Services - 540071-2021

22/10/2021    S206

România-București: Pregătire de proiecte şi proiectare, estimare a costurilor

2021/S 206-540071

Anunț de atribuire a contractului – utilități

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: OMV PETROM S.A
Număr naţional de înregistrare: RO 1590082
Adresă: Strada: Coralilor, nr. 22, Sector: 1, Judet: Bucuresti
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 013329
Țară: România
Persoană de contact: Mihaela Roxana IONESCU
E-mail: contractare.petrom@petrom.com
Telefon: +40 372854265
Fax: +40 212063012
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.petrom.com
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.6)Activitate principală
Extragerea gazelor şi petrolului

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de realizare studii de mediu, proiectare, intocmire documentatii si obtinere avize, acorduri si autorizatii pentru executia lucrarilor de demolare, remediere sol contaminat si / sau reconstructie ecologica la amplasamentele facilitatilor de suprafata apartinand OMV PETROM S.A.

Număr de referinţă: 1590082_2018/ RFX0001250
II.1.2)Cod CPV principal
71242000 Pregătire de proiecte şi proiectare, estimare a costurilor
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Servicii de realizare studii de mediu, proiectare, intocmire documentatii si obtinere avize, acorduri si autorizatii pentru executia lucrarilor de demolare, remediere sol contaminat si / sau reconstructie ecologica la amplasamentele facilitatilor de suprafata apartinand OMV PETROM S.A.

Se estimeaza a fi atribuite un numar de 16 Contracte Subsecvente pe toata perioada Acordului Cadru (1 Contract Subsecvent/3 luni), primul Contract Subsevent se estimeaza a fi atribuit in primele 12 luni de la data semnarii Acordului Cadru.

Valoarea estimata a celui mai mic Contract subsecvent: 556.510 RON (fara TVA);

Valoarea estimata a celui mai mare Contract subsecvent: 1.637.031 RON (fara TVA).

Nota privind clarificarile la Documentatia de atribuire:

Conform prevederilor art.172 din Legea nr.99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, solicitarile de clarificari privind documentatia de atribuire se vor transmite cel mai târziu cu 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, la adresa: www.e-licitatie.ro, in cadrul anuntului de participare aferent procedurii - sectiunea Intrebari. In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare, entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare in a 11 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, in cadrul anuntului de participare aferent procedurii - sectiunea Intrebari.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Oferta cea mai scăzută: 17 128 580.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 24 742 780.00 RON luată în considerare
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71335000 Studii tehnice
79311100 Servicii de elaborare de studii
79930000 Servicii de proiectare specializată
90715100 Servicii de investigaţii în domeniul poluării chimice şi petroliere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO România
Locul principal de executare:

amplasamente ale Entitatii Contractante, raspandite pe intreg teritoriul Romaniei

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de realizare studii de mediu, proiectare, intocmire documentatii si obtinere avize, acorduri si autorizatii pentru executia lucrarilor de demolare, remediere sol contaminat si / sau reconstructie ecologica la amplasamentele facilitatilor de suprafata apartinand OMV PETROM S.A.

Cantitatile estimate de servicii sunt:

Cantitatile estimate de servicii aferente Acordului Cadru – min 60 amplasamente/max 450 amplasamente

Cantitatile estimate de servicii aferente unui Contract subsecvent – min 1 amplasamente/max 25 amplasamente

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 193-437556
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ orientativ periodic

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: CS4
Titlu:

Contract subsecvent nr . 4

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
19/10/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 7
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 7
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 7
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 14823112
Adresă: Strada Dobrina, Nr. 12, Sector: 2
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 022252
Țară: România
E-mail: office@iken.ro
Telefon: +40 743826224
Fax: +40 212551546
Adresă internet: www.iken.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 418 556.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 418 556.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: CS3
Titlu:

Contract subsecvent 3

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
01/09/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 7
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 7
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 7
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 14823112
Adresă: Strada Dobrina, Nr. 12, Sector: 2
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 022252
Țară: România
E-mail: office@iken.ro
Telefon: +40 743826224
Fax: +40 212551546
Adresă internet: www.iken.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 68 899.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 68 899.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 99007281;82;83;84
Titlu:

Servicii realizare studii mediu, proiectare, intocmire documentatii si obtinere avize, acorduri si autorizatii pentru lucrari demolare, remediere sol si / sau reconstructie ecologica la amplasamentele facilitati de suprafata apartinand OMV Petrom

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
01/07/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 7
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 7
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 7
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Santedil Proiect
Număr naţional de înregistrare: RO 11414032
Adresă: Strada Daliei, Nr. 35
Localitate: Ploiesti
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 100268
Țară: România
E-mail: santedil@gmail.com
Telefon: +40 244517972
Fax: +40 244517972
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: EUROTOTAL COMP
Număr naţional de înregistrare: RO 5324539
Adresă: Strada Sfânta Maria, Nr. 1
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011494
Țară: România
E-mail: eurototal@yahoo.com
Telefon: +40 720065814
Fax: +40 216661149
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 14823112
Adresă: Strada Dobrina, Nr. 12, Sector: 2
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 022252
Țară: România
E-mail: office@iken.ro
Telefon: +40 743826224
Fax: +40 212551546
Adresă internet: www.iken.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: TUV AUSTRIA ROMANIA
Număr naţional de înregistrare: RO19231430
Adresă: Strada Plevnei, Nr. 139B, Sector: 6
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 060011
Țară: România
E-mail: ro-mat@tuv.at
Telefon: +40 0318052527
Fax: +40 0318052530
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 25 761 200.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 17 128 580.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 24 742 780.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea
Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului
Valoare sau proporţie care este probabil să fie subcontractată unor terţi
Procent: 21 %
Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:

1. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L.: 21%;

2. Santedil Proiect S.R.L.: 20%;

3. EUROTOTAL COMP S.R.L.: 5%;

4. TUV AUSTRIA ROMANIA S.R.L.: 7%.

V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: CS2
Titlu:

Contract subsecvent 2 si act aditional 1

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/06/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 7
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 7
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 7
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 14823112
Adresă: Strada Dobrina, Nr. 12, Sector: 2
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 022252
Țară: România
E-mail: office@iken.ro
Telefon: +40 743826224
Fax: +40 212551546
Adresă internet: www.iken.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 935 083.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 935 083.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: CS1
Titlu:

Contract Subsecvent nr. 1 si acte adiționale 1,2 si 3

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/06/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 7
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 7
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 7
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 14823112
Adresă: Strada Dobrina, Nr. 12, Sector: 2
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 022252
Țară: România
E-mail: office@iken.ro
Telefon: +40 743826224
Fax: +40 212551546
Adresă internet: www.iken.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 806 697.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 806 697.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: OMV PETROM S.A.
Adresă: STR CORALILOR, NR 22, SECTOR 1 ("PETROM CITY") Departament Achizitii
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 013329
Țară: România
E-mail: MihaelaRoxana.Ionescu@petrom.com
Telefon: +40 372854265
Fax: +40 212063012
Adresă internet: www.petrom.com
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
19/10/2021