Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 539857-2021

22/10/2021    S206

Poland-Poznań: Machinery for the treatment of sewage

2021/S 206-539857

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: AQUANET S.A.
Postal address: ul. Dolna Wilda 126
Town: Poznań
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Postal code: 61-492
Country: Poland
Contact person: Dział Przetargów
E-mail: renata.baumann-jerzak@aquanet.pl
Telephone: +48 885955901
Fax: +48 618359321
Internet address(es):
Main address: http://www.aquanet.pl
Address of the buyer profile: https://aquanet.ezamawiajacy.pl
I.6)Main activity
Water

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa i montaż dyfuzorów napowietrzających z dyskiem membranowym do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach.

Reference number: Z/51/2021
II.1.2)Main CPV code
42996000 Machinery for the treatment of sewage
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dyfuzorów napowietrzających z dyskiem membranowym do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach.

W ramach zadania należy dokonać przebudowę istniejącego systemu napowietrzania dla bioreaktora nr 10.1 wraz z wykonaniem Dokumentacji technicznej oraz Dokumentacji powykonawczej na terenie Centralnej Oczyszczalni cieków AQUANET Spółka Akcyjna w Koziegłowach, ul. Gdyńska 1, 62-028 Koziegłowy.

Maszyny do uzdatniania ścieków.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 298 000.00 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45332400 Sanitary fixture installation work
42996600 Oxygenation equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL418 Poznański
Main site or place of performance:

Koziegłowy koło Poznania.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dyfuzorów napowietrzających z dyskiem membranowym do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach.

W ramach zadania należy dokonać przebudowę istniejącego systemu napowietrzania dla bioreaktora nr 10.1 wraz z wykonaniem Dokumentacji technicznej oraz Dokumentacji powykonawczej na terenie Centralnej Oczyszczalni cieków AQUANET Spółka Akcyjna w Koziegłowach, ul. Gdyńska 1, 62-028 Koziegłowy.

Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych.

Urządzenia natleniające.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Nazwa programu: FS6 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.Numer Umowy o dofinansowanie: POIS.02.03.00-00-0054/17-00.

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 153-407935
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Dostawa i montaż dyfuzorów napowietrzających z dyskiem membranowym do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
11/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Zakład Usługowo-Produkcyjny Jarosław Biela
Town: Sosnowiec
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 298 000.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021