TED-sivustolla otetaan tänään 2.11.2022 käyttöön sähköiset lomakkeet (eForms). Hakutoimintoon on tehty muutoksia. Muokkaa siis valmiiksi tallentamiasi erikoishakuja. Tutustu muutoksiin sivuston Ajankohtaista-osiossa ja uudistetuilla ohjesivuilla

Palvelut - 540380-2018

08/12/2018    S237

Tanska-Kööpenhamina: Paikalliset Copernicus-maanseurantapalvelut: rannikkovyöhykkeiden erittäin korkean resoluution maanpeite-/maankäyttödatan tuotanto viitevuosien 2012 ja 2018 osalta

2018/S 237-540380

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan ympäristökeskus
Postiosoite: Kongens Nytorv 6
Postitoimipaikka: Copenhagen
NUTS-koodi: DK011 Byen København
Postinumero: 1050
Maa: Tanska
Yhteyshenkilö: Karoline Rygaard
Sähköpostiosoite: procurement@eea.europa.eu
Puhelin: +45 33367220
Faksi: +45 33367199
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.eea.europa.eu/
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4247
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4247
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Ympäristö

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Paikalliset Copernicus-maanseurantapalvelut: rannikkovyöhykkeiden erittäin korkean resoluution maanpeite-/maankäyttödatan tuotanto viitevuosien 2012 ja 2018 osalta

Viitenumero: EEA/DIS/R0/18/008
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72300000 Datapalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämä tarjouspyyntö tähtää siihen, että voitaisiin solmia palveluja koskeva puitesopimus talouden toimijan kanssa rannikkovyöhykkeiden maanpeite-/maankäyttökarttojen tuotannosta viitevuosien 2012 ja 2018 osalta. Seuraavia tarkempia tuloksia edellytetään saatavan:

1) maanpeite- ja maankäyttötilanteen kartta vuodelta 2012,

2) kartta maanpeite- ja maankäyttötilanteen muutoksista aikajaksolta 2012–2018,

3) maanpeite- ja maankäyttötilanteen kartta vuodelta 2018.

Koska ennalta ei voida taata erittäin korkean resoluution VHR2012-datan riittävää peittoa, sopimusosapuolen edellytetään suorittavan arvion mielenkiinnon kohteena olevan alueen peiton riittävyydestä perustuen olemassa oleviin ja käyttökelpoisiin VHR2012-kuviin. Saatavilla olevasta peittoasteesta riippuen EYK päättää, voidaanko vuotta 2012 koskevat maanpeite- ja maankäyttötilanne- ja muutostuotteet toteuttaa vai ei. Rannikkovyöhykkeiden etunäkökohtien, direktiivien ja luonnon dynamiikan monimutkaisuudesta johtuen sopimusosapuolen tulee toimia yhteistyössä kansallisten sidosryhmien kanssa koko hankkeen keston ajan.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 3 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
90700000 Ympäristöön liittyvät palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: DK011 Byen København
Pääasiallinen suorituspaikka:

kaikki palvelut toteutetaan pääosin tulevan sopimusosapuolen omissa tiloissa, mutta joitakin kokouksia järjestetään EEA:n toimitiloissa Kööpenhaminassa tai muissa kohteissa Copernicuksen tilapäisten kokousten osalta.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

EYK:lla on keskeinen asema Copernicus-palveluiden kehittämisessä eritoten Copernicus-maanseurantapalvelun teknisen koordinoinnin osalta. Copernicus-maanseurantapalvelun erityisten kohdealueiden eli hotspot-alueiden kartoituksen, joka täydentää yleisempää kaikenkattavaa kartoitusta, tarkoituksena on tarjota kohdennetumpaa ja yksityiskohtaisempaa maanpeite- ja maankäyttötietoa tarkastelemalla tietyntyyppisiä hotspot-alueita. Copernicus-maanseurantapalvelu tekee läheistä yhteistyötä Copernicus-meriympäristönseurantapalvelun (Copernicus Marine Environment Monitoring Service – CMEMS) kanssa sellaisen seurantajärjestelmän luomiseksi, joka ottaisi huomioon rannikkoympäristöjen monimutkaisen tilanteen. Tämän tarjouspyynnön keskeinen kohde on rannikkoalueiden maanpeite- ja maankäyttökartoituksen toteuttaminen noudattaen viitevuosien 2012 ja 2018 aihepiirikohtaisen hotspot-kartoitustuotteen tyypillisiä määrittelyjä sekä CORINE maanpeiteaineiston kanssa yhteensopivaa räätälöityä nimistöä.

Tämä tarjouspyyntö tähtää siihen, että voitaisiin solmia palveluja koskeva puitesopimus talouden toimijan kanssa rannikkovyöhykkeiden maanpeite-/maankäyttökarttojen tuotannosta viitevuosien 2012 ja 2018 osalta. Seuraavia tarkempia tuloksia edellytetään saatavan:

1) maanpeite- ja maankäyttötilanteen kartta vuodelta 2012,

2) kartta maanpeite- ja maankäyttötilanteen muutoksista aikajaksolta 2012–2018,

3) maanpeite- ja maankäyttötilanteen kartta vuodelta 2018.

Koska ennalta ei voida taata erittäin korkean resoluution VHR2012-datan riittävää peittoa, sopimusosapuolen edellytetään suorittavan arvion mielenkiinnon kohteena olevan alueen peiton riittävyydestä perustuen olemassa oleviin ja käyttökelpoisiin VHR2012-kuviin. Saatavilla olevasta peittoasteesta riippuen EYK päättää, voidaanko vuotta 2012 koskevat maanpeite- ja maankäyttötilanne- ja muutostuotteet toteuttaa vai ei.

Rannikkovyöhykkeiden etunäkökohtien, direktiivien ja luonnon dynamiikan monimutkaisuudesta johtuen sopimusosapuolen tulee olla läheisessä yhteistyössä kansallisten sidosryhmien kanssa koko hankkeen keston ajan. Sopimusosapuolen odotetaan pystyttävän alustan, joka mahdollistaa tietojen haun ja vuorovaikutuksen sidosryhmien ja kansallisten viranomaisten kanssa tavoitteena käyttäjien osallistumisen lisääminen ja suunniteltujen ja tulevien rannikkovyöhykeseurantatuotteiden ja -toimien omaksuminen.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 3 000 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/03/2019
päättymispäivä: 31/12/2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

Copernicus – 3.4.2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 377/2014 (EUVL L 122, 24.4.2014, s. 44).

II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

ilmoitetaan tarjouseritelmien kohdassa 2.2.2.1.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 25/01/2019
Paikallinen aika: 10:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 25/01/2019
Paikallinen aika: 14:00
Paikka:

EEA:n toimitilat osoitteessa Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, TANSKA.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjoajien edustajat (1 edustaja jokaiselta tarjoajalta) voivat osallistua avaustilaisuuteen. Edustajia pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan ennakkoon EYK:n hankintapalveluille 14.1.2019 mennessä sähköpostitse osoitteeseen procurement@eea.europa.eu

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:

EYK varaa oikeuden käyttää alkuperäisen sopimuksen voimaantuloa seuraavien 3 vuoden aikana mahdollisuutta käyttää neuvottelumenettelyä julkaisematta etukäteen hankintailmoitusta sopiakseen uusista palveluista tulevan sopimusosapuolen kanssa varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen liitteen I kohdan 11.1 alakohdan e ja 11.4 kohdan mukaisesti.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Virallinen nimi: Euroopan oikeusasiamies
Postiosoite: 1 avenue du Président Robert Schuman
Postitoimipaikka: Strasbourg
Postinumero: 67001
Maa: Ranska
Sähköpostiosoite: eo@ombudsman.europa.eu
Puhelin: +33 388172313
Faksi: +33 388179062
Internetosoite: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
26/11/2018