Suministros - 540779-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Polanica-Zdrój: Implantes quirúrgicos

2018/S 237-540779

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
020493961
ul. Jana Pawła II 2
Polanica-Zdrój
57-320
Polonia
Persona de contacto: Maja Pisula
Teléfono: +48 748621271/ +48 748621121/ +48 748621210
Correo electrónico: zp@scm.pl
Fax: +48 748621122
Código NUTS: PL517

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://bip.scm.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://bip.scm.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

ZP/PN/2018/79-neurochirurgia

Número de referencia: ZP/PN/2018/79
II.1.2)Código CPV principal
33184100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z rozładunkiem materiałów medycznych do wykonywania zabiegów chirurgicznych na Oddziale Neurochirurgii Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 1 - Zestaw do stabilizacji przeznasadowej kręgosłupa Th/L

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33169000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL517
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

1 Śruby poliaksjalne i/lub monoaksjalne

2 Blokery

3 Pręty

4 Poprzeczki

„Parametry techniczne: 1. Poliaxialne samogwintujące, tytanowe śruby tulipanowe

2. Poliaxialne śruby o średnicy od 4,5 do 9,5 mm

3. Długość śrub w przedziale od 20 do 100 mm, śruby podwojnie gwintowane.

4. Zakres kątowy śruby 60 stopni zapewniajĄcy elastyczność śródoperacyjną

5. Dostępne śruby kaniulowane do stabilizacji małoinwazyjnej

6. Pręty tytanowe lub PEEK–owe o średnicy nie przekraczającej 5,5 mm proste lub gięte. Dostępne w zestawie:

Pręty poprzeczne, rozsuwane, o długości od 30 do 80 mm umożliwiające ruchomość na długości 10 mm

7. Dostępność narzędzi „ Szybki reduktor” do wykonania repozycji kręgozmyków 25 mm lub mniejsza oraz do wykonania zabiegów metodą małoinwazyjną

8. W skład stabilizacji wchodzą: śruby transpedicularne 4 szt. + nakrętki, pręty 2 szt”

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Szczegóły znajdują się w SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 2 - Implanty międzytrzonowe TLIF

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33184100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL517
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

1 Implanty międzytrzonowe TLIF

„Charakterystyka przedmiotu:

1. Implanty międzytrzonowe typu TLIF w kształcie ""banana"".

2. Wykonane z materiału PEEK.

3. Zawierające tytanowe znaczniki widoczne w RTG.

4. Powierzchnia implantów pokryta bruzdami, ułożonymi w specjalny sposób umożliwiający precyzyjne wprowadzenie implantu, oraz zapobiega migracji.

5. Implanty dostępne w rozmiarach o wysokości od 7 mm do 15 mm, stopniowane co 1 mm, oraz długości 27 mm i 36 mm(na indywidualne zamówienie).

Czas dostarczenia uzupełnień: do 2 dni roboczych”

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Szczegóły znajdują się w SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 3

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33184100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL517
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

1 Klatka międzytrzonowa; Materiał: PEEK Optima, Wysokość: od 4-12 mm z gradacją wysokości co 1 mm; głębokość klatki 13 mm (standard), 11 mm (mała); Klatka z kolcami oraz bez kolców (2 kolce na górnej powierzchni stycznej) do wyboru śródoperacyjnie przez operatora

2 Substytut kostny; do wyboru: w postaci pasty (siarczan wapnia), monobloku (trójfosforan wapnia) oraz żelu (100 % hydroksyapatyt)

3 Klatka międzytrzonowa z tytanu komórkowego (ang. Cellular titanium) o właściwościach hydrofilnych, niewymagająca wypełnienia; Dostępne dwa rozmiary, duży i mały o głębokości odpowiednio: 14 oraz 12 mm; Możliwość wykonania badania Mri, bez ryzyka zakłócenia obrazu (kompatybilny z protokołem T2-spc-tra); Porowatość tytanu komórkowego 650-700 μm; Klatka przerastająca kością w 80 % objętości powierzchni całości implantu.

4 Proteza trzonu szyjnego w monobloku z możliwością wypełnienia syntetycznym substytutem kostnym; Zwiększona odporność na urazy mechaniczne; Klinowy kształt implantu (wypukło-wklęsły w płaszczyźnie strzałkowej), ergonomicznie przystosowany do krzywizn blaszek krańcowych trzonu kręgu; Obecność znaczników radiologicznych; Wysokość 12-60 mm, ze skokiem co 2 mm; Konektory: standard (16 mm) i wydłużony (30 mm), ułatwiające optymalny dobór konstrukcji implantu; Szerokość i głębokość standardowa (odpowiednio: 15 mm, 13 mm) i mała (odpowiednio: 13 mm, 11 mm); Zwiększona ilość ząbków blokujących implant w przestrzeni międzytrzonowej (nie mniej niż 9 na każdej ze ścian w płaszczyźnie strzałkowej: wypukłej oraz wklęsłej);

5 Materiał: PEEK Optima; Możliwość wypełnienia implantu substytutem kostnym; Duża powierzchnia przeszczepu; Otwory w ścianach bocznych implantu zapewniające lepszy zrost kostny; Kształt implantu: klinowy, wypukło – wklęsły w płaszczyźnie strzałkowej; Posiada znaczniki radiologiczne; Dwa rodzaje szerokości implantu; 6 stopni wysokości 4-9 mm (skok co 1); Zwiększona liczba ząbków w płaszczyźnie międzytrzonowej po stronie wypukłej oraz wklęsłej; Blokowanie implantu za pomocą śrub do trzonu wyższego i niższego; System blokujący śruby w implancie; Śruby mocujące – materiał PEEK Optima (zwiera siarczan baru – zapewnia pełną radiowizyjność) oraz tytan; Średnice w zależności od materiału – odpowiednio: Ø3.7 lub 3.9 mm, długości 10-20 mm (ze skokiem co 2); Możliwość implantacji wielopoziomowej, śruby o zdeterminowanym kącie wkręcenia, uniemożliwiającym ich zetknięcie/ kolizję; skład zestawu: klatka szyjna, płytka, 2 śruby mocujące

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Szczegóły znajdują się w SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 4

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33169000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL517
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

1 Śruba transpedikularna z elementem blokującym

2 Śruba transpedikularna, kaniulowana z elementem blokującym

3 Śruba krzyżowa/biodrowo-krzyżowa

4 Reduktor do vertebroplastyki

5 Pręt tytanowy

6 Pręt kobaltowo-chromowy

7 Cement bioprzebudowywalny >7 ml

8 Drut Kirschnera

9 Łącznik poprzeczny/domino/stapler

10 Łącznik do śrub krzyżowych/krzyżowo - biodrowych

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Szczegóły znajdują się w SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 5 - Śruby kaniulowane do stabilizacji zęba obrotnika śrubą kompresyjną z dostępu przedniego

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33169000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL517
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

1 Śruby kaniulowane do stabilizacji zęba obrotnika śrubą kompresyjną z dostępu przedniego

„Charakterystyka:

— Śruby o średnicy gwintu Ø 3,5 mm, średnicy rdzenia Ø 2,4 mm, średnicy trzonu 2,5 mm.

— Średnica główki śruby 6,0 mm, z gniazdem heksagonalnym.

— Długość śrub 36-50 mm (skok co 2 mm), dostępne w co najmniej dwóch powtórzeniach.

— W zestawie druty Kirschner’a średnicy 1-1,3 mm, długości pow. 180 mm (skorelowanej z miarką).

— W zestawie łyżka-retraktor zagardłowy, przezierna na promienie RTG”

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Szczegóły znajdują się w SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 6 - Proteza trzonu kręgowego – odcinek piersiowo-lędźwiowy

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33184100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL517
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

1 Proteza trzonu kręgowego – odcinek piersiowo-lędźwiowy

„Proteza trzonu kręgowego – odcinek piersiowo-lędźwiowy

— Implant tytanowy nie wymagający wstępnego montażu.

— Wysokości implantu 23-73 mm, dwie średnice (proteza trzonu: piersiowa i lędźwiowa), różne kąty nachylenia płytek granicznych (min. 3 kąty).

— Możliwość zastąpienia jednego lub dwóch sąsiednich trzonów kręgowych.

— Możliwość rozszerzania konstrukcji implantu „in situ” (samoblokujący mechanizm zapadkowy).

— Samoczynna blokada implantu nie wymagająca stosowania dodatkowych elementów blokujących.

— Płytki graniczne implantu o ząbkowanej powierzchni.

— W płytkach granicznych dodatkowe elementy blokujące implant w trzonach kręgowych.

— Otwarta struktura implantu umożliwiająca wypełnienie przeszczepami kostnymi.”

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Szczegóły znajdują się w SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 7 - Klatki międzytrzonowe odcinka szyjnego

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33184100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL517
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

1 Klatki międzytrzonowe odcinka szyjnego

„Klatki międzytrzonowe odcinka szyjnego:1 klatka na poziom (wypełniona biomateriałem, sterylna)

Opis techniczny:

— Klatki o kształcie prostopadłościennym, do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa szyjnego, wypełnione biomateriałem, sterylne.

— Klatki wykonane z PEEK, bez elementów metalowych uniemożliwiających wykonanie badań CT, MRI.

— Klatki z trzema tytanowymi znacznikami radiologicznymi ułatwiającymi ocenę położenia klatki w przestrzeni miedzytrzonowej.

— Klatki z otworem centralnym wypełnionym biomateriałem – czysty B-trójfosforan wapnia

— Klatki odtwarzające lordozę szyjną.

— W zestawie klatki klinowe oraz zakrzywione, w celu lepszego dopasowania do anatomii kręgów szyjnych.

— Powierzchnia klatki ząbkowana zapobiegająca migracji implantu.

— Klatki o wysokości 5-10 mm (stopniowane co 1 mm) i głębokości 12,5 mm.

— W zestawie implanty próbne umożliwiające odpowiedni dobór właściwego rozmiaru klatki.

— W zestawie ogranicznik głębokości dla implantów próbnych i właściwych.

— Narzędzia dostarczane w specjalnej kasecie przeznaczonej do ich przechowywania i sterylizacji.

Czas realizacji zamówienia (dostarczenia na blok operacyjny) – do 2 dni roboczych od zamówienia telefonicznego”

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Szczegóły znajdują się w SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 8 - Urządzenie mieszająco-podające

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL517
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

1 „Urządzenie mieszająco-podające, w komplecie:

Urządzenie mieszająco-podające + cement HV”

2 Igła t. Jamshidi

3 Igła biopsyjna

„Zestaw do przezskórnej vertebroplastyki

Charakterystyka:

— W zestawie urządzenie mieszająco-podające pozwalające na wymieszanie składników cementu a następnie podanie cementu do trzonu kręgu

— Możliwość podłączenia pompy wodnej

— W zestawie giętki przewód łączący (dł. min 35 cm)

— Pojemność podajnika 10cm3

— Cement PMMA o zwiększonej lepkości (HV), zawierający min 25 % siarczanu baru oraz hydrochinon opóźniający wiązanie

— Do wyboru kilka średnic igły Jamshidi oraz różnych dlugości”

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Szczegóły znajdują się w SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 9 - System do stabilizacji potyliczno-szyjnej

Lote nº: 9
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33169000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL517
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

System do stabilizacji potyliczno-szyjnej

1 Śruby szyjne

2 Śruby potyliczne

3 Haki laminarne

4 Pręty potyliczno-szyjne

5 Poprzeczka

6 Płyta potyliczna + 2 sruby

„System do stabilizacji potyliczno-szyjnej

Charakterystyka:

— Śruby szyjne wieloosiowe (+/- 50 stopni), samogwintujące, tulipanowe, wkręcane w masyw wyrostków stawowych. Mocowanie pręta jednym elementem blokującym, z możliwością stałej siły docisku (śrubokręt dynamometryczny).

— Śruby dostępne w średnicach: 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, długościach 8 - 50 mm.

— Śruby potyliczne samogwintujące, stosowane do metody połączenia z potylicą odpowiednio o średnicy 3.5 mm, 4.5 mm, 5.0 mm, oraz długościach: 4 -18 mm.

— Pręty potyliczno-szyjne niskoprofilowe (jednoelementowy płytko-pręt), średnicy 3.5 mm. Możliwość gięcia i skracania części prostej i płytkowej pręta.

— dostępne łączniki śrub i pręta/prętów.”

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Szczegóły znajdują się w SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 10 - Proteza trzonu kręgowego odcinka szyjnego, PEEK, sterylna

Lote nº: 10
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33184100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL517
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Proteza trzonu kręgowego odcinka szyjnego, PEEK, sterylna

„Charakterystyka:

— Wysokość implantu 17 - 70 mm

— Implant bez elementów metalowych uniemożliwiających wykonanie badań CT, MRI

— blokada implantu wykonana z PEEK

— Płytki graniczne implantu o ząbkowanej powierzchni zapobie

— Cement PMMA o zwiększonej lepkości (HV), zawierający min 25 % siarczanu baru oraz hydrochinon opóźniający wiązanie

— Do wyboru kilka średnic igły Jamshidi oraz różnych dlugości”

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Szczegóły znajdują się w SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 11 - Stabilizacja międzytrzonowa XLIF

Lote nº: 11
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33184100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL517
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Stabilizacja międzytrzonowa XLIF

„1. implant wykonany z materiału peek – optima w kształcie naboju

2. implant posiada znaczniki tytanowe umożliwiające prawidłowe pozycjonowanie w pozycji z dojścia bocznego

3. ustawione do tyłu ząbki zapobiegają przemieszczaniu się implantu

4. rozmiary implantu w wysokości od 9mm do 15 mm stopniowane co 2 mm, dwóch szerokościach 14 mm i 18 mm we wszystkich wysokościach i długościach 45 mm do 55 mm co 5 mm.

5. dwa rodzaje lordotyzacji „0” i „6” stopni

6. opcjonalnie dostępne rozmiary w wysokości 7 mm w szerokości 14 mm i 18 mm, oraz 17 mm

W szerokości 14 mm i 18 mm.

7. wraz z zestawem narzędzi do implantacji dostępny retractor do prawidłowego umieszczenia implantu w technice xlif.

Retractor z jednym bądź dwoma ramionami przytwierdzanymi do stołu operacyjnego

8. łopatki o różnych długościach dopasowane do otworu roboczego z zmiennym katem przy podstawie do 10 stopni.

9. każda łopatka regulowana indywidualnie”

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Szczegóły znajdują się w SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 12 - System transpedikularny do leczenia złamań kręgosłupa

Lote nº: 12
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33169000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL517
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

System transpedikularny do leczenia złamań kręgosłupa (komplet: 4 śruby z blokerami, 2 pręty, 1 poprzeczka) Charakterystyka: Śruby standardowe dwurdzeniowe, podwójnie gwintowane, z zaokrąglonym końcem, z gwintem długości 35 - 55 mm, samogwintujące. Śruby wyciągowe dwurdzeniowe (rdzeń z gwintem korowym i rdzeń z gwintem gąbczasym), podwójnie gwintowane, z zaokrąglonym końcem, z gwintem długości 35 - 55 mm, samogwintujące. Wieloosiowe łączniki śrub do pręta +/- 18o: boczne i przednie. Średnica śrub 5 - 7 mm. Pręty długości 50 - 200 mm. Blokowanie pręta do śruby od góry (patrząć od strony operatora). Narzędzia umożliwiające przeprowadzenie korekcji wzajemnego położenia kręgów. Możliwość kompresji i dystrakcji za pomocą specjalistycznych narzędzi . W instrumentarium narzędzia do usuwania implantów. Instrumentarium wraz z implantami w kontenerze przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji. Implanty posiadające trwałe oznaczenie.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Szczegóły znajdują się w SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 13 - płytki

Lote nº: 13
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33184100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL517
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Płytka szyjna do stabilizacji kręgosłupa szyjnego z dostępu przedniago (komlet: 1 płytka + 4 śruby)

Charakterystyka:

Łyty tytanowe od jedno do wielosegmentowych.

Dostępne w rozmiarach 23 - 109 mm.

Śruby dynamiczne, samonawiercające, jedno i wieloosiowe. Śruby długości 12 do 18 mm, stopniowo co 2 mm, średnicy 4.0 i 4.5 mm (typy śrub kodowane kolorami).

Płytki niskoprofilowe, wysokość płytki wraz z zablokowanymi śrubami nie przekracza 2.5 mm. Szerokość płytek do 1

6.5 mm

Samoczynna blokada śruby w płytce.

W instrunentarium narzędzia do doginania płytek (wyginarka z możliwością gięcia płytek na krótkim odcinku Zestaw zawierający narzędzia do ewentualnej ekstrakcji śrub.

Instrumentarium i implanty w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Szczegóły znajdują się w SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 14 - Substytuty kostne

Lote nº: 14
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33184100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL517
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

1 Substytut kostny w postaci żelu 5 cm3

2 Substytut kostny w postaci granulek/ chipsów 10 cm3

„Charakterystyka:

Poz. 1

— substytut kostny wchłanialny, ulegający przebudowie kostnej, w postaci żelu, 100 % hydroksyapatyt nanoczasteczkowy: 100 d0 200 nm.

— dostarczany jako sterylny (gotowy do użycia), o pojemności 5 cm3

Poz. 2

— substytut kostny wchłanialny, osteokonduktywny, ulegający przebudowie kostnej, w postaci granulek 3x3x3 mm (65 % beta trójfosforan wpnia oraz 35 % hydroksyapatyt) oraz w postaci chipsów o różnych średnicach i kształtach (100 % beta trójfosforan wapnia),

Porowatość: od Ø 400 μm do 600 μm.

Dostarczany jako strylny (gotowy do użycia).

Dostępne wielkości średnic chipsów: 1-2 mm oraz 2-5 mm.

Dostępne pojemności (cm3): 5; 10; 15; 20; 30

Wyceniana objętość: 10 cm3”

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Szczegóły znajdują się w SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 15- Kraniopalstyka

Lote nº: 15
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33184100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL517
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

1 Forma do kranioplastyki wykonywania odlewów z kleju PMMA*

2 Klej PMMA do wykonania odlewu

Warunki przetargowe:

— forma do kranioplastyki, służąca do wykonywania odlewów z kleju PMMA,

— wykonana na podstawie tomografii komputerowej pacjenta.

— wykonana z materiału, do którego nie przywiera cement PMMA.

* Zamawiający po przekazaniu badania CT do laboratorium może skorzystać z rabatu naliczanego dla form mniejszych poniżej 60 cm3. Wtedy forma może być zrabatowana maksymalnie do kwoty jednostkowej netto:

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Szczegóły znajdują się w SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 16 - Jednorazowy zestaw implantów i narzędzi do stabilizacji kręgosłupa piersiowo – lędźwiowego (pacjenci infekcyjni). Komplet stabilizacji transpedikularnej dostarczany po uprzednim zamówieni

Lote nº: 16
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33184100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL517
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

1 „Jednorazowy zestaw implantów i narzędzi do stabilizacji kręgosłupa piersiowo–lędźwiowego Jednorazowy zestaw implantów i narzędzi do stabilizacji kręgosłupa piersiowo–lędźwiowego

Skład zestawu: 16 śruby poliaksjalne (rozmiary:: 2x Ø5.5 l:40, 4x Ø6.5 l:40, 4 x Ø6.5 l:45 oraz 4x Ø6.5 l:50), 8 prętów (2x Ø 5.5 l:50, 2x Ø 5.5 l:80, 2x Ø 5.5 l:120 oraz 2x Ø 5.5 l: 180 mm), 4 zestaw narzędzi do operacji MIS oraz na otwarto”

Charakterystyka: Materiał: wysokiej klasy polimer. Zestaw składający się z 16 tytanowych śrub (wieloosiowe i fenestrowane, redukcyjne), dostarczane w sterylnych opakowaniach po dwie sztuki, o następujących rozmiarach: 2x Ø5.5 l:40, 4x Ø6.5 l:40, 6 x Ø6.5 l:45 oraz 4x Ø6.5 l:50, połączonych z polimerowymi, przeziernymi tulejami zapewniającymi wysoki standard pracy; 8 sztuk prętów uniwersalnych do operacji MISS i na otwarto o średnicy Ø 5.5 i długościach: 50, 80, 120 oraz 180 mm oraz 4 jednorazowych zestawów narzędzi. Jednorazowe narzędzia umożliwiające wykonanie zabiegów metodą MISS oraz na otwarto. Implanty oraz jednorazowe narzędzia sterylne. Śruby i pręty pakowane podwójne. Skład narzędzi podstawowych: Rączka uniwersalna; Przebijak – wkrętak rewizyjny; Sonda uniwersalna; Sonda Φ 4.5 mm; Próbnik podwójny; Podwójny gwintownik kaniulowany, Śrubokręt do nakrętek, Przymiar pręta, wprowadzacz do pręta, Kompresor-Dystraktor, Rączka dynamometryczna, Prowadnik widełkowy, Otwarta przedłużka do nakrętek, Prowadnik do nakrętek – ostateczne dokręcenie, Druty Kirschnera, Konektor do rączki grzechotki, Rączka - ball shape, Klamra nawigacyjna.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Szczegóły znajdują się w SIWZ.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

7.4. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to

Z odrębnych przepisów– na potwierdzenie Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 pkt 1b ustawy - wg wzoru - Załącznik nr 3 do SIWZ

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

7.4. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to

Z odrębnych przepisów– na potwierdzenie Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 pkt 1b ustawy - wg wzoru - Załącznik nr 3 do SIWZ

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

7.4.1. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie,

Za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić „Wykaz wykonanych dostaw” – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ oraz załączenie 2 dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami tymi są

W szczególności:

7.4.1.1. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;

7.4.1.2. w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w punkcie powyżej.

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio powyżej budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

7.4.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

7.4.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

7.4.4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Termin realizacji 24 miesiące.

19.1. Zamawiający przekazuje wraz z SIWZ wzór umowy, który zawiera wszystkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia. Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 (depozyt) do SIWZ.

19.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy, zgodnie z postanowieniami w/w wzoru umowy.

19.3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 Ustawy.

19.4. Zamawiający prześle Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, wyniki postępowania za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym celu należy w ofercie podać adres e-mail.

19.5. Umowa zawierana jest na okres zgodny z terminem wykonania zadania i zostanie przesłana Wykonawcy pocztą w dwóch egzemplarzach podpisanych ze strony Zamawiającego. Jeden egzemplarz umowy, podpisany należy odesłać na adres Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu, nie później jednak, niż w ciągu pięciu dni od jego otrzymania

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 10/01/2019
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 10/01/2019
Hora local: 12:00
Lugar:

Sala audiowizualna Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

Grudzień 2020

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

13. Wymagania dotyczące wadium

13.1. Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda wniesienia wadium, które wynosi dla poszczególnych pakietów:

Pakiet wadium

1 1 900,00 PLN

2 840,00 PLN

3 12 000,00 PLN

4 4 900,00 PLN

5 niewymagane

6 680,00 PLN

7 780,00 PLN

8 2 200,00 PLN

9 3 500,00 PLN

10 1 300,00 PLN

11 570,00 PLN

12 5 000,00 PLN

13 1 600,00 PLN

14 2 200,00 PLN

15 10 500,00 PLN

16 1 700,00 PLN

13.1.1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na konto Zamawiającego do godz. 11: 00. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.

13.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:

13.2.1. w pieniądzu (przelewem na konto Zamawiającego: Bank PKO BP S.A. o/Polanica-Zdrój 02 1020 3668 0000 5202 0476 2730,

13.2.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

13.2.3. w gwarancjach bankowych,

13.2.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych,

13.2.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000, 1669).

Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

13.3. Zwrot wadium

13.3.1. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza oraz z zastrzeżeniem pkt 16.5.

13.3.2. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy, żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podst. art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

13.3.3. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

13.4. Zatrzymanie wadium

13.4.1. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

13.4.1.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

13.4.1.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli było wymagane przez Zamawiającego,

13.4.1.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Ze względu na ograniczoną ilość znaków szczegółowe warunki udziału w postępowaniu zawarte są w SIWZ i załącznikach.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800 /+48 224587803
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800 /+48 224587803
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800 /+48 224587803
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/12/2018