Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 540102-2021

22/10/2021    S206

Poland-Tarnów: Technical computer support services

2021/S 206-540102

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 182-474660)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Postal address: ul. Bandrowskiego 16
Town: Tarnów
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 33-100
Country: Poland
Contact person: Bożena Damian
E-mail: bozena.damian@psgaz.pl
Internet address(es):
Main address: https://www.psgaz.pl
Address of the buyer profile: https://zamowienia.psgaz.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Świadczenie usługi wsparcia technicznego dla rozwiązania Check Point oraz dostawa urządzeń firewall dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Reference number: 2021/W001/WP-003274
II.1.2)Main CPV code
72611000 Technical computer support services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Cześć 1 – Świadczenie usługi wsparcia technicznego dla rozwiązania Check Point.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia określony został we wzorze Umowy wraz załącznikami stanowiącej Załącznik nr 2 do SWZ.

Cześć 2 – Dostawa urządzeń firewall, (na podstawie zamówień składanych sukcesywnie, w miarę zaistnienia potrzeby u Zamawiającego, na zasadach określonych w umowie ramowej). Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia wraz z minimalnymi wymaganiami technicznymi został określony we wzorze Umowy wraz załącznikami umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do SWZ.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 182-474660

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 22/10/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 26/10/2021
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 22/10/2021
Local time: 11:00
Read:
Date: 26/10/2021
Local time: 11:00
VII.2)Other additional information: