and similar services
63712210 Highway toll services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Main site or place of performance:

Kalisz

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż paliw ciekłych, świadczenie usługi mycia pojazdów oraz uiszczanie opłat za przejazd drogami płatnymi w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający może jednostronnym oświadczeniem zmniejszyć:

1) ilość oleju napędowego „standardowego” oraz „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych”,

2) liczbę myć w zakresie usługi mycia pojazdów,

3) wysokość uiszczanych opłat za przejazd autostradami płatnymi i drogami ekspresowymi płatnymi,

w zakresie i na zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1a do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sprzedaż paliw ciekłych na podstawie kart paliwowych.

Lot No: 32
II.2.2)Additional CPV code(s)
09130000 Petroleum and distillates
09134100 Diesel oil
30163100 Agency fuel cards
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Main site or place of performance:

Ciechanów

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż paliw ciekłych na podstawie kart paliwowych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający może jednostronnym oświadczeniem zmniejszyć ilość oleju napędowego „standardowego” oraz „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych”,

w zakresie i na zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1d do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sprzedaż paliw ciekłych na podstawie kart paliwowych.

Lot No: 33
II.2.2)Additional CPV code(s)
09130000 Petroleum and distillates
09134100 Diesel oil
30163100 Agency fuel cards
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Main site or place of performance:

Ostrołęka

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż paliw ciekłych na podstawie kart paliwowych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający może jednostronnym oświadczeniem zmniejszyć ilość oleju napędowego „standardowego” oraz „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych”,

w zakresie i na zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1d do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sprzedaż paliw ciekłych na podstawie kart paliwowych.

Lot No: 34
II.2.2)Additional CPV code(s)
09130000 Petroleum and distillates
09134100 Diesel oil
30163100 Agency fuel cards
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Main site or place of performance:

Płock

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż paliw ciekłych na podstawie kart paliwowych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający może jednostronnym oświadczeniem zmniejszyć ilość oleju napędowego „standardowego” oraz „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych”,

w zakresie i na zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1d do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sprzedaż paliw ciekłych na podstawie kart paliwowych.

Lot No: 35
II.2.2)Additional CPV code(s)
09130000 Petroleum and distillates
09134100 Diesel oil
30163100 Agency fuel cards
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Main site or place of performance:

Siedlce

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż paliw ciekłych na podstawie kart paliwowych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający może jednostronnym oświadczeniem zmniejszyć ilość oleju napędowego „standardowego” oraz „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych”,

w zakresie i na zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1d do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sprzedaż paliw ciekłych na podstawie kart paliwowych.

Lot No: 36
II.2.2)Additional CPV code(s)
09130000 Petroleum and distillates
09134100 Diesel oil
30163100 Agency fuel cards
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Main site or place of performance:

Jelenia Góra

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż paliw ciekłych na podstawie kart paliwowych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający może jednostronnym oświadczeniem zmniejszyć ilość oleju napędowego „standardowego” oraz „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych”,

w zakresie i na zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1d do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sprzedaż paliw ciekłych na podstawie kart paliwowych.

Lot No: 37
II.2.2)Additional CPV code(s)
09130000 Petroleum and distillates
09134100 Diesel oil
30163100 Agency fuel cards
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Main site or place of performance:

Legnica

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż paliw ciekłych na podstawie kart paliwowych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający może jednostronnym oświadczeniem zmniejszyć ilość oleju napędowego „standardowego” oraz „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych”,

w zakresie i na zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1d do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sprzedaż paliw ciekłych na podstawie kart paliwowych.

Lot No: 38
II.2.2)Additional CPV code(s)
09130000 Petroleum and distillates
09134100 Diesel oil
30163100 Agency fuel cards
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Main site or place of performance:

Wałbrzych

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż paliw ciekłych na podstawie kart paliwowych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający może jednostronnym oświadczeniem zmniejszyć ilość oleju napędowego „standardowego” oraz „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych”,

w zakresie i na zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1d do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sprzedaż paliw ciekłych oraz uiszczanie opłat za przejazd drogami płatnymi w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych.

Lot No: 39
II.2.2)Additional CPV code(s)
09130000 Petroleum and distillates
09134100 Diesel oil
30163100 Agency fuel cards
63712210 Highway toll services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Main site or place of performance:

Wrocław

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż paliw ciekłych oraz uiszczanie opłat za przejazd drogami płatnymi w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający może jednostronnym oświadczeniem zmniejszyć:

1) ilość oleju napędowego „standardowego” oraz „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych”,

2) wysokość uiszczanych opłat za przejazd autostradami płatnymi i drogami ekspresowymi płatnymi,

w zakresie i na zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1c do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sprzedaż paliw ciekłych i płynu do spryskiwacza, świadczenie usługi mycia pojazdów oraz uiszczanie opłat za przejazd drogami płatnymi w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych.

Lot No: 40
II.2.2)Additional CPV code(s)
09130000 Petroleum and distillates
09132100 Unleaded petrol
09134100 Diesel oil
30163100 Agency fuel cards
50112300 Car-washing and similar services
63712210 Highway toll services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż paliw ciekłych i płynu do spryskiwacza, świadczenie usługi mycia pojazdów oraz uiszczanie opłat za przejazd drogami płatnymi w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający może jednostronnym oświadczeniem zmniejszyć:

1) ilość benzyny bezołowiowej 98 (Pb98),

2) ilość benzyny bezołowiowej 95 (Pb95),

3) ilość oleju napędowego „standardowego” oraz „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych”,

4) ilość płynu do spryskiwacza,

5) liczbę myć w zakresie usługi mycia pojazdów,

6) wysokość uiszczanych opłat za przejazd autostradami płatnymi i drogami ekspresowymi płatnymi,

w zakresie i na zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1e do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - posiadają koncesję w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

1) w zakresie części 1 – 39 zamówienia – w zakresie obrotu olejem napędowym,

2) w zakresie części 40 zamówienia - w zakresie obrotu benzyną bezołowiową i olejem napędowym.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Wykonawca jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium: część 1 – 300.000 PLN, część 2 – 25.000 PLN, część 3 – 200.000 PLN, część 4 – 20.000 PLN, części 5 – 25.000 PLN, część 6 – 40.000 PLN, część 7 – 140.000 PLN, część 8 – 50.000 PLN, część 9 – 60.000 PLN, część 10 – 65.000 PLN, część 11 – 200.000 PLN, część 12 – 50.000 PLN, część 13 – 60.000 PLN, część 14 – 20.000 PLN, część 15 – 40.000 PLN, część 16 – 400.000 PLN, część 17 – 20.000 PLN, część 18 – 300.000 PLN, część 9 – 100.000 PLN, część 20 – 100.000 PLN, część 21 – 50.000 PLN, część 22 – 300.000 PLN, część 23 – 40.000 PLN, część 24 – 35.000 PLN, część 25 – 40.000 PLN, część 26 – 150.000 PLN, część 27 – 50.000 PLN, część 28 – 25.000 PLN, część 29 – 30.000 PLN, część 30 – 40.000 PLN, część 31– 15.000 PLN, część 32 – 45.000 PLN, część 33 – 29.000 PLN, część 34 – 30.000 PLN, część 35 – 30.000 PLN, część 36 – 35.000 PLN, część 37 – 30.000 PLN, część 38 – 30.000 PLN, część 39 – 250.000 PLN, część 40–2.000.000 PLN

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

1. Należności zostaną uregulowane na podstawie faktur, w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury, przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.

2. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zawarto w projektach umów stanowiących załączniki nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2021
Local time: 14:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 08/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2021
Local time: 14:30
Place:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu Platformy poprzez ich odszyfrowanie

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i ust. 2 PZP oraz art. 109 ust. 1 pkt 1), 4), 5), 8) PZP, z zastrzeżeniem pkt. 2– na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie JEDZ.

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1) lit. h) PZP, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2) PZP, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1) lit. h) PZP.

3. Dokumenty i oświadczenia dotyczące potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:

a ) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1) i 2) PZP oraz art. 108 ust. 1 pkt 4) PZP,

b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,

c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat - wraz z zaświadczeniem dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,

d) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem potwierdzającym, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,

e) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

f) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3) PZP, art. 108 ust. 1 pkt 4) PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6) PZP, art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, art. 109 ust. 1 pkt 5) i 8) PZP,

g) informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 PZP, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru,

4. Dokumenty i oświadczenia dotyczące potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – kopia koncesji na obrót paliwami ciekłymi, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki: części 1 – 39 zamówienia – w zakresie obrotu olejem napędowym, części 40 zamówienia - w zakresie obrotu benzyną bezołowiową i olejem napędowym.

5. Szczegółowe informacje dotyczące składania dokumentów i oświadczeń zostały wskazane w SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Informacje na temat terminów składania odwołań – art. 515 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.poczta-polska.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021