Suministros - 540928-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Suwałki: Equipo de laboratorio, óptico y de precisión (excepto gafas)

2018/S 237-540928

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
200026507
Teofila Noniewicza 10
Suwałki
16-400
Polonia
Persona de contacto: Marek Wrona, Agnieszka Jankowska
Teléfono: +48 601917567
Correo electrónico: marekw2@vp.pl
Fax: +48 875628455
Código NUTS: PL843

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.pwsz.suwalki.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.pwsz.suwalki.pl/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: http://www.pwsz.suwalki.pl/
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
La comunicación electrónica exige que se utilicen herramientas y dispositivos no disponibles de forma general. Es posible acceder de forma libre, directa, completa y gratuita a estas herramientas y dispositivos, en: http://www.pwsz.suwalki.pl/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Uczelnia publiczna
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wyposażenie do sal i laboratoriów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach - laboratorium mikroskopowe, pracownia komputerowa, laboratorium chemii rolno-spożywczej ...

Número de referencia: 2/KZ/PWSZ/2018
II.1.2)Código CPV principal
38000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia do sal i laboratoriów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach ul. Noniewicza 10, 16-400 Suwałki. W ramach zakupów zostaną doposażone następujące pracownie i laboratoria:

2.1.1 Laboratorium mikroskopowe,

2.1.2 Pracownia komputerowa,

2.1.3 Laboratorium chemii rolno-spożywczej i oceny jakości żywności,

2.1.4 Laboratorium przetwórstwa rolno-spożywczego.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 467 768.87 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

2.4.1 Część I – szczegółowy zakres zamówienia przedstawiono w załączniku 1.1 do SWIZ 2.4.1.1 Mikroskop biologiczny – 14 sztuk, 2.4.1.2 Mikroskop stereoskopowy – 14 sztuk, 2.4.1.3 Mikroskop stereoskopowy ...

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38900000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL843
II.2.4)Descripción del contrato:

2.4.1 Część I – szczegółowy zakres zamówienia przedstawiono w załączniku 1.1 do SWIZ

2.4.1.1 Mikroskop biologiczny – 14 sztuk,

2.4.1.2 Mikroskop stereoskopowy – 14 sztuk,

2.4.1.3 Mikroskop stereoskopowy z kamerą – 1 sztuka,

2.4.1.4 Mikroskop diagnostyczny z kamerą USB – 1 sztuka.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 70
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

2.2 Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu: „Kształcimy zawodowo! - PWSZ w Suwałkach” nr WND-RPPD.08.02.01-20-0023/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.2. Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddzia

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

2.4.2 Część II – szczegółowy zakres zamówienia przedstawiono w załączniku 1.2 do SWIZ 2.4.2.1 Zestaw komputerowy z systemem operacyjnym – 31 sztuk, 2.4.2.2 Zestaw komputerowy z systemem operacyjnym – ...

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38900000
30236000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL843
II.2.4)Descripción del contrato:

2.4.2 Część II – szczegółowy zakres zamówienia przedstawiono w załączniku 1.2 do SWIZ

2.4.2.1 Zestaw komputerowy z systemem operacyjnym – 31 sztuk,

2.4.2.2 Zestaw komputerowy z systemem operacyjnym – 22 sztuki,

2.4.2.3 Microsoft Office, wersja stanowiskowa lub oprogramowanie równoważne – 22 sztuki,

2.4.2.4 Tablica interaktywna z rzutnikiem – 1 sztuka,

2.4.2.5 Rzutnik multimedialny – 4 sztuki,

2.4.2.6 Urządzenie wielofunkcyjne – 2 sztuki,

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 70
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

2.2 Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu: „Kształcimy zawodowo! - PWSZ w Suwałkach” nr WND-RPPD.08.02.01-20-0023/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.2. Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddzia

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

2.4.3 Część III – szczegółowy zakres zamówienia przedstawiono w załączniku 1.3 do SWIZ 2.4.3.1 SolidWorks/SolidCam i SWOOD – wersja stanowiskowa lub oprogramowanie równoważne – 20 sztuk,

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38900000
30236000
48000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL843
II.2.4)Descripción del contrato:

2.4.3 Część III – szczegółowy zakres zamówienia przedstawiono w załączniku 1.3 do SWIZ

2.4.3.1 SolidWorks/SolidCam i SWOOD – wersja stanowiskowa lub oprogramowanie równoważne – 20 sztuk,

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 35
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

2.2 Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu: „Kształcimy zawodowo! - PWSZ w Suwałkach” nr WND-RPPD.08.02.01-20-0023/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.2. Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddzia

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

2.4.4 Część IV – szczegółowy zakres zamówienia przedstawiono w załączniku 1.4 do SWIZ 2.4.4.1 Matlab – wersja stanowiskowa lub oprogramowanie równoważne – 25 sztuk,

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38900000
30236000
48000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL843
II.2.4)Descripción del contrato:

2.4.4 Część IV – szczegółowy zakres zamówienia przedstawiono w załączniku 1.4 do SWIZ

2.4.4.1 Matlab – wersja stanowiskowa lub oprogramowanie równoważne – 25 sztuk,

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 35
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

2.2 Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu: „Kształcimy zawodowo! - PWSZ w Suwałkach” nr WND-RPPD.08.02.01-20-0023/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.2. Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddzia

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

2.4.5 Część V – szczegółowy zakres zamówienia przedstawiono w załączniku 1.5 do SWIZ 2.4.5.1 FlexSim – wersja stanowiskowa lub oprogramowanie równoważne – 25 sztuk,

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38900000
30236000
48000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL843
II.2.4)Descripción del contrato:

2.4.5 Część V – szczegółowy zakres zamówienia przedstawiono w załączniku 1.5 do SWIZ

2.4.5.1 FlexSim – wersja stanowiskowa lub oprogramowanie równoważne – 25 sztuk,

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 35
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

2.2 Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu: „Kształcimy zawodowo! - PWSZ w Suwałkach” nr WND-RPPD.08.02.01-20-0023/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.2. Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddzia

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

2.4.6 Część VI – szczegółowy zakres zamówienia przedstawiono w załączniku 1.6 do SWIZ 2.4.6.1 Conduktrometr stacjonarny wraz z elektrodą do badania pH wody, ścieków, żywności i kosmetyków – 2 sztuki, ...

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38900000
30236000
48000000
38400000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL843
II.2.4)Descripción del contrato:

2.4.6 Część VI – szczegółowy zakres zamówienia przedstawiono w załączniku 1.6 do SWIZ

2.4.6.1 Conduktrometr stacjonarny wraz z elektrodą do badania pH wody, ścieków, żywności i kosmetyków – 2 sztuki,

2.4.6.2 PH metr kieszonkowy do badania pH wody, ścieków, żywności i kosmetyków – 2 sztuki,

2.4.6.3 Łaźnia wodna sześciostanowiskowa – 2 sztuki,

2.4.6.4 Łaźnia wodna z wytrząsarką – 1 sztuka,

2.4.6.5 Waga 1200g – 2 sztuki,

2.4.6.6 Waga 2000g – 3 sztuki,

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 70
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

2.2 Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu: „Kształcimy zawodowo! - PWSZ w Suwałkach” nr WND-RPPD.08.02.01-20-0023/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.2. Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddzia

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

2.4.7 Część VII – szczegółowy zakres zamówienia przedstawiono w załączniku 1.7 do SWIZ 2.4.7.1 Lodówka (chłodziarka bez zamrażalnika) – 2 sztuki, 2.4.7.2 Mikrofalówka – 1 sztuka.

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38900000
30236000
48000000
38400000
39710000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL843
II.2.4)Descripción del contrato:

2.4.7 Część VII – szczegółowy zakres zamówienia przedstawiono w załączniku 1.7 do SWIZ

2.4.7.1 Lodówka (chłodziarka bez zamrażalnika) – 2 sztuki,

2.4.7.2 Mikrofalówka – 1 sztuka.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 70
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

2.2 Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu: „Kształcimy zawodowo! - PWSZ w Suwałkach” nr WND-RPPD.08.02.01-20-0023/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.2. Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddzia

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

2.4.8 Część VIII – szczegółowy zakres zamówienia przedstawiono w załączniku 1.8 do SWIZ 2.4.8.1 Spektrometr emisyjny z plazmą indukcyjnie sprzężoną – 1 sztuka, 2.4.8.2 Wielostanowiskowy mineralizator ...

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38900000
30236000
48000000
38400000
39710000
30232000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL843
II.2.4)Descripción del contrato:

2.4.8 Część VIII – szczegółowy zakres zamówienia przedstawiono w załączniku 1.8 do SWIZ

2.4.8.1 Spektrometr emisyjny z plazmą indukcyjnie sprzężoną – 1 sztuka,

2.4.8.2 Wielostanowiskowy mineralizator mikrofalowy z kontrolą ciśnienia i temperatury – 1 sztuka,

2.4.8.3 Młyn planetarno kulowy – 1 sztuka,

2.4.8.4 Analizator elementarny CHNS wraz z detektorem płomieniowo – jonizacyjnym z wagą oraz zestawem komputerowym – 1 sztuka.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 70
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

2.2 Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu: „Kształcimy zawodowo! - PWSZ w Suwałkach” nr WND-RPPD.08.02.01-20-0023/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.2. Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddzia

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, iż posiada stosowne doświadczenie w realizacji dostaw objętych niniejszym postępowaniem.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej:

2 (dwie) dostawy przedmiotu zamówienia, o minimalnej wartości:

— Dla części I: 30 000,00 PLN każda

— Dla części II: 50 000,00 PLN każda

— Dla części III, części IV i części V, części VI: 20 000,00 PLN każda

— Dla części VII: 500,00 PLN

— części VIII: 500 000 PLN każda

Przy czym dostawy mogły być zrealizowane w ramach jednego lub kilku zamówień,

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 16/01/2019
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 16/01/2019
Hora local: 12:15
Lugar:

Siedziba Zamawiającego

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/12/2018