Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539963-2021

22/10/2021    S206

Sverige-Gävle: Konsulttjänster för upphandling

2021/S 206-539963

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Gästrike Vatten
Nationellt registreringsnummer: 556751-1661
Postadress: Gästrike Vatten Hamnleden 20
Ort: Gävle
Nuts-kod: SE313 Gävleborgs län
Postnummer: 806 41
Land: Sverige
Kontaktperson: Michael Nyström
E-post: michael.nystrom@gastrikevatten.se
Telefon: +46 20379300
Internetadress(er):
Allmän adress: www.gastrikevatten.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=22857
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=22857
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Vatten

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Upphandlingskonsult till nytt reningsverk i Gävle

Referensnummer: 12262
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79418000 Konsulttjänster för upphandling
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingskonsult till nytt reningsverk i Gävle

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71311000 Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad
71311300 Konsulttjänster för infrastruktur
71315200 Byggkonsulttjänster
71530000 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten
71800000 Konsulttjänster med avseende på vattenförsörjning och avfall
72224000 Konsulttjänster för projektledning
79418000 Konsulttjänster för upphandling
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE313 Gävleborgs län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Gävleborgs län

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingskonsult till nytt reningsverk i Gävle

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 4 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 29/11/2021
Slut: 29/11/2022
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

möjlighet till option på 1 + 1 +1+1+1+1 år:

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

möjlighet till option på 1 + 1 +1+1+1+1 år:

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 06/11/2021
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 07/11/2021
Lokal tid: 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Falun
Postadress: Kullen 4
Ort: Falun
Postnummer: 79131
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se
Telefon: +46 233830000
Fax: +46 233830080
Internetadress: www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19/10/2021