Obras - 540389-2018

08/12/2018    S237    Banco Europeo de Inversiones - Obras - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Zamość: BEI - Construcción de la vía secundaria Zamość – Majdan LHS

2018/S 237-540389

Corrigendum

Nr WL1-227-125-18

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 9.11.2018, 2018/S 216-493017)

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. z siedzibą w Zamościu, ul. Szczebrzeska 11, 22-400 Zamość, POLSKA

En lugar de: 

Wymagane wadia i gwarancje

(...)

3. Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert tj. 10.12.2018 r. godz. 11:00.

(...)

Termin składania ofert

Data: 10.12.2018 r.

Czas lokalny: godz. 11:00

(...)

Warunki otwarcia ofert

Data: 10.12.2018 r.

Czas lokalny: godz. 11:30

Léase: 

Wymagane wadia i gwarancje

(...)

3. Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert tj. 14.12.2018 r. godz. 11:00.

(...)

Termin składania ofert

Data: 14.12.2018 r.

Czas lokalny: godz. 11:00

(...)

Warunki otwarcia ofert

Data: 14.12.2018 r.

Czas lokalny: godz. 11:30