Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 540051-2021

22/10/2021    S206

Suomi-Vantaa: Viemäröinti-, jätehuolto- ja puhdistuspalvelut, ympäristöön liittyvät palvelut

2021/S 206-540051

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta – erityisalat

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/25/EU

I kohta: Hankintayksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Finavia Oyj
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2302570-2
Postiosoite: Lentäjäntie 3
Postitoimipaikka: Vantaa
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 01530
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Naumanen Santeri
Sähköpostiosoite: santeri.naumanen@finavia.fi
Puhelin: +358 401800811
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.finavia.fi
I.6)Pääasiallinen toimiala
Lentokenttään liittyvät toiminnot

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

FINAVIA OYJ: Helsinki-Vantaan lentoaseman LandSide ulkoalueiden talvikunnossapito ja puhtaanapito

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
90000000 Viemäröinti-, jätehuolto- ja puhdistuspalvelut, ympäristöön liittyvät palvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Helsinki-Vantaan lentoaseman LandSide ulkoalueiden talvikunnossapito- ja puhtaanapitopalvelut. Hankinta on jaettu kahteen osaan:

1. Talvikunnossapito

2. Puhtaanapito

Hankintamenettelyn tuloksena solmitaan palveluita koskeva sopimus tai sopimukset toimittajan tai toimittajien kanssa koskien edellä mainittuja palveluita. Sopimuksen kesto on kolme (3) vuotta. Sopimusta tai sopimuksia on mahdollista jatkaa yhteensä neljän (4) optiovuoden verran vuosi kerrallaan (1+1+1+1). Optiovuodet otetaan käyttöön osakohtaisesti vaikka osat oltaisiin yhdistetty samaan sopimukseen.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Talvikunnossapito

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
90000000 Viemäröinti-, jätehuolto- ja puhdistuspalvelut, ympäristöön liittyvät palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsinki-Vantaan lentoaseman LandSide ulkoalueet

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Helsinki-Vantaan lentoaseman LandSide alueiden talvikunnossapitopalvelut hankinta-asiakirjoissa esitetyllä tavalla.

Helsinki-Vantaan lentoaseman LandSide talvikunnossapidossa korostuvat turvallisuus, asiakaslähtöisyys, toimintavarmuus, joustavuus, vastuullisuus ja jatkuva kehittäminen.

Vuosittainen toimintakausi on 1. marraskuuta – 31. maaliskuuta. Talvikunnossapito tehdään seitsemänä (7) päivänä viikossa pääsääntöisesti klo 06:00-22:00 välisenä aikana. Palveluntuottaja sitoutuu toteuttamaan kaikki sopimuksenmukaiset työtehtävät myös toimintakauden ulkopuolella.

Palveluntuottajalla tulee olla käytössään päivystys 24/7.

Talvikunnossapidon tavoitteena on turvata liikenteen häiriötön sujuminen sekä varmistaa turvalliset liikenne- ja kulkuolosuhteet autoilijoille, jalankulkijoille ja muille käyttäjille.

Palvelu käsittää merkittyjen katujen ajoratojen, kevyenliikenteen väylien, pysäköintialueiden, linja-autopysäkkien ja sadekatosten, pysäköintitalojen ja kiinteistöjen pihojen talvikunnossapitotyöt käsi- ja konemenetelmin.

Palveluntuottajan on varauduttava lentoaseman muuttuvan tilanteen ja ympäristön aiheuttamiin muutoksiin. Palveluntuottaja varautuu myös siihen, että toiminta saattaa päättyä osassa kiinteistöjä. Tarjoajan tulee sitoutua tuottamaan tarjottu palvelu tilaajan ilmoittamanaikataulun mukaisesti.

Palveluntuottajan tulee sopeuttaa palveluntuottaminen ruuhkahuippuihin, keliennusteisiin, kausivaihteluihin ja alueiden käyttöasteeseen niin, että talvikunnossapidon laatutaso pysyy tasaisena ja sopimuksen mukaisena. Palveluntuottajan tulee panostaa palveluntuottamiseen niin, että laatupoikkeamia ei pääse syntymään.

II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Puhtaanapito

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
90000000 Viemäröinti-, jätehuolto- ja puhdistuspalvelut, ympäristöön liittyvät palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsinki-Vantaan lentoaseman LandSide ulkoalueet

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Helsinki-Vantaan lentoaseman LandSide ulkoalueiden puhtaanapitopalvelut (sisältäen mm. kulttuuriroskien poistaminen maa-alueilla, roska-astioiden tyhjennykset, pysäköintilaitosten puhtaapitotyöt) hankinta-asiakirjoissa kuvatun mukaisesti.

Puhtaanapitopalvelu on Finavia Oyj:n ydinliiketoimintaa tukeva palvelu. Ulkoalueiden puhtaanapidossa korostuvat turvallisuus, asiakaslähtöisyys, toimintavarmuus, joustavuus, vastuullisuus ja jatkuva kehittäminen.

Puhtaanapitopalvelut tehdään seitsemänä (7) päivänä viikossa noin klo 6.00–22.00 välisenä aikana. Palveluntuottajalla tulee olla käytössään päivystys 24/7.

Palvelu käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu / väylä / tila siistinä ja terveydellisesti hyvässä kunnossa. Tämä tarkoittaa mm. alueelle kerääntyneen lian, roskien ja irtonaisten esineiden poistamista.

Palveluntuottajan on varauduttava lentoaseman muuttuvan tilanteen ja ympäristön aiheuttamiin muutoksiin. Palveluntuottaja varautuu myös siihen, että toiminta saattaa päättyä osassa kiinteistöjä. Tarjoajan tulee sitoutua tuottamaan tarjottu palvelu tilaajan ilmoittamanaikataulun mukaisesti.

Palveluntuottajan tulee sopeuttaa palveluntuottaminen ruuhkahuippuihin, kausivaihteluihin ja tilojen käyttöasteeseen niin, että puhtaanapidon laatutaso pysyy tasaisena ja sopimuksen mukaisena koko sopimuskauden. Palveluntuottajan tulee panostaa palveluntuottamiseen niin, että laatupoikkeamia ei pääse syntymään.

II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2021/S 069-176955
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ohjeellisella kausi-ilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: 1
Nimi:

Talvikunnossapito

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
11/10/2021
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
V.2.5)Tietoa alihankinnasta
V.2.6)Hinta, joka on maksettu poikkeuksellisen edullisista hankinnoista

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: 2
Nimi:

Puhtaanapito

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
11/10/2021
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
V.2.5)Tietoa alihankinnasta
V.2.6)Hinta, joka on maksettu poikkeuksellisen edullisista hankinnoista

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19/10/2021