Storitve - 540403-2018

08/12/2018    S237

Belgija-Bruselj: VECTO: razširitev na hibridna vozila in dodatna tehnična podpora

2018/S 237-540403

Obvestilo o oddaji naročila

Rezultati postopka javnega naročila

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Directorate-General for Climate Action
Poštni naslov: CLIMA A.4 – Financial Resources and Planning BU-24 00/061
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
E-naslov: clima-tenders@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/clima/tenders/index_en.htm
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

VECTO: razširitev na hibridna vozila in dodatna tehnična podpora

Referenčna številka dokumenta: CLIMA.C.4/SER/2018/0002
II.1.2)Glavna koda CPV
90700000 Okoljske storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

VECTO (orodje za izračun porabe goriva vozil) je orodje, ki bo uporabljeno za namene certificiranja. Razvila ga je Komisija, z njim pa je mogoče določiti emisije CO2 in porabo goriva težkih vozil. Kategorije nekaterih vozil so bile že uvedene v predpisih o certificiranju, orodje pa se zanje lahko uporablja. Orodja trenutno ni mogoče uporabljati za hibridna vozila, ta javni razpis pa zajema določene naloge, v okviru katerih bo moral izvajalec obravnavati to vrsto vozil. Ob koncu naročila morata biti orodje in programska oprema posodobljeni tako, da najnovejša različica orodja odraža izvedbo vseh nalog. Nekaj proračunskih sredstev je predvidenih tudi za tehnično podporo. Orodje je treba redno posodabljati z namenom uskladitve z najnovejšim razvojem z avtomobilskega področja.

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 599 700.00 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: 00 Not specified
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

„Extra muros“.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Odprti javni razpis, eno samo naročilo za obdobje 36 mesecev, brez možnosti podaljšanja.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti - Ime: Kakovost predlagane metodologije / Ponder: 50
Merilo kakovosti - Ime: Organizacija dela in razporeditev virov / Ponder: 20
Merilo kakovosti - Ime: Ukrepi za nadzor kakovosti / Ponder: 30
Cena - Ponder: 50/50
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2018/S 091-206091
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: 340201/2018/789690/SER/CLIMA.C4
Naslov:

VECTO: razširitev na hibridna vozila in dodatna tehnična podpora

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
21/11/2018
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Graz University of Technology (TU Graz) Institute for Internal Combusion Enging and Thermodynamics (IVT)
Poštni naslov: Rechbauerstrasse 12
Kraj: Graz
Šifra NUTS: AT ÖSTERREICH
Poštna številka: 8010
Država: Avstrija
Izvajalec je MSP: ne
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 600 000.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 599 700.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem
Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam
Delež: 6 %

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:

Naročnik lahko na podlagi člena 134(1)(e) pravil uporabe Uredbe (EU, Euratom) 2015/1929 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28.10.2015 (finančna uredba) v 3 letih po sklenitvi prvotnega naročila uporabi postopek s pogajanji za dodatne storitve (brez predhodne objave obvestila o naročilu) za nove storitve ali gradnje, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev ali gradenj, ki jih izvaja gospodarski subjekt, ki mu je isti javni naročnik oddal prvotno javno naročilo, pod pogojem, da so te storitve ali gradnje v skladu z osnovnim projektom, za katerega je bilo prvotno javno naročilo oddano po objavi obvestila o javnem naročilu, ob upoštevanju pogojev iz odstavka 4 člena 134.

Razpisna dokumentacija bo na voljo za prenos na naslovu, navedenem v oddelku I.3). Spletno mesto se bo redno posodabljalo, za preverjanje dopolnitev in sprememb med razpisnim postopkom pa so odgovorni ponudniki.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Morebitne pripombe v zvezi s postopkom oddaje naročila lahko pošljete naročniku na naslov iz oddelka I.1).

Če menite, da je prišlo do nepravilnosti, lahko vložite pritožbo pri Evropskem varuhu človekovih pravic v 2 letih od datuma, ko ste bili obveščeni o dejstvih, ki predstavljajo podlago za pritožbo (glejte http://www.ombudsman.europa.eu). Pritožba ne prekine roka za vložitev pritožb in ne začne novega obdobja za vložitev pritožb.

Pritožbo lahko vložite v 2 mesecih od obvestila o sklepu o oddaji naročila pri organu iz oddelka VI.4.1).

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
26/11/2018