We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 540857-2022

04/10/2022    S191

Netherlands-Tiel: Software package and information systems

2022/S 191-540857

Voluntary ex ante transparency notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Waterschap Rivierenland
National registration number: 30281419
Postal address: de Blomboogerd 1 te Tiel
Town: Tiel
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 4003 BX
Country: Netherlands
Contact person: Mw. G. Ceelen
E-mail: G.Ceelen@wsrl.nl
Telephone: +31 3440649090
Internet address(es):
Main address: http://www.wsrl.nl
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=207640
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ArcGIS Enterprise Agreement

Reference number: 2022121411
II.1.2)Main CPV code
48000000 Software package and information systems
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Licenties ArcGIS software (enterprise agreement voor de periode van 3 jaar), aankondiging van vrijwillige transparantie vooraf.

Waterschap Rivierenland (wsrl) heeft de behoefte om het werken met het huidige GIS-systeem te continueren. Het bestaande GIS-systeem is gebaseerd op de ESRI ArcGIS software, die wordt geleverd door ESRI. 

Wsrl kiest voor toepassing van een onderhandelingsprocedure zonder aankondiging op grond van art. 2.32 tot en met 2.36 Aanbestedingswet 2012. Reden hiervoor is dat mededinging om technische redenen ontbreekt.

De GIS-omgeving van wsrl is gebaseerd op het ArcGIS platform, en het is geïntegreerd in onze bedrijfs- en rapportagesystemen en dashboards. Aan het gebruik van een alternatief systeem (voor zover een vergelijkbaar systeem aanwezig zou zijn) zouden substantiële extra kosten verbonden zijn en er is in dat geval sprake van desinvestering. Daarnaast zouden zich bij een eventueel alternatief systeem bij gebruik en onderhoud van de apparatuur met inbegrip van de software, onevenredige technische moeilijkheden voordoen.

 

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 690 000.00 EUR
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Tiel

II.2.4)Description of the procurement:

Licenties ArcGIS software (enterprise agreement voor de periode van 3 jaar), aankondiging van vrijwillige transparantie vooraf.

Waterschap Rivierenland (wsrl) heeft de behoefte om het werken met het huidige GIS-systeem te continueren. Het bestaande GIS-systeem is gebaseerd op de ESRI ArcGIS software, die wordt geleverd door ESRI. 

Wsrl kiest voor toepassing van een onderhandelingsprocedure zonder aankondiging op grond van art. 2.32 tot en met 2.36 Aanbestedingswet 2012. Reden hiervoor is dat mededinging om technische redenen ontbreekt.

II.2.5)Award criteria
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure without prior publication
  • The works, supplies or services can be provided only by a particular economic operator for the following reason:
    • absence of competition for technical reasons
Explanation:

Waterschap Rivierenland (wsrl) heeft de behoefte om het werken met het huidige GIS-systeem te continueren. Het bestaande GIS-systeem is gebaseerd op de ESRI ArcGIS software, die wordt geleverd door ESRI.

Wsrl kiest voor toepassing van een onderhandelingsprocedure zonder aankondiging op grond van art. 2.32 tot en met 2.36 Aanbestedingswet 2012. Reden hiervoor is dat mededinging om technische redenen ontbreekt en vanwege bescherming van uitsluitende rechten (met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten waarbij er geen redelijk alternatief of substituut bestaat).

De GIS-omgeving van wsrl is gebaseerd op het ArcGIS platform, en het is geïntegreerd in onze bedrijfs- en rapportagesystemen en dashboards. Aan het gebruik van een alternatief systeem (voor zover een vergelijkbaar systeem aanwezig zou zijn) zouden substantiële extra kosten verbonden zijn en er is in dat geval sprake van desinvestering. Daarnaast zouden zich bij een eventueel alternatief systeem bij gebruik en onderhoud van de apparatuur met inbegrip van de software, onevenredige technische moeilijkheden voordoen.

IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information

Section V: Award of contract/concession

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of contract award decision:
20/09/2022
V.2.2)Information about tenders
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Esri Nederland B.V.
Town: Rotterdam
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
The contractor/concessionaire will be an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot/concession: 690 000.00 EUR
Total value of the contract/lot/concession: 690 000.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

De overeenkomst wordt niet eerder definitief afgesloten dan na het verstrijken van de (bezwaar-)termijn conform art 4.16 lid 2 AW. De bezwaartermijn loopt af op maandag 24 oktober 2022 om 12:00 uur.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Gelderland
Town: Arnhem
Country: Netherlands
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/09/2022