Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 539836-2021

22/10/2021    S206

Poland-Warsaw: Miscellaneous food products and dried goods

2021/S 206-539836

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Poczta Polska S.A.
Postal address: ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-940
Country: Poland
Contact person: Marta Maczuga
E-mail: zakupy_gdansk@poczta-polska.pl
Internet address(es):
Main address: https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska
I.6)Main activity
Postal services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych i naczyń jednorazowych dla jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A.

Reference number: BZA.2600.77.2021.DTPN
II.1.2)Main CPV code
15890000 Miscellaneous food products and dried goods
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, wody mineralnej oraz naczyń jednorazowych (tj. kubków biodegradowalnych do napojów ciepłych, do napojów zimnych oraz łyżeczek biodegradowalnych) na szkolenia, narady i spotkania służbowe dla jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A. w podziale na 14 części.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 326 979.19 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 1 – RPI Szczecin - województwo zachodniopomorskie

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
15510000 Milk and cream
15890000 Miscellaneous food products and dried goods
15981000 Mineral water
39222110 Disposable cutlery and plates
39222120 Disposable cups
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, wody mineralnej oraz naczyń jednorazowych (tj. kubków biodegradowalnych do napojów ciepłych, do napojów zimnych oraz łyżeczek biodegradowalnych) na szkolenia, narady i spotkania służbowe dla jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A. w części nr 1 na terenie województwa zachodniopomorskiego. Wykaz asortymentu wraz z opisem i maksymalną ilością zamówienia został zawarty Załączniku nr 1 do wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SWZ). Wykaz miejsc dostaw asortymentu stanowi Załącznik nr 2 do wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SWZ).

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający gwarantuje realizację umowy w wysokości 70% ogólnej ilości asortymentu określonego w Załączniku nr 1 do wzoru umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia wielkości przedmiotu umowy maksymalnie o 30% ilości wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego (prawo opcji). Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji i w okresie obowiązywania umowy nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń finansowych i odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz nie może stanowić podstawy do zmiany cen jednostkowych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę listem elektronicznym (e-mail) nie później niż na 14 dni przed upływem okresu obowiązywania umowy, o zamiarze skorzystania z prawa opcji, bądź o rezygnacji w całości lub w części z realizacji zamówień dla pozostałych 30% ilości. Zamawiający może powiadomić Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji raz lub wiele razy. Niepowiadomienie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji w ww. terminie oznacza, że Zamawiający nie będzie korzystał z prawa opcji.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 2 – RPI Gdańsk - województwo pomorskie

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
15510000 Milk and cream
15890000 Miscellaneous food products and dried goods
15981000 Mineral water
39222110 Disposable cutlery and plates
39222120 Disposable cups
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL63 Pomorskie
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, wody mineralnej oraz naczyń jednorazowych (tj. kubków biodegradowalnych do napojów ciepłych, do napojów zimnych oraz łyżeczek biodegradowalnych) na szkolenia, narady i spotkania służbowe dla jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A. w części nr 2 na terenie województwa pomorskiego. Wykaz asortymentu wraz z opisem i maksymalną ilością zamówienia został zawarty Załączniku nr 1 do wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SWZ). Wykaz miejsc dostaw asortymentu stanowi Załącznik nr 2 do wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SWZ).

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający gwarantuje realizację umowy w wysokości 70% ogólnej ilości asortymentu określonego w Załączniku nr 1 do wzoru umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia wielkości przedmiotu umowy maksymalnie o 30% ilości wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego (prawo opcji). Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji i w okresie obowiązywania umowy nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń finansowych i odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz nie może stanowić podstawy do zmiany cen jednostkowych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę listem elektronicznym (e-mail) nie później niż na 14 dni przed upływem okresu obowiązywania umowy, o zamiarze skorzystania z prawa opcji, bądź o rezygnacji w całości lub w części z realizacji zamówień dla pozostałych 30% ilości. Zamawiający może powiadomić Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji raz lub wiele razy. Niepowiadomienie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji w ww. terminie oznacza, że Zamawiający nie będzie korzystał z prawa opcji.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 3 – RPI Gdańsk - województwo kujawsko-pomorskie

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
15510000 Milk and cream
15890000 Miscellaneous food products and dried goods
15981000 Mineral water
39222110 Disposable cutlery and plates
39222120 Disposable cups
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL61 Kujawsko-pomorskie
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, wody mineralnej oraz naczyń jednorazowych (tj. kubków biodegradowalnych do napojów ciepłych, do napojów zimnych oraz łyżeczek biodegradowalnych) na szkolenia, narady i spotkania służbowe dla jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A. w części nr 3 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Wykaz asortymentu wraz z opisem i maksymalną ilością zamówienia został zawarty Załączniku nr 1 do wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SWZ). Wykaz miejsc dostaw asortymentu stanowi Załącznik nr 2 do wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SWZ).

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający gwarantuje realizację umowy w wysokości 70% ogólnej ilości asortymentu określonego w Załączniku nr 1 do wzoru umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia wielkości przedmiotu umowy maksymalnie o 30% ilości wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego (prawo opcji). Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji i w okresie obowiązywania umowy nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń finansowych i odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz nie może stanowić podstawy do zmiany cen jednostkowych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę listem elektronicznym (e-mail) nie później niż na 14 dni przed upływem okresu obowiązywania umowy, o zamiarze skorzystania z prawa opcji, bądź o rezygnacji w całości lub w części z realizacji zamówień dla pozostałych 30% ilości. Zamawiający może powiadomić Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji raz lub wiele razy. Niepowiadomienie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji w ww. terminie oznacza, że Zamawiający nie będzie korzystał z prawa opcji.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 4 – RPI Poznań - województwo wielkopolskie

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
15510000 Milk and cream
15890000 Miscellaneous food products and dried goods
15981000 Mineral water
39222110 Disposable cutlery and plates
39222120 Disposable cups
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, wody mineralnej oraz naczyń jednorazowych (tj. kubków biodegradowalnych do napojów ciepłych, do napojów zimnych oraz łyżeczek biodegradowalnych) na szkolenia, narady i spotkania służbowe dla jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A. w części nr 4 na terenie województwa wielkopolskiego. Wykaz asortymentu wraz z opisem i maksymalną ilością zamówienia został zawarty Załączniku nr 1 do wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SWZ). Wykaz miejsc dostaw asortymentu stanowi Załącznik nr 2 do wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SWZ).

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający gwarantuje realizację umowy w wysokości 70% ogólnej ilości asortymentu określonego w Załączniku nr 1 do wzoru umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia wielkości przedmiotu umowy maksymalnie o 30% ilości wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego (prawo opcji). Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji i w okresie obowiązywania umowy nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń finansowych i odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz nie może stanowić podstawy do zmiany cen jednostkowych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę listem elektronicznym (e-mail) nie później niż na 14 dni przed upływem okresu obowiązywania umowy, o zamiarze skorzystania z prawa opcji, bądź o rezygnacji w całości lub w części z realizacji zamówień dla pozostałych 30% ilości. Zamawiający może powiadomić Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji raz lub wiele razy. Niepowiadomienie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji w ww. terminie oznacza, że Zamawiający nie będzie korzystał z prawa opcji.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 5 – RPI Poznań - województwo lubuskie

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
15510000 Milk and cream
15890000 Miscellaneous food products and dried goods
15981000 Mineral water
39222110 Disposable cutlery and plates
39222120 Disposable cups
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL43 Lubuskie
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, wody mineralnej oraz naczyń jednorazowych (tj. kubków biodegradowalnych do napojów ciepłych, do napojów zimnych oraz łyżeczek biodegradowalnych) na szkolenia, narady i spotkania służbowe dla jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A. w części nr 5 na terenie województwa lubuskiego. Wykaz asortymentu wraz z opisem i maksymalną ilością zamówienia został zawarty Załączniku nr 1 do wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SWZ). Wykaz miejsc dostaw asortymentu stanowi Załącznik nr 2 do wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SWZ).

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający gwarantuje realizację umowy w wysokości 70% ogólnej ilości asortymentu określonego w Załączniku nr 1 do wzoru umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia wielkości przedmiotu umowy maksymalnie o 30% ilości wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego (prawo opcji). Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji i w okresie obowiązywania umowy nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń finansowych i odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz nie może stanowić podstawy do zmiany cen jednostkowych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę listem elektronicznym (e-mail) nie później niż na 14 dni przed upływem okresu obowiązywania umowy, o zamiarze skorzystania z prawa opcji, bądź o rezygnacji w całości lub w części z realizacji zamówień dla pozostałych 30% ilości. Zamawiający może powiadomić Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji raz lub wiele razy. Niepowiadomienie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji w ww. terminie oznacza, że Zamawiający nie będzie korzystał z prawa opcji.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 6 – RPI Białystok - województwo podlaskie

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
15510000 Milk and cream
15890000 Miscellaneous food products and dried goods
15981000 Mineral water
39222110 Disposable cutlery and plates
39222120 Disposable cups
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL84 Podlaskie
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, wody mineralnej oraz naczyń jednorazowych (tj. kubków biodegradowalnych do napojów ciepłych, do napojów zimnych oraz łyżeczek biodegradowalnych) na szkolenia, narady i spotkania służbowe dla jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A. w części nr 6 na terenie województwa podlaskiego. Wykaz asortymentu wraz z opisem i maksymalną ilością zamówienia został zawarty Załączniku nr 1 do wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SWZ). Wykaz miejsc dostaw asortymentu stanowi Załącznik nr 2 do wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SWZ).

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający gwarantuje realizację umowy w wysokości 70% ogólnej ilości asortymentu określonego w Załączniku nr 1 do wzoru umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia wielkości przedmiotu umowy maksymalnie o 30% ilości wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego (prawo opcji). Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji i w okresie obowiązywania umowy nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń finansowych i odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz nie może stanowić podstawy do zmiany cen jednostkowych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę listem elektronicznym (e-mail) nie później niż na 14 dni przed upływem okresu obowiązywania umowy, o zamiarze skorzystania z prawa opcji, bądź o rezygnacji w całości lub w części z realizacji zamówień dla pozostałych 30% ilości. Zamawiający może powiadomić Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji raz lub wiele razy. Niepowiadomienie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji w ww. terminie oznacza, że Zamawiający nie będzie korzystał z prawa opcji.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 7 – RPI Białystok - województwo warmińsko-mazurskie

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
15510000 Milk and cream
15890000 Miscellaneous food products and dried goods
15981000 Mineral water
39222110 Disposable cutlery and plates
39222120 Disposable cups
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL84 Podlaskie
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, wody mineralnej oraz naczyń jednorazowych (tj. kubków biodegradowalnych do napojów ciepłych, do napojów zimnych oraz łyżeczek biodegradowalnych) na szkolenia, narady i spotkania służbowe dla jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A. w części nr 7 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Wykaz asortymentu wraz z opisem i maksymalną ilością zamówienia został zawarty Załączniku nr 1 do wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SWZ). Wykaz miejsc dostaw asortymentu stanowi Załącznik nr 2 do wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SWZ).

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający gwarantuje realizację umowy w wysokości 70% ogólnej ilości asortymentu określonego w Załączniku nr 1 do wzoru umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia wielkości przedmiotu umowy maksymalnie o 30% ilości wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego (prawo opcji). Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji i w okresie obowiązywania umowy nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń finansowych i odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz nie może stanowić podstawy do zmiany cen jednostkowych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę listem elektronicznym (e-mail) nie później niż na 14 dni przed upływem okresu obowiązywania umowy, o zamiarze skorzystania z prawa opcji, bądź o rezygnacji w całości lub w części z realizacji zamówień dla pozostałych 30% ilości. Zamawiający może powiadomić Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji raz lub wiele razy. Niepowiadomienie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji w ww. terminie oznacza, że Zamawiający nie będzie korzystał z prawa opcji.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 8 – RPI Łódź - województwo łódzkie

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
15510000 Milk and cream
15890000 Miscellaneous food products and dried goods
15981000 Mineral water
39222110 Disposable cutlery and plates
39222120 Disposable cups
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL84 Podlaskie
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, wody mineralnej oraz naczyń jednorazowych (tj. kubków biodegradowalnych do napojów ciepłych, do napojów zimnych oraz łyżeczek biodegradowalnych) na szkolenia, narady i spotkania służbowe dla jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A. w części nr 8 na terenie województwa łódzkiego. Wykaz asortymentu wraz z opisem i maksymalną ilością zamówienia został zawarty Załączniku nr 1 do wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SWZ). Wykaz miejsc dostaw asortymentu stanowi Załącznik nr 2 do wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SWZ).

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający gwarantuje realizację umowy w wysokości 70% ogólnej ilości asortymentu określonego w Załączniku nr 1 do wzoru umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia wielkości przedmiotu umowy maksymalnie o 30% ilości wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego (prawo opcji). Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji i w okresie obowiązywania umowy nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń finansowych i odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz nie może stanowić podstawy do zmiany cen jednostkowych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę listem elektronicznym (e-mail) nie później niż na 14 dni przed upływem okresu obowiązywania umowy, o zamiarze skorzystania z prawa opcji, bądź o rezygnacji w całości lub w części z realizacji zamówień dla pozostałych 30% ilości. Zamawiający może powiadomić Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji raz lub wiele razy. Niepowiadomienie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji w ww. terminie oznacza, że Zamawiający nie będzie korzystał z prawa opcji.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 9 – RPI Lublin - województwo lubelskie i świętokrzyskie

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
15510000 Milk and cream
15890000 Miscellaneous food products and dried goods
15981000 Mineral water
39222110 Disposable cutlery and plates
39222120 Disposable cups
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL72 Świętokrzyskie
NUTS code: PL81 Lubelskie
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, wody mineralnej oraz naczyń jednorazowych (tj. kubków biodegradowalnych do napojów ciepłych, do napojów zimnych oraz łyżeczek biodegradowalnych) na szkolenia, narady i spotkania służbowe dla jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A. w części nr 9 na terenie województwa lubelskiego i świętokrzyskiego. Wykaz asortymentu wraz z opisem i maksymalną ilością zamówienia został zawarty Załączniku nr 1 do wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SWZ). Wykaz miejsc dostaw asortymentu stanowi Załącznik nr 2 do wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SWZ).

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający gwarantuje realizację umowy w wysokości 70% ogólnej ilości asortymentu określonego w Załączniku nr 1 do wzoru umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia wielkości przedmiotu umowy maksymalnie o 30% ilości wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego (prawo opcji). Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji i w okresie obowiązywania umowy nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń finansowych i odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz nie może stanowić podstawy do zmiany cen jednostkowych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę listem elektronicznym (e-mail) nie później niż na 14 dni przed upływem okresu obowiązywania umowy, o zamiarze skorzystania z prawa opcji, bądź o rezygnacji w całości lub w części z realizacji zamówień dla pozostałych 30% ilości. Zamawiający może powiadomić Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji raz lub wiele razy. Niepowiadomienie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji w ww. terminie oznacza, że Zamawiający nie będzie korzystał z prawa opcji.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 10 – RPI Kraków - województwo małopolskie i podkarpackie

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
15510000 Milk and cream
15890000 Miscellaneous food products and dried goods
15981000 Mineral water
39222110 Disposable cutlery and plates
39222120 Disposable cups
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL21 Małopolskie
NUTS code: PL82 Podkarpackie
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, wody mineralnej oraz naczyń jednorazowych (tj. kubków biodegradowalnych do napojów ciepłych, do napojów zimnych oraz łyżeczek biodegradowalnych) na szkolenia, narady i spotkania służbowe dla jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A. w części nr 10 na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego. Wykaz asortymentu wraz z opisem i maksymalną ilością zamówienia został zawarty Załączniku nr 1 do wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SWZ). Wykaz miejsc dostaw asortymentu stanowi Załącznik nr 2 do wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SWZ).

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający gwarantuje realizację umowy w wysokości 70% ogólnej ilości asortymentu określonego w Załączniku nr 1 do wzoru umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia wielkości przedmiotu umowy maksymalnie o 30% ilości wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego (prawo opcji). Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji i w okresie obowiązywania umowy nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń finansowych i odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz nie może stanowić podstawy do zmiany cen jednostkowych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę listem elektronicznym (e-mail) nie później niż na 14 dni przed upływem okresu obowiązywania umowy, o zamiarze skorzystania z prawa opcji, bądź o rezygnacji w całości lub w części z realizacji zamówień dla pozostałych 30% ilości. Zamawiający może powiadomić Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji raz lub wiele razy. Niepowiadomienie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji w ww. terminie oznacza, że Zamawiający nie będzie korzystał z prawa opcji.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 11 – RPI Katowice - województwo śląskie i opolskie

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
15510000 Milk and cream
15890000 Miscellaneous food products and dried goods
15981000 Mineral water
39222110 Disposable cutlery and plates
39222120 Disposable cups
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
NUTS code: PL52 Opolskie
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, wody mineralnej oraz naczyń jednorazowych (tj. kubków biodegradowalnych do napojów ciepłych, do napojów zimnych oraz łyżeczek biodegradowalnych) na szkolenia, narady i spotkania służbowe dla jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A. w części nr 11 na terenie województwa śląskiego i opolskiego. Wykaz asortymentu wraz z opisem i maksymalną ilością zamówienia został zawarty Załączniku nr 1 do wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SWZ). Wykaz miejsc dostaw asortymentu stanowi Załącznik nr 2 do wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SWZ).

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający gwarantuje realizację umowy w wysokości 70% ogólnej ilości asortymentu określonego w Załączniku nr 1 do wzoru umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia wielkości przedmiotu umowy maksymalnie o 30% ilości wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego (prawo opcji). Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji i w okresie obowiązywania umowy nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń finansowych i odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz nie może stanowić podstawy do zmiany cen jednostkowych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę listem elektronicznym (e-mail) nie później niż na 14 dni przed upływem okresu obowiązywania umowy, o zamiarze skorzystania z prawa opcji, bądź o rezygnacji w całości lub w części z realizacji zamówień dla pozostałych 30% ilości. Zamawiający może powiadomić Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji raz lub wiele razy. Niepowiadomienie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji w ww. terminie oznacza, że Zamawiający nie będzie korzystał z prawa opcji.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 12 – RPI Wrocław - województwo dolnośląskie

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
15510000 Milk and cream
15890000 Miscellaneous food products and dried goods
15981000 Mineral water
39222110 Disposable cutlery and plates
39222120 Disposable cups
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, wody mineralnej oraz naczyń jednorazowych (tj. kubków biodegradowalnych do napojów ciepłych, do napojów zimnych oraz łyżeczek biodegradowalnych) na szkolenia, narady i spotkania służbowe dla jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A. w części nr 12 na terenie województwa dolnośląskiego. Wykaz asortymentu wraz z opisem i maksymalną ilością zamówienia został zawarty Załączniku nr 1 do wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SWZ). Wykaz miejsc dostaw asortymentu stanowi Załącznik nr 2 do wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SWZ).

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający gwarantuje realizację umowy w wysokości 70% ogólnej ilości asortymentu określonego w Załączniku nr 1 do wzoru umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia wielkości przedmiotu umowy maksymalnie o 30% ilości wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego (prawo opcji). Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji i w okresie obowiązywania umowy nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń finansowych i odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz nie może stanowić podstawy do zmiany cen jednostkowych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę listem elektronicznym (e-mail) nie później niż na 14 dni przed upływem okresu obowiązywania umowy, o zamiarze skorzystania z prawa opcji, bądź o rezygnacji w całości lub w części z realizacji zamówień dla pozostałych 30% ilości. Zamawiający może powiadomić Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji raz lub wiele razy. Niepowiadomienie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji w ww. terminie oznacza, że Zamawiający nie będzie korzystał z prawa opcji.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 13 – RPI Warszawa - województwo mazowieckie

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
15510000 Milk and cream
15890000 Miscellaneous food products and dried goods
15981000 Mineral water
39222110 Disposable cutlery and plates
39222120 Disposable cups
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL92 Mazowiecki regionalny
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, wody mineralnej oraz naczyń jednorazowych (tj. kubków biodegradowalnych do napojów ciepłych, do napojów zimnych oraz łyżeczek biodegradowalnych) na szkolenia, narady i spotkania służbowe dla jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A. w części nr 13 na terenie województwa mazowieckiego. Wykaz asortymentu wraz z opisem i maksymalną ilością zamówienia został zawarty Załączniku nr 1 do wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SWZ). Wykaz miejsc dostaw asortymentu stanowi Załącznik nr 2 do wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SWZ).

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający gwarantuje realizację umowy w wysokości 70% ogólnej ilości asortymentu określonego w Załączniku nr 1 do wzoru umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia wielkości przedmiotu umowy maksymalnie o 30% ilości wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego (prawo opcji). Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji i w okresie obowiązywania umowy nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń finansowych i odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz nie może stanowić podstawy do zmiany cen jednostkowych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę listem elektronicznym (e-mail) nie później niż na 14 dni przed upływem okresu obowiązywania umowy, o zamiarze skorzystania z prawa opcji, bądź o rezygnacji w całości lub w części z realizacji zamówień dla pozostałych 30% ilości. Zamawiający może powiadomić Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji raz lub wiele razy. Niepowiadomienie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji w ww. terminie oznacza, że Zamawiający nie będzie korzystał z prawa opcji.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 14 – PI Wydział Administracji Spółki - Warszawa

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
15510000 Milk and cream
15890000 Miscellaneous food products and dried goods
15981000 Mineral water
39222110 Disposable cutlery and plates
39222120 Disposable cups
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL91 Warszawski stołeczny
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, wody mineralnej oraz naczyń jednorazowych (tj. kubków biodegradowalnych do napojów ciepłych, do napojów zimnych oraz łyżeczek biodegradowalnych) na szkolenia, narady i spotkania służbowe dla jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A. w części nr 14 na terenie Warszawy. Wykaz asortymentu wraz z opisem i maksymalną ilością zamówienia został zawarty Załączniku nr 1 do wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SWZ). Wykaz miejsc dostaw asortymentu stanowi Załącznik nr 2 do wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SWZ).

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający gwarantuje realizację umowy w wysokości 70% ogólnej ilości asortymentu określonego w Załączniku nr 1 do wzoru umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia wielkości przedmiotu umowy maksymalnie o 30% ilości wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego (prawo opcji). Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji i w okresie obowiązywania umowy nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń finansowych i odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz nie może stanowić podstawy do zmiany cen jednostkowych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę listem elektronicznym (e-mail) nie później niż na 14 dni przed upływem okresu obowiązywania umowy, o zamiarze skorzystania z prawa opcji, bądź o rezygnacji w całości lub w części z realizacji zamówień dla pozostałych 30% ilości. Zamawiający może powiadomić Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji raz lub wiele razy. Niepowiadomienie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji w ww. terminie oznacza, że Zamawiający nie będzie korzystał z prawa opcji.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 117-308456
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Część 1 – RPI Szczecin - województwo zachodniopomorskie

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
24/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Lyreco Polska S.A.
National registration number: 5212711056
Postal address: ul. Sokołowska 33 Sokołów 05-806 Komorów
Town: Sokołów
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Postal code: 05-806
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 9 307.34 PLN
Total value of the contract/lot: 8 072.11 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Część 2 – RPI Gdańsk - województwo pomorskie

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
24/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Lyreco Polska S.A.
National registration number: 5212711056
Postal address: ul. Sokołowska 33 Sokołów 05-806 Komorów
Town: Sokołów
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Postal code: 05-806
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 15 786.26 PLN
Total value of the contract/lot: 13 486.04 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Część 3 – RPI Gdańsk - województwo kujawsko-pomorskie

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
24/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Lyreco Polska S.A.
National registration number: 5212711056
Postal address: ul. Sokołowska 33 Sokołów 05-806 Komorów
Town: Sokołów
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Postal code: 05-806
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 14 589.15 PLN
Total value of the contract/lot: 12 598.77 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Część 4 – RPI Poznań - województwo wielkopolskie

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
24/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Lyreco Polska S.A.
National registration number: 5212711056
Postal address: ul. Sokołowska 33 Sokołów 05-806 Komorów
Town: Sokołów
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Postal code: 05-806
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 28 069.06 PLN
Total value of the contract/lot: 25 020.48 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 5
Title:

Część 5 – RPI Poznań - województwo lubuskie

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
24/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Lyreco Polska S.A.
National registration number: 5212711056
Postal address: ul. Sokołowska 33 Sokołów 05-806 Komorów
Town: Sokołów
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Postal code: 05-806
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 15 198.18 PLN
Total value of the contract/lot: 13 269.21 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 6
Lot No: 6
Title:

Część 6 – RPI Białystok - województwo podlaskie

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
24/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Lyreco Polska S.A.
National registration number: 5212711056
Postal address: ul. Sokołowska 33 Sokołów 05-806 Komorów
Town: Sokołów
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Postal code: 05-806
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 7 056.57 PLN
Total value of the contract/lot: 6 357.22 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 7
Lot No: 7
Title:

Część 7 – RPI Białystok - województwo warmińsko-mazurskie

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
24/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Lyreco Polska S.A.
National registration number: 5212711056
Postal address: ul. Sokołowska 33 Sokołów 05-806 Komorów
Town: Sokołów
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Postal code: 05-806
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 8 757.36 PLN
Total value of the contract/lot: 7 239.46 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 8
Lot No: 8
Title:

Część 8 – RPI Łódź - województwo łódzkie

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
24/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Lyreco Polska S.A.
National registration number: 5212711056
Postal address: ul. Sokołowska 33 Sokołów 05-806 Komorów
Town: Sokołów
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Postal code: 05-806
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 12 078.97 PLN
Total value of the contract/lot: 10 737.17 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 9
Lot No: 9
Title:

Część 9 – RPI Lublin - województwo lubelskie i świętokrzyskie

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
04/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Lyreco Polska S.A.
National registration number: 5212711056
Postal address: ul. Sokołowska 33 Sokołów 05-806 Komorów
Town: Sokołów
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Postal code: 05-806
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 26 247.91 PLN
Total value of the contract/lot: 22 979.39 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 10
Lot No: 10
Title:

Część 10 – RPI Kraków - województwo małopolskie i podkarpackie

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
24/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Lyreco Polska S.A.
National registration number: 5212711056
Postal address: ul. Sokołowska 33 Sokołów 05-806 Komorów
Town: Sokołów
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Postal code: 05-806
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 19 937.15 PLN
Total value of the contract/lot: 17 909.83 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 11
Lot No: 11
Title:

Część 11 – RPI Katowice - województwo śląskie i opolskie

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
24/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Lyreco Polska S.A.
National registration number: 5212711056
Postal address: ul. Sokołowska 33 Sokołów 05-806 Komorów
Town: Sokołów
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Postal code: 05-806
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 37 656.89 PLN
Total value of the contract/lot: 32 192.42 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 12
Lot No: 12
Title:

Część 12 – RPI Wrocław - województwo dolnośląskie

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
24/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Lyreco Polska S.A.
National registration number: 5212711056
Postal address: ul. Sokołowska 33 Sokołów 05-806 Komorów
Town: Sokołów
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Postal code: 05-806
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 10 655.55 PLN
Total value of the contract/lot: 9 308.75 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 13
Lot No: 13
Title:

Część 13 – RPI Warszawa - województwo mazowieckie

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
24/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Lyreco Polska S.A.
National registration number: 5212711056
Postal address: ul. Sokołowska 33 Sokołów 05-806 Komorów
Town: Sokołów
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Postal code: 05-806
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 40 793.99 PLN
Total value of the contract/lot: 35 832.74 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 14
Lot No: 14
Title:

Część 14 – PI Wydział Administracji Spółki - Warszawa

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
24/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Lyreco Polska S.A.
National registration number: 5212711056
Postal address: ul. Sokołowska 33 Sokołów 05-806 Komorów
Town: Sokołów
NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Postal code: 05-806
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 151 884.00 PLN
Total value of the contract/lot: 111 975.60 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Departament Odwołań UZP
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021