Suministros - 540912-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Hungría-Sopron: Gases medicinales

2018/S 237-540912

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
EKRSZ_97694645
Győri út 15.
Sopron
9400
Hungría
Persona de contacto: Béresné Bakondi Ágnes
Teléfono: +36 99514200
Correo electrónico: kozbeszerzes@sopronigyogykozpont.hu
Fax: +36 99514250
Código NUTS: HU221

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.sopronigyogykozpont.hu/

Dirección del perfil de comprador: https://ekr.gov.hu/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000928382018/reszletek
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000928382018/reszletek
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: egészségügyi intézmény
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Orvosi és egyéb gáz 2019

Número de referencia: EKR000928382018
II.1.2)Código CPV principal
24111500
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Orvosi és egyéb gáz, valamint cseppfolyós oxigén szállítása, cseppfolyós oxigén tartály és mobil palackok bérlete bérleti szerződési elemekkel vegyes adásvételi szerződés keretében a székhelyen és két telephelyen; valamint az orvosi gázhálózat teljes körű karbantartása a székhelyen vállalkozási szerződés keretében 48 hónap időtartamra

I. rész

Bérlet: Palackbérlet

Ajánlatkérő az egészségügyi és ipari gáz szállítását az Ajánlattevőtől bérelt tartályban és palackokban kéri. Ajánlatkérő a szerződés időtartamára az alábbi típusú és mennyiségű tartályt és palackokat veszi bérbe:

Tétel-sorszám / Mennyiség - 48 hónapra mennyiségi egység kiszerelés (m3 vagy db)

1. Orvosi oxigén mélyhűtött, cseppfolyós tartály (minimum 3000 kg töltetsúlyú, párologtatóval és nyomáscsökkentővel, távfelügyeleti rendszerbe integrálva) 1 db

2. Orvosi palackos oxigén 0,4 m3 töltettel: sima 7 db (ebből 4 db max. átmérő 100 mm); kombi szelepes 23 db

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Bérlet: Palackbérlet

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
24110000
24111100
24111700
24111900
24112100
24111500
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU221
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

9400 Sopron, Győri út 15., 9400 Sopron, Várisi út 2., 9484 Balf, Fürdő sor 8.

II.2.4)Descripción del contrato:

Bérlet: Palackbérlet

Ajánlatkérő az egészségügyi és ipari gáz szállítását az Ajánlattevőtől bérelt tartályban és palackokban kéri. Ajánlatkérő a szerződés időtartamára az alábbi típusú és mennyiségű tartályt és palackokat veszi bérbe:

Tétel-sorszám / Mennyiség

48 hónapra mennyiségi egység kiszerelés (m3 vagy db)

1. Orvosi oxigén mélyhűtött, cseppfolyós tartály (minimum 3000 kg töltetsúlyú, párologtatóval és nyomáscsökkentővel, távfelügyeleti rendszerbe integrálva) 1 db

2. Orvosi palackos oxigén 0,4 m3 töltettel: sima 7 db (ebből 4 db max. átmérő 100 mm); kombi szelepes 23 db

A palack alapanyaga alumínium.

3. Orvosi palackos oxigén 2 m3 töltettel 23 db

4. 12 db palackos (50 liter/palack) orvosi oxigén bündelben 2 db

5. Orvosi széndioxid (palackos) 10 kg töltettel (4.5-ös minőségű) 3 db átmérő 140 mm, 4 db átmérő 210 mm és magasság 660 mm

6. Orvosi széndioxid (palackos) 5 kg töltettel (4.5-ös minőségű) 1 db átmérő 140 mm

7. Széndioxid élelmezési (palackos) 20 kg töltettel 19 db (ebből 1 db merülőcsöves szabályozóval)

8. Széndioxid élelmezési (palackos) 30 kg töltettel 3 db

9. Oxigén ipari 6m3-es töltettel 4 db

10. Acetilén ipari 40 literes töltettel 4 db

Mennyiség:

Egészségügyi, orvosi palackos oxigén-kombi: 0,4 m3 térfogat; 200 bar; 2 liter űrtartalom; 255 db/év; 1020 db/4 év

Egészségügyi, orvosi palackos oxigén: 100 mm átmérő; 0,4 m3 térfogat; 200 bar; 2 liter űrtartalom; 10 db/év; 40 db/4év

Egészségügyi, orvosi palackos oxigén: 2 m3 térfogat; 200 bar; 10 liter űrtartalom; 60 db/év; 240 db/4 év

Egészségügyi, orvosi palackos, kötegelt oxigén 12 db palackos köteg - 2 köteg: 50 l/palack liter; 2 db/év; 8 db/4év

Szén-dioxid egészségügyi: 210 mm átmérő; 660 mm magasság; 10 kg térfogat; 5 db/év; 20 db/4 év

Szén-dioxid egészségügyi: 140 mm átmérő; 10 kg térfogat; 15 db/év; 60 db/4 év

Szén-dioxid egészségügyi: 140 mm átmérő; 5 kg térfogat; 5 db/év; 20 db/4 év

Szén-dioxid élelmezési: 20 kg térfogat; 8 db/év; 32 db/4 év

Szén-dioxid élelmezési: 30 kg térfogat; 2 db/év; 8 db/4 év

Oxigén ipari palackban: 6 m3 térfogat; 3 db/év; 12 db/4 év

Acetilén (ipari dissous gáz): 6 kg térfogat; 40 liter űrtartalom; 2 db/év; 8 db/4 év

Egészségügyi, orvosi cseppfolyós oxigén: 75 000 m3/év; 300 000 m3/4 év

Ajánlatkérő kiköti, hogy a bérelt palackok mennyiségére és a töltésükre, valamint az egészségügyi cseppfolyós oxigén mennyiségére (nagy tartályos töltés) vonatkozóan az eljárást megindító felhívásban foglaltak szerint a szerződés időtartama alatt + 20 %-ra opciót határoz meg.

Üzembe helyezés

Nyertes ajánlattevő a Palackbérlet 1. pontban szereplő tartály üzembe helyezési feladatok keretében a minimum 3000 kg töltetsúlyú tartály teljes telepesítésével kapcsolatos tervezési, engedélyezési és kivitelezési munkálatok elvégzésére is köteles.

Orvosi gáz beszerzése: Palackcsere (töltés)

Az üres palackok töltöttre való cseréjét Ajánlattevőnek a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet székhelyén (9400 Sopron, Győri út 15.), valamint kér telephelyén (9400 Sopron, Várisi út 2. ill. 9484 Balf, Fürdő sor 8.) kell elvégeznie.

A bérelt palackok töltését kizárólag nyertes Ajánlattevő végezheti.

Az üres palackok töltöttre történő cseréjét betegforgalomtól függően, megrendelés szerinti rendszerességgel kell biztosítani, melytől az Ajánlattevő rendkívüli esetben térhet el.

Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő által telefonon bejelentett csere igényét 48 órán belül teljesítenie kell.

A kiszállításért külön díj nem számítható fel, annak költségét a töltési díjnak kell tartalmaznia.

A szállítást kizárólag ADR engedéllyel rendelkező gépjárművel végezheti nyertes Ajánlattevő.

Követelmények:

EÜM rendelet 4/2009. (III.17.) 13. mellékletben foglaltaknak való megfelelés.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Ajánlatkérő kiköti, hogy a bérelt palackok mennyiségére és a töltésükre, valamint az egészségügyi cseppfolyós oxigén mennyiségére (nagy tartályos töltés) vonatkozóan az eljárást megindító felhívásban foglaltak szerint a szerződés időtartama alatt + 20 %-ra opciót határoz meg.

II.2.14) További információ folytatása:

Ajánlatkérő az alábbi indok miatt választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját: Ajánlatkérő tárgyi eljárás 1. része vonatkozásában olyan, speciális műszaki paraméterekkel rendelkező orvosi gázok beszerzését kívánja megvalósítani, melyeknek csak a műszaki leírásban meghatározott minőségű és műszaki követelményeknek megfelelő áruk felelnek meg, így a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár, mint értékelési szempont szolgálja tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő a beszerzendő áruk műszaki/egyéb stb. követelményeit, így is az átlagosnál magasabb szinten határozta meg (figyelemmel arra, hogy a beszerzendő áruk az Ajánlatkérő által ellátott közszolgáltatás folyamatos ellátását biztosítják) mely elvárások tekintetében Ajánlatkérő nem adhat alább, így azok versenyeztetése érékelési részszempontként irreleváns.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Amennyiben ajánlattevők által II.2.5) pontban foglaltak szerint vállalt ártartás időtartama nem éri el a szerződés teljes időtartamát, azaz 48 hónapot (12 hónap kötelező ártartáson felül vállalt ártartás időtartama kevesebb, mint 36 hónap),úgy ártartás ajánlattevők által vállalt időtartama után ajánlattevők által megajánlott ajánlati árak KSH által évente közzétett árindexxel kerülnek korrigálásra.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Orvosi gázhálózat karbantartással kapcs feladatok

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU221
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

9400 Sopron, Győri út 15.

II.2.4)Descripción del contrato:

Orvosi gázhálózat karbantartással kapcsolatos feladatok: Nyertes AT köteles a szerződés teljes időtartama alatt az ajánlatában meghatározott egységáron az üzembe helyezett minimum 3000 kg töltetsúlyú, 6 m3-es méretű tartály és a hozzá kapcsolódó teljes hálózat karbantartására a gyártó által előírt rendszerességgel.

(pl. Greggersen MC 2100T, electronic, 2 cylinder batteries, incl. tank panel (326 101) vagy azzal egyenértékű; egyenértékűség megállapításához több leírást tartalmaz a KD részét képező műszaki specifikáció.)

Intézmény háztechnikai rendszerének szoftvere Sauter Nova Pro.

Oxigéntartály szintjelzésének az illesztését az intézmény háztechnikai rendszeréhez az ajánlatkérő az alábbi módok bármelyikével kívánja beszerezni:

— az oxigéntartály szintjelzése protokoll-konverteren keresztül kerül illesztésre az intézmény háztechnikai rendszeréhez, vagy

— az oxigéntartály szintjelzése modbus RTU buszrendszerrel kerül illesztésre az intézmény háztechnikai rendszeréhez, vagy

— az oxigéntartály szintjelzése bacnet IP buszrendszerrel kerül illesztésre az intézmény háztechnikai rendszeréhez

AT ajánlatában köteles nyilatkozni, hogy a felsorolt módszerek közül mely módszerrel kívánja biztosítani az oxigéntartály szintjelzését az intézmény háztechnikai rendszeréhez.

I. Cseppfolyós oxigén központ:

— kültéri cseppfolyós oxigén tartály párologtatóval, nyomáscsökkentővel és felügyeleti rendszerrel

— 2 db 12 db palackos orvosi oxigén bündelben

II. Sűrített levegő és vákuum központ

— 3 db sűrített levegő kompresszor és 2 db hűtve szárító, 1 db 900 literes tartály

— 3 db vákuumszivattyú a hozzá tartozó szűrőkkel, 1 db 1000 literes tartály

Karbantartások alkalmával elvégzendő munkák rövid leírása:

Cseppfolyós oxigén központ

— Feliratok, jelölések, használati utasítás, meglétének, olvasható állapotának, a kezelőszervek, műszerek és csatlakozók épségének, működőképességének ellenőrzése szemrevételezéssel és működési próbával. A tapasztalható hiányosságok megszüntetése, illetve javítása,

— Cseppfolyós oxigén tartály, a párologtató és környezetének szivárgás ellenőrzése, esetleges szivárgások megszüntetése,

— Gázhiány jelző és a félautomata átváltó (cseppfolyós tárolóról palackos tárolóra) ellenőrzése működési próbával, a szükséges javítások és beállítások elvégzése,

— Lefúvató szelepek ellenőrzése működési próbával, hiba esetén lecserélésük,

— Nyomáscsökkentők ellenőrzése működési próbával, nyomáscsökkentők karbantartása és javítása gyártói előírás szerint.

Sűrített levegő- és vákuum központ

— Vákuum szivattyúk általános műszaki állapotának ellenőrzése szemrevételezéssel és működési próbával, olajszínt ellenőrzés, kezelőszervek, műszerek, csatlakozók, a baktériumszűrő állapotának, valamint a vákuum csapda szennyeződés-mentességének ellenőrzése, olajpótlás, illetve olajcsere, szűrőcserék gyártói előírás szerint, a szükséges javítások és beállítások elvégzése,

— Gázhiány jelző ellenőrzése működési próbával, a szükséges javítások és beállítások elvégzése,

— Sűrített levegő kompresszorok általános műszaki állapotának ellenőrzése szemrevételezéssel és működési próbával, kezelőszervek, műszerek, csatlakozók, a szűrőlánc és a nyomáscsökkentő egység állapotának ellenőrzése, szűrőcserék gyártói előírás szerint, a szükséges javítások és beállítások elvégzése,

— Hűtve szárító berendezések ellenőrzése működési próbával, szükség esetén beállítása, vagy javítása gyártói előírás szerint,

— Kondenzvíz megfelelő elvezetésének ellenőrzése a kompresszorokból, légtartályból és hűtve szárítóból, valamint a szűrőkből. Vízelvezetők működési próbája, tisztítása, szükség esetén javítása.

Évente egy alkalommal az orvosi-, sűrített levegő- és vákuum hálózat, valamint szakaszolók szivárgás ellenőrzése szivárgás ellenőrző spray-vel, szemrevételezéssel, esetleges szivárgások megszüntetése.

Követelmények: EÜM rendelet 4/2009. (III.17.) 13. mellékletben foglaltaknak való megfelelés.

ISO 9001, ISO 13485 szabványok szerinti jogosítványokkal rendelkezzen a szerződéskötés időpontjára

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: A szerződés időtartama alatt a hibabejelentéstől számított kiszállási idő (óra) (minimum 2 óra - maximum 8 óra) / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Opciók: technikailag igen.

II.1.4. Rövid meghatározás folytatása

A palack alapanyaga alumínium.

3. Orvosi palackos oxigén 2 m3 töltettel 23 db; 4. 12 db palackos (50 liter/palack) orvosi oxigén bündelben 2 db; 5. Orvosi széndioxid (palackos) 10 kg töltettel (4.5-ös minőségű) 3 db átmérő 140 mm, 4 db átmérő 210 mm és magasság 660 mm; 6. Orvosi széndioxid (palackos) 5 kg töltettel (4.5-ös minőségű) 1 db átmérő 140 mm; 7. Széndioxid élelmezési (palackos) 20 kg töltettel 19 db (ebből 1 db merülőcsöves szabályozóval); 8. Széndioxid élelmezési (palackos) 30 kg töltettel 3 db; 9. Oxigén ipari 6m3-es töltettel 4 db; 10. Acetilén ipari 40 literes töltettel 4 db

Ajánlatkérő kiköti, hogy a bérelt palackok mennyiségére és a töltésükre, valamint az egészségügyi cseppfolyós oxigén mennyiségére (nagy tartályos töltés) vonatkozóan az eljárást megindító felhívásban foglaltak szerint a szerződés időtartama alatt + 20 %-ra opciót határoz meg.

Üzembe helyezés:Nyertes ajánlattevő a Palackbérlet 1. pontban szereplő tartály üzembe helyezési feladatok keretében a minimum 3000 kg töltetsúlyú tartály teljes telepesítésével kapcsolatos tervezési, engedélyezési és kivitelezési munkálatok elvégzésére is köteles.

Orvosi gáz beszerzése: Palackcsere (töltés): Az üres palackok töltöttre való cseréjét Ajánlattevőnek a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet székhelyén (9400 Sopron, Győri út 15.), valamint kér telephelyén (9400 Sopron, Várisi út 2. ill. 9484 Balf, Fürdő sor 8.) kell elvégeznie.

A bérelt palackok töltését kizárólag nyertes Ajánlattevő végezheti. Az üres palackok töltöttre történő cseréjét betegforgalomtól függően, megrendelés szerinti rendszerességgel kell biztosítani, melytől az Ajánlattevő rendkívüli esetben térhet el. Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő által telefonon bejelentett csere igényét 48 órán belül teljesítenie kell. A kiszállításért külön díj nem számítható fel, annak költségét a töltési díjnak kell tartalmaznia. A szállítást kizárólag ADR engedéllyel rendelkező gépjárművel végezheti nyertes Ajánlattevő.

Követelmények: EÜM rendelet 4/2009. (III.17.) 13. mellékletben foglaltaknak való megfelelés.

II. rész

Orvosi gázhálózat karbantartással kapcsolatos feladatok: Nyertes ajánlattevő köteles a szerződés teljes időtartama alatt az ajánlatában meghatározott egységáron az üzembe helyezett minimum 3000 kg töltetsúlyú, 6 m3-es méretű tartály és a hozzá kapcsolódó teljes hálózat karbantartására a gyártó által előírt rendszerességgel.

Oxigén tartalék automata palackos lefejtő központ kialakítása 100m3/óra áteresztéssel (pl. Greggersen MC 2100T, electronic, 2 cylinder batteries, incl. tank panel (326 101)vagy azzal egyenértékű; egyenértékűség megállapításához több leírást tartalmaz a KD részét képező műszaki specifikáció.)

Az intézmény háztechnikai rendszerének szoftvere Sauter Nova Pro.

Az oxigéntartály szintjelzésének az illesztését az intézmény háztechnikai rendszeréhez az ajánlatkérő az alábbi módok bármelyikével kívánja beszerezni:

— az oxigéntartály szintjelzése protokoll-konverteren keresztül kerül illesztésre az intézmény háztechnikai rendszeréhez, vagy

— az oxigéntartály szintjelzése modbus RTU buszrendszerrel kerül illesztésre az intézmény háztechnikai rendszeréhez, vagy

— az oxigéntartály szintjelzése bacnet IP buszrendszerrel kerül illesztésre az intézmény háztechnikai rendszeréhez

Ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni, hogy a felsorolt módszerek közül mely módszerrel kívánja biztosítani az oxigéntartály szintjelzését az intézmény háztechnikai rendszeréhez.

I. Cseppfolyós oxigén központ:

— kültéri cseppfolyós oxigén tartály párologtatóval, nyomáscsökkentővel és felügyeleti rendszerrel

— 2 db 12 db palackos orvosi oxigén bündelben

II. Sűrített levegő és vákuum központ

— 3 db sűrített levegő kompresszor és 2 db hűtve szárító, 1 db 900 literes tartály

— 3 db vákuumszivattyú a hozzá tartozó szűrőkkel, 1 db 1000 literes tartály

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Amennyiben ajánlattevők által II.2.5. pontban foglaltak szerint vállalt ártartás időtartama nem éri el szerződés teljes időtartamát, azaz 48 hónapot (12 hónap kötelező ártartáson felül vállalt ártartás időtartama kevesebb, mint 36 hónap), úgy ártartás ajánlattevők által vállalt időtartama után ajánlattevők által megajánlott ajánlati árak KSH által évente közzétett árindexxel kerülnek korrigálásra

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

A) Kizáró okok:

Mindkét rész tekintetében:

Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.eiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

A jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattevő/közös ajánlattevő nem vehet igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa az alkalmasság igazolására igénybe venni kívánt más szervezet nem tartozhat a Kbt. 62. § (1)-(2) hatálya alá.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74. § (1) bek. a) és b) pontjaiban foglaltakra.

Kizáró okok igazolása:

Mindkét rész tekintetében:

A kizáró okok fenn nem állását (közös) ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet első körben az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (a továbbiakban EEKD) köteles igazolni. Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.

Az EEKD kitöltésére vonatkozó további részletes információk a KD-ban.

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kb. 64. § és a Kr. 4. § (3) bek-re.

Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, a Kbt. 67. § (4) bek. alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott ajánlattevő a Kr. 8, 10, 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

Felhívjuk a figyelmet az EKR rendelet 10. § (3) bekezdésében foglaltakra.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

— Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz,

— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. (a továbbiakban: EKR rendelet) 12. § (2) bek.re, valamint az EKR rendelet 13. §-ra.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Igazolási mód:

Az eljárás mindkét része tekintetében:

Az alkalmassági feltételnek való megfelelés ellenőrzését AK 2 körben végzi: 1. körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján; 2. körben a 321/2015. (X.30.) Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésére vonatkozó részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak. AK előzetes igazolási módként elfogadja az ATk, érintett gazdasági szereplők egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész # pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek.

M.1) A Kbt. 65. § (4) bek. és a Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapban teljesített, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett referenciák ismertetését.

A referenciát a Kr. 22. § (1)-(2) bek. szerint kell igazolni.

Az igazolásnak tartalmaznia kell - a Kr. 22. § (2) bek-re is figyelemmel - az alábbiakat:

— szerződést kötő másik fél (neve, székhelye),

— szállítás tárgya (az alkalmassági minimumkövetelményekre figyelemmel),

— teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év, hó, nap)

— ellenszolgáltatás összege

— valamennyi olyan adat, amelyből az alkalmassági követelmény teljesülése megállapítható,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9) és (11) bek.-ei és a Kbt. 69. § (11) bek. is irányadó.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. (a továbbiakban: EKR rendelet) 12. § (2) bek.re, valamint az EKR rendelet 13. §-ra.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapon belül befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett részenként, összesen:

I. rész: összesen legalább 200 000 m3 orvosi oxigén szállítására vonatkozó referenciával;

II. rész: összesen legalább 1 db 36 hónapra vonatkozó oxigén-gázhálózat karbantartására vonatkozó referenciával;

Az alkalmassági követelmény teljesíthető egy vagy több referencia bemutatásával.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

A különleges feltétel meghatározása: I. rész: A szállítást kizárólag ADR engedéllyel rendelkező gépjárművel végezheti nyertes Ajánlattevő.

Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér: szerződés szerint.

Teljesítési biztosíték: nettó ajánlati ár 5 %-a.

AK előleget nem fizet.

Az AK a szerződésben rögzített tartalom teljesítését követően, az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be.

A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése 60 napos fizetési határidő mellett, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6)bek., a Ptk. 6:130. § 3) bek. alapján történik,, tekintettel a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. §-a szakaszára. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § rendelkezései vonatkoznak.

A részletes szerz. biztosító mellékkötelezettségeket és a fizetési feltételeket a szerz.terv. tartalmazza.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 11/01/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Húngaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 11/01/2019
Hora local: 12:00
Lugar:

EKR- ben (https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap), figyelembe véve a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15- 16. §- ában foglaltakat.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Ajánlatok bontása EKR Rendelet 15. §-ának (2), (4) és (5) bek alapján az EKR-ben történik. Az bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal – elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

2022. október 01.

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

Az értékelésre vonatkozó további szabályokat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat valamennyi részvételre jelentkezőnek korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja. Ajánlatkérő az eljárás dokumentumait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált gazdasági szereplők részére biztosítja.

Az ajánlatot az EKR rendelet 15. § (3) bekezdése szerint kell benyújtani.

Az EKR útján elektronikus úton benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell (minden rész vonatkozásában) amennyiben az EKR erre formanyomtatványt biztosít, annak kitöltésével:

— Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap

— ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának v aláírás mintájának eredeti v másolati példánya

— amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás eredeti v másolati példánya

— ajánlattevő a Kbt. 66. § (2) bek.-ben foglaltaknak megfelelő eredeti kifejezett nyil,

— Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyil. (nemleges tartalommal is)

— nyil. a Kbt. 65. § (7) bek. alapján, (nemleges tartalommal is) továbbá kötelezettségvállalást tartalmazó okirat (adott esetben)

— Kbt. 134. § (5) bek. szerinti nyil,

— szakmai ajánlat (ártáblázat részenként),

— folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása nem szükséges),

— közös ajánlattevői megállapodás, amely tartalmazza a dokumentációban leírtakat.

Ajánlatkérő a Kr. 30. § (4) bek. szerint felhívja ajánlattevők figyelmét, h az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.2)-3) pontok vonatkozásában a 321/2015. (X.30) Kr. 28. § (3) bek.hez képest szigorúbban állapítja meg.

Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani az EKR rendelet 10. § - 13. §-val összhangban.

A Kbt. 71. § (6) bek. tekintetében, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be úgy Ajánlatkérő korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

Nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös Ajánlattevők, sem önálló Ajánlattevők vonatkozásában.

IV.2.6) pontban jelölt ajánlati kötöttség minimális időtartamának megadott 2 hónap 60 napban értendő.

Ajánlatkérő a jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

FAKSZT: dr. Szilvási Dénes OO167.

A további részleteket a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. alapján elektronikus úton bonyolítja. Valamennyi eljárási cselekmény lebonyolítására a regisztrációhoz kötött EKR rendszeren keresztül kerül sor. Elfogadott fájlformátum: olvasható és nem szerkeszthető pdf, xls, zip.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § (1)-(4), 11. § (1)-(4) és (7), a 12. § (2), a 13. § (3)-(4), a 14. § (1)-(3), valamint a 15. § (1), (6) és (8) bekezdéseiben foglaltakra.

AK hiánypótlásra lehetőséget a Kbt.71. § szerint, az EKR rendszeren keresztül biztosít. Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828592
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.

VI.3) További információk – folytatása Kiegészítő tájékoztatás kérésére a Kbt. 56. §-a szerint, az EKR rendszeren keresztül van lehetőség.Az eljárás nyelve magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat.Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban(HUF) kell megadni, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.Ajánlatkérő tárgyi eljárás 2. része tekintetében szerződéses feltételként írja elő azt, hogy nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában rendelkezzen ISO 9001 és ISO 13485 szabványok szerinti, vagy azokkal egyenértékű minőségirányítási rendszer szerinti tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival, amennyiben a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványnak.Ajánlatkérő tárgyi eljárás 1. része tekintetében előírja, hogy nyertes ajánlattevő a szállítást kizárólag ADR engedéllyel rendelkező gépjárművel végezheti, mely feltételnek való megfelelést Ajánlatkérő bármikor ellenőrizheti a szerződés időtartama alatt.Ajánlatkérő tárgyi eljárás 2. része tekintetében helyszíni bejárást tart az alábbiak szerint: Helyszíni bejárás időpontja: 14.12.2018 napján 11:00 órakor

Helye: 9400 Sopron, Győri út 15. (találkozási pont: III. épület földszint, információs pultnál).A további részleteket a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.1.4) Rövid meghat folytatása

Karbantartási munkák:Cseppfolyós oxigén központ

— Feliratok, jelölések, használati utasítás, meglétének, olvasható állapotának, kezelőszervek, műszerek, csatlakozók épségének, működőképességének ellenőrzése szemrevételezéssel és működési próbával.Tapasztalható hiányosságok megszüntetése, ill javítása

— Cseppfolyós oxigén tartály, párologtató és környezetének szivárgás ellenőrzése, esetleges szivárgások megszüntetése

— Gázhiány jelző, félautomata átvált ó(cseppfolyós tárolóról palackos tárolóra)ellenőrzése működési próbával, szükséges javítások, beállítások elvégzése

— Lefúvató szelepek ellenőrzése működési próbával, hiba esetén lecserélésük

— Nyomáscsökkentők ellenőrzése működési próbával, nyomáscsökkentők karbantartása, javítása gyártói előírás szerint

Sűrített levegő- és vákuum központ

— Vákuum szivattyúk ált műszaki állapotának ellenőrzése szemrevételezéssel, működési próbával, olajszínt ellenőrzés, kezelőszervek, műszerek, csatlakozók, baktériumszűrő állapotának, valamint vákuum csapda szennyeződés-mentességének ellenőrzése, olajpótlás, ill olajcsere, szűrőcserék gyártói előírás szerint, szükséges javítások, beállítások elvégzése

— Gázhiány jelző ellenőrzése működési próbával, szükséges javítások, beállítások elvégzése

— Sűrített levegő kompresszorok ált műszaki állapotának ellenőrzése szemrevételezéssel és működési próbával, kezelőszervek, műszerek, csatlakozók, szűrőlánc, nyomáscsökkentő egység állapotának ellenőrzése, szűrőcserék gyártói előírás szerint, szükséges javítások, beállítások elvégzése

— Hűtve szárító berendezések ellenőrzése működési próbával, szükség esetén beállítása, vagy javítása gyártói előírás szerint

— Kondenzvíz megfelelő elvezetésének ellenőrzése kompresszorokból, légtartályból és hűtve szárítóból, valamint szűrőkből.Vízelvezetők működési próbája, tisztítása, szükség esetén javítása

Évente 1 alkalommal orvosi-, sűrített levegő- és vákuum hálózat, valamint szakaszolók szivárgás ellenőrzése szivárgás ellenőrző spray-vel, szemrevételezéssel, esetleges szivárgások megszüntetése

Követelmények: EÜM rendelet 4/2009(III.17)13. mellékletben foglaltaknak való megf elj mindkét része vonatkozásában: Kbt117.§(7)bek sz AK, valamennyi meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás esetében elfogadja „azzal egyenértékű” megajánlást is.Teljes mennyiségre vonatkozó részletes információkat-részenként-közbesz dokumentum tartalmazza

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828592
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/12/2018