Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 539890-2021

22/10/2021    S206

Bulgaria-Sofia: Electricity meters

2021/S 206-539890

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: ChEZ RAZPREDELENIE BaLGARIYa AD
National registration number: 130277958
Postal address: bul. „Tsarigradsko shose” No. 159, BenchMark Biznes Tsentar
Town: Sofiya
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1784
Country: Bulgaria
Contact person: Biser Shkumbov
E-mail: biser.shkumbov@cez.bg
Telephone: +359 28958913
Fax: +359 28272171/+359 28270332
Internet address(es):
Main address: http://www.cez-rp.bg
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=181399&companyId=20808
I.6)Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Дост. и мон. на концентр., ел-мери, модеми и филтри, опер. съвместими със съществув. с-ма за дистанц. отч. на ел-мери - ZTE PEUEMS, интегрирана в ЧЕЗ Разпр. Б-я АД за сев.зап. Б-я и част от София-град

Reference number: PPD21-079
II.1.2)Main CPV code
38554000 Electricity meters
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Предмет на вътрешния конкурентен избор е доставка на устройства (концентратори, електромери, модеми и филтри) оперативно съвместими със съществуващата система за дистанционно отчитане на електромери „ZTE Power Em Universal Energy Management System“, интегрирана в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и извършване на монтаж (с включен демонтаж) и внедряване на доставените електромери и комуникационни устройства, както и демонтаж на часовникови превключватели на територията на северозападна България и част от София-град.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 3 138 772.60 BGN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
38554000 Electricity meters
32581000 Data-communications equipment
32552410 Modems
31217000 Surge suppressors
45317300 Electrical installation work of electrical distribution apparatus
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
NUTS code: BG312 Монтана / Montana
NUTS code: BG313 Враца / Vratsa
NUTS code: BG314 Плевен / Pleven
Main site or place of performance:

Мястото на изпълнение е посочено в "VI.3) Допълнителна информация"

II.2.4)Description of the procurement:

Предмет на обособената позиция е доставка на устройства (концентратори, електромери, модеми и филтри) оперативно съвместими със съществуващата система за дистанционно отчитане на електромери „ZTE Power Em Universal Energy Management System“, интегрирана в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и извършване на монтаж (с включен демонтаж) и внедряване на доставените електромери и комуникационни устройства, както и демонтаж на часовникови превключватели на територията на северозападна България и част от София-град. Прогнозните количества за доставка на устройствата са – 34 350 бр. електромери от различните видове със съответния модем, 220 бр. концентратори на данни и 60 бр. трифазни филтри. Прогнозни количества за демонтаж на съществуващо оборудване и монтаж на ново оборудване са – 34 350 бр. електромери от различните видове със съответния модем, 220 бр. концентратори на данни, 60 бр. трифазни филтри и 850 бр. демонтаж на часовникови превключватели.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 035-079727
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 21-393
A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД
National registration number: 131468980
Postal address: Столична община, район „Илиден“, ул. „Кукуш“ № 1
Town: София
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1309
Country: Bulgaria
E-mail: bids@a1.bg
Telephone: +359 888500031
Fax: +359 4857907
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 3 138 772.60 BGN
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Proportion: 90 %
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Дейности от предмета на обществената поръчка.

V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1. Доставка на устройствата на адрес: гр. София, бул. „Кап. Д. Списаревски“ № 10.

2. Извършването на монтажа и демонтажа:

- ОЦ Червен бряг – с. Търнак, с. Бреница;

- ОЦ Плевен извънградски – гр. Долни Дъбник;

- ОЦ Лом – гр. Вълчедръм, с. Септемврийци;

- ОЦ Козлодуй – с. Крушовица, с. Селановци, с. Софрониево, с. Хайредин;

- ОЦ Мездра – гр. Роман;

- ОЦ Бяла Слатина – с. Борован, с. Галиче, с. Рогозен;

- ОЦ Запад 1 – Район „Възраждане“, Район „Красна поляна“, Район „Илинден“ и Район „Банкя“;

- ОЦ Юг 1 – Район „Триадица“, Район „Лозенец“ и Район „Красно село“.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021