Suministros - 540989-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Varna: Medicamentos diversos

2018/S 237-540989

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
UMBAL „Sveta Marina“ EAD
103562052
bul. „Hristo Smirnenski“ No. 1
Varna
9010
Bulgaria
Persona de contacto: P. Sotirova — nachalnik otdel MDMMK
Teléfono: +359 52978300
Correo electrónico: officeub@mail.bg
Fax: +359 52302932
Código NUTS: BG331

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.svetamarina.com

Dirección del perfil de comprador: http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=36

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Представляващ лечебно заведение съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 ЗОП
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД гр. Варна за период от 13 месеца

II.1.2)Código CPV principal
33690000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД — гр. Варна за срок от 13 (тринадесет) месеца, както следва:

— лекарствени продукти за лечение на хематологични и онкологични заболявания,

— общоболнични лекарствени продукти.

Предметът на обществената поръчка се разделя на 10 (десет) обособени позиции с посочен анатомо терапевтичен код (ATC) и международно непатентно наименование (INN).

Всеки участник в процедурата може да представи предложение за 1 или повече обособени позиции.

Възложителят не поставя ограничение за броя на обособените позиции, които ще се възложат на 1 изпълнител.

Не се допуска представяне на варианти в офертата.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 107 424.70 BGN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Clofarabine conc.sol.inf. 1 mg./ml. 20 ml

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33690000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG331
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, находяща се на адрес: гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1

II.2.4)Descripción del contrato:

Clofarabine conc.sol.inf. 1 mg./ml. 20 ml. - 20 флакона

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Nivolumab conc.sol.inf. 10 mg./ml. 10 ml.

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33690000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG331
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, находяща се на адрес: гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1

II.2.4)Descripción del contrato:

Nivolumab conc.sol.inf. 10 mg./ml. 10 ml. - 60 флакона

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Nivolumab conc.sol.inf. 10 mg./ml. 4 ml.

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33690000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG331
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, находяща се на адрес: гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1

II.2.4)Descripción del contrato:

Nivolumab conc.sol.inf. 10 mg./ml. 4 ml. - 60 флакона

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Gefitinib tb. 250 mg. x 30

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33690000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG331
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, находяща се на адрес: гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1

II.2.4)Descripción del contrato:

Gefitinib tb. 250 mg. x 30 - 60 опаковки

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Ibrutinib caps. 140 mg. x 90

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33690000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG331
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, находяща се на адрес: гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1

II.2.4)Descripción del contrato:

Ibrutinib caps. 140 mg. x 90 - 30 опаковки

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Cetuximab sol.inf. 5 mg./ml. 20 ml.

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33690000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG331
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, находяща се на адрес: гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1

II.2.4)Descripción del contrato:

Cetuximab sol.inf. 5 mg./ml. 20 ml. - 400 флакона

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Aflibercept conc.sol.inf. 25 mg./ml. 4 ml.

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33690000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG331
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, находяща се на адрес: гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1

II.2.4)Descripción del contrato:

Aflibercept conc.sol.inf. 25 mg./ml. 4 ml. - 50 флакона

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Voriconazole powd. for inf., 200 mg.

Lote nº: 9
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33690000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG331
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, находяща се на адрес: гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1

II.2.4)Descripción del contrato:

Voriconazole powd. for inf., 200 mg. - 1200 флакона

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Normal Numan Immunoglobulinum sol. inf. 100 mg./ml. 20 ml.

Lote nº: 10
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33690000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG331
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, находяща се на адрес: гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1

II.2.4)Descripción del contrato:

Normal Numan Immunoglobulinum sol. inf. 100 mg./ml. 20 ml. - 800 флакона

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 155-355138
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 7511
Lote nº: 3,4
Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
09/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 16
Número de ofertas recibidas de PYME: 16
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Ей енд Ди Фарма България ЕАД
131107072
Студентски град, ул. Проф. Александър Фол № 2, вх. Б, ет. 7
София
1700
Bulgaria
Teléfono: +359 28103990
Correo electrónico: irena.kunova@adpharma.com
Fax: +359 28103993
Código NUTS: BG411

Dirección de internet: www.adpharma.com

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 171 024.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 7512
Lote nº: 5,6,9
Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
09/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 16
Número de ofertas recibidas de PYME: 16
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Софарма трейдинг АД
103267194
ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12
София
1756
Bulgaria
Teléfono: +359 28133660
Correo electrónico: office@sopharmatrading.bg
Fax: +359 28133666
Código NUTS: BG411

Dirección de internet: www.sopharmatrading.bg

El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 623 378.70 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 7515
Lote nº: 7,8
Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
09/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 16
Número de ofertas recibidas de PYME: 16
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Фьоникс Фарма ЕООД
203283623
ул. Околовръстен път № 199А
София
1700
Bulgaria
Teléfono: +359 29658145
Correo electrónico: info.tenders@phoenixpharma.bg
Fax: +359 29658197
Código NUTS: BG411

Dirección de internet: www.phoenixpharma.bg

El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 157 050.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 7513
Lote nº: 10
Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
09/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 16
Número de ofertas recibidas de PYME: 16
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Фармимпорт АД
131181471
ул. Фредерик Жолио Кюри 20, ет.12
София
1113
Bulgaria
Teléfono: +359 28622835
Correo electrónico: n.tsankova@chimimportpharma.bg
Fax: +359 28622838
Código NUTS: BG411

Dirección de internet: www.chimimportpharma.bg

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 118 872.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 7514
Lote nº: 1
Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
09/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 16
Número de ofertas recibidas de PYME: 16
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Маримпекс 7 ЕООД
130489377
бул. Цар Борис III 54
София
1612
Bulgaria
Teléfono: +359 29532561
Correo electrónico: office@marimpex7.bg
Fax: +359 29525821
Código NUTS: BG411

Dirección de internet: www.marimpex7.bg

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 37 100.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
05/12/2018