Supplies - 540823-2021

Submission deadline has been amended by:  608662-2021
25/10/2021    S207

Romania-Turceni: Medical equipments

2021/S 207-540823

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: SPITALUL ORASENESC TURCENI
National registration number: 7530616
Postal address: Oraș Turceni, Str. Strada Sănătății nr. 1, jud. Gorj, cod poștal 217520, România
Town: Turceni
NUTS code: RO412 Gorj
Postal code: 217520
Country: Romania
Contact person: Barboi George Narcis
E-mail: spitalulorasenescturceni@yahoo.com
Telephone: +40 253335035
Fax: +40 253335034
Internet address(es):
Main address: www.spitalturceni.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129699
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: SPITAL ORASENESC
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala, materiale consumabile si materiale de protecție necesare în vederea consolidării capacității Spitalului Orășenesc Turceni în gestionarea crizei sanitare COVID - 19

Reference number: 1053571658 (1/PaAP 4986/02.09.2021)
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Prin dotarea unității cu echipamentele medicale nominalizate se urmărește posibilitatea acordării de servicii medicale în condiții de siguranță impuse atât de distanțarea sociala, de prevenirea răspândirii cu virusul SARS –CoV- 2 precum si din realizarea în condiții de siguranță a actului medical în contextul epidemiologic actual.

Necesarul de aparatura medicala si consumabile solicitat, reprezintă suportul realizării în condiții de siguranță si de performanță a intervențiilor chirurgicale complexe. Diagnosticul si tratamentul complex al pacientului cu patologie SARS-CoV-2 pozitivi si negativi, critici si noncritici, trebuie asigurate în contextul suplimentarii circuitelor mai sus menționate. Crearea de noi circuite implica si dotarea acestor noi spatii cu aparatura medicala care sa asigure abordarea diagnostica si terapeutica separata în condiții de siguranță epidemiologica a fiecăreia din categoriile de pacienți descriși.

„Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala, materiale consumabile si materiale de protecție necesare în vederea consolidării capacității Spitalului Orășenesc Turceni în gestionarea crizei sanitare COVID - 19” - divizat în 13 loturi și include cu titlu accesoriu operațiuni/activități/intervenții, cum ar fi dar fără a se limita la:

(i) pentru furnizare aparatură medicala (Lot nr. 1 - 10): transport, manipulare, asigurare dispozitive/macarale necesare încărcare/descărcare, instalare/montaj, conectare/interconectare la rețeaua existentă (dacă este cazul), racordare echipamente, reducerea presiunii (dacă este cazul), teste de acceptanță/probe funcționale/punere în funcțiune, instruire/formare utilizatori, suport tehnic constând în asistență tehnică la vânzare și post-vânzare, asigurare garanție legală/comercială, mentenanță preventivă și corectivă în perioada de garanție legală/comercială ofertată (fiecare dintre operațiunile necesare, respectiv descrierea specifică a intervențiilor cu titlu accesoriu ce trebuie efectuate în cadrul activităților desfășurate este detaliată în contextul prezentului caiet de sarcini la cap. „3. Descrierea produselor solicitate/necesare și a și operațiunilor cu titlu accesoriu necesar a fi realizate”);

(ii) pentru furnizare materiale consumabile si materiale de protecție (Lot nr. 11 -13): transport, manipulare până în locația de depozitare/secție a achizitorului, teste de acceptanță/probe funcționale/de utilizare, suport tehnic constând în asistență tehnică la vânzare, operațiuni de înlocuire a produselor neconforme în perioada de garanție a acestora și asistență tehnică post vânzare în perioada de garanție legală/comercială ofertată (fiecare dintre operațiunile necesare, respectiv descrierea specifică a intervențiilor cu titlu accesoriu ce trebuie efectuate în cadrul activităților desfășurate este detaliată în contextul prezentului caiet de sarcini la cap. „3. Descrierea produselor solicitate/necesare și a și operațiunilor cu titlu accesoriu necesar a fi realizate”).

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 8 562 490.62 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one lot only
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 13
II.2)Description
II.2.1)Title:

LABORATOR

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
38434500 Biochemical analysers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO412 Gorj
Main site or place of performance:

Oraș Turceni, Str. Strada Sănătății nr. 1, jud. Gorj, cod poștal 217520, România

II.2.4)Description of the procurement:

Proiectul “Consolidarea capacitații Spitalului Orășenesc Turceni in gestionarea crizei sanitare COVID -19” - cod SMIS: 139999 are ca scop creșterea capacitații spitalului Orășenesc Turceni de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in contextul epidemiologic actual.Prin dotarea instituției Solicitantului cu echipamente pentru tratament, prevenție decontaminare si protecție împotriva COVID-19, se va îmbunătăți capacitatea de îngrijire si tratament a pacienților, precum si gestionarea situației de urgenta provocata de criza Covid - 19, conducând astfel la îndeplinirea indicatorului de rezultat al POIM - Capacitatea adecvata de îngrijire si tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-COV-2 de gestionare a crizei sanitare. De asemenea, prin achizițiile de echipamente propuse in implementarea proiectului, se va creste capacitatea unității spitalicești de prevenție, îngrijire si tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS Cov2.

Ulterior intervenției POIM se va îmbunătăți capacitatea de îngrijire si tratament a pacienților precum si gestionarea situației de urgenta provocata de criza Covid – 19, prin achiziția aparatelor necesare computer tomograf, ecograf, aparat radiologie, Monitoare funcții vitale racordate la o stație centrala de monitorizare, cu implicații directe asupra secțiilor de Imagistica medicala si ATI.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 444 162.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Proiectul “Consolidarea capacitații Spitalului Orășenesc Turceni in gestionarea crizei sanitare COVID -19” - cod SMIS: 139999

II.2.14)Additional information

„Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala, materiale consumabile si materiale de protecție necesare în vederea consolidării capacității Spitalului Orășenesc Turceni în gestionarea crizei sanitare COVID - 19” - divizat în 13 loturi

II.2)Description
II.2.1)Title:

Generale (2)

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO412 Gorj
Main site or place of performance:

Oraș Turceni, Str. Strada Sănătății nr. 1, jud. Gorj, cod poștal 217520, România

II.2.4)Description of the procurement:

„Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala, materiale consumabile si materiale de protecție necesare în vederea consolidării capacității Spitalului Orășenesc Turceni în gestionarea crizei sanitare COVID - 19” - divizat în 13 loturi

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 368 340.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Proiectul “Consolidarea capacitații Spitalului Orășenesc Turceni in gestionarea crizei sanitare COVID -19” - cod SMIS: 139999

II.2.14)Additional information

Proiectul “Consolidarea capacitații Spitalului Orășenesc Turceni in gestionarea crizei sanitare COVID -19” - cod SMIS: 139999 are ca scop creșterea capacitații spitalului Orășenesc Turceni de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in contextul epidemiologic actual.Prin dotarea instituției Solicitantului cu echipamente pentru tratament, prevenție decontaminare si pr... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Description
II.2.1)Title:

APARAT DE RADIOLOGIE MOBIL CU BRAT C

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33111000 X-ray devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO412 Gorj
Main site or place of performance:

Oraș Turceni, Str. Strada Sănătății nr. 1, jud. Gorj, cod poștal 217520, România

II.2.4)Description of the procurement:

„Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala, materiale consumabile si materiale de protecție necesare în vederea consolidării capacității Spitalului Orășenesc Turceni în gestionarea crizei sanitare COVID - 19” - divizat în 13 loturi

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 332 056.20 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Proiectul “Consolidarea capacitații Spitalului Orășenesc Turceni in gestionarea crizei sanitare COVID -19” - cod SMIS: 139999

II.2.14)Additional information

Proiectul “Consolidarea capacitații Spitalului Orășenesc Turceni in gestionarea crizei sanitare COVID -19” - cod SMIS: 139999 are ca scop creșterea capacitații spitalului Orășenesc Turceni de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in contextul epidemiologic actual.Prin dotarea instituției Solicitantului cu echipamente pentru tratament, prevenție decontaminare si pr... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Description
II.2.1)Title:

DEZINFECTANȚI

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
24455000 Disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO412 Gorj
Main site or place of performance:

Oraș Turceni, Str. Strada Sănătății nr. 1, jud. Gorj, cod poștal 217520, România

II.2.4)Description of the procurement:

„Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala, materiale consumabile si materiale de protecție necesare în vederea consolidării capacității Spitalului Orășenesc Turceni în gestionarea crizei sanitare COVID - 19” - divizat în 13 loturi

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 45 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Proiectul “Consolidarea capacitații Spitalului Orășenesc Turceni in gestionarea crizei sanitare COVID -19” - cod SMIS: 139999

II.2.14)Additional information

Proiectul “Consolidarea capacitații Spitalului Orășenesc Turceni in gestionarea crizei sanitare COVID -19” - cod SMIS: 139999 are ca scop creșterea capacitații spitalului Orășenesc Turceni de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in contextul epidemiologic actual.Prin dotarea instituției Solicitantului cu echipamente pentru tratament, prevenție decontaminare si pr... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Description
II.2.1)Title:

MONITOARE FUNCTII VITALE RACORDATE LA O STATIE CENTRALA DE MONITORIZARE

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33195100 Monitors
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO412 Gorj
Main site or place of performance:

Oraș Turceni, Str. Strada Sănătății nr. 1, jud. Gorj, cod poștal 217520, România

II.2.4)Description of the procurement:

„Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala, materiale consumabile si materiale de protecție necesare în vederea consolidării capacității Spitalului Orășenesc Turceni în gestionarea crizei sanitare COVID - 19” - divizat în 13 loturi

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 742 500.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Proiectul “Consolidarea capacitații Spitalului Orășenesc Turceni in gestionarea crizei sanitare COVID -19” - cod SMIS: 139999

II.2.14)Additional information

Proiectul “Consolidarea capacitații Spitalului Orășenesc Turceni in gestionarea crizei sanitare COVID -19” - cod SMIS: 139999 are ca scop creșterea capacitații spitalului Orășenesc Turceni de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in contextul epidemiologic actual.Prin dotarea instituției Solicitantului cu echipamente pentru tratament, prevenție decontaminare si pr... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Description
II.2.1)Title:

MĂȘTI CHIRURGICALE 3 PLIURI

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO412 Gorj
Main site or place of performance:

Oraș Turceni, Str. Strada Sănătății nr. 1, jud. Gorj, cod poștal 217520, România

II.2.4)Description of the procurement:

„Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala, materiale consumabile si materiale de protecție necesare în vederea consolidării capacității Spitalului Orășenesc Turceni în gestionarea crizei sanitare COVID - 19” - divizat în 13 loturi

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 125 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Proiectul “Consolidarea capacitații Spitalului Orășenesc Turceni in gestionarea crizei sanitare COVID -19” - cod SMIS: 139999

II.2.14)Additional information

Proiectul “Consolidarea capacitații Spitalului Orășenesc Turceni in gestionarea crizei sanitare COVID -19” - cod SMIS: 139999 are ca scop creșterea capacitații spitalului Orășenesc Turceni de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in contextul epidemiologic actual.Prin dotarea instituției Solicitantului cu echipamente pentru tratament, prevenție decontaminare si pr... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Description
II.2.1)Title:

ECOGRAF 4D

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33112200 Ultrasonic unit
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO412 Gorj
Main site or place of performance:

Oraș Turceni, Str. Strada Sănătății nr. 1, jud. Gorj, cod poștal 217520, România

II.2.4)Description of the procurement:

„Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala, materiale consumabile si materiale de protecție necesare în vederea consolidării capacității Spitalului Orășenesc Turceni în gestionarea crizei sanitare COVID - 19” - divizat în 13 loturi

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Monitor - Diagonala min 21 inch - Diagonala de 21 inch 0 puncte - Diagonala >21 inch, dar <21.5 inch 10 puncte - Diagonala ≥ 21.5 inch 20 puncte Ecran tactil - Diagonala minim 10 inch - Diagonala de 10 inch 0 puncte - Diagonala mai mare de 10 inch 10 puncte Caracteristici standard ale echipamentului - Dimensiunea memoriei CINE sa fie de minim 450 MB - Dimensiunea memoriei CINE de 450 MB 0 punct - Dimensiunea memoriei CINE >450 MB, dar <480 MB 10 puncte - Dimensiunea memoriei CINE ≥480 MB 20 puncte / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 678 160.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Proiectul “Consolidarea capacitații Spitalului Orășenesc Turceni in gestionarea crizei sanitare COVID -19” - cod SMIS: 139999

II.2.14)Additional information

Proiectul “Consolidarea capacitații Spitalului Orășenesc Turceni in gestionarea crizei sanitare COVID -19” - cod SMIS: 139999 are ca scop creșterea capacitații spitalului Orășenesc Turceni de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in contextul epidemiologic actual.Prin dotarea instituției Solicitantului cu echipamente pentru tratament, prevenție decontaminare si pr... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Description
II.2.1)Title:

Materiale protecție

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO412 Gorj
Main site or place of performance:

Oraș Turceni, Str. Strada Sănătății nr. 1, jud. Gorj, cod poștal 217520, România

II.2.4)Description of the procurement:

„Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala, materiale consumabile si materiale de protecție necesare în vederea consolidării capacității Spitalului Orășenesc Turceni în gestionarea crizei sanitare COVID - 19” - divizat în 13 loturi

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 10
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 770 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Proiectul “Consolidarea capacitații Spitalului Orășenesc Turceni in gestionarea crizei sanitare COVID -19” - cod SMIS: 139999

II.2.14)Additional information

Proiectul “Consolidarea capacitații Spitalului Orășenesc Turceni in gestionarea crizei sanitare COVID -19” - cod SMIS: 139999 are ca scop creșterea capacitații spitalului Orășenesc Turceni de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in contextul epidemiologic actual.Prin dotarea instituției Solicitantului cu echipamente pentru tratament, prevenție decontaminare si pr... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Description
II.2.1)Title:

APARAT RADIOLOGIE DIGITAL (Aparat de radiologie cu 1 detector)

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33111000 X-ray devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO412 Gorj
Main site or place of performance:

Oraș Turceni, Str. Strada Sănătății nr. 1, jud. Gorj, cod poștal 217520, România

II.2.4)Description of the procurement:

Proiectul “Consolidarea capacitații Spitalului Orășenesc Turceni in gestionarea crizei sanitare COVID -19” - cod SMIS: 139999 are ca scop creșterea capacitații spitalului Orășenesc Turceni de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in contextul epidemiologic actual.Prin dotarea instituției Solicitantului cu echipamente pentru tratament, prevenție decontaminare si protecție împotriva COVID-19, se va îmbunătăți capacitatea de îngrijire si tratament a pacienților, precum si gestionarea situației de urgenta provocata de criza Covid - 19, conducând astfel la îndeplinirea indicatorului de rezultat al POIM - Capacitatea adecvata de îngrijire si tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-COV-2 de gestionare a crizei sanitare. De asemenea, prin achizițiile de echipamente propuse in implementarea proiectului, se va creste capacitatea unității spitalicești de prevenție, îngrijire si tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS Cov2.

Ulterior intervenției POIM se va îmbunătăți capacitatea de îngrijire si tratament a pacienților precum si gestionarea situației de urgenta provocata de criza Covid – 19, prin achiziția aparatelor necesare computer tomograf, ecograf, aparat radiologie, Monitoare funcții vitale racordate la o stație centrala de monitorizare, cu implicații directe asupra secțiilor de Imagistica medicala si ATI.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 956 428.42 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Proiectul “Consolidarea capacitații Spitalului Orășenesc Turceni in gestionarea crizei sanitare COVID -19” - cod SMIS: 139999

II.2.14)Additional information

Proiectul “Consolidarea capacitații Spitalului Orășenesc Turceni in gestionarea crizei sanitare COVID -19” - cod SMIS: 139999 are ca scop creșterea capacitații spitalului Orășenesc Turceni de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in contextul epidemiologic actual.Prin dotarea instituției Solicitantului cu echipamente pentru tratament, prevenție decontaminare si pr... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Description
II.2.1)Title:

CONTAINER MODULAR EVALUARE BOLNAVI

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
44619000 Other containers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO412 Gorj
Main site or place of performance:

Oraș Turceni, Str. Strada Sănătății nr. 1, jud. Gorj, cod poștal 217520, România

II.2.4)Description of the procurement:

„Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala, materiale consumabile si materiale de protecție necesare în vederea consolidării capacității Spitalului Orășenesc Turceni în gestionarea crizei sanitare COVID - 19” - divizat în 13 loturi

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 70 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala, materiale consumabile si materiale de protecție necesare în vederea consolidării capacității Spitalului Orășenesc Turceni în gestionarea crizei sanitare COVID - 19” - divizat în 13 loturi

II.2.14)Additional information

Proiectul “Consolidarea capacitații Spitalului Orășenesc Turceni in gestionarea crizei sanitare COVID -19” - cod SMIS: 139999 are ca scop creșterea capacitații spitalului Orășenesc Turceni de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in contextul epidemiologic actual.Prin dotarea instituției Solicitantului cu echipamente pentru tratament, prevenție decontaminare si pr... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Description
II.2.1)Title:

ECHIPAMENT DE TOMOGRAFIE COMPUTERIZATĂ CU 64 DE SECȚIUNI PER ROTAȚIE

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33115000 Tomography devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO412 Gorj
Main site or place of performance:

Oraș Turceni, Str. Strada Sănătății nr. 1, jud. Gorj, cod poștal 217520, România

II.2.4)Description of the procurement:

Fiecare produs va conține toate accesoriile/subansamblele/părțile componente/consumabilele etc. necesare

punerii și menținerii în funcțiune/utilizării (spre exemplificare, cabluri conectare, conectori, kit inițial de instalare

și punere în funcțiune, accesorii/materiale de protecție etc., după caz), chiar dacă acestea n-au fost precizate în

mod expres în caietul de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Se punctează caracteristicile tehnice înscrise in tabelul 1din doc "Instructiuni pentru ofertanti" / Weighting: 60
Price - Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 821 344.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

“Consolidarea capacitații Spitalului Orășenesc Turceni in gestionarea crizei sanitare COVID -19” - cod SMIS: 139999

II.2.14)Additional information

Proiectul “Consolidarea capacitații Spitalului Orășenesc Turceni in gestionarea crizei sanitare COVID -19” - cod SMIS: 139999 are ca scop creșterea capacitații spitalului Orășenesc Turceni de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in contextul epidemiologic actual.Prin dotarea instituției Solicitantului cu echipamente pentru tratament, prevenție decontaminare si pr... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Description
II.2.1)Title:

Generale (1)

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO412 Gorj
Main site or place of performance:

Oraș Turceni, Str. Strada Sănătății nr. 1, jud. Gorj, cod poștal 217520, România

II.2.4)Description of the procurement:

„Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala, materiale consumabile si materiale de protecție necesare în vederea consolidării capacității Spitalului Orășenesc Turceni în gestionarea crizei sanitare COVID - 19” - divizat în 13 loturi

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 582 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Proiectul “Consolidarea capacitații Spitalului Orășenesc Turceni in gestionarea crizei sanitare COVID -19” - cod SMIS: 139999

II.2.14)Additional information

Proiectul “Consolidarea capacitații Spitalului Orășenesc Turceni in gestionarea crizei sanitare COVID -19” - cod SMIS: 139999 are ca scop creșterea capacitații spitalului Orășenesc Turceni de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in contextul epidemiologic actual.Prin dotarea instituției Solicitantului cu echipamente pentru tratament, prevenție decontaminare si pr... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Description
II.2.1)Title:

APARAT ANESTEZIE

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33172100 Anaesthesia devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO412 Gorj
Main site or place of performance:

Oraș Turceni, Str. Strada Sănătății nr. 1, jud. Gorj, cod poștal 217520, România

II.2.4)Description of the procurement:

„Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala, materiale consumabile si materiale de protecție necesare în vederea consolidării capacității Spitalului Orășenesc Turceni în gestionarea crizei sanitare COVID - 19” - divizat în 13 loturi

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 627 500.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Proiectul “Consolidarea capacitații Spitalului Orășenesc Turceni in gestionarea crizei sanitare COVID -19” - cod SMIS: 139999

II.2.14)Additional information

Proiectul “Consolidarea capacitații Spitalului Orășenesc Turceni in gestionarea crizei sanitare COVID -19” - cod SMIS: 139999 are ca scop creșterea capacitații spitalului Orășenesc Turceni de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in contextul epidemiologic actual.Prin dotarea instituției Solicitantului cu echipamente pentru tratament, prevenție decontaminare si pr... detalii pe www.e-licitatie.ro

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinţa nr. 1. (ptr. oricare dintre loturile ofertate)

Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii sau orice persoana care este membru al consiliului/organului de administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165-(1), 167 din Legea nr. 98/2016.

(i) AC are dreptul, conf. art. 166-(1)-Lg.98/2016, în sit. excepționale, și ptr. motive imperative de interes general, precum sănătatea publică sau protecţia mediului, să nu excludă un OE aflat în sit. de mai sus.

(ii) Conf. art. 53-(2)-(3) din Lg.98/2016 AC solicită, iar OE are obligația de a comunica datele de identificare a deținătorilor/beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător, în sit. în care forma de organizare a OE (OI/ofertantul asociat/subcontractantul propus/terțul susținător) la procedură este de societate pe acțiuni, cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător.

Reprezentant legal al OE depune o declarație pe propria răspundere cu privire la deținătorii/beneficiarii reali ai acțiunilor la purtător, sub sancțiunile prevăzute de art. 326 din Lg.286/2009 privind Codul penal. Conf. art. 60-(f) și 167- (1-1) din Lg.98/2016, AC este obligată să excludă din PA orice OE (OI/ofertantul asociat/subcontractantul propus/terțul susținător), organizat ca societate pe acțiuni, al cărui capital social este reprezentat prin acțiuni la purtător și care nu face dovada identității deținătorilor/ beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător.

Modalitatea de îndeplinire : Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. 1 din Lg. 98/2016 și instrucțiunilor precizate în prezenta documentație de atribuire.

Doc. justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea AC doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

• certificate constatatoare privind lipsa datorii restante cu privire la plata impozite, taxe sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) in limitele specificate de art. 166-(2)-Lg.98/2016; OE trebuie să prezinte certificate valabile la momentul prezentării.

• cazierul judiciar al OE şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului OE, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

• după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166-(2), art. 167-(2), art. 171 din Lg. 98/2016;

• alte documente edificatoare, după caz.

! DUAE este configurat de autoritatea contractanta direct în SEAP, iar OE/ofertanții vor completa DUAE în SEAP în mod direct, după autentificare, de fiecare participant. Ofertanții vor completa DUAE având în vedere Notificarea ANAP privind utilizarea DUAE integrat în SEAP din 02/07/2019.

Cerinţa nr. 2. (ptr. oricare dintre loturile ofertate)

Declaraţie pe proprie răspundere privind conflictul de interese.

OE (OI, membru al unei asocieri, subcontractant, terț susținător) nu trebuie sa se afle in niciuna dintre sit. menționate la art. 59-60-Lg.98/2016, ref. la conflictul de interese, sub rezerva ca au fost aplicate masuri mai puțin invazive de către AC (spre ex., înlocuirea persoanelor implicate in PA conf. art. 62-(3)-Lg.98/2016).

Numele persoanelor cu funcții de decizie în cadrul AC sau al furnizorului de serv. de achiziție implicate în PA:

Hategan Dragos-lonut (Manager Proiect);

Mrejeru Constantin (Responsabil achizitii);

Udriste Gabriela (Responsabil Financiar);

Marinca Daniel (Responsabil Tehnic).

Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. 1 din Lg. 98/2016 și instrucțiunilor precizate în prezenta documentație de atribuire.

Decl. pe proprie răspundere privind conflictul de interese se va întocmi de către fiecare ofertant/asociat, inclusiv de către terţ susţinător / subcontractant, după caz, şi va fi prezentată de toţi participanţii odată cu depunerea DUAE şi a ofertei in SEAP. Declaraţia va conţine informaţii aferente situaţiei lor.

În decl. se precizează:

(i) numele, prenumele şi funcţia deţinută de persoanele cu funcţii de decizie care sunt implicate în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia în cadrul autorităţii/entităţii contractante, precum şi a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare, dar şi a celor implicate în procedură din partea acestuia din urmă, așa cum aceștia sunt precizați la cerința nr. 2;

(ii) datele de identificare ale membrilor consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau acționarilor ori asociaților semnificativi care dețin cumulat mai mult de 10% din capitalul social al OE sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.

Cerinţa nr. 3. (ptr. oricare dintre loturile ofertate)

Declaraţie pe proprie răspundere privind încadrarea operatorilor economici în prevederile Art. 3, alin. (1), lit. jj) din Legea 98/2016.

OE (individual, membru al unei asocieri, subcontractant, terț susținător) trebuie să se încadreze în prevederile Art. 3, alin. (1), lit. jj) din Legea 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire:Decl. pe proprie răspundere privind rivind încadrarea operatorilor economici în prevederile Art. 3, alin. (1), lit. jj) din Legea 98/2016 se va întocmi de către fiecare ofertant/asociat, inclusiv de către terţ susţinător/ subcontractant, după caz, şi va fi prezentată de toţi participanţii odată cu depunerea DUAE şi a ofertei in SEAP.

Au dreptul de a participa la procedurile de atribuire prevăzute la Art. 68 din Legea 98/2016, în calitate de ofertant individual/ofertant asociat/terț susținător/subcontractant, operatorii economici definiți la art. 3 alin. (1) lit. jj) din Legea 98/2016. În conformitate cu prevederile Art. 53 Alin. 1_1 din Legea 98 2016, autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice persoană fizică sau juridică, având calitatea de ofertant individual/ofertant asociat/terţ susţinător/subcontractant, care nu se încadrează în definiţia de la art. 3 alin. (1) lit. jj), fără a mai fi necesară verificarea încadrării în prevederile art. 164, 165 şi 167.

Situațiile de excludere se aplică tuturor OE implicați in PA – ofertanți/terți susținători/subcontractori.

Nota: Cele de mai sus se completeaza cu explicitarile din cadrul documentului "Instructiuni pentru ofertanti"

Cerința nr. 1.

(ptr. oricare dintre loturile ofertate)

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea de exercitare a activității profesionale ce face obiectul contractului de achiziție publică/ sectorială.

Cerința se aplică inclusiv pentru documentația care trebuie prezentată de subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitate de demonstrare preliminară prin DUAE:

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. 1 din Lg. 98/2016 și instrucțiunilor precizate în prezenta documentație de atribuire.

Modalitate de demonstrare în etapa finală a evaluării (pentru ofertantul a cărui ofertă este clasată pe primul loc in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor) – documente relevante suport solicitate pentru verificarea informațiilor din DUAE:

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanţilor persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în ţara de rezidenţă, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situaţia în care vor fi executate părţi din contract de către subcontractanţi, dovada înregistrării şi corespondenţa activităţilor principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziţiei se va prezenta obligatoriu şi de către subcontractanţi, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

La solicitarea expresă a AC și în aplicarea prevederi art. 196-Lg. 98/2016, OE va demonstra îndepl. cerinței prin prezentare de doc. care să:

i. probeze toate afirmațiile incluse în DUAE (răspuns);

ii. demonstreze că:

a. OE este legal constituit în țara sa de origine și că nu se află în niciuna dintre sit. de anulare a constituirii,

b. desfășoară în mod licit pe piață activitatea sa profesională, respectiv:

b.i. există corespondență între obiectul principal al contract. și activit. economică înscrisă în doc. de constituire sub formă de cod CAEN/NACE (Clasificarea statistică a activităților economice în CE sau echivalent) pentru OE ofertanți;

b.ii. există corespondență între activit. asociată rolului OE în procedură și activit. economică înscrisă în doc. de constituire al acestuia sub formă de cod CAEN/NACE (Clasificarea statistică a activităților economice în CE sau echivalent) pentru subcontractant și/sau terț susținător. Corespondenta se determina prin raportarea cel puțin la secțiunea din economia națională, determinata pe principiul omogenității la nivel de Clasificare a activităților din economia națională, cu luarea in considerare a naturii produselor furnizate.

Cerinţa nr. 2 (ptr. oricare dintre loturile ofertate).

Operatorii economici, (importatori, distribuitori) vor prezenta aviz de funcţionare conform și valabil emis de ANMDMR (însoţit de anexe) în temeiul art. 926-Lg. 95/20... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,10,11,12,13,2,3,4,5,6,7,8,9Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiPentru toate/oricare din loturi, ofertantul (OE individual sau asociere de OE) va prezenta dovezi valabile ale implementării sistemului de management al calității în conformitate cu SR EN ISO 13485 / SR EN ISO 9001 sau implementare de măsuri echivalente în domeniul comerțului de bunuri/produse în relație cu obiectul/domeniul contractului, fie printr-un certificat emis de un organism de certificare acreditat, fie prin alte mijloace de probă privind sistemul de management al calității ce pot fi furnizate/prezentate.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Modalitate de demonstrare preliminară prin DUAE:Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. 1 din Lg. 98/2016.Ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime, Ofertantul trebuie să utilizeze Partea IV. Criterii de selecție, Secțiunea D: Sisteme de asigurare a calității și standarde de management de mediu în DUAE (răspuns) rubrica "Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calității".Modalitate de demonstrare în etapa finală a evaluării (pentru ofertantul a cărui ofertă este clasată pe primul loc in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor) – documente relevante suport solicitate pentru verificarea informațiilor din DUAE:Documentele suport/justificative solicitate pentru probarea/verificarea informațiilor din DUAE (răspuns) în vederea îndeplinirii cerinței includ, dar fără a se limita la:- certificat valabil la momentul prezentării, emis de un organism de certificare acreditat care să ateste respectarea de către operatorul economic a standardului SR EN ISO 9001/SR EN ISO 13485 sau alte probe sau dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității (pentru cazurile specifice prevăzute de lege).Notă:(i) În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie să dețină un astfel de certificat, pentru partea din contract pe care o realizează.(ii) Documentul trebuie să fie valabil la data prezentării.(iii) Documentele suport includ dar nu se limitează la certificate emise de organisme independente cu privire la standardul de asigurare a calității solicitat sau alte dovezi pe care Ofertantul le consideră relevante și/sau le-a nominalizat în DUAE (răspuns). (iv) În cazul în care, din orice motive documentele justificative solicitate nu sunt în limba procedurii, respectiv română, OE trebuie să prezinte și versiunea tradusă a respectivelor documente în limba procedurii așa cum este aceasta specificată .Prezenta sectiune se completeaza cu explicitarile corespunzatoare din documentul "Instructiuni pentru ofertanti"

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/11/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 22/05/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/11/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Nu este cazul

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform Legii nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/10/2021