Obras - 540738-2018

08/12/2018    S237    - - Obras - Modificación de un contrato / concesión durante su periodo de vigencia - No procede 

Hungría-Budapest: Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil

2018/S 237-540738

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
AK18470
Pap Károly utca 4–6.
Budapest
1139
Hungría
Persona de contacto: dr. Módos István
Teléfono: +36 12390420
Correo electrónico: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Código NUTS: HU110

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.nfp.hu

Dirección del perfil de comprador: http://www.nfp.hu

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Vállalkozási szerződés a KEHOP 2.2.2-15-2016-00091 azonosítószámú projekt keretében, Gyöngyös Város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztési és a szennyvíztisztító telep korszerűsítési feladatainak

II.1.2)Código CPV principal
45200000
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Vállalkozási szerződés a KEHOP 2.2.2-15-2016-00091 azonosítószámú projekt keretében, Gyöngyös Város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztési és a szennyvíztisztító telep korszerűsítési feladatainak

II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45200000
45247130
45232100
45232400
45232410
45232411
45232420
45231300
45232151
45233223
45233228
45232423
45252100
45252126
45252130
45252210
45252140
39350000
71320000
71322000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU312
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gyöngyös város közigazgatási területe

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel össze-függő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását.

Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás második részének tárgya: „Vállalkozási szerződés a KEHOP 2.2.2-15-2016-00091 azonosítószámú projekt keretében, Gyöngyös Város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztési és a szennyvíztisztító telep korszerűsítési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”

A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:

Szennyvízcsatorna hálózat építése

Házi bekötések száma (db) 385

Gravitációs gerincvezeték hossza (m) 7962

Nyomóvezeték hossza (m) 336

Közterületi átemelő (db) 3

Közterületi átemelőből új építés (db) 3

Szennyvíztelep építése/fejlesztése

Meglévő szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése, korszerűsítése

Szennyvíztisztító telep helye Gyöngyös, külterület 0263/2 és 0263/5 hrsz.

Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás (LE) 57512

Jelenlegi/Tervezett hidraulikai kapacitás (m3/nap) 11 500

Az indikatív terv szintű mennyiségeket tartalmazó indikátor táblázat, valamint a tervezési és kivitelezési feladatokra vonatkozó leírás az ajánlattételi dokumentáció III. kötetében található Megrendelői követelmények c. mellékletben került csatolásra.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

KEHOP 2.2.2-15-2016-00091

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 1
Denominación:

Vállalkozási szerződés a KEHOP 2.2.2-15-2016-00091 azonosítószámú projekt keretében, Gyöngyös Város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztési és a szennyvíztisztító telep korsze-rűsítési feladatainak

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
12/09/2017
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
0311/5. hrsz
Felcsút
8086
Hungría
Código NUTS: HU211
El contratista/concesionario es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Euroaszfalt Építő és Szolgáltató Kft.
belterület hrsz. 3753.
Üllő
2225
Hungría
Código NUTS: HU120
El contratista/concesionario es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 2 330 300 000.00 HUF

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828594
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A KBt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828594
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
03/12/2018

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
45200000
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
45200000
45247130
45232000
45232100
45232400
45232410
45232411
45232420
45231300
45232151
45233223
45233228
45232423
45252100
45252126
45252127
45252130
45252210
45252140
39350000
71320000
71322000
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU312
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gyöngyös város közigazgatási területe

VII.1.4)Descripción del contrato:

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel össze-függő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását.

Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás második részének tárgya: „Vállalkozási szerződés a KEHOP 2.2.2-15-2016-00091 azonosítószámú projekt keretében, Gyöngyös Város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztési és a szennyvíztisztító telep korszerűsítési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”

A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:

Szennyvízcsatorna hálózat építése

Házi bekötések száma (db) 385

Gravitációs gerincvezeték hossza (m) 7962

Nyomóvezeték hossza (m) 336

Közterületi átemelő (db) 3

Közterületi átemelőből új építés (db) 3

Szennyvíztelep építése/fejlesztése

Meglévő szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése, korszerűsítése

Szennyvíztisztító telep helye Gyöngyös, külterület 0263/2 és 0263/5 hrsz.

Tervezett tisztítási (biológiai) kapacitás (LE) 57512

Jelenlegi/Tervezett hidraulikai kapacitás (m3/nap) 11 500

Az indikatív terv szintű mennyiségeket tartalmazó indikátor táblázat, valamint a tervezési és kivitelezési feladatokra vonatkozó leírás az ajánlattételi dokumentáció III. kötetében található Megrendelői követelmények c. mellékletben került csatolásra.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 36
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 2 330 300 000.00 HUF
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
0311/5. hrsz.
Felcsút
8086
Hungría
Código NUTS: HU211
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Euroaszfalt Építő és Szolgáltató Kft.
belterület hrsz. 3753.
Üllő
2225
Hungría
Código NUTS: HU120
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

Eredeti feltétel:

3.3. A Szerződéses Árra eső mindenkori áfa a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő. A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a Szerződéses Árnak 90 %-a EU és költségvetési támogatásból kerül finanszírozásra (A jelen pontban meghatározott támogatási intenzitás mértéke a mindenkor hatályos Támogatási Szerződés alapján módosulhat).

Módosított feltétel:

3.3. A Szerződéses Árra eső mindenkori áfa a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő. A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a Szerződéses Árnak 90 %-a EU és költségvetési támogatásból kerül finanszírozásra (A jelen pontban meghatározott támogatási intenzitás mértéke a mindenkor hatályos Támogatási Szerződés alapján módosulhat. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés ellenértéke utófinanszírozás keretében kerül kiegyenlítésre.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

E pont csak azért került megjelölésre, mert a hirdetmény feladásához szükséges, ugyanakkor az Ajánlatkérő nem tudja megjelölni a szerződés módosítás valódi indokát, azaz azt, hogy a szerződés módosítására nem lényeges okból (Jogalap: Kbt. 141. § (6) bekezdés), a finanszírozási mód megváltozása miatt került sor.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 2 330 300 000.00 HUF
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 2 330 300 000.00 HUF