Services - 540113-2021

22/10/2021    S206

Sverige-Storuman: Avfallstjänster

2021/S 206-540113

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2021/S 189-492892)

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Storumans kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-2577
Postadress: Kommunkontoret
Ort: STORUMAN
Nuts-kod: SE331 Västerbottens län
Postnummer: 92381
Land: Sverige
Kontaktperson: Anton Stenvall
E-post: anton.stenvall@storuman.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.storuman.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Avfallsinsamling Storumans kommun

Referensnummer: 21/9
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90500000 Avfallstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Entreprenaden omfattar i hela Storumans kommun:

Hämtning av mat- och restavfall i kärl (matavfall samlas inte in separat i dagsläget).

Hämtning av mat- och restavfall i bottentömmande behållare i hela kommunen

Hämtning av restavfall i container

Transport till avlämningsplats

Beställaren svarar för kundtjänst, registerhållning och fakturering av avfallsavgifter.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19/10/2021
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 189-492892

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 25/10/2021
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 09/11/2021
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 26/10/2021
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 10/11/2021
Lokal tid: 00:00
VII.2)Övriga upplysningar: