Tjänster - 540166-2021

22/10/2021    S206

Sverige-Uppsala: Restaurang- och serveringstjänster

2021/S 206-540166

Koncessionsmeddelande

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/23/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Uppsala universitet
Nationellt registreringsnummer: 202100-2932
Postadress: Uppsala universitet Dag Hammarskjölds väg 7
Ort: Uppsala
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 752 37
Land: Sverige
Kontaktperson: Roger Åhrberg
E-post: roger.ahrberg@uadm.uu.se
Telefon: +46 184717750
Internetadress(er):
Allmän adress: https://uu.se/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=61434
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Ansökningar eller, där det är tillämpligt, anbud ska skickas elektroniskt via: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=61434
Ansökningar eller, där det är tillämpligt, anbud ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://www.kommersannons.se/elite/Account/CreateAccount.aspx
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Restauratör till Rudbecklaboratoriet

Referensnummer: UH 2021/55
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
55300000 Restaurang- och serveringstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Restauratör till Rudbeckrestaurang.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 9 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Koncessionen är uppdelad i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
55300000 Restaurang- och serveringstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Sverige

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Restauratör till Rudbeckrestaurang.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Koncessionen tilldelats utifrån de kriterier som anges i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 6 000 000.00 SEK
II.2.7)Koncessionens varaktighet
Start: 07/01/2022
Slut: 09/01/2025
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Tidsfrist för inlämning av ansökningar eller mottagande av anbud
Datum: 26/11/2021
Lokal tid: 23:59
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning tillämpas
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Uppsala
Postadress: Kungsgatan 49
Ort: Uppsala
Postnummer: 75321
Land: Sverige
E-post: forvaltningsratteniuppsala@dom.se
Telefon: +46 184316300
Fax: +46 18100034
Internetadress: www.forvaltningsratteniuppsala.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19/10/2021