Suministros - 540830-2018

08/12/2018    S237    Tarned - Hanketeade - Avatud menetlus 

Eesti-Tallinn: Printerid ja plotterid

2018/S 237-540830

Hanketeade

Asjad

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Registrite ja Infosüsteemide Keskus
Riiklik registreerimisnumber: 70000310
Postiaadress: Lubja tn 4
Linn: Tallinn
NUTS kood: EE
Sihtnumber: 10115
Riik: Eesti
Kontaktisik: Mariliis Kannukene
E-post: rikhanked@just.ee
Telefon: +372 6636360

Internetiaadress(id):

Üldaadress: http://www.rik.ee/

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: AS Hoolekandeteenused
Riiklik registreerimisnumber: 10399457
Postiaadress: Merimetsa tee 1
Linn: Tallinn
NUTS kood: EE
Sihtnumber: 10614
Riik: Eesti
Kontaktisik: Mariliis Kannukene
E-post: rikhanked@just.ee
Telefon: +372 6636360

Internetiaadress(id):

Üldaadress: http://www.hoolekandeteenused.ee

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Saaremaa Vallavalitsus
Riiklik registreerimisnumber: 77000306
Postiaadress: Tallinna tn 10
Linn: Saaremaa vald
NUTS kood: EE
Sihtnumber: 93819
Riik: Eesti
Kontaktisik: Mariliis Kannukene
E-post: rikhanked@just.ee
Telefon: +372 6636360

Internetiaadress(id):

Üldaadress: http://www.saaremaavald.ee

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Saue Vallavalitsus
Riiklik registreerimisnumber: 77000430
Postiaadress: Tule tn 7
Linn: Saue vald
NUTS kood: EE
Sihtnumber: 76505
Riik: Eesti
Kontaktisik: Mariliis Kannukene
E-post: rikhanked@just.ee
Telefon: +372 6636360

Internetiaadress(id):

Üldaadress: http://sauevald.ee/

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Tallinna Tehnikaülikool
Riiklik registreerimisnumber: 74000323
Postiaadress: Ehitajate tee 5
Linn: Tallinn
NUTS kood: EE
Sihtnumber: 19086
Riik: Eesti
Kontaktisik: Mariliis Kannukene
E-post: rikhanked@just.ee
Telefon: +372 6636360

Internetiaadress(id):

Üldaadress: http://www.ttu.ee

I.2)Teave ühishanke kohta
Leping hõlmab ühishanget
Lepingu sõlmib keskne hankija
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1530701/general-info
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata elektrooniliselt aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1530701/tenders
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Valitsusasutuse hallatav riigiasutus
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Printerite ostmine ja rentimine täishooldusteenuse võimalusega

Viitenumber: 202876
II.1.2)CPV põhikood
30232100
II.1.3)Lepingu liik
Asjad
II.1.4)Lühikirjeldus:

Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK) hangib Vabariigi Valitsuse 30.6.2016 korralduse nr 225 alusel printereid. Hanke alusel sõlmitud raamleping laieneb kõigile riigiasutustele, kes on vastavas korralduses nimetatud, lisaks juriidilistele isikutele, kes on volitanud RIK-i hanget korraldama (ühishankijad, kes on toodud ühishankijate nimekirjas) ja vabatahtliku keskse hankimise kaudu soetajatele.

Hankelepinguid sõlmitakse nii asjade väljaostmiseks (asja omandamise õigusega) kui ka rentimiseks (asja omandamise õiguseta) täishooldusteenuse võimalusega. Hankelepingu esemeks on printerid koos lisaseadmete ja -komponentidega. Hanke eseme hulka kuulub ka ostetava või renditava asja kohaletoomine hankija määratud kohta Eestis ning hankelepingu lõppemisel renditava asja tagastamine (tagasivõtmine) hankija poolt määratud asukohas Eestis.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 550 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: jah
Pakkumusi võib esitada ainult ühe osa kohta
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

Mitme pakkujaga raamleping kuni 400 EUR seadmete soetuseks

Osa nr: 1
II.2.2)CPV lisakood(id)
30232100
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: EE
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Pakkuja esitab pakkumusena e-kataloogi pakutavate printerite nimekirja. Printerite maksimaalne maksumus tohib olla käibemaksuta kuni 400 EUR (k.a). Antud osa alt on pakkujatel õigus kogu lepingu perioodi jooksul e-kataloogis muuta printerite kohta käivat infot, kustutada, lisada uusi printereid arvestades seatud rahalist ülempiiri.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kvaliteedikriteerium - Nimi: Pakendamine / Osakaal: 50.0
Kvaliteedikriteerium - Nimi: Pakendamine / Osakaal: 50.0
Hind
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 50 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 18
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

Raamlepingut on võimalik pikendada kuni 6 kuud. Pikendamise asjaolu tingib eelkõige uue riigihankelepingu sõlmimise viibimine selliselt, et kehtiva ja uue lepingu vaheline periood oleks kaetud lepinguga.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
Pakkumused tuleb esitada elektrooniliste kataloogide kujul või pakkumused peavad sisaldama elektroonilist kataloogi
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide:

Võidakse rahastada erinevatest projektidest

II.2.14)Lisateave
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

Mitme pakkujaga raamleping minikonkursside teostamiseks

Osa nr: 2
II.2.2)CPV lisakood(id)
30232100
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: EE
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Raamleping sõlmitakse mitme pakkujaga ilma hankesse esitatava pakkumuseta. Pakkujate vahel korraldab hankija minikonkurssi läbi Riigihangete registri.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kvaliteedikriteerium - Nimi: Pakendamine / Osakaal: 50.0
Kvaliteedikriteerium - Nimi: Pakendamine / Osakaal: 50.0
Hind
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 50 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 18
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

Raamlepingut on võimalik pikendada kuni 6 kuud. Pikendamise asjaolu tingib eelkõige uue riigihankelepingu sõlmimise viibimine selliselt, et kehtiva ja uue lepingu vaheline periood oleks kaetud lepinguga.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
Pakkumused tuleb esitada elektrooniliste kataloogide kujul või pakkumused peavad sisaldama elektroonilist kataloogi
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide:

Võidakse rahastada erinevatest projektidest

II.2.14)Lisateave
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

A4 klass 1 printeri soetus

Osa nr: 3
II.2.2)CPV lisakood(id)
30232100
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: EE
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Hankeleping sõlmitakse ühe osapoolega ühe toote soetuseks. Lepinguga on hõlmatud A4 klass 1 printeri ost, rent ja täihooldusteenus nimetatud printerile. Täishooldusteenusena esitatakse hind neljaks aastaks ning lisaks ühe kuu maksumusena. Hinnad fikseeritakse kogu raamlepingu kehtivuse ajaks. Printerite ja teenuste detailne info esitatakse e-kataloogis ettenähtud tingimustel. Pakkujal on kohustus tarnida pakutud printereid ja teenust lepingus ettenähtud tingimustel kogu lepingu perioodi jooksul.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kvaliteedikriteerium - Nimi: Pakendamine / Osakaal: 5.0
Kvaliteedikriteerium - Nimi: Pakendamine / Osakaal: 5.0
Kvaliteedikriteerium - Nimi: Puutetundlik ekraan / Osakaal: 5.0
Hind - Osakaal: 85.0
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 50 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 18
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

Raamlepingut on võimalik pikendada kuni 6 kuud. Pikendamise asjaolu tingib eelkõige uue riigihankelepingu sõlmimise viibimine selliselt, et kehtiva ja uue lepingu vaheline periood oleks kaetud lepinguga.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
Pakkumused tuleb esitada elektrooniliste kataloogide kujul või pakkumused peavad sisaldama elektroonilist kataloogi
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide:

Võidakse rahastada erinevatest projektidest

II.2.14)Lisateave
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

A4 klass 2 printeri soetus

Osa nr: 4
II.2.2)CPV lisakood(id)
30232100
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: EE
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Hankeleping sõlmitakse ühe osapoolega ühe toote soetuseks. Lepinguga on hõlmatud A4 klass 2 printeri ost, rent ja täihooldusteenus nimetatud printerile. Täishooldusteenusena esitatakse hind neljaks aastaks ning lisaks ühe kuu maksumusena. Hinnad fikseeritakse kogu raamlepingu kehtivuse ajaks. Printerite ja teenuste detailne info esitatakse e-kataloogis ettenähtud tingimustel. Pakkujal on kohustus tarnida pakutud printereid ja teenust lepingus ettenähtud tingimustel kogu lepingu perioodi jooksul.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kvaliteedikriteerium - Nimi: Pakendamine / Osakaal: 5.0
Kvaliteedikriteerium - Nimi: Pakendamine / Osakaal: 5.0
Kvaliteedikriteerium - Nimi: Puutetundlik ekraan / Osakaal: 5.0
Hind - Osakaal: 85.0
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 50 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 18
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

Raamlepingut on võimalik pikendada kuni 6 kuud. Pikendamise asjaolu tingib eelkõige uue riigihankelepingu sõlmimise viibimine selliselt, et kehtiva ja uue lepingu vaheline periood oleks kaetud lepinguga.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
Pakkumused tuleb esitada elektrooniliste kataloogide kujul või pakkumused peavad sisaldama elektroonilist kataloogi
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide:

Võidakse rahastada erinevatest projektidest

II.2.14)Lisateave
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

A4 klass 3 printeri soetus

Osa nr: 5
II.2.2)CPV lisakood(id)
30232100
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: EE
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Hankeleping sõlmitakse ühe osapoolega ühe toote soetuseks. Lepinguga on hõlmatud A4 klass 3 printeri ost, rent ja täihooldusteenus nimetatud printerile. Täishooldusteenusena esitatakse hind neljaks aastaks ning lisaks ühe kuu maksumusena. Hinnad fikseeritakse kogu raamlepingu kehtivuse ajaks. Printerite ja teenuste detailne info esitatakse e-kataloogis ettenähtud tingimustel. Pakkujal on kohustus tarnida pakutud printereid ja teenust lepingus ettenähtud tingimustel kogu lepingu perioodi jooksul.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kvaliteedikriteerium - Nimi: Pakendamine / Osakaal: 5.0
Kvaliteedikriteerium - Nimi: Pakendamine / Osakaal: 5.0
Hind - Osakaal: 90.0
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 50 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 18
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

Raamlepingut on võimalik pikendada kuni 6 kuud. Pikendamise asjaolu tingib eelkõige uue riigihankelepingu sõlmimise viibimine selliselt, et kehtiva ja uue lepingu vaheline periood oleks kaetud lepinguga.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
Pakkumused tuleb esitada elektrooniliste kataloogide kujul või pakkumused peavad sisaldama elektroonilist kataloogi
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide:

Võidakse rahastada erinevatest projektidest

II.2.14)Lisateave
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

A4 klass 4 printeri soetus

Osa nr: 6
II.2.2)CPV lisakood(id)
30232100
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: EE
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Hankeleping sõlmitakse ühe osapoolega ühe toote soetuseks. Lepinguga on hõlmatud A4 klass 4 printeri ost, rent ja täihooldusteenus nimetatud printerile. Täishooldusteenusena esitatakse hind neljaks aastaks ning lisaks ühe kuu maksumusena. Hinnad fikseeritakse kogu raamlepingu kehtivuse ajaks. Printerite ja teenuste detailne info esitatakse e-kataloogis ettenähtud tingimustel. Pakkujal on kohustus tarnida pakutud printereid ja teenust lepingus ettenähtud tingimustel kogu lepingu perioodi jooksul.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kvaliteedikriteerium - Nimi: Pakendamine / Osakaal: 5.0
Kvaliteedikriteerium - Nimi: Pakendamine / Osakaal: 5.0
Hind - Osakaal: 90.0
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 50 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 18
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

Raamlepingut on võimalik pikendada kuni 6 kuud. Pikendamise asjaolu tingib eelkõige uue riigihankelepingu sõlmimise viibimine selliselt, et kehtiva ja uue lepingu vaheline periood oleks kaetud lepinguga.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
Pakkumused tuleb esitada elektrooniliste kataloogide kujul või pakkumused peavad sisaldama elektroonilist kataloogi
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide:

Võidakse rahastada erinevatest projektidest

II.2.14)Lisateave
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

A4 klass 5 printeri soetus

Osa nr: 7
II.2.2)CPV lisakood(id)
30232100
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: EE
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Hankeleping sõlmitakse ühe osapoolega ühe toote soetuseks. Lepinguga on hõlmatud A3 klass 1 printeri ost, rent ja täihooldusteenus nimetatud printerile. Täishooldusteenusena esitatakse hind neljaks aastaks ning lisaks ühe kuu maksumusena. Hinnad fikseeritakse kogu raamlepingu kehtivuse ajaks. Printerite ja teenuste detailne info esitatakse e-kataloogis ettenähtud tingimustel. Pakkujal on kohustus tarnida pakutud printereid ja teenust lepingus ettenähtud tingimustel kogu lepingu perioodi jooksul.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kvaliteedikriteerium - Nimi: Pakendamine / Osakaal: 5.0
Kvaliteedikriteerium - Nimi: Pakendamine / Osakaal: 5.0
Hind - Osakaal: 90.0
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 50 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 18
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

Raamlepingut on võimalik pikendada kuni 6 kuud. Pikendamise asjaolu tingib eelkõige uue riigihankelepingu sõlmimise viibimine selliselt, et kehtiva ja uue lepingu vaheline periood oleks kaetud lepinguga.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
Pakkumused tuleb esitada elektrooniliste kataloogide kujul või pakkumused peavad sisaldama elektroonilist kataloogi
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide:

Võidakse rahastada erinevatest projektidest

II.2.14)Lisateave
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

A4 klass 6 printeri soetus

Osa nr: 8
II.2.2)CPV lisakood(id)
30232100
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: EE
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Hankeleping sõlmitakse ühe osapoolega ühe toote soetuseks. Lepinguga on hõlmatud A3 klass 2 printeri ost, rent ja täihooldusteenus nimetatud printerile. Täishooldusteenusena esitatakse hind neljaks aastaks ning lisaks ühe kuu maksumusena. Hinnad fikseeritakse kogu raamlepingu kehtivuse ajaks. Printerite ja teenuste detailne info esitatakse e-kataloogis ettenähtud tingimustel. Pakkujal on kohustus tarnida pakutud printereid ja teenust lepingus ettenähtud tingimustel kogu lepingu perioodi jooksul.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kvaliteedikriteerium - Nimi: Pakendamine / Osakaal: 5.0
Kvaliteedikriteerium - Nimi: Pakendamine / Osakaal: 5.0
Hind - Osakaal: 90.0
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 50 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 18
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

Raamlepingut on võimalik pikendada kuni 6 kuud. Pikendamise asjaolu tingib eelkõige uue riigihankelepingu sõlmimise viibimine selliselt, et kehtiva ja uue lepingu vaheline periood oleks kaetud lepinguga.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
Pakkumused tuleb esitada elektrooniliste kataloogide kujul või pakkumused peavad sisaldama elektroonilist kataloogi
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide:

Võidakse rahastada erinevatest projektidest

II.2.14)Lisateave
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

A3 klass 1 printeri soetus

Osa nr: 9
II.2.2)CPV lisakood(id)
30232100
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: EE
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Hankeleping sõlmitakse ühe osapoolega ühe toote soetuseks. Lepinguga on hõlmatud A3 klass 3 printeri ost, rent ja täihooldusteenus nimetatud printerile. Täishooldusteenusena esitatakse hind neljaks aastaks ning lisaks ühe kuu maksumusena. Hinnad fikseeritakse kogu raamlepingu kehtivuse ajaks. Printerite ja teenuste detailne info esitatakse e-kataloogis ettenähtud tingimustel. Pakkujal on kohustus tarnida pakutud printereid ja teenust lepingus ettenähtud tingimustel kogu lepingu perioodi jooksul.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kvaliteedikriteerium - Nimi: Pakendamine / Osakaal: 5.0
Kvaliteedikriteerium - Nimi: Pakendamine / Osakaal: 5.0
Kvaliteedikriteerium - Nimi: Operatiivmälu laiendamine / Osakaal: 5.0
Kvaliteedikriteerium - Nimi: A4 lehekülje printimise kiirus / Osakaal: 5.0
Kvaliteedikriteerium - Nimi: A4 lehekülje printimise kiirus / Osakaal: 5.0
Hind - Osakaal: 75.0
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 50 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 18
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

Raamlepingut on võimalik pikendada kuni 6 kuud. Pikendamise asjaolu tingib eelkõige uue riigihankelepingu sõlmimise viibimine selliselt, et kehtiva ja uue lepingu vaheline periood oleks kaetud lepinguga.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
Pakkumused tuleb esitada elektrooniliste kataloogide kujul või pakkumused peavad sisaldama elektroonilist kataloogi
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide:

Võidakse rahastada erinevatest projektidest

II.2.14)Lisateave
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

A3 klass 2 printeri soetus

Osa nr: 10
II.2.2)CPV lisakood(id)
30232100
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: EE
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Hankeleping sõlmitakse ühe osapoolega ühe toote soetuseks. Lepinguga on hõlmatud A3 klass 3 printeri ost, rent ja täihooldusteenus nimetatud printerile. Täishooldusteenusena esitatakse hind neljaks aastaks ning lisaks ühe kuu maksumusena. Hinnad fikseeritakse kogu raamlepingu kehtivuse ajaks. Printerite ja teenuste detailne info esitatakse e-kataloogis ettenähtud tingimustel. Pakkujal on kohustus tarnida pakutud printereid ja teenust lepingus ettenähtud tingimustel kogu lepingu perioodi jooksul.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kvaliteedikriteerium - Nimi: Pakendamine / Osakaal: 5.0
Kvaliteedikriteerium - Nimi: Pakendamine / Osakaal: 5.0
Kvaliteedikriteerium - Nimi: A4 lehekülje printimise kiirus / Osakaal: 5.0
Kvaliteedikriteerium - Nimi: A4 lehekülje printimise kiirus / Osakaal: 5.0
Hind - Osakaal: 80.0
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 50 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 18
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

Raamlepingut on võimalik pikendada kuni 6 kuud. Pikendamise asjaolu tingib eelkõige uue riigihankelepingu sõlmimise viibimine selliselt, et kehtiva ja uue lepingu vaheline periood oleks kaetud lepinguga.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
Pakkumused tuleb esitada elektrooniliste kataloogide kujul või pakkumused peavad sisaldama elektroonilist kataloogi
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide:

Võidakse rahastada erinevatest projektidest

II.2.14)Lisateave
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

A3 klass 3 printeri soetus

Osa nr: 11
II.2.2)CPV lisakood(id)
30232100
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: EE
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Hankeleping sõlmitakse ühe osapoolega ühe toote soetuseks. Lepinguga on hõlmatud A3 klass 3 printeri ost, rent ja täihooldusteenus nimetatud printerile. Täishooldusteenusena esitatakse hind neljaks aastaks ning lisaks ühe kuu maksumusena. Hinnad fikseeritakse kogu raamlepingu kehtivuse ajaks. Printerite ja teenuste detailne info esitatakse e-kataloogis ettenähtud tingimustel. Pakkujal on kohustus tarnida pakutud printereid ja teenust lepingus ettenähtud tingimustel kogu lepingu perioodi jooksul.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kvaliteedikriteerium - Nimi: Pakendamine / Osakaal: 5.0
Kvaliteedikriteerium - Nimi: Pakendamine / Osakaal: 5.0
Kvaliteedikriteerium - Nimi: A4 lehekülje printimise kiirus / Osakaal: 5.0
Kvaliteedikriteerium - Nimi: A4 lehekülje printimise kiirus / Osakaal: 5.0
Hind - Osakaal: 80.0
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 50 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 18
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

Raamlepingut on võimalik pikendada kuni 6 kuud. Pikendamise asjaolu tingib eelkõige uue riigihankelepingu sõlmimise viibimine selliselt, et kehtiva ja uue lepingu vaheline periood oleks kaetud lepinguga.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
Pakkumused tuleb esitada elektrooniliste kataloogide kujul või pakkumused peavad sisaldama elektroonilist kataloogi
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide:

Võidakse rahastada erinevatest projektidest

II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

1) Pakkuja peab olema registreeritud oma asukohariigi äriregiregistris või peab olema talle väljastatud

vastav tegevusluba või peab ta kuuluma vastavasse organisatsiooni, kui see on nõutud tema asukohariigi

õigusaktide kohaselt. Pakkuja, kelle asukohariigiks on Eesti Vabariik, peab olema registreeritud Eesti

Äriregistris. Pakkuja esitab kinnituse hankepassis.

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

1) Pakkuja viimase kolme lõppenud auditeeritud majandusaasta summaarne netokäive kokku peab olema

vähemalt 100 000 EUR (käibemaksuta). Hankija kontrollib esitatud andmeid hankijale avalikes

andmekogudes kättesaadava info kaudu. Info kohta, mis ei ole hankijale andmekogudes olevate avalike

andmete põhjal oluliste kulutusteta kättesaadavad, kohustub pakkuja hankija nõudmisel esitama

täiendavad selgitused, andmed või dokumendid kuni 5 (viie) tööpäeva jooksul alates päringu saamisest.

Pakkuja esitab hankepassis vastava kinnituse. Kui pakkuja või taotleja soovib tõendada enda vastavust

majanduslikule ja finantsseisundile ja/või tehnilisele ja kutsealasele pädevusele esitatud nõuetele teiste

ettevõtjate vahendite alusel, peab pakkuja või taotleja esitama hankepassi ka selle isiku kohta, kelle

vahenditele ta tugineb.

III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

1) Pakkuja või taotleja viimase 3 (kolme) aasta jooksul täidetud lepingute hulgas peab olema vähemalt 1

(üks) käesoleva riigihanke tulemusel sõlmitava hankelepinguga samaväärne leping ning esitatavate

lepingute kogumaksumus ilma käibemaksuta on kokku vähemalt 50 000 (viiskümmend tuhat) EUR.

Samaväärne leping on igasugune rendi- ja/või müügileping, mille esemeks on üks või mitu printerit,

skannerit või koopiamasinat ja milles ostjaks on juriidiline isik.

Kui hankija soovib kontrollida hankepassis esitatud andmeid seoses täidetud lepingutega, peab pakkuja esitama hankijale teise lepingupoole vastava kinnituse.

2) Juhul kui pakkuja või taotleja kavatseb sõlmida allhankelepinguid, tuleb pakkujal hankepassi märkida hankelepingu vastava osa suurus (protsent). Kui pakkuja on otsustanud sõlmida lepinguosa suhtes allhankelepingu ja toetub asjaomase lepinguosa täitmisel allhankija suutlikkusele, siis tuleb allhankija(te) kohta esitada eraldi Euroopa ühtne hankedokument.

III.1.5)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.2)Lepingu tingimused
III.2.2)Lepingu täitmise tingimused:
III.2.3)Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine
Raamleping mitme pakkujaga
IV.1.4)Teave läbirääkimiste või võistleva dialoogi ajal lahenduste või pakkujate arvu piiramise kohta
IV.1.6)Teave elektroonilise oksjoni kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 14/01/2019
Kohalik aeg: 13:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Eesti keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 3 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 14/01/2019
Kohalik aeg: 13:00

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave elektrooniliste töövoogude kohta
VI.3)Lisateave:

Käesoleva hanke infopäev toimub 18.12.18 kell 15 aadressil Lubja 4. Infopäeval seletame, kuidas sisestada e-kataloogi pakkumusi ning räägime lahti erinevad osad. Nõutav on eelnev registreerimine rik.hanked@rik.ee.

Hanke osade eeldatavad maksumused ei väljenda tegelike soetuste ja raamlepingute mahtu. Kuivõrd hankega on hõlmatud u 160 asutust, ei ole võimalik detailsemalt mahte hinnata. Varasema printerite soetuse hankes (178351) oli määratud A4 printereid 6 klassi ning A3 printereid 2 klassi. Varasema hanke klasse on ostetud 1,5 aasta jooksul järgnevalt:

A4 klass 1: 32,57 %

A4 klass 2: 10,58 %

A4 klass 3: 3,94 %

A4 klass 4: 9.96 %

A4 klass 5: 31,74 %

A4 klass 6: 11,20 %

A3 klass 1: 33,33 %

A3 klass 2: 66,67 %

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Endla 13/Lõkke 5
Linn: Tallinn
Sihtnumber: 10122
Riik: Eesti
E-post: vako@fin.ee
Telefon: +372 6113713

Internetiaadress: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
VI.4.3)Läbivaatamise kord
VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Ametlik nimetus: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Endla 13/Lõkke 5
Linn: Tallinn
Sihtnumber: 10122
Riik: Eesti
E-post: vako@fin.ee
Telefon: +372 6113713

Internetiaadress: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
05/12/2018