Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 540113-2021

22/10/2021    S206

Sverige-Storuman: Avfallstjänster

2021/S 206-540113

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2021/S 189-492892)

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Storumans kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-2577
Postadress: Kommunkontoret
Ort: STORUMAN
Nuts-kod: SE331 Västerbottens län
Postnummer: 92381
Land: Sverige
Kontaktperson: Anton Stenvall
E-post: anton.stenvall@storuman.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.storuman.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Avfallsinsamling Storumans kommun

Referensnummer: 21/9
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90500000 Avfallstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Entreprenaden omfattar i hela Storumans kommun:

Hämtning av mat- och restavfall i kärl (matavfall samlas inte in separat i dagsläget).

Hämtning av mat- och restavfall i bottentömmande behållare i hela kommunen

Hämtning av restavfall i container

Transport till avlämningsplats

Beställaren svarar för kundtjänst, registerhållning och fakturering av avfallsavgifter.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19/10/2021
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 189-492892

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 25/10/2021
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 09/11/2021
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 26/10/2021
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 10/11/2021
Lokal tid: 00:00
VII.2)Övriga upplysningar: