Supplies - 540823-2021

Submission deadline has been amended by:  608662-2021
25/10/2021    S207

România-Turceni: Echipamente medicale

2021/S 207-540823

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SPITALUL ORASENESC TURCENI
Număr naţional de înregistrare: 7530616
Adresă: Oraș Turceni, Str. Strada Sănătății nr. 1, jud. Gorj, cod poștal 217520, România
Localitate: Turceni
Cod NUTS: RO412 Gorj
Cod poștal: 217520
Țară: România
Persoană de contact: Barboi George Narcis
E-mail: spitalulorasenescturceni@yahoo.com
Telefon: +40 253335035
Fax: +40 253335034
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.spitalturceni.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129699
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: SPITAL ORASENESC
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala, materiale consumabile si materiale de protecție necesare în vederea consolidării capacității Spitalului Orășenesc Turceni în gestionarea crizei sanitare COVID - 19

Număr de referinţă: 1053571658 (1/PaAP 4986/02.09.2021)
II.1.2)Cod CPV principal
33100000 Echipamente medicale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Prin dotarea unității cu echipamentele medicale nominalizate se urmărește posibilitatea acordării de servicii medicale în condiții de siguranță impuse atât de distanțarea sociala, de prevenirea răspândirii cu virusul SARS –CoV- 2 precum si din realizarea în condiții de siguranță a actului medical în contextul epidemiologic actual.

Necesarul de aparatura medicala si consumabile solicitat, reprezintă suportul realizării în condiții de siguranță si de performanță a intervențiilor chirurgicale complexe. Diagnosticul si tratamentul complex al pacientului cu patologie SARS-CoV-2 pozitivi si negativi, critici si noncritici, trebuie asigurate în contextul suplimentarii circuitelor mai sus menționate. Crearea de noi circuite implica si dotarea acestor noi spatii cu aparatura medicala care sa asigure abordarea diagnostica si terapeutica separata în condiții de siguranță epidemiologica a fiecăreia din categoriile de pacienți descriși.

„Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala, materiale consumabile si materiale de protecție necesare în vederea consolidării capacității Spitalului Orășenesc Turceni în gestionarea crizei sanitare COVID - 19” - divizat în 13 loturi și include cu titlu accesoriu operațiuni/activități/intervenții, cum ar fi dar fără a se limita la:

(i) pentru furnizare aparatură medicala (Lot nr. 1 - 10): transport, manipulare, asigurare dispozitive/macarale necesare încărcare/descărcare, instalare/montaj, conectare/interconectare la rețeaua existentă (dacă este cazul), racordare echipamente, reducerea presiunii (dacă este cazul), teste de acceptanță/probe funcționale/punere în funcțiune, instruire/formare utilizatori, suport tehnic constând în asistență tehnică la vânzare și post-vânzare, asigurare garanție legală/comercială, mentenanță preventivă și corectivă în perioada de garanție legală/comercială ofertată (fiecare dintre operațiunile necesare, respectiv descrierea specifică a intervențiilor cu titlu accesoriu ce trebuie efectuate în cadrul activităților desfășurate este detaliată în contextul prezentului caiet de sarcini la cap. „3. Descrierea produselor solicitate/necesare și a și operațiunilor cu titlu accesoriu necesar a fi realizate”);

(ii) pentru furnizare materiale consumabile si materiale de protecție (Lot nr. 11 -13): transport, manipulare până în locația de depozitare/secție a achizitorului, teste de acceptanță/probe funcționale/de utilizare, suport tehnic constând în asistență tehnică la vânzare, operațiuni de înlocuire a produselor neconforme în perioada de garanție a acestora și asistență tehnică post vânzare în perioada de garanție legală/comercială ofertată (fiecare dintre operațiunile necesare, respectiv descrierea specifică a intervențiilor cu titlu accesoriu ce trebuie efectuate în cadrul activităților desfășurate este detaliată în contextul prezentului caiet de sarcini la cap. „3. Descrierea produselor solicitate/necesare și a și operațiunilor cu titlu accesoriu necesar a fi realizate”).

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 8 562 490.62 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru un singur lot
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 13
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LABORATOR

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38434500 Analizoare biochimice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO412 Gorj
Locul principal de executare:

Oraș Turceni, Str. Strada Sănătății nr. 1, jud. Gorj, cod poștal 217520, România

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Proiectul “Consolidarea capacitații Spitalului Orășenesc Turceni in gestionarea crizei sanitare COVID -19” - cod SMIS: 139999 are ca scop creșterea capacitații spitalului Orășenesc Turceni de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in contextul epidemiologic actual.Prin dotarea instituției Solicitantului cu echipamente pentru tratament, prevenție decontaminare si protecție împotriva COVID-19, se va îmbunătăți capacitatea de îngrijire si tratament a pacienților, precum si gestionarea situației de urgenta provocata de criza Covid - 19, conducând astfel la îndeplinirea indicatorului de rezultat al POIM - Capacitatea adecvata de îngrijire si tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-COV-2 de gestionare a crizei sanitare. De asemenea, prin achizițiile de echipamente propuse in implementarea proiectului, se va creste capacitatea unității spitalicești de prevenție, îngrijire si tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS Cov2.

Ulterior intervenției POIM se va îmbunătăți capacitatea de îngrijire si tratament a pacienților precum si gestionarea situației de urgenta provocata de criza Covid – 19, prin achiziția aparatelor necesare computer tomograf, ecograf, aparat radiologie, Monitoare funcții vitale racordate la o stație centrala de monitorizare, cu implicații directe asupra secțiilor de Imagistica medicala si ATI.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 444 162.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiectul “Consolidarea capacitații Spitalului Orășenesc Turceni in gestionarea crizei sanitare COVID -19” - cod SMIS: 139999

II.2.14)Informații suplimentare

„Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala, materiale consumabile si materiale de protecție necesare în vederea consolidării capacității Spitalului Orășenesc Turceni în gestionarea crizei sanitare COVID - 19” - divizat în 13 loturi

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Generale (2)

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO412 Gorj
Locul principal de executare:

Oraș Turceni, Str. Strada Sănătății nr. 1, jud. Gorj, cod poștal 217520, România

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

„Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala, materiale consumabile si materiale de protecție necesare în vederea consolidării capacității Spitalului Orășenesc Turceni în gestionarea crizei sanitare COVID - 19” - divizat în 13 loturi

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 368 340.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiectul “Consolidarea capacitații Spitalului Orășenesc Turceni in gestionarea crizei sanitare COVID -19” - cod SMIS: 139999

II.2.14)Informații suplimentare

Proiectul “Consolidarea capacitații Spitalului Orășenesc Turceni in gestionarea crizei sanitare COVID -19” - cod SMIS: 139999 are ca scop creșterea capacitații spitalului Orășenesc Turceni de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in contextul epidemiologic actual.Prin dotarea instituției Solicitantului cu echipamente pentru tratament, prevenție decontaminare si pr... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

APARAT DE RADIOLOGIE MOBIL CU BRAT C

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33111000 Aparate de radiologie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO412 Gorj
Locul principal de executare:

Oraș Turceni, Str. Strada Sănătății nr. 1, jud. Gorj, cod poștal 217520, România

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

„Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala, materiale consumabile si materiale de protecție necesare în vederea consolidării capacității Spitalului Orășenesc Turceni în gestionarea crizei sanitare COVID - 19” - divizat în 13 loturi

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 332 056.20 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiectul “Consolidarea capacitații Spitalului Orășenesc Turceni in gestionarea crizei sanitare COVID -19” - cod SMIS: 139999

II.2.14)Informații suplimentare

Proiectul “Consolidarea capacitații Spitalului Orășenesc Turceni in gestionarea crizei sanitare COVID -19” - cod SMIS: 139999 are ca scop creșterea capacitații spitalului Orășenesc Turceni de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in contextul epidemiologic actual.Prin dotarea instituției Solicitantului cu echipamente pentru tratament, prevenție decontaminare si pr... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

DEZINFECTANȚI

Lot nr.: 13
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
24455000 Dezinfectanţi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO412 Gorj
Locul principal de executare:

Oraș Turceni, Str. Strada Sănătății nr. 1, jud. Gorj, cod poștal 217520, România

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

„Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala, materiale consumabile si materiale de protecție necesare în vederea consolidării capacității Spitalului Orășenesc Turceni în gestionarea crizei sanitare COVID - 19” - divizat în 13 loturi

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 45 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiectul “Consolidarea capacitații Spitalului Orășenesc Turceni in gestionarea crizei sanitare COVID -19” - cod SMIS: 139999

II.2.14)Informații suplimentare

Proiectul “Consolidarea capacitații Spitalului Orășenesc Turceni in gestionarea crizei sanitare COVID -19” - cod SMIS: 139999 are ca scop creșterea capacitații spitalului Orășenesc Turceni de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in contextul epidemiologic actual.Prin dotarea instituției Solicitantului cu echipamente pentru tratament, prevenție decontaminare si pr... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

MONITOARE FUNCTII VITALE RACORDATE LA O STATIE CENTRALA DE MONITORIZARE

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33195100 Monitoare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO412 Gorj
Locul principal de executare:

Oraș Turceni, Str. Strada Sănătății nr. 1, jud. Gorj, cod poștal 217520, România

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

„Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala, materiale consumabile si materiale de protecție necesare în vederea consolidării capacității Spitalului Orășenesc Turceni în gestionarea crizei sanitare COVID - 19” - divizat în 13 loturi

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 742 500.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiectul “Consolidarea capacitații Spitalului Orășenesc Turceni in gestionarea crizei sanitare COVID -19” - cod SMIS: 139999

II.2.14)Informații suplimentare

Proiectul “Consolidarea capacitații Spitalului Orășenesc Turceni in gestionarea crizei sanitare COVID -19” - cod SMIS: 139999 are ca scop creșterea capacitații spitalului Orășenesc Turceni de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in contextul epidemiologic actual.Prin dotarea instituției Solicitantului cu echipamente pentru tratament, prevenție decontaminare si pr... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

MĂȘTI CHIRURGICALE 3 PLIURI

Lot nr.: 12
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO412 Gorj
Locul principal de executare:

Oraș Turceni, Str. Strada Sănătății nr. 1, jud. Gorj, cod poștal 217520, România

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

„Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala, materiale consumabile si materiale de protecție necesare în vederea consolidării capacității Spitalului Orășenesc Turceni în gestionarea crizei sanitare COVID - 19” - divizat în 13 loturi

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 125 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiectul “Consolidarea capacitații Spitalului Orășenesc Turceni in gestionarea crizei sanitare COVID -19” - cod SMIS: 139999

II.2.14)Informații suplimentare

Proiectul “Consolidarea capacitații Spitalului Orășenesc Turceni in gestionarea crizei sanitare COVID -19” - cod SMIS: 139999 are ca scop creșterea capacitații spitalului Orășenesc Turceni de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in contextul epidemiologic actual.Prin dotarea instituției Solicitantului cu echipamente pentru tratament, prevenție decontaminare si pr... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

ECOGRAF 4D

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33112200 Ecograf
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO412 Gorj
Locul principal de executare:

Oraș Turceni, Str. Strada Sănătății nr. 1, jud. Gorj, cod poștal 217520, România

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

„Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala, materiale consumabile si materiale de protecție necesare în vederea consolidării capacității Spitalului Orășenesc Turceni în gestionarea crizei sanitare COVID - 19” - divizat în 13 loturi

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Monitor - Diagonala min 21 inch - Diagonala de 21 inch 0 puncte - Diagonala >21 inch, dar <21.5 inch 10 puncte - Diagonala ≥ 21.5 inch 20 puncte Ecran tactil - Diagonala minim 10 inch - Diagonala de 10 inch 0 puncte - Diagonala mai mare de 10 inch 10 puncte Caracteristici standard ale echipamentului - Dimensiunea memoriei CINE sa fie de minim 450 MB - Dimensiunea memoriei CINE de 450 MB 0 punct - Dimensiunea memoriei CINE >450 MB, dar <480 MB 10 puncte - Dimensiunea memoriei CINE ≥480 MB 20 puncte / Pondere: 50
Prețul - Pondere: 50
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 678 160.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiectul “Consolidarea capacitații Spitalului Orășenesc Turceni in gestionarea crizei sanitare COVID -19” - cod SMIS: 139999

II.2.14)Informații suplimentare

Proiectul “Consolidarea capacitații Spitalului Orășenesc Turceni in gestionarea crizei sanitare COVID -19” - cod SMIS: 139999 are ca scop creșterea capacitații spitalului Orășenesc Turceni de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in contextul epidemiologic actual.Prin dotarea instituției Solicitantului cu echipamente pentru tratament, prevenție decontaminare si pr... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Materiale protecție

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO412 Gorj
Locul principal de executare:

Oraș Turceni, Str. Strada Sănătății nr. 1, jud. Gorj, cod poștal 217520, România

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

„Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala, materiale consumabile si materiale de protecție necesare în vederea consolidării capacității Spitalului Orășenesc Turceni în gestionarea crizei sanitare COVID - 19” - divizat în 13 loturi

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 770 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiectul “Consolidarea capacitații Spitalului Orășenesc Turceni in gestionarea crizei sanitare COVID -19” - cod SMIS: 139999

II.2.14)Informații suplimentare

Proiectul “Consolidarea capacitații Spitalului Orășenesc Turceni in gestionarea crizei sanitare COVID -19” - cod SMIS: 139999 are ca scop creșterea capacitații spitalului Orășenesc Turceni de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in contextul epidemiologic actual.Prin dotarea instituției Solicitantului cu echipamente pentru tratament, prevenție decontaminare si pr... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

APARAT RADIOLOGIE DIGITAL (Aparat de radiologie cu 1 detector)

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33111000 Aparate de radiologie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO412 Gorj
Locul principal de executare:

Oraș Turceni, Str. Strada Sănătății nr. 1, jud. Gorj, cod poștal 217520, România

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Proiectul “Consolidarea capacitații Spitalului Orășenesc Turceni in gestionarea crizei sanitare COVID -19” - cod SMIS: 139999 are ca scop creșterea capacitații spitalului Orășenesc Turceni de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in contextul epidemiologic actual.Prin dotarea instituției Solicitantului cu echipamente pentru tratament, prevenție decontaminare si protecție împotriva COVID-19, se va îmbunătăți capacitatea de îngrijire si tratament a pacienților, precum si gestionarea situației de urgenta provocata de criza Covid - 19, conducând astfel la îndeplinirea indicatorului de rezultat al POIM - Capacitatea adecvata de îngrijire si tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-COV-2 de gestionare a crizei sanitare. De asemenea, prin achizițiile de echipamente propuse in implementarea proiectului, se va creste capacitatea unității spitalicești de prevenție, îngrijire si tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS Cov2.

Ulterior intervenției POIM se va îmbunătăți capacitatea de îngrijire si tratament a pacienților precum si gestionarea situației de urgenta provocata de criza Covid – 19, prin achiziția aparatelor necesare computer tomograf, ecograf, aparat radiologie, Monitoare funcții vitale racordate la o stație centrala de monitorizare, cu implicații directe asupra secțiilor de Imagistica medicala si ATI.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 956 428.42 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiectul “Consolidarea capacitații Spitalului Orășenesc Turceni in gestionarea crizei sanitare COVID -19” - cod SMIS: 139999

II.2.14)Informații suplimentare

Proiectul “Consolidarea capacitații Spitalului Orășenesc Turceni in gestionarea crizei sanitare COVID -19” - cod SMIS: 139999 are ca scop creșterea capacitații spitalului Orășenesc Turceni de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in contextul epidemiologic actual.Prin dotarea instituției Solicitantului cu echipamente pentru tratament, prevenție decontaminare si pr... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

CONTAINER MODULAR EVALUARE BOLNAVI

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
44619000 Alte containere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO412 Gorj
Locul principal de executare:

Oraș Turceni, Str. Strada Sănătății nr. 1, jud. Gorj, cod poștal 217520, România

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

„Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala, materiale consumabile si materiale de protecție necesare în vederea consolidării capacității Spitalului Orășenesc Turceni în gestionarea crizei sanitare COVID - 19” - divizat în 13 loturi

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 70 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

„Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala, materiale consumabile si materiale de protecție necesare în vederea consolidării capacității Spitalului Orășenesc Turceni în gestionarea crizei sanitare COVID - 19” - divizat în 13 loturi

II.2.14)Informații suplimentare

Proiectul “Consolidarea capacitații Spitalului Orășenesc Turceni in gestionarea crizei sanitare COVID -19” - cod SMIS: 139999 are ca scop creșterea capacitații spitalului Orășenesc Turceni de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in contextul epidemiologic actual.Prin dotarea instituției Solicitantului cu echipamente pentru tratament, prevenție decontaminare si pr... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

ECHIPAMENT DE TOMOGRAFIE COMPUTERIZATĂ CU 64 DE SECȚIUNI PER ROTAȚIE

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33115000 Aparate de tomografie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO412 Gorj
Locul principal de executare:

Oraș Turceni, Str. Strada Sănătății nr. 1, jud. Gorj, cod poștal 217520, România

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Fiecare produs va conține toate accesoriile/subansamblele/părțile componente/consumabilele etc. necesare

punerii și menținerii în funcțiune/utilizării (spre exemplificare, cabluri conectare, conectori, kit inițial de instalare

și punere în funcțiune, accesorii/materiale de protecție etc., după caz), chiar dacă acestea n-au fost precizate în

mod expres în caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Se punctează caracteristicile tehnice înscrise in tabelul 1din doc "Instructiuni pentru ofertanti" / Pondere: 60
Prețul - Pondere: 40
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 821 344.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

“Consolidarea capacitații Spitalului Orășenesc Turceni in gestionarea crizei sanitare COVID -19” - cod SMIS: 139999

II.2.14)Informații suplimentare

Proiectul “Consolidarea capacitații Spitalului Orășenesc Turceni in gestionarea crizei sanitare COVID -19” - cod SMIS: 139999 are ca scop creșterea capacitații spitalului Orășenesc Turceni de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in contextul epidemiologic actual.Prin dotarea instituției Solicitantului cu echipamente pentru tratament, prevenție decontaminare si pr... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Generale (1)

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO412 Gorj
Locul principal de executare:

Oraș Turceni, Str. Strada Sănătății nr. 1, jud. Gorj, cod poștal 217520, România

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

„Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala, materiale consumabile si materiale de protecție necesare în vederea consolidării capacității Spitalului Orășenesc Turceni în gestionarea crizei sanitare COVID - 19” - divizat în 13 loturi

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 582 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiectul “Consolidarea capacitații Spitalului Orășenesc Turceni in gestionarea crizei sanitare COVID -19” - cod SMIS: 139999

II.2.14)Informații suplimentare

Proiectul “Consolidarea capacitații Spitalului Orășenesc Turceni in gestionarea crizei sanitare COVID -19” - cod SMIS: 139999 are ca scop creșterea capacitații spitalului Orășenesc Turceni de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in contextul epidemiologic actual.Prin dotarea instituției Solicitantului cu echipamente pentru tratament, prevenție decontaminare si pr... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

APARAT ANESTEZIE

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33172100 Aparate de anestezie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO412 Gorj
Locul principal de executare:

Oraș Turceni, Str. Strada Sănătății nr. 1, jud. Gorj, cod poștal 217520, România

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

„Contract de achiziție publică pentru furnizare aparatură medicala, materiale consumabile si materiale de protecție necesare în vederea consolidării capacității Spitalului Orășenesc Turceni în gestionarea crizei sanitare COVID - 19” - divizat în 13 loturi

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 627 500.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiectul “Consolidarea capacitații Spitalului Orășenesc Turceni in gestionarea crizei sanitare COVID -19” - cod SMIS: 139999

II.2.14)Informații suplimentare

Proiectul “Consolidarea capacitații Spitalului Orășenesc Turceni in gestionarea crizei sanitare COVID -19” - cod SMIS: 139999 are ca scop creșterea capacitații spitalului Orășenesc Turceni de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in contextul epidemiologic actual.Prin dotarea instituției Solicitantului cu echipamente pentru tratament, prevenție decontaminare si pr... detalii pe www.e-licitatie.ro

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinţa nr. 1. (ptr. oricare dintre loturile ofertate)

Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii sau orice persoana care este membru al consiliului/organului de administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165-(1), 167 din Legea nr. 98/2016.

(i) AC are dreptul, conf. art. 166-(1)-Lg.98/2016, în sit. excepționale, și ptr. motive imperative de interes general, precum sănătatea publică sau protecţia mediului, să nu excludă un OE aflat în sit. de mai sus.

(ii) Conf. art. 53-(2)-(3) din Lg.98/2016 AC solicită, iar OE are obligația de a comunica datele de identificare a deținătorilor/beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător, în sit. în care forma de organizare a OE (OI/ofertantul asociat/subcontractantul propus/terțul susținător) la procedură este de societate pe acțiuni, cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător.

Reprezentant legal al OE depune o declarație pe propria răspundere cu privire la deținătorii/beneficiarii reali ai acțiunilor la purtător, sub sancțiunile prevăzute de art. 326 din Lg.286/2009 privind Codul penal. Conf. art. 60-(f) și 167- (1-1) din Lg.98/2016, AC este obligată să excludă din PA orice OE (OI/ofertantul asociat/subcontractantul propus/terțul susținător), organizat ca societate pe acțiuni, al cărui capital social este reprezentat prin acțiuni la purtător și care nu face dovada identității deținătorilor/ beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător.

Modalitatea de îndeplinire : Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. 1 din Lg. 98/2016 și instrucțiunilor precizate în prezenta documentație de atribuire.

Doc. justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea AC doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

• certificate constatatoare privind lipsa datorii restante cu privire la plata impozite, taxe sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) in limitele specificate de art. 166-(2)-Lg.98/2016; OE trebuie să prezinte certificate valabile la momentul prezentării.

• cazierul judiciar al OE şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului OE, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

• după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166-(2), art. 167-(2), art. 171 din Lg. 98/2016;

• alte documente edificatoare, după caz.

! DUAE este configurat de autoritatea contractanta direct în SEAP, iar OE/ofertanții vor completa DUAE în SEAP în mod direct, după autentificare, de fiecare participant. Ofertanții vor completa DUAE având în vedere Notificarea ANAP privind utilizarea DUAE integrat în SEAP din 02/07/2019.

Cerinţa nr. 2. (ptr. oricare dintre loturile ofertate)

Declaraţie pe proprie răspundere privind conflictul de interese.

OE (OI, membru al unei asocieri, subcontractant, terț susținător) nu trebuie sa se afle in niciuna dintre sit. menționate la art. 59-60-Lg.98/2016, ref. la conflictul de interese, sub rezerva ca au fost aplicate masuri mai puțin invazive de către AC (spre ex., înlocuirea persoanelor implicate in PA conf. art. 62-(3)-Lg.98/2016).

Numele persoanelor cu funcții de decizie în cadrul AC sau al furnizorului de serv. de achiziție implicate în PA:

Hategan Dragos-lonut (Manager Proiect);

Mrejeru Constantin (Responsabil achizitii);

Udriste Gabriela (Responsabil Financiar);

Marinca Daniel (Responsabil Tehnic).

Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. 1 din Lg. 98/2016 și instrucțiunilor precizate în prezenta documentație de atribuire.

Decl. pe proprie răspundere privind conflictul de interese se va întocmi de către fiecare ofertant/asociat, inclusiv de către terţ susţinător / subcontractant, după caz, şi va fi prezentată de toţi participanţii odată cu depunerea DUAE şi a ofertei in SEAP. Declaraţia va conţine informaţii aferente situaţiei lor.

În decl. se precizează:

(i) numele, prenumele şi funcţia deţinută de persoanele cu funcţii de decizie care sunt implicate în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia în cadrul autorităţii/entităţii contractante, precum şi a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare, dar şi a celor implicate în procedură din partea acestuia din urmă, așa cum aceștia sunt precizați la cerința nr. 2;

(ii) datele de identificare ale membrilor consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau acționarilor ori asociaților semnificativi care dețin cumulat mai mult de 10% din capitalul social al OE sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.

Cerinţa nr. 3. (ptr. oricare dintre loturile ofertate)

Declaraţie pe proprie răspundere privind încadrarea operatorilor economici în prevederile Art. 3, alin. (1), lit. jj) din Legea 98/2016.

OE (individual, membru al unei asocieri, subcontractant, terț susținător) trebuie să se încadreze în prevederile Art. 3, alin. (1), lit. jj) din Legea 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire:Decl. pe proprie răspundere privind rivind încadrarea operatorilor economici în prevederile Art. 3, alin. (1), lit. jj) din Legea 98/2016 se va întocmi de către fiecare ofertant/asociat, inclusiv de către terţ susţinător/ subcontractant, după caz, şi va fi prezentată de toţi participanţii odată cu depunerea DUAE şi a ofertei in SEAP.

Au dreptul de a participa la procedurile de atribuire prevăzute la Art. 68 din Legea 98/2016, în calitate de ofertant individual/ofertant asociat/terț susținător/subcontractant, operatorii economici definiți la art. 3 alin. (1) lit. jj) din Legea 98/2016. În conformitate cu prevederile Art. 53 Alin. 1_1 din Legea 98 2016, autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice persoană fizică sau juridică, având calitatea de ofertant individual/ofertant asociat/terţ susţinător/subcontractant, care nu se încadrează în definiţia de la art. 3 alin. (1) lit. jj), fără a mai fi necesară verificarea încadrării în prevederile art. 164, 165 şi 167.

Situațiile de excludere se aplică tuturor OE implicați in PA – ofertanți/terți susținători/subcontractori.

Nota: Cele de mai sus se completeaza cu explicitarile din cadrul documentului "Instructiuni pentru ofertanti"

Cerința nr. 1.

(ptr. oricare dintre loturile ofertate)

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea de exercitare a activității profesionale ce face obiectul contractului de achiziție publică/ sectorială.

Cerința se aplică inclusiv pentru documentația care trebuie prezentată de subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitate de demonstrare preliminară prin DUAE:

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. 1 din Lg. 98/2016 și instrucțiunilor precizate în prezenta documentație de atribuire.

Modalitate de demonstrare în etapa finală a evaluării (pentru ofertantul a cărui ofertă este clasată pe primul loc in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor) – documente relevante suport solicitate pentru verificarea informațiilor din DUAE:

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanţilor persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în ţara de rezidenţă, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situaţia în care vor fi executate părţi din contract de către subcontractanţi, dovada înregistrării şi corespondenţa activităţilor principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziţiei se va prezenta obligatoriu şi de către subcontractanţi, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

La solicitarea expresă a AC și în aplicarea prevederi art. 196-Lg. 98/2016, OE va demonstra îndepl. cerinței prin prezentare de doc. care să:

i. probeze toate afirmațiile incluse în DUAE (răspuns);

ii. demonstreze că:

a. OE este legal constituit în țara sa de origine și că nu se află în niciuna dintre sit. de anulare a constituirii,

b. desfășoară în mod licit pe piață activitatea sa profesională, respectiv:

b.i. există corespondență între obiectul principal al contract. și activit. economică înscrisă în doc. de constituire sub formă de cod CAEN/NACE (Clasificarea statistică a activităților economice în CE sau echivalent) pentru OE ofertanți;

b.ii. există corespondență între activit. asociată rolului OE în procedură și activit. economică înscrisă în doc. de constituire al acestuia sub formă de cod CAEN/NACE (Clasificarea statistică a activităților economice în CE sau echivalent) pentru subcontractant și/sau terț susținător. Corespondenta se determina prin raportarea cel puțin la secțiunea din economia națională, determinata pe principiul omogenității la nivel de Clasificare a activităților din economia națională, cu luarea in considerare a naturii produselor furnizate.

Cerinţa nr. 2 (ptr. oricare dintre loturile ofertate).

Operatorii economici, (importatori, distribuitori) vor prezenta aviz de funcţionare conform și valabil emis de ANMDMR (însoţit de anexe) în temeiul art. 926-Lg. 95/20... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,10,11,12,13,2,3,4,5,6,7,8,9Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiPentru toate/oricare din loturi, ofertantul (OE individual sau asociere de OE) va prezenta dovezi valabile ale implementării sistemului de management al calității în conformitate cu SR EN ISO 13485 / SR EN ISO 9001 sau implementare de măsuri echivalente în domeniul comerțului de bunuri/produse în relație cu obiectul/domeniul contractului, fie printr-un certificat emis de un organism de certificare acreditat, fie prin alte mijloace de probă privind sistemul de management al calității ce pot fi furnizate/prezentate.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Modalitate de demonstrare preliminară prin DUAE:Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. 1 din Lg. 98/2016.Ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime, Ofertantul trebuie să utilizeze Partea IV. Criterii de selecție, Secțiunea D: Sisteme de asigurare a calității și standarde de management de mediu în DUAE (răspuns) rubrica "Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calității".Modalitate de demonstrare în etapa finală a evaluării (pentru ofertantul a cărui ofertă este clasată pe primul loc in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor) – documente relevante suport solicitate pentru verificarea informațiilor din DUAE:Documentele suport/justificative solicitate pentru probarea/verificarea informațiilor din DUAE (răspuns) în vederea îndeplinirii cerinței includ, dar fără a se limita la:- certificat valabil la momentul prezentării, emis de un organism de certificare acreditat care să ateste respectarea de către operatorul economic a standardului SR EN ISO 9001/SR EN ISO 13485 sau alte probe sau dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității (pentru cazurile specifice prevăzute de lege).Notă:(i) În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie să dețină un astfel de certificat, pentru partea din contract pe care o realizează.(ii) Documentul trebuie să fie valabil la data prezentării.(iii) Documentele suport includ dar nu se limitează la certificate emise de organisme independente cu privire la standardul de asigurare a calității solicitat sau alte dovezi pe care Ofertantul le consideră relevante și/sau le-a nominalizat în DUAE (răspuns). (iv) În cazul în care, din orice motive documentele justificative solicitate nu sunt în limba procedurii, respectiv română, OE trebuie să prezinte și versiunea tradusă a respectivelor documente în limba procedurii așa cum este aceasta specificată .Prezenta sectiune se completeaza cu explicitarile corespunzatoare din documentul "Instructiuni pentru ofertanti"

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 22/11/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 22/05/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 22/11/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Nu este cazul

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform Legii nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
20/10/2021