Suministros - 540966-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Productos de limpieza

2018/S 237-540966

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Centrum Obsługi Administracji Rządowej
Powsińska 69/71
Warszawa
02-903
Polonia
Persona de contacto: Osoba wskazana w dokumentacji zamówienia
Teléfono: +48 226946296
Correo electrónico: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
Fax: +48 226946076
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.centrum.gov.pl

Dirección del perfil de comprador: www.centrum.gov.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.zamowienia.gov.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: www.zamowienia.gov.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Instytucja Gospodarki Budżetowej
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Realizacja zadań publicznych

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawy środków czystości i galanterii papierniczej na potrzeby obiektów administrowanych przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej zlokalizowanych na terenie Warszawy i Łańska

Número de referencia: 12/WFK/DEMiZ-31/WA_1-51,62,63/ZBR-57/WASK-67/ZRP-211,240/KR-WŁ-58/WOR/2018-PN/AJ
II.1.2)Código CPV principal
39830000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków czystości i galanterii papierniczej na potrzeby obiektów administrowanych przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej zlokalizowanych na terenie Warszawy i Łańska, w podziale na części:

Część I - Środki czystości (dostawa - al. Ujazdowskie 1/3)

Część II - Wyposażenie (dostawa - al. Ujazdowskie 1/3)

Część III - Galanteria papiernicza (dostawa - al. Ujazdowskie 1/3)

Część IV - Środki czystości (dostawa ul. Powsińska i ZR Parkowa)

Część V - Wyposażenie (dostawa ul. Powsińska i ZR Parkowa)

Część VI - Galanteria papiernicza (dostawa ul. Powsińska i ZR Parkowa)

Część VII – Środki czystości i galanteria papiernicza na potrzeby KR-W Łańsk

Część VIII – Środki czystości do urządzeń gastronomicznych (dostawa al. Ujazdowskie 1/3 i ZR Parkowa)

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu asortymentowo-cenowym, - Załącznik nr 3 do SIWZ, przy czym ilości określone w Formularzu mają charakter wyłącznie szacunkowy.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Środki czystości (dostawa - al. Ujazdowskie 1/3)

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39830000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Warszawa Al. Ujazdowskie 1/3

II.2.4)Descripción del contrato:

Sukcesywne dostawy środków czystości do obiektów zlokalizowanych przy al. Ujazdowskie 1/3)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu asortymentowo - cenowym - Załącznik nr 3 do SIWZ - Część I, przy czym ilości określone w Formularzu mają charakter wyłącznie szacunkowy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega prawo niewykorzystania maksymalnej kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia. Przedmiot umowy może zostać zrealizowany w mniejszym zakresie tj. do 50 % wartości środków przeznaczonych na realizację. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść w Części I wadium w wysokości 2 000 PLN na warunkach określonych w Rozdziale VII SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Wyposażenie (dostawa - al. Ujazdowskie 1/3)

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39224300
18930000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Warszawa Al. Ujazdowskie 1/3

II.2.4)Descripción del contrato:

Sukcesywne dostawy wyposażenia do obiektów zlokalizowanych przy al. Ujazdowskie 1/3.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu asortymentowo-cenowym - Załącznik nr 3 do SIWZ - Część II, przy czym ilości określone w Formularzu mają charakter wyłącznie szacunkowy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega prawo niewykorzystania maksymalnej kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia. Przedmiot umowy może zostać zrealizowany w mniejszym zakresie tj. do 50 % wartości środków przeznaczonych na realizację. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść w Części II wadium w wysokości 500 PLN na zasadach określonych w Rozdziale VII SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Galanteria papiernicza (dostawa - al. Ujazdowskie 1/3)

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33760000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Sukcesywne dostawy galanterii papierniczej do obiektów zlokalizowanych przy al. Ujazdowskie 1/3.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu asortymentowo-cenowym - Załącznik nr 3 do SIWZ - Część III, przy czym ilości określone w Formularzu mają charakter wyłącznie szacunkowy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega prawo niewykorzystania maksymalnej kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia. Przedmiot umowy może zostać zrealizowany w mniejszym zakresie tj. do 50 % wartości środków przeznaczonych na realizację. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść w Części III wadium w wysokości 3 000 PLN na zasadach określonych w Rozdziale VII SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Środki czystości (dostawa - ul. Powsińska 69/71 i ZR Parkowa)

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39830000
39811100
39813000
33711900
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Warszawa ul. Powsińska 69/71 i ul. Belwederska 46/50 (ZR Parkowa)

II.2.4)Descripción del contrato:

Sukcesywne dostawy środków czystości do obiektów zlokalizowanych Warszawie przy ul. Powsińskiej 69/71 i ul. Belwederskiej 46/50 (ZR Parkowa)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu asortymentowo-cenowym - Załącznik nr 3 do SIWZ - Część IV, przy czym ilości określone w Formularzu mają charakter wyłącznie szacunkowy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega prawo niewykorzystania maksymalnej kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia. Przedmiot umowy może zostać zrealizowany w mniejszym zakresie tj. do 50 % wartości środków przeznaczonych na realizację. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść w Części IV wadium w wysokości 1 000 PLN na zasadach określonych w Rozdziale VII SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Wyposażenie (dostawa - ul. Powsińska 69/71 i ZR Parkowa)

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39224300
18930000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Warszawa ul. Powsińska 69/71 i ul. Belwederska 46/50 (ZR Parkowa)

II.2.4)Descripción del contrato:

Sukcesywne dostawy wyposażenia do obiektów zlokalizowanych Warszawie przy ul. Powsińskiej 69/71 i ul. Belwederskiej 46/50 (ZR Parkowa)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu asortymentowo-cenowym - Załącznik nr 3 do SIWZ - Część V, przy czym ilości określone w Formularzu mają charakter wyłącznie szacunkowy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega prawo niewykorzystania maksymalnej kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia. Przedmiot umowy może zostać zrealizowany w mniejszym zakresie tj. do 50 % wartości środków przeznaczonych na realizację. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść w Części V wadium w wysokości 500 PLN na zasadach określonych w Rozdziale VII SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Galanteria papiernicza (dostawa - ul. Powsińska 69/71 i ZR Parkowa)

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33760000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Warszawa ul. Powsińska 69/71 i ul. Belwederska 46/50 (ZR Parkowa)

II.2.4)Descripción del contrato:

Sukcesywne dostawy galanterii papierniczej do obiektów zlokalizowanych Warszawie przy ul. Powsińskiej 69/71 i ul. Belwederskiej 46/50 (ZR Parkowa)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu asortymentowo-cenowym - Załącznik nr 3 do SIWZ - Część VI, przy czym ilości określone w Formularzu mają charakter wyłącznie szacunkowy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega prawo niewykorzystania maksymalnej kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia. Przedmiot umowy może zostać zrealizowany w mniejszym zakresie tj. do 50 % wartości środków przeznaczonych na realizację. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść w Części VI wadium w wysokości 1 000 PLN na zasadach określonych w Rozdziale VII SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Środki czystości i galanteria papiernicza na potrzeby KR-W Łańsk

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33711900
39813000
33760000
39831000
39811300
18900000
39224300
39831240
39830000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Kompleks Recepcyjno - Wypoczynkowy w Łańsku, Łańsk, 11-034 Stawiguda, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Sukcesywne dostawy środków czystości i galanterii papierniczej do Kompleksu Recepcyjno -Wypoczynkowego w Łańsku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu asortymentowo-cenowym - Załącznik nr 3 do SIWZ - Część VII, przy czym ilości określone w Formularzu mają charakter wyłącznie szacunkowy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega prawo niewykorzystania maksymalnej kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia. Przedmiot umowy może zostać zrealizowany w mniejszym zakresie tj. do 50 % wartości środków przeznaczonych na realizację. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść w Części VII wadium w wysokości 1 500 PLN na zasadach określonych w Rozdziale VII SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Środki czystości do urządzeń gastronomicznych (dostawa Al. Ujazdowskie 1/3 i ZR Parkowa)

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39813000
39831240
39830000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3 i ul. Belwederska 46/50, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Sukcesywne dostawy środków czystości do urządzeń gastronomicznych do obiektów zlokalizowanych w Al. Jerozolimskich 1/3 i ul. Belwederskiej 46/50 w Warszawie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu asortymentowo-cenowym - Załącznik nr 3 do SIWZ - Część VIII, przy czym ilości określone w Formularzu mają charakter wyłącznie szacunkowy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega prawo niewykorzystania maksymalnej kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia. Przedmiot umowy może zostać zrealizowany w mniejszym zakresie tj. do 50 % wartości środków przeznaczonych na realizację. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść w Części VIII wadium w wysokości 300 PLN na zasadach określonych w Rozdziale VII SIWZ.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje:

1) dla Części I - minimum 1 dostawę (rozumianą jako jedną umowę) środków czystości o wartości minimum 100 000,00 PLN brutto. W przypadku dostaw, które są w trakcie realizacji, Wykonawca musi wykazać, że na dzień składania ofert, łączna wartość wykonanych częściowo dostaw wynosi minimum 100 000,00 PLN brutto;

2) dla Części II - minimum 1 dostawę (rozumianą jako jedną umowę) wyposażenia o wartości minimum 30 000,00 PLN brutto. W przypadku dostaw, które są w trakcie realizacji, Wykonawca musi wykazać, że na dzień składania ofert, łączna wartość wykonanych częściowo dostaw wynosi minimum 30 000,00 PLN brutto;

3) dla Części III - minimum 1 dostawę (rozumianą jako jedną umowę) galanterii papierniczej o wartości minimum 200 000,00 PLN brutto. W przypadku dostaw, które są w trakcie realizacji, Wykonawca musi wykazać, że na dzień składania ofert, łączna wartość wykonanych częściowo dostaw wynosi minimum 200 000,00 PLN brutto;

4) dla Części IV - minimum 1 dostawę (rozumianą jako jedną umowę) środków czystości o wartości minimum 70 000,00 PLN brutto. W przypadku dostaw, które są w trakcie realizacji, Wykonawca musi wykazać, że na dzień składania ofert, łączna wartość wykonanych częściowo dostaw wynosi minimum 70 000,00 PLN brutto;

5) dla Części V - minimum 1 dostawę (rozumianą jako jedną umowę) wyposażenia o wartości minimum 30 000,00 PLN brutto. W przypadku dostaw, które są w trakcie realizacji, Wykonawca musi wykazać, że na dzień składania ofert, łączna wartość wykonanych częściowo dostaw wynosi minimum 30 000,00 PLN brutto;

6) dla Części VI - minimum 1 dostawę (rozumianą jako jedną umowę) galanterii papierniczej o wartości minimum 50 000,00 PLN brutto. W przypadku dostaw, które są w trakcie realizacji, Wykonawca musi wykazać, że na dzień składania ofert, łączna wartość wykonanych częściowo dostaw wynosi minimum 50 000,00 PLN brutto;

7) dla Części VII - minimum 1 dostawę (rozumianą jako jedną umowę) środków czystości, wyposażenia, galanterii papierniczej o wartości minimum 80 000,00 PLN brutto.

W przypadku dostaw, które są w trakcie realizacji, Wykonawca musi wykazać, że na dzień składania ofert, łączna wartość wykonanych częściowo dostaw wynosi minimum 80 000,00 PLN brutto;

8) dla Części VIII - minimum 1 dostawę (rozumianą jako jedną umowę) środków czystości, o wartości minimum 20 000,00 PLN brutto. W przypadku dostaw, które są w trakcie realizacji, Wykonawca musi wykazać, że na dzień składania ofert, łączna wartość wykonanych częściowo dostaw wynosi minimum 20 000,00 PLN brutto.

II. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:

1) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp,

2) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

III. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia:

1. Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII, składa wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (dalej jako „JEDZ”).

2. Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od zamieszczenia na Platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - powyższy dokument należy zamieszczać na Platformie w zakładce „Pytania/Informacje”. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z wykonawców - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na postawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ,

6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ,

7) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445, 1588, 1669, 1693 i 1722, 2073) - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ,

8) wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ,

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego określone zostały w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian treści Umowy. Warunki zmiany umowy, szczegółowo określono w Istotnych postanowieniach umowy.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 11/01/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 11/01/2019
Hora local: 10:15
Lugar:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.1.2019 roku za pośrednictwem Platformy.

2. Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem na Platformie.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

I. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

II. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

III. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt. 7 ustawy Pzp.

V. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

VI. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

W zakresie część I – 2 000,00 PLN, słownie: dwa tysiące złotych

W zakresie część II – 500,00 PLN, słownie: pięćset złotych

W zakresie część III – 3 000,00 PLN, słownie: trzy tysiące złotych

W zakresie część IV – 1 000,00 PLN, słownie: jeden tysiąc złotych

W zakresie część V – 500,00 PLN, słownie: pięćset złotych

W zakresie część VI – 1 000,00 PLN, słownie: jeden tysiąc złotych

W zakresie część VII – 1 500,00 PLN, słownie: jeden tysiąc pięćset złotych

W zakresie część VIII – 300,00 PLN, słownie: trzysta złotych.

VII. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

VIII. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wnieść przelewem na rachunek bankowy COAR w: Banku Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, o nr rachunku: 51 1130 1017 0020 1466 4390 0001.

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku COAR.

IX. Wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca wnosi w formie elektronicznej poprzez zamieszczenie na Platformie w zakładce „Załączniki” oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia tj. wystawcę dokumentu. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest COAR.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl/kio

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/12/2018