Obras - 540441-2018

08/12/2018    S237    - - Obras - Anuncio de licitación - Procedimiento restringido 

Dinamarca-Odense: Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil

2018/S 237-540441

Anuncio de licitación

Obras

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Boligforeningen Fremad ved H. Skjøde Knudsen A/S
17442449
Blækhatten 27
Odense
5220
Dinamarca
Persona de contacto: Mikael Schroll-Knudsen
Teléfono: +45 27221712
Correo electrónico: msk@skjode.dk
Código NUTS: DK031

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.skjode.dk

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://app.byggeprojekt.dk/public/1435-03764_-_Esbjerg_Grafisk_Trykcenter
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://app.byggeprojekt.dk/public/1435-03764_-_Esbjerg_Grafisk_Trykcenter
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Vivienda y servicios comunitarios

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Fagentreprise - etageboligbyggeri

II.1.2)Código CPV principal
45200000
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

H. Skjøde Knudsen A/S skal for Boligforeningen Fremad opføre 30 stk. almene familieboliger efter den delegerede bygherremodel. Dette indebærer, at H. Skjøde Knudsen A/S forestår udbudspligten af bygge- og anlægsarbejderne for Boligforeningen Fremad. Udbuddet omfatter 14 fagentrepriser, der udbydes i særskilte delkontrakter. Det samlede byggeri er ca. 3 075 m2 fordelt på 3 etager. Familieboligerne er i byggeriets 1. - 3. etage.

Forud for fagentrepriserne er der udført byggeplads, underkonstruktion bestående af jord, fundering, forsyningsarbejder, terrændæk og kloak, samt råhus. Der skal gøres opmærksom på at tømrer/snedker overtager bygherreleverancen for monteringen af udvendige døre og vinduer.

El entreprisen overtager bygherreleverancen for monteringen af hårde hvidevarer.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

651 - Murerentreprisen

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45262520
45262500
45431000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK032
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Niels Lambertsens Vej, 6700 Esbjerg

II.2.4)Descripción del contrato:

Levering og opmuring af indv. flise- og fugearbejde, samt slidlag og klinkegulv på trapper og mellemgange, tilstøbning af skakter i etageadskillelsen, porebetonvægge og tilstøbe ved elevator.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número previsto de candidatos: 5
Criterios objetivos aplicables a la selección del número limitado de candidatos:

Tilbudsgiverne vil blive valgt blandt de konditionsmæssige og egnede ansøgere. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af ansøgers referencer, i hvilken forbindelse der lægges særlig vægt på referencer omfattende tilsvarende entrepriser/opgaver som omfattet af den enkelte fagentreprise i relation til nyetablering og/eller renovering af boligbyggeri på +2 000 kvm.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

660 – Tømrer entreprisen

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45422000
45421100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK032
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Niels Lamberts Vej, Esbjerg

II.2.4)Descripción del contrato:

Levering og montering af indvendige døre inkl. gerigter, montage af vinduer, levering og montering af cykelskur, affaldsplads, postkasser inkl. navneskilte, lukning af skaktbunde for udstøbning, inddækning af kanaler, lister og trådhegnsvæg inkl. dør til teknikrum.

Styring og montage af udvendige vinduer og døre, der leveres af anden leverandør (fagentreprise 662, delkontrakt 3)

Desuden indeholder fagentreprisen option på levering af udvendige vinduer og døre (svarende til fagentreprise 662, delkontrakt 3).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número previsto de candidatos: 5
Criterios objetivos aplicables a la selección del número limitado de candidatos:

Tilbudsgiverne vil blive valgt blandt de konditionsmæssige og egnede ansøgere. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af ansøgers referencer, i hvilken forbindelse der lægges særlig vægt på referencer omfattende tilsvarende entrepriser/opgaver som omfattet af den enkelte fagentreprise i relation til nyetablering og/eller renovering af boligbyggeri på +2 000 kvm.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Tømrerentreprisen indeholder option på levering af udvendige vinduer og døre (svarende til fagentreprise 662, delkontrakt 3).

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

662 – Levering af udvendige vinduer og døre

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
44221000
44221200
44221100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK032
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Niels Lamberts Vej, Esbjerg

II.2.4)Descripción del contrato:

Levering af hoveddøre, trappedøre, adgangsdøre, terrassedøre, og døre ved teknikrum samt vinduer. Vinduer og døre udføres som DVC-godkendte elementer i træ/aluminium. Opluk på vinduerne udføres med børnesikring. Der udføres sikkerhedsglas i nødvendigt omfang.

Vinduer og døre monteres af anden entreprenør (delaftale 2).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número previsto de candidatos: 5
Criterios objetivos aplicables a la selección del número limitado de candidatos:

Tilbudsgiverne vil blive valgt blandt de konditionsmæssige og egnede ansøgere. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af ansøgers referencer, i hvilken forbindelse der lægges særlig vægt på referencer omfattende tilsvarende entrepriser/opgaver som omfattet af den enkelte fagentreprise i relation til nyetablering og/eller renovering af boligbyggeri på +2 000 kvm.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Ydelserne under nærværende delkontrakt (nr. 3) udbydes også som option under tømrerentreprisen (delkontrakt 2). Der tages derfor forbehold for at annullere udbuddet af delkontrakt nr. 3 såfremt det økonomisk er mere fordelagtigt at udnytte optionen på delkontrakt nr. 2.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

663 – Støjhegn entreprisen

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34928200
45342000
34928230
34928220
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK032
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Niels Lamberts Vej, Esbjerg

II.2.4)Descripción del contrato:

Levering og montering af fuldt færdigt udvendig hegn for trafikstøj og naboskel inkl. beregninger, fundamenter og evt. mellemunderstøtninger jf. udbudsmaterialet.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número previsto de candidatos: 5
Criterios objetivos aplicables a la selección del número limitado de candidatos:

Tilbudsgiverne vil blive valgt blandt de konditionsmæssige og egnede ansøgere. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af ansøgers referencer, i hvilken forbindelse der lægges særlig vægt på referencer omfattende tilsvarende entrepriser/opgaver som omfattet af den enkelte fagentreprise i relation til nyetablering og/eller renovering af boligbyggeri på +2 000 kvm.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

676 – Altan entreprisen

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45210000
45262900
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK032
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Niels Lamberts Vej, Esbjerg

II.2.4)Descripción del contrato:

Levering og montering stålaltaner inkl. værn og håndlister jf. udbudsmaterialet, samt værn og hånd lister på altangange.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número previsto de candidatos: 5
Criterios objetivos aplicables a la selección del número limitado de candidatos:

Tilbudsgiverne vil blive valgt blandt de konditionsmæssige og egnede ansøgere. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af ansøgers referencer, i hvilken forbindelse der lægges særlig vægt på referencer omfattende tilsvarende entrepriser/opgaver som omfattet af den enkelte fagentreprise i relation til nyetablering og/eller renovering af boligbyggeri på +2 000 kvm.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

681 - Tagentreprisen

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45261210
45261300
45261100
45112441
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK032
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Niels Lamberts Vej, Esbjerg

II.2.4)Descripción del contrato:

Levering og montering af opbygning af tagkonstruktion, inddækninger, tagterrasse og gennemføringer for andre entrepriser.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número previsto de candidatos: 5
Criterios objetivos aplicables a la selección del número limitado de candidatos:

Tilbudsgiverne vil blive valgt blandt de konditionsmæssige og egnede ansøgere. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af ansøgers referencer, i hvilken forbindelse der lægges særlig vægt på referencer omfattende tilsvarende entrepriser/opgaver som omfattet af den enkelte fagentreprise i relation til nyetablering og/eller renovering af boligbyggeri på +2 000 kvm.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

691- Gulventreprisen

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45432100
45432110
45432130
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK032
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Niels Lamberts Vej, Esbjerg

II.2.4)Descripción del contrato:

Levring og montering af undergulv inkl. trægulv.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número previsto de candidatos: 5
Criterios objetivos aplicables a la selección del número limitado de candidatos:

Tilbudsgiverne vil blive valgt blandt de konditionsmæssige og egnede ansøgere. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af ansøgers referencer, i hvilken forbindelse der lægges særlig vægt på referencer omfattende tilsvarende entrepriser/opgaver som omfattet af den enkelte fagentreprise i relation til nyetablering og/eller renovering af boligbyggeri på +2 000 kvm.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

701 - EL-entreprisen

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45310000
45311000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK032
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Niels Lamberts Vej, Esbjerg

II.2.4)Descripción del contrato:

Levering og montering af el i boliger og fællesarealer, samt til tekniske installationer som bla. omfatter køkkener, ventilationsanlæg, VVS installationer, trækrør for TV og fibernet til teknikrum, byggestrøm oprigning i boliger, elektronik og svagstrømsinstallationer, lys i terræn inkl. parkerings pladser og elevator.

Styring og montering af hårde hvidevarer leveret af anden leverandør (entreprise 702, delkontrakt 9).

Desuden indeholder fagentreprisen option på levering af hårde hvidevarer (entreprise 702 - Hårde hvidevarer, delkontrakt 9).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número previsto de candidatos: 5
Criterios objetivos aplicables a la selección del número limitado de candidatos:

Tilbudsgiverne vil blive valgt blandt de konditionsmæssige og egnede ansøgere. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af ansøgers referencer, i hvilken forbindelse der lægges særlig vægt på referencer omfattende tilsvarende entrepriser/opgaver som omfattet af den enkelte fagentreprise i relation til nyetablering og/eller renovering af boligbyggeri på +2 000 kvm.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

El-entreprisen indeholder option på levering af hårde hvidevarer (svarende til entreprise 702 - Hårde hvidevarer, delkontrakt 9).

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

702 - Hårde hvidevarer

Lote nº: 9
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39700000
39710000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK032
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Niels Lamberts Vej, Esbjerg

II.2.4)Descripción del contrato:

Levering af hårde hvidevarer i boliger og vaskeri.

Hvidevarerne installeres og monteres af anden entreprenør (701 EL fagentreprisen, delkontrakt 8).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número previsto de candidatos: 5
Criterios objetivos aplicables a la selección del número limitado de candidatos:

Tilbudsgiverne vil blive valgt blandt de konditionsmæssige og egnede ansøgere. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af ansøgers referencer, i hvilken forbindelse der lægges særlig vægt på referencer omfattende tilsvarende entrepriser/opgaver som omfattet af den enkelte fagentreprise i relation til nyetablering og/eller renovering af boligbyggeri på +2 000 kvm.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Ydelserne under nærværende delkontrakt (nr. 9) udbydes også som option under el-entreprisen (delkontrakt 8). Der tages derfor forbehold for at annullere udbuddet af delkontrakt nr. 9 såfremt det økonomisk er mere fordelagtigt at udnytte optionen på delkontrakt nr. 9.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

711 - VVS-entreprisen

Lote nº: 10
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45332200
45232460
45332400
44115220
44163111
45332300
44411000
44115200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK032
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Niels Lamberts Vej, Esbjerg

II.2.4)Descripción del contrato:

Levering og montering af VVS installationer i boligerne, (vand og varmeinstallationer) tagrender og nedløbsrørføringer for tagterrasse og ned til terrændæk og teknikrum, nyt vandstik, taggennemføringer inkl. flanger, samt sanitetsudstyr og blandingsbatterier i alle boligerne.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número previsto de candidatos: 5
Criterios objetivos aplicables a la selección del número limitado de candidatos:

Tilbudsgiverne vil blive valgt blandt de konditionsmæssige og egnede ansøgere. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af ansøgers referencer, i hvilken forbindelse der lægges særlig vægt på referencer omfattende tilsvarende entrepriser/opgaver som omfattet af den enkelte fagentreprise i relation til nyetablering og/eller renovering af boligbyggeri på +2 000 kvm.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

721 – Ventilationsentreprisen

Lote nº: 11
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45331200
45331210
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK032
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Niels Lamberts Vej, Esbjerg

II.2.4)Descripción del contrato:

Levering og montering af ventilation i boliger og fællesarealer.

Decentrale anlæg placeret på tag, med balanceret indblæsning og udsugning.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número previsto de candidatos: 5
Criterios objetivos aplicables a la selección del número limitado de candidatos:

Tilbudsgiverne vil blive valgt blandt de konditionsmæssige og egnede ansøgere. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af ansøgers referencer, i hvilken forbindelse der lægges særlig vægt på referencer omfattende tilsvarende entrepriser/opgaver som omfattet af den enkelte fagentreprise i relation til nyetablering og/eller renovering af boligbyggeri på +2 000 kvm.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

731 – Malerentreprisen

Lote nº: 12
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45442100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK032
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Niels Lamberts Vej, Esbjerg

II.2.4)Descripción del contrato:

Malerentreprisen omfatter fuldspartling og maling af alle vægoverflader i boligerne, trapperum og gange.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número previsto de candidatos: 5
Criterios objetivos aplicables a la selección del número limitado de candidatos:

Tilbudsgiverne vil blive valgt blandt de konditionsmæssige og egnede ansøgere. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af ansøgers referencer, i hvilken forbindelse der lægges særlig vægt på referencer omfattende tilsvarende entrepriser/opgaver som omfattet af den enkelte fagentreprise i relation til nyetablering og/eller renovering af boligbyggeri på +2 000 kvm.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

741 – Inventar

Lote nº: 13
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45421151
39122100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK032
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Niels Lamberts Vej, Esbjerg

II.2.4)Descripción del contrato:

Levering og montering af køkken samt inventar for alle boligerne.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número previsto de candidatos: 5
Criterios objetivos aplicables a la selección del número limitado de candidatos:

Tilbudsgiverne vil blive valgt blandt de konditionsmæssige og egnede ansøgere. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af ansøgers referencer, i hvilken forbindelse der lægges særlig vægt på referencer omfattende tilsvarende entrepriser/opgaver som omfattet af den enkelte fagentreprise i relation til nyetablering og/eller renovering af boligbyggeri på +2 000 kvm.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

751 – Elevatorentreprisen

Lote nº: 14
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45313100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK032
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Niels Lamberts Vej, Esbjerg

II.2.4)Descripción del contrato:

Levering og montering af 2 stk. elevatorer.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número previsto de candidatos: 5
Criterios objetivos aplicables a la selección del número limitado de candidatos:

Tilbudsgiverne vil blive valgt blandt de konditionsmæssige og egnede ansøgere. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af ansøgers referencer, i hvilken forbindelse der lægges særlig vægt på referencer omfattende tilsvarende entrepriser/opgaver som omfattet af den enkelte fagentreprise i relation til nyetablering og/eller renovering af boligbyggeri på +2 000 kvm.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Ansøger skal beskrive ansøgers væsentligste referencer i relation til den pågældende fagentreprise, som der søges om prækvalifikation på. Referencerne bør være i relation til nybyggeri og/eller renoveringsopgaver svarende til det udbudte, hvorved forstås etagebyggeri til beboelse. Beskrivelsen bør angive opgavens størrelse (entreprise-/kontraktsum + areal), fokusområde, beskrivelse af ansøgers egne ydelser, udførselsperiode (dato og år), bygherre samt opførelsessted. Referencerne skal være afsluttet inden for de seneste 5 år. Dog skal referencerne for leverancekontrakterne (delaftalerne 3 og 9) være afsluttet inden for de seneste 3 år.

Der må maksimalt afleveres 5 referencer pr. ansøger/konsortium. Vedlægges der mere end 5 referencer vil alene de første 5 angivne referencer bliver tillagt vægt ved vurderingen af prækvalifikationsansøgningen.

Oplysningerne afgives ved at udfylde ESPD del IV, afsnit C.

Baserer ansøger sig på andre juridiske enheders tekniske kapacitet sakl der:

1) Vedlægges en erklæring fra den anden juridiske enhed om, at denne stiller sine ressourcer til rådighed for ansøger i forbindelse med opgaven;

2) Vedlægges en særskilt ESPD udfyldt af denne anden juridiske enhed.

Det er et krav, at den eller de andre juridiske enheder, som ansøger baserer sig på, udfører den del af opgaven, som ansøger baserer sig på, såfremt kontrakten tildeles ansøgeren.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Arbejdsklausul:

Hvis arbejdsforhold af den i næværende kontrakt omhandlede art ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, må løn- og arbejdsvilkårene ikke være mindre gunstige end de vilkår, der gælder inden for det fag eller den industri, i hvilket den pågældende entreprenør har sin virksomhed, i almindelighed bydes under tilsvarende forhold.

Kvalitetssikring:

Bekendtgørelse nr. 1179 af 4.10.2013 om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri, samt tilhørende vejledning nr. 9605 af 6.11.2013, "Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri" er gældende for projektet. Entreprenør og underentreprenør skal således afsætte tid til og deltage i granskning og kvalitetssikringsmøder.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento restringido
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 08/01/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Danés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Ordregiver vil udelukke ansøgerer, der er omfattet af:

— De obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136,

— Den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

Såfremt en ansøger er omfattet af de obligatoriske eller frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135-136 samt 137, stk. 1, nr. 2, kan ansøger ved at fremlægge tilstrækkelig dokumentation for sin pålidelighed påvise, at denne alligevel ikke skal udelukkes, jf. betingelserne i udbudslovens § 138.

Ansøgerne skal i forbindelse med ansøgningen om prækvalifikation aflevere et udfyldt ESPD. Vedrørende udfyldelse af ESPD henvises til angivelserne i udbudsbrevet. For hjælp til udfyldelse af det elektroniske ESPD henvises desuden til relevant vejledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen https://bedreudbud.dk/files/media/documents/vejledninger/ESPD%20-%20Dokumentation_og_eCertis.pdf

Den vindende tilbudsgiver skal indlevere dokumentation for oplysningerne i ESPD'et. Ordregiver forbeholder sig dog ret til at indhente dokumentation fra alle tilbudsgivere i tilbudsfasen.

Ansøger skal i ESPD’ets del II, afsnit A angive, hvilken eller hvilke delkontrakter, der ansøges om prækvalifikation på.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Dinamarca
Teléfono: +45 72405600
Correo electrónico: klfu@naevneneshus.dk

Dirección de internet: www.naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lov nr. 492 af 12.5.2010 om Klagenævnet for Udbud. Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregivers underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Klagefristen i foorhold til tildeling af kontrakt er 45 dage efter offentliggørelse af en tildelingsbekendtgørelse i EU-tidende. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet, skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Der henvises i øvrigt til Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Udbudsregler
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dinamarca
Teléfono: +45 41715000
Correo electrónico: kfst@kfst.dk

Dirección de internet: www.kfst.dk

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
05/12/2018