Is-sit web tat-TED huwa lest għall-Formoli elettroniċi mit-02/11/2022. It-tfittxija nbidlet: jekk jogħġbok adatta l-mistoqsijiet esperti predefiniti tiegħek. Skopri l-bidliet fl- aħbarijiet tas-sit u fl- Paġni ta’ Għajnuna aġġornati

Servizzi - 540380-2018

08/12/2018    S237

id-Danimarka-Kopenħagen: Servizzi ta' Copernicus għall-monitoraġġ tal-art lokali — Produzzjoni ta' kopertura tal-art b'riżoluzzjoni għolja ħafna/settijiet tad-dejta għal żoni kostali għas-snin ta' referenza 2012 u 2018

2018/S 237-540380

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent
Indirizz postali: Kongens Nytorv 6
Belt: Copenhagen
Kodiċi NUTS: DK011 Byen København
Kodiċi postali: 1050
Pajjiż: Id-Danimarka
Persuna ta’ kuntatt: Karoline Rygaard
Posta elettronika: procurement@eea.europa.eu
Telefown: +45 33367220
Faks: +45 33367199
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.eea.europa.eu/
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4247
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4247
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Ambjent

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Servizzi ta' Copernicus għall-monitoraġġ tal-art lokali — Produzzjoni ta' kopertura tal-art b'riżoluzzjoni għolja ħafna/settijiet tad-dejta għal żoni kostali għas-snin ta' referenza 2012 u 2018

Numru ta' referenza: EEA/DIS/R0/18/008
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
72300000 Servizzi tad-data
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Din is-sejħa għall-offerti għandha l-għan li tistabbilixxi qafas ta' kuntratt ta' servizz ma' operatur ekonomiku li jkopri l-produzzjoni ta' mapep LCLU dwar żoni kostali għas-snin ta' referenza 2012 u 2018. Fid-dettall huma mistennija dawn ir-riżultati ta' dejta li ġejjin:

1) il-mappa tal-istatus LCLU tal-2012;

2) il-mappa tal-bidla LCLU 2012-2018;

3) il-mappa tal-istatus LCLU tal-2018.

Minħabba li ma tistax tiġi garantita minn qabel kopertura suffiċjenti minn sett ta' dejta VHR2012, il-kuntrattur huwa mistenni li jwettaq valutazzjoni, biex jivverifika l-kompletezza tal-kopertura tal-qasam ta' interess b'immaġini VHR2012 eżistenti u li jistgħu jintużaw. Skont il-grad ta' kopertura disponibbli iż-ŻEE ser tiddeċiedi jekk il-prodotti LCLU relatati mal-2012 (status u bidla) jistgħux ikunu implimentati jew le. Minħabba l-kumplessità tal-interessi, id-direttivi u d-dinamika naturali f'żoni kostali, il-kuntrattur ser jinteraġixxi ma' partijiet interessati nazzjonali matul il-perjodu kollu tal-proġett.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 3 000 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
90700000 Servizzi ambjentali
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: DK011 Byen København
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Is-servizzi kollha għandhom jitwettqu prinċipalment fil-bini stess tal-kuntrattur futur, b'laqgħat okkażjonali fil-bini tal-EEA f'Copenhagen jew f'postijiet oħra għal laqgħat ad hoc ta' Copernicus.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Iż-ŻEE għandha rwol ewlieni fl-iżvilupp tas-servizzi Copernikus, b'mod partikolari fil-koordinazzjoni teknika tas-Servizz ta' Monitoraġġ tal-Art Copernikus (CLMS). L-immappjar ta' hotspots tematiku tas-CLMS għandu l-għan, flimkien ma' mmappjar aktar ġeneriku li jkopri kollox, li jipprovdi informazzjoni speċifika u dettaljata LC (kopertura tal-art) u LU (użu tal-art) billi jindirizza tipi speċifiċi ta' hotspots. CLMS huwa f'kooperazzjoni mill-qrib mas-Servizz ta' Monitoraġġ tal-Ambjent Marittimu ta' Copernicus (CMEMS) biex titwaqqaf sistema ta' monitoraġġ li tindirizza s-sitwazzjoni kumplessa f'ambjenti kostali. L-iskop ewlieni ta' din l-offerta huwa li jiġi implimentat l-immappjar LCLU ta' żoni kostali bl-ispeċifikazzjonijiet tipiċi ta' prodott ta' mmappjar ta' hotspots tematiku għas-snin ta' referenza 2012 u 2018 u nomenklatura apposta koerenti Corine Land Cover (CLC).

Din is-sejħa għall-offerti għandha l-għan li tistabbilixxi qafas ta' kuntratt ta' servizz ma' operatur ekonomiku li jkopri l-produzzjoni ta' mapep LCLU dwar żoni kostali għas-snin ta' referenza 2012 u 2018. Fid-dettall huma mistennija dawn ir-riżultati ta' dejta li ġejjin:

1) il-mappa tal-istatus LCLU tal-2012;

2) il-mappa tal-bidla LCLU 2012-2018;

3) il-mappa tal-istatus LCLU tal-2018.

Minħabba li ma tistax tiġi garantita minn qabel kopertura suffiċjenti minn sett ta' dejta VHR2012, il-kuntrattur huwa mistenni li jwettaq valutazzjoni, biex jivverifika l-kompletezza tal-kopertura tal-qasam ta' interess b'immaġini VHR2012 eżistenti u li jistgħu jintużaw. Skont il-grad ta' kopertura disponibbli iż-ŻEE ser tiddeċiedi jekk il-prodotti LCLU relatati mal-2012 (status u bidla) jistgħux ikunu implimentati jew le.

Minħabba l-kumplessità tal-interessi, id-direttivi u d-dinamika naturali f'żoni kostali, huwa essenzjali li jinżamm kuntatt mill-qrib ma' partijiet interessati nazzjonali matul il-perijodu kollu tal-proġett. Il-kuntrattur hu mistenni li jwaqqaf pjattaforma għall-konsultazzjoni u l-interazzjoni ma' partijiet interessati u awtoritajiet nazzjonali, bl-għan li jiżdied l-involviment tal-utenti u ż-żieda ta' prodotti u attivitajiet għall-monitoraġġ ta' Żoni Kostali ppjanati u futuri.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 3 000 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Bidu: 01/03/2019
Tmiem: 31/12/2020
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Copernicus - ir-Regolament (UE) Nru 377/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' April 2014 (ĠU L 122, 24.4.2014, p. 44).

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Kif speċifikat fit-taqsima 2.2.2.1 tal-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 25/01/2019
Ħin lokali: 10:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 25/01/2019
Ħin lokali: 14:00
Post:

Il-bini tal-EEA f'Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, ID-DANIMARKA

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Ir-rappreżentanti ta' dawk li jitfgħu l-offerti (1 għal kull min jitfa' offerta) huma permessi jieħdu sehem fis-seduta tal-ftuħ. Huma mitluba li jinfurmaw lis-servizzi tal-ksib taż-ŻEE minn qabel u sa mhux iktar tard mill-14.1.2019 permezz ta' email lil procurement@eea.europa.eu.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Matul it-3 snin wara d-dħul fis-seħħ tal-kuntratt oriġinali, l-AEA tirriżerva d-dritt li teżerċita l-għażla li twettaq proċedura nnegozjata mingħajr pubblikazzjoni minn qabel ta' avviż dwar kuntratt għal servizzi ġodda mal-kuntrattur futur skont il-punt (e) tat-tieni subparagrafu u l-punt 11.1 u l-punt 11.4 tal-Anness I għar-Regolament Finanzjarju.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Indirizz postali: 1 avenue du Président Robert Schuman
Belt: Strasbourg
Kodiċi postali: 67001
Pajjiż: Franza
Posta elettronika: eo@ombudsman.europa.eu
Telefown: +33 388172313
Faks: +33 388179062
Indirizz tal-Internet: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
26/11/2018