Varer - 540200-2020

11/11/2020    S220

Danmark-Aalborg Øst: Industrielt køkkenudstyr

2020/S 220-540200

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Varer

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2020/S 213-521189)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Øst
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Mia Rosengaard Hansen
E-mail: mia.hansen@rn.dk
Telefon: +45 20221092
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rn.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af køkkenproduktionsudstyr til Region Nordjylland

Sagsnr.: E195
II.1.2)Hoved-CPV-kode
39314000 Industrielt køkkenudstyr
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet er opdelt i 3 delaftaler:

- Delaftale 1: Opvaskeudstyr

- Delaftale 2: Rustfrit udstyr

- Delaftale 3: Teknisk udstyr.

Udbuddet vedrører for hver delaftale leverancer/indkøb af køkkenproduktionsudstyr til Nyt Aalborg Universitetshospital som anført i kontrakten med bilag, herunder leveranceplanen, kravspecifikationen og tilbudslisten.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/11/2020
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 213-521189

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: VI.3)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: VI.3)
I stedet for:

Der vil blive afholde informationsmøde vedr. udbuddet samt besigtigelse den 10. november 2020 kl. 09.00. Deltagelse er et krav for at kunne byde på kontrakten. Se udbudsbetingelsernes punkt 4 for nærmere oplysninger om tilmelding, mødested m.v.

Læses:

Informationsmøde og besigtigelse er grundet COVID-19 situationen aflyst. Se rettelsesblad uploadet sammen med udbudsmaterialet.

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: