TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 540853-2022

04/10/2022    S191

Netherlands-Rotterdam: Street-lighting columns

2022/S 191-540853

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2022/S 161-458283)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Rotterdam
National registration number: 24483298 0003
Postal address: Wilhelminakade 179
Town: Rotterdam
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3002 AN
Country: Netherlands
Contact person: Z. Zolfali
E-mail: z.zolfali@Rotterdam.nl
Telephone: +31 630456291
Internet address(es):
Main address: http://www.rotterdam.nl
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=191299

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

1-L-30940-21: Leveren masten openbare ruimten

II.1.2)Main CPV code
34928510 Street-lighting columns
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Op 15 sep 22 waren de onderstaande wijzigingen tijdens de 1ste Nota van Inlichtingen, door middel van een rectificatie aangekondigd. Later bleek dat de aankondiging alleen op nationaal niveau bekend was gemaakt. Om hem ook op Europees niveau bekend te maken, moesten wij de 1ste rectificatie verwijderen en opnieuw rectificeren.

WIJZIGINGEN: In tegenstelling tot wat in de aanbestedingsstukken staat:

1- is toegestaan om voor perceel 1 ook met aluminium masten in te schrijven.

2- komt de eis m.b.t. de getoetste data te vervallen. De inschrijvers kunnen ook met niet gevalideerde LCA-gegevens een MKI aanbieden, met als voorwaarde dat de winnende partij een gevalideerde LCA uiterlijk binnen 3 maanden na gunning aan opdrachtgever dient op te leveren. Indien de winnende partij binnen 3 maanden een gevalideerde LCA met de daarbij behorende en ingediende MKI niet kan leveren, wordt het contract ontbonden. In dat geval zal de tweede inschrijver in de ranking voor gunning in aanmerking komen.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/09/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2022/S 161-458283

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.1.2
Place of text to be modified: CPV-classificatie
Instead of:
34928510 Street-lighting columns
Read:
44212250 Masts
Section number: II.1.4
Place of text to be modified: Korte beschrijving
Instead of:

Aanbesteding t.b.v. het leveren van masten openbare ruimten

Read:

Op 15 sep 22 waren de onderstaande wijzigingen tijdens de 1ste Nota van Inlichtingen, door middel van een rectificatie aangekondigd. Later bleek dat de aankondiging alleen op nationaal niveau bekend was gemaakt. Om hem ook op Europees niveau bekend te maken, moesten wij de 1ste rectificatie verwijderen en opnieuw rectificeren.

WIJZIGINGEN: In tegenstelling tot wat in de aanbestedingsstukken staat:

1- is toegestaan om voor perceel 1 ook met aluminium masten in te schrijven.

2- komt de eis m.b.t. de getoetste data te vervallen. De inschrijvers kunnen ook met niet gevalideerde LCA-gegevens een MKI aanbieden, met als voorwaarde dat de winnende partij een gevalideerde LCA uiterlijk binnen 3 maanden na gunning aan opdrachtgever dient op te leveren. Indien de winnende partij binnen 3 maanden een gevalideerde LCA met de daarbij behorende en ingediende MKI niet kan leveren, wordt het contract ontbonden. In dat geval zal de tweede inschrijver in de ranking voor gunning in aanmerking komen.

Section number: II.2.4
Place of text to be modified: (1) Beschrijving van de aanbesteding
Instead of:

Levering van de lichtmasten en verkeersregelinstallatie masten

Read:

Het op afroep en naar behoefte leveren van de lichtmasten en verkeersregelinstallatie masten

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Instead of:
Date: 31/10/2022
Read:
Date: 09/11/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Instead of:
Date: 31/10/2022
Read:
Date: 09/11/2022
VII.2)Other additional information: